అమ్మ కొడుకు సంసారం – 4

అఖిల్:అమ్మ నీకు ఎలాగ చెప్పాలో అర్దం కావడం లేదు అమ్మ నా ప్రేమను మాటలలో చెప్పలేను నీకు చూపిస్తాను ఆ పైన నీ ఇష్టం

అమ్మ కొడుకు సంసారం – 3→

అమ్మ
నేను:సరే రా నీ ప్రేమ చూపించు ఏమీ చేయ మనటవు చెప్పు
అఖిల్:సరే అమ్మ నేను నా ప్రేమ చూపిస్తాను కానీ నువ్వు అడ్డు చెప్ప కూడదు
నేను:సరే రా నాకు ఒక వేళ నీ మీద ఆ కలిగితే ప్రేమ వుంటే నీ రూం కి నేను బట్టలు లేకుండా వస్తాను రా
అఖిల్:సరే అమ్మ అన్న వెంటనే

తను తన t షార్ట్ విప్పేసి పక్కన పడేశాడు ఇంకా తన ప్యాంట్ నీ కూడా తేసి పడేశాడు
వాడు డ్రాయర్ వేసుకోలేదు
వాడి పూర్తి ఆరు అంగళాల మోడ్డ నా కళ్ళ ముందు కదలాడుతూనే నా పుకూ లో రసం పోగుతు వున్నది
వాడు నా దెగ్గరకు వచ్చి నా నైటీ పక్కన పడేశాడు
వాడు నా బ్రా ప్యాంటీ తెస్తూ వుంటే నేను అడ్డు చెప్ప లేక పోయాను
ఇంకా నేను వెంటనే తలుపు వేసి లైట్ వేసాను
అఖిల్:ఎందుకు అమ్మ తలుపు మూసి పెట్టవు
నేను: ఏమీ లేదు రా ఈ రహస్యం మన ఇద్దరి మధ్యన ఉండాలి అని రా
అఖిల్:సరే అమ్మ ఈ లైట్ వెలుగు లో నువ్వు అపర దేవ కన్య లాగా వున్నావు అమ్మ ఈ భక్తుడి మొర ఆలకించి నా జన్మ
ధన్యం చేయి
నేను:నవ్వుతూ రా ముందు పూజ చేయి మిగితది ఈ దేవత ఇష్టం

అఖిల్ సరే రా అని నన్ను మా మంచం మీద పడుకో పెట్టి నా వొళ్ళు అంత ముద్దలా వర్షం కురిపించాడు తర్వతా నా కాళ్ళు విడదీసి నా ఆతుల మధ్య పుకూ నీ చూసాడు
అఖిల్ ఏమిటి అమ్మ ఇన్ని ఆతులు అని వున్నవి నేను సిగ్గు పడుతు మీ నాన్న తర్వతా ఎవడి కోసం అని పట్టిచు కోవడం
మానేశాను లే రా
ఇంకా అఖిల్ వెంటనే ఆ ఆతులు పక్కకు జరిపి వాడి జన్మ స్థానం చూస్తు వున్నాడు
ఒక్క సారిగా నా పుకూ లోకి వాడి నాలుక నీ పెట్టాడు వాడు నా పుకూ గోలి నీ నాకుతూ వుంటే నాకు నా ప్రాణాలు స్వర్గం లో తేలుతూ వున్నవి హ్మ్మ్ ఇస్ నాకు నీ అమ్మ పుకూ నాకరా అని మౌన్ చేస్తూ వున్నాను ఒక్క సారిగా నా రసం అంత వాడి మొఖం మీద వొదిలి పెట్టాను అయిన కూడా వాడు నాకుతూ వున్నాడు మళ్ళీ కార్చు కున్న ఆ రసం మొత్తం తాగేసాడూ
నేను:ఏమిటి రా నా రాసం అలాగ తగేసవు
అఖిల్:నీ పుకూ రసం నాకు అమృతం తో సమానం
నేను:అబ్బో చాలా మాటలు నేర్చవు రా
అఖిల్:చూడు నా ప్రేమను ఎలాగ చూపిస్తాను అని వేచి వుండు

