అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3

“అంటే ఇప్పటి దాకా నా లోతులు చూచింది చాలదంటావు” అంది అమ్మ
“అబ్బా ఇప్పటి దాకా నేను ఏమీ చెయ్యలేదు కదా” అన్నాను అమ్మ వేసుకున్న పమిట లలగుతూ
“మొదలెట్టావుగా నా చీర లాగడం. కానివ్వు మరి నా లోతులు చూడు” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నిన్న చూచావు కదా. ఆ డాన్సర్ కు topless కదా. కాబట్టి నువ్వు కూడా నీ సళ్ళు మీద బట్ట తీసెయ్యి” అన్నాను.
“తీస్తున్నావుగా మొత్తం తీసెయ్యి” అంది అమ్మ బోర విరుచుకుంటూ.
నేను అమ్మ సళ్ళు మీద ఉన్న టాప్ తీసేసాను. అమ్మ సళ్ళు బోసిగా కనపడుతున్నాయి. నేను అమ్మ సళ్ళు నిమురుతున్నాను. అమ్మ సళ్ళు ముచికలు నలుపుతున్నాను.
“ఆ పిల్ల చీర కూడా కట్టీ కట్టనట్టు కట్టుకుంది కదా. కొంప దీసి నా చీర కూడా విప్పెస్తావా” అంది అమ్మ కొంటెగా నా బుగ్గలు నిమురుతూ
“తప్పదు గా అమ్మా. ముందు నీ సళ్ళు చూడనీ తరువాతా నీ చ్యీర విప్పెస్తాను” అన్నాను అమ్మతో సరసాలు ఆడుతూ.
“అది కాదోయి బడుద్ధాయి. ఆ సింగర్ సళ్ళు పైకి కనపడటం లేదు కదా. మరి నువ్వేంది నా సళ్ళు మీద పమిట త్తీసి బోసిగా చూస్తున్నావు. అమ్మ సళ్ళు ఫ్రీ గా చూడ వచ్చానా .” అంది అమ్మ.
“ఆ పిల్ల సళ్ళు మీద చెయ్యి వేస్తె చెప్పు తీస్తుంది నువ్వు నా ముద్దుల అమ్మవు కదా అందుకని” అన్నాను.
“అది కాదురా ఆ పిల్ల నిన్ను చెయ్యి వెయ్యనిచ్చిదే అనుకో నువ్వు ఆ పిల్ల సళ్ళు పిసుకుతావా” అంది అమ్మ.
“అమ్మ దాని సళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయే నీ సళ్ళుతో పోలిస్తే దానివి అసలు సళ్ళు కావు” అన్నాను.,
“అదేరా నా సళ్ళు కు దాని సళ్ళు కు emi difference . కన్పించింది neeku” అంది అమ్మ నాటీ గా.
“అమ్మా చీపానుగా దాని సళ్ళు కు నీ వ కు పోలికే లేదు. నువ్వు సూపర్. నీ సళ్ళు సూపెర్. నీ పిర్రలు సూపెర్. ” అన్నాను అమ్మ సళ్ళు పిసుకుతూ.
“అమ్మయ్య ఇంకా comparison అయింది కదా ఇంకా వెళ్ళనా” అంది అమ్మ నా చేతి వెళ్ళాను నోట్లోపెట్టుకొని చీకుతూ కొరుకుతూ.

శాంత కు నలభై ఏళ్ళు. అందంగానే ఉంటుంది. శాంత భర్త అమెరికాలో ఉన్నాడు. సమ్వత్సరానికిఒక సారి వచ్చి పెళ్ళాన్ని దెంగి పోతుంటాడు. మొగుడు ఉన్నప్పుడు ప్రతి రోజూ మొగుడి పక్కలోపడుకొని దెం గించుకోడం శాంత కు అలవాటు. ఆ దెంగుడు తలచుకుంటూ మిగిలిన సంవత్సరం గడిపేస్తూ ఉంటుంది శాంత. శాంత కు ఒక కొడుకు. వయసు 20 .

మొగుడు పోతూ పోతూ సాతకు ఒక సలహా ఇచ్సిపోయాడు. పూకులో జిల అణగడానికి సెక్స్ కధలు చదవమనీ, ఇంటర్ నెట్ లో డెంగు లాట సినిమాలు చూడమనీ, వంకాయలు పూకులో దోపుకోమనీ సలహా ఇచ్చాడు. ఈ బోడి సలహా నువ్వు ఇవ్వాలా అని నవ్వుకుంది శాంత.

ఒక సారి అమెరి కా నుండి వస్తూ శాంత మొగుడు ఒక డిల్దో పట్టుకొని వచ్చాడు. అంటే రబ్బర్ మొడ్డ అన్న మాట. దానిని పూకులో దోపుకొని కొట్టు కోమని చెప్పాడు. ఎలా కొట్టు కోవాలో చేసి చూపించాడు.

ఎన్ని చేసినా మొడ్డ పూకులో దోపుకొని దేన్గిన్సుకోడం తో సమానం కాదని శాంత కు తెలుసు. కాని మొగుడి మాట కాదన లేక సరే సరే అంది అన్నిటికీ. ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు తట్టు కొండి కానీ ఇంకా తట్టు కోవడం శాంత వాళ్ళ కావడం లేదు. పూకులో జిల రోజు రోజు కూ ఎక్కువ కాసాగింది. ఎంత రబ్బర్ మొడ్డ దోపుకొని దెంగు కున్నా తనివి తీరడం లేదు. మంచి మగ సిరి గల మగాడిని గట్టి గా వాటేసుకొని వాడి మొడ్డను పూకు నిండా దోపుకొని దెం గిం చు కోవాలని మనసు ఆరాట పడుతూ ఉంది.

అప్పడు ఒక సంఘటన జరిగింది. ఒక రోజు శాంత కొడుక్కు తలంటి పోస్తూ ఉంది. వాడు టవల్ నడుము కు చుట్టుకొని ఉన్నాడు. శాంత గట్టిగా వాడి ఒళ్ళు రుద్దుతూ ఉంటె ఆ టవల్ జారి కింద పడింది. అప్పుడు చూసింది వాడి మొడ్డ. తన మోచేయ్యంత ఉంది వాడి మొడ్డ. వామ్మో అనుకోండి. వాడు గబుక్కున కిందికి ఒంగి టవల్ తీసి కట్టుకున్నాడు.

కాని శాంత కళ్ళలో కొడుకు మొడ్డ మెదులుతూ ఉంది. ఎంత కొడుకు అని సమాధాన పెట్టు కున్నా మనసు ఊరుకోడం లేదు. ఆ మొడ్డ కావాలి అని మారాం చేస్తూ ఉంది. అదