అనుకోకుండా తల్లి కొడుకుల మధ్య దెంగులాట 2

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ స్టోరి లో అమ్మ నీ dengindi చెప్పా గా ఎపుడు అమ్మ హెల్ప్ తో పెద్దమ్మ నీ ఎలా దేంగనో చెప్తా

ఇంకా స్టోరీ లోకి వెలిపొడం , ఒక రోజు మాకు ఫోన్ వచ్చింది మా చుట్టాలు ఎవరో చనిపోయారని ఎవరూ అనేది చెప్పలేదు అమ్మ హడావిడి గా తీసుకు వెలిపొయిన్ది

ఎక్కడకి వెళ్ళాక తెలిసింది మా చిన్న tataya చనిపోయారు అని అపుడు చూసా మా పెద్దమ్మ నీ ఎందుకంటే వలకి మాకు నాన్న vunapudu గొడవ పడి విడిపోయాం మలి యిపుడు చూసా మంచి కండ్ పట్టి మంచి రంగులో మెరుస్తోంది

అమ్మ నీ పక్కకు రమ్మని అడిగా ఎవరూ అని మి పెద్దమ్మ రా అని చెప్పింది పరిచయాలు అయిపోయాక రాత్రి తిని పడుకోవడానికి వెళ్ళాం

అమ్మ పెద్దమ్మ మాట్లాడుకుంటూ వునారు ఎలా వున్నారు అంత అని అమ్మ పెద్దమ్మ నీ అడిగింది ఏం బాగోలేదు మి బావ ఈ మధ్య bagundatledu అని చెప్పింది యే అని అడిగితే ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ లేదు అని చెప్పి ఎవరినైనా చూసుకుంటే గానీ మి బావ కీ బుద్ధి రాద్దు అని అంటుంటే అమ్మ అల్ చేయకే బాబు అని చెప్పి తర్వాత ఆలోచించు అని చెప్పి పడుకున్నారు

నేనూ రాత్రి విషయం అంత అమ్మ నీ అడిగి తర్వత పెద్దమ్మ నీ దెంగాలని వుంది అని చెప్పా అమ్మ నీ హెల్ప్ చేయమన అమ్మ ఏం అన్నలేదు ఆపుకుంది కానీ ఎలా అని అడిగింది పెద్దమ్మ చెప్పింది గా వల్ల మధ్య గాప్ వచ్చింది అని అన్నాను

అమ్మ అవును కదా మాట్లాడి చూస్తా అని చెప్పింది తర్వత పెద్దమ్మ నీ పిలిచి అడిగింది nv రాత్రి చేపిన విషయం నిజమేనా అని పెద్దమ్మ దిగాలుగా అవును అని చెప్పింది అయితే బయట వాళ్ళు అయితే బావ కీ తెలిస్తే చంపేస్తాడు మన వాళ్ళు అయితే బావ కీ తెలిసే అవకాశం లేదు కదా అంది అమ్మ పెద్దమ్మ మన వాళ్ళు ఎవరు వునరు లేదు కదా అందుకే బయట కురల్లను చూస్తున నా కసి తిర్చేవడిని అంది అపుడు అమ్మ మా అబ్బాయ్ వునడుగా అంది వడా అంది పెద్దమ్మ అమ్మ బయట వల్లైటే ఏమవుతుందో చేపలేం అందుకే చెప్తున్నా మా వాడిని నేను ఒప్పిస్త అని చెప్పి రాత్రి కీ మా రూం కి రమంటుంది

అందరూ తిని పడుకుంటారు 12 గంటల కి పెద్దమ్మ వస్తుంది అమ్మ నాకు చెపి వుంచుతుంది పెద్దమ్మ వచ్చేసరికి అమ్మ బాత్రూం కి వెళ్లి వస్తుంది అప్పటికి అమ్మ నేను ఒక రౌండ్ వేసుకుంటం

పెద్దమ్మ రాగనే అమ్మ నాను పిలిచి matter మొత్తం చెప్పక పెద్దమ్మ సిగ్గు పడుతుంది నేను మెల్లిగా పెద్దమ్మ చీర మొత్తం విపి ముద్దులు పెడుతూ సొళ్ళు నలుపుతూ పుకూ లో వేళ్ళు పెట్టీ రుద్దుతూ వుంటే అపుడు పెద్దమ్మ ఆగలేక నాను వాటేసుకుంది అబ్బాయి నాను bagga దేంగా రా త్వరగా దేంగు అంటూ మూలుగుతుంది ఆ రోజు రాత్రి అమ్మ నేను పెద్దమ్మ ముగూరం సెక్స్ చేసుకొని బాగా ఎంజాయ్ చేశాం అలా యిపుడు కావాలంటే అపుడు పెద్దమ్మ మా ఇంటికి వచ్చి నాతో వేయ్యేంచుకునేది

తర్వాత మా పక్క ఇంట్లోకి జైన్ ఆంటీ నీ అమ్మ హెల్ప్ తో ఎలా దేంగా అనేది చెప్తా