అమ్మ కొడుకు సంసారం -13

ఇంకా మాటలు ఆపెసి ఉన్న
అరుణ:ఏమిటే అపేసవు నువ్వు
నేను:ఏమి లేదు ఏ అఖిల్ నీ ఎలాగ ఒప్పించాలి అని ఏ

అమ్మ కొడుకు సంసారం -12→

అరుణ:హా సరే నే నువ్వు ఈ రోజు ఆఫీస్ కి దుంబా ఆ
నేను:అవునే నువ్వు వచ్చావు కదా అలాగే చేస్తాను
అరుణ:అన్నట్లు అడగడం మరచి పోయా అఖిల్ చదువు పూర్తి అవ్వ దానికి ఎంత టైం ఉన్నది
నేను:ఇంకా ఒక మూడు నెలలు
అరుణ:అయితే సర్లే వే మూడు నెలల్లో నువ్వు పెళ్లి చేసుకో
నేను:ఏ ఏమి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు మూడు నెలల్లో ఎలాగ వాడి చదువు అవ్వాలి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి
అరుణ:నేను డబ్బులు పెడతాను లేవే మీరు ఇద్దరూ బొంబాయి వచ్చేయండి నేను చూసుకుంటాను
నేను:సర్లే వే
ఇంకా అఖిల్ వచ్చే వరకు మేము కబుర్లు ఆడుకుంటూ గడిపేసము
సాయంత్రం అయ్యింది నేను అరుణ సోఫా లో టీ తాగుతూ ఉన్నాం కాసేపటికి అఖిల్ వచ్చాడు
నేను:వచ్చావా రా వెళ్లి కళ్ళు చేతులు కదక్కొని రా
అఖిల్:సర్లే కానీ ఈవిడ ఎవరు
నేను:అదే రా నా పాత ఫ్రెండ్ అరుణ ఈ రోజు ముంబాయి నుంచి వచ్చింది
అఖిల్:హూ hii ఆంటీ
అరుణ:hii అఖిల్ అని షాక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది
నేను:మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను టీ తీసుకొని వస్తాను

అఖిల్:మీరు ముంబై లో ఏమి చేస్తారు మీ husband ఎక్కడ
అరుణ:నేను స్టాక్ బ్రోకర్ అండ్ make up artist
అఖిల్:హూ ఆంటీ great
అరుణ:నేను మీ అమ్మని ఒక్క విషయం అడిగాను లే
అఖిల్:ఏమిటి ఆంటీ
అరుణ:నేను తల్లిని కావాలి అని అనుకుంటున్న కానీ నా హస్బెండ్ తో నాకు డివోర్స్ అయ్యింది ఫైవ్ years బ్యాక్ నేను నీతో తల్లిని కావాలి అని అనుకుంటున్న
మీ అమ్మ నాకు అంత చెప్పింది నువ్వు ఎలాగ సుఖ పెడుతూ ఉన్నావు అని నీకు ఇష్టం అయితేనే
అఖిల్: నాకు కూడా ఇష్టమే కానీ ఒక్క కండిషన్
అమ్మ కూడా వస్తె చెపుతాను
నేను టీ తీసుకొని వచ్చాను వళ్ళు ఏదో సీరియస్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు
నేను:రేయ్ ఏమిటి రా అఖిల్ ఇది గో

అని ఇద్దరికీ టీ ఇచ్చాను
ఇద్దరు తగెసి పక్కన పెట్టారు
నేను:ఏమిటి అంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు
అఖిల్:అమ్మ మీ ఫ్రెండ్ అడిగింది గా నిన్ను నన్ను కూడా అడిగింది తను తల్లిని కావాలి అని నాకు ఇష్టం అని చెప్పను నాకు ఒక్క కండిషన్
నేను:ఏమిటి రా అది
అఖిల్:మీ ఇద్దరినీ పెళ్లి చేసుకుంటాను అలాగ అయితే నేను రెఢీ లే మీరు ఇద్దరూ మాట్లాడుకొని
రండి

ఇంకా నేను లేట్ చేయకుండా అరుణ నీ నా రూం కి తీసుకొని వెళ్ళాను తను నేను బెడ్ మీద కూర్చొని ఉన్నాం
నేను:ఏమిటే విడు ఇంత ట్విస్ట్ పెట్టాడు ఒక వేళ మనం ఒప్పుకౌంటే నువ్వు నాకు సవతి వి అవుతావు మనం వాడిని పంచు కోవాలి

అరుణ:పంచుకోవడం ఏమిటి మనం ముగ్గురం ఒకే మంచం మీద పడుకుని ఉంటే ఎంత కసి గా ఉన్నది చెప్పు
నాకు అయితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ దొరుకుతుంది అది కూడా నా ఫ్రెండ్ తో
నేను:సర్లే నువ్వు కూడా నన్ను సుఖ పెట్టాలి
అరుణ:హా సరే నే మనం ముగ్గురం కలిసి సుఖంగా ఉందం లేవే మనం ఇద్దరం ఒకే సారి తాళి కట్టించుకొని ఉండం నేను కూడా నీకు కడతాను లేవే

నేను:నేను కూడా నువ్వు నాకు సొంతం అవుతావు హ్మ్మ్ సరే నే మనం ముంబాయి ఇష్టం లేదు
అరుణ:మరి అయితే ఎక్కడికి వెళ్దాం చెప్పు
నేను:మనం చెన్నయ్ కి వెళ్లి పోదాం ఇంకా కిందకు వెళ్దాం ఆ
అరుణ:పద వెళ్దాం
ఇంకా నేను అరుణ కిందకు వచ్చి మొత్తం చెప్పాం అఖిల్ కూడా చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాడు
ఆ రోజు రాత్రి ముగ్గురం కలిసి డిన్నర్ చేశాం