ఇంకా నన్ను వాడు లేపి ఒక్క లిప్ టు లిప్ కిస్ పెట్టాడు మళ్ళీ చేతుల తో సళ్ళు
నొక్కుతూ వుంటే ఏమిటో తియ్యటి బాధ లోపల నేను కూడా నా ప్రమేయం లేకుండా తిరిగి కీస్ చేస్తూ వున్నాను
సుమారు పది నిమిషాలు మేము మా అదర రసాలను పంచు కున్నాం

నన్ను పడుకో మని అన్నాడు వెంటనే అఖిల్ నా కాళ్ళు విడదీసి వాడి మోడ్డను నా అతులుతో కప్ప బడి వున్న పుకూ లో పెట్ట దానికి చూస్తు వున్నాడు కానీ దూరడం లేదు
నేను:నవ్వుతూ రేయ్ ముందు నా పుకూ పేదలు జరిపి పెట్టు రా వెళుతుంది
అఖిల్:అలాగే అమ్మ నువ్వు నాకు ఇవి కూడా చెప్పువు

నేను చెప్పి నట్లు చేశాడు వెంటనే వాడి మోడ్డ నా పుకూ లోకి దూరి పోయింది
ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నా పుకూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు
నేను : అబ్బా ఏమిటి రా చేస్తున్నావు అబ్బా దేంగు రా
అఖిల్:ఏమిటి అమ్మ నీ పుకూ ఇంత వేడి గా వున్నది
నేను:అమ్మ్ తట్టుకోలేక పోతున్న రా నీ వల్లే ఈ వేడి అబ్బా నీ తల్లి ఆకలి తీర్చు రా
అఖిల్:సరే అమ్మ

ఇంకా దెంగుడు వేగం పెంచాడు అఖిల్
అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ దెంగు అధి దెంగరా బాగా దెంగు అబ్బా హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ దెంగు ఏమీ దేంగు తు వున్నావు రా నీ తల్లిని దెంగుతున్నావు రా దెంగు అబ్బా ఏమి
దెంగు దెంగు ఆపకు రా దెంగు అబ్బా అబ్బా స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ దెంగు దెంగు అంటూ ఫుల్ల్ గా రెచ్చ . అఖిల్ సళ్ళు నొక్కుతూ పూకులో ఫుల్ల్ స్పీడ్ గా సుల్లితో కొడుతు వున్నాడు అమ్మ స్ స్ స్ స్ స్ హా హా హా హా హా హా హా అమ్మా అమ్మా అబ్బా అబ్బా అబ్బా
అఖిల్ : అమ్మ నాకు కరి పోతుంది నీ పుకూ లో కర్చాన లేదా నీ సళ్ళు మీద పోయిన రా
నేను:రేయ్ దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత మగాడి సుఖం చూపించావు నా పుకూ లో
కర్చు రా అమ్మ అమ్మ్ తట్టు కో లేక పోతున్న
అఖిల్ అమ్మ అన్న ఒక్క పెద్ద నిట్టూరుపు తో ఒక్క సరిగా నా పుకూ లో తన వెచ్చటి వీర్యం కార్చి నా మీదే పడి పోయాడు

నేను కూడా వాడి జుట్టు నిమురుతూ ఎన్ని
రోజుల తరువాత నువ్వు నాకు మగాడి సుఖం చూపించావు రా దొంగ నా కొడకా అని అంటు వున్న నా మనసులో
5 mins కి నా పుకూ లో మళ్ళీ మోడ్డ చలనం తెలుస్తూ వున్నది
అఖిల్ లేగిచి అమ్మ నేను నా ప్రేమని నీకు చూపించ ఇంకా నీ ఇష్టం అమ్మ నేను మాత్రం నిన్ను ఫోర్స్ చేయను నీ కోసం నా రూం లో ఎదురు చూస్తూ వుంటాను అని
అన్నాడు
వాడు వడి బట్టలు మొత్తం వేసుకొని కుర్చీ లో కూర్చొని వున్నాడు
నేను కూడా నా నైటీ బ్రా ప్యాంటీ వేసుకొని
మంచం మీద కూర్చొని వున్నాను

