అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -1

నా పేరు అంజలి నా వయసు 48 ఏళ్లు ఈ స్టోరీ లో నాకు నా కొడుకు కి మధ్య ప్రేమ ఎలాగ మొదలు అయ్యింది అది ఎక్కడి వరకూ దరి తీసింది అని రాస్తాను నా కొలతలు సళ్ళు 38d నా గుద్దా ఏమో 28
ఇంకా నా నడుము ఏమో 40
కొంచం హైట్ గా వుంటాను నా హైట్ 5’9 అడుగులు ఎందుకు అంటే మా వంశం లో అందరూ హైట్ ఎక్కవ

మాది రాజమండ్రి లో వుంటాను
ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళితే నా కొడుకు హైట్ 6’2 మంచి కండలు తిరిగిన శరీరం నా కొడుకు పేరు అఖిల్

నా మొగుడు నా కొడుకు పుట్టక ముందే ఛని పోయాడు అప్పటి నుంచి నేనే మగ రాయుడు లాగా జాబ్ చేస్తూ పోషిస్తూ వున్నాను
స్టోరీ లోకి వెళ్దాము

ఎప్పటి లాగా నేను పొద్దునే లేగిచి బ్రష్ చేసి వంట గది లోకి వెళ్ళాను ఇంకా సరే అఖిల్ నీ లేపుదము అని తన రూం కి వెళ్ళాను రేయ్ త్వరగా లేగూ రా కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి
ఏమిటి అమ్మ అని కాళ్ళు తెరిచాడు
అఖిల్:ఏమిటి అమ్మ ఎందుకు లెపావు చెప్పు
అంజలి:రేయ్ వెళ్లి పాలు కూరలు తీసుకొని రా రా నేను జాబ్ కి వెళ్ళాలి
అఖిల్: సర్లే ఏమీ కావాలి చెప్పు అమ్మ
అంజలి: పాలు టొమాటో లు వెళ్లి తీసుకొని రా ఇదిగో డబ్బులు అని ఇచ్చి పంపాను
కాసేపటికి వాడు వచ్చి ఇచ్చాడు