అడవిలో ఆంటీ అందాలు టీచర్ ఆంటీని దెంగుడు 1

నా పేరు చారీ… నేను ఒక రోజు బైక్ మీద వెళుతుంటే వర్షం వస్తుంది. నేను వెలసిన దారిలో కొంత దూరం అడవిలో వెళ్ళాలి  ఆ అడవిలో ఒక ఆంటీ లిఫ్ట్ అడిగారు. ఆంటీ మంచి కత్తిలాగా వుంది ఆంటీ నీ చూసిన ప్రతి వాడికి దెంగాలి అనిపిస్తుంది అంత సెక్సీ గా వుంది.

బైక్ అపి ఎక్కడకు వెళ్ళాలి అని అడిగాను ఆంటీ వస్తున్న ఆటో పంచేర్ అయ్యింది అని చెప్పారు నేను బైక్ ఏకించుకునను బైక్ పే వెళుతూ అడిగాను మీరు ఏంచేస్తారు అని ఆవిడ చేపరు ఒక స్కూల్ టీచర్ అని స్కూల్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళుతున్న అని చెపారు.

ఆవిడ అందాలు ఆవిడ కటుకున్న చీరలోంచి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అలా బైక్ మీద వెళుతూ వుంటే ఒక పెద్ద పంది అడం వచ్చింది 

బైక్ సిక్డ్ అయి కింద పడి పొయము బైక్ ముందుకు వెళ్లి పోయింది నా మీద ఆంటీ పాడారు ఇద్దరం అల జారుకుంటూ వెళ్ళిపోయాము లేచి ఒక చెటు క్రిందికి వెళ్ళాము అక్కడ ఆంటీ బాగా దెబలు తగిలాయా అని నన్ను తడిమి చూస్తున్నారు నాలో చలనం మొదలు అయింది ఆంటీకి కూడా మోకాలు కోటుకు పోయింది నేను చూస్తూ ఆవిడ చీరను పైకి లేపను ఆవిడ తొడలు తెల్లగా భలే ఉన్నాయి అవి చూసి నాకు దెగలి అని మూడ్ వస్తుంది కానీ ఆంటీ ఏం అనుకుంటున్నారో అని ఆలోచించ కానీ నాలో వున్న కామాంధుడు వినడం లేదు ఆంటీని పక్కనే వున్న బండ దగరకు తీసుకు వెళ్లి ఆంటీకి లిపకిస్స్ ఇచా ముద్దులు పెడుతున్నా మెడ మీద ఆంటీ ముఖము మీద ఆంటీ వద్దు అని తోసింది కానీ ఆంటీకి కూడా మూడు వచ్చి సహకరిస్తోంది aunty ని చీర పైట తీసేసి చీర కూచిలు లాగేసా ఒక సారిగా ఆంటీ తడిచిన చీర క్రింద పడిపోయింది అవిడ జాకెట్ ఇంకా లంగాతో వుంది ఆవిడ తడిసిన అందాలు క్లియార్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆంటీ జాకెట్ ఇంకా లంగా కూడా తీసేసా ఇపుడు ఆవిడ మీద ఒక బ్లాక్ బ్రా మరియు బ్లాక్ కలర్ ప్యాంటీ తో వుంది నేను కూడా నా బట్టలు అని తీసేసా ఆంటీ సైజులు 34_,28_,36

ఆంటీని చూస్తే ఇంకా అగలని లేదు….. ఇంకా ఆగలేదు కూడా ఇంకా వుంది….
తప్పులు ఏమయినా వుంటే క్షమించండి….