నేను:రేయ్ నువ్వు చాలా రోజుల తర్వాత నా కమం తిర్చవు కానీ దీని అర్దం ఇది కాదు నేను నిన్ను ఒప్పు కున్నను అని
నువ్వు పొద్దున అయ్యే వరకు ఎదురు చూస్తూ వుందా వలసిందే
అఖిల్:సరే అమ్మ నీ ఇష్టం నీ వళ్ళన ఒక్క అడ దానిని ఎలాగ దెంగాలి అని నువ్వు
నేర్పిచావు అమ్మ నీ గురు దక్షిణ ఇచ్చాను లే సరే వెళ్లి వస్తాను
అని వెళ్లి పోయాడు నాకు బుర్ర అంత ఆలోచనలు తో నిండిపోయింది పోయింది
అసలు నేను ఇది చేయ వచ్చా నా కామం కోసం నా కొడుకు తో నేను పక్క కున్న
ఇంకా అలాగ అలో చూస్తు దాదాపు పొద్దున 3 అయ్యింది ఇంకా నేను కూడా ఒక్క నిర్ణయం తీసుకున్న సరే అని నేను బాత్రూం కి వెళ్లి బట్టలు అన్ని విప్పేసి
అఖిల్ షేవింగ్ కిట్ తీసుకొని నా పుకూ కి ఫోం రాసి నా ఆతులు గొరిగి శుభ్రము చేసుకొని వున్నాను ఇంకా స్నానం చేసి
నా రూం కి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఆలోచన లో మునిగి పోయాను నిర్ణయం తీసుకున్న కానీ మళ్ళీ ఆలోచన చేశాను

ఇంకా నేను చీర తో అఖిల్ రూం కి వెళ్ళాను
అఖిల్ నా కోసం వెయ్యి కళ్లతో నన్ను బట్టలో చూసి చాలా బాధ పడ్డాడు
నేను:రేయ్ విన రా నా మట
అఖిల్:ఇంకా ఏమీ మాట్లాడకు అమ్మ సరే నీ నిర్ణయం ఇదే కదా
నేను:రేయ్ వింటవ రా రేయ్ అఖీ నాకు నీ ముందు నా బట్టలు విప్పి నిన్ను నా చేతి లోకి తీసుకో వలి అని అనుకున్న రా
అఖిల్:అవునా అమ్మ కానీ నువ్వు ఇలాగ బట్టలు వేసుకొని వస్తె నాకు చాలా బాధ వేసింది లే
నేను:అవును రా నాకు మాత్రం ఇంకా ఎవరు వున్నారు రా ఆఖీ చెప్పు నా కొడుకు ప్రేమని చూసి నన్ను ఇంత ప్రేమించే వాడు వుంటే నేను ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రా నిన్ను వొదిలి పెట్టీ
నేను వెంటనే నా బట్టలు అన్నీ విప్పేసి పక్కన పడేసి నుంచొని వున్నాను
నా మీదకి రా రా అని అన్నాను అఖిల్ నా వొళ్ళు అంత నలిపిసి ముద్దులు పెట్టుకున్నాక

నేను:రేయ్ అఖిల్ ఒక్కటి చెప్పనా రా
అఖిల్:చెప్పు అమ్మ
నేను:నీ మోడ్డ చూసిన రోజే నీతో దెంగించకు కొని వుండాలి అనిపించింది రా కానీ నీ ఫ్యూచర్ గురించి నేను అగి పోయాను రా నిన్ను చాలా బాధ పెట్టాను రా
అఖిల్:అవును అమ్మ ఏమీ పర్వాలేదు అమ్మ నేను సెటిల్ అయినా తర్వతా మనం కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేడ్డం అమ్మ
నేను:సర్లే రా రేయ్ ఇంకా ఒకటి నువ్వు అందరిలో అమ్మ అని అను కానీ మన ఇంట్లో నీకు ఇష్టం అయిన పేరు తో పిలివు రా
అఖిల్:సర్లే నిమ్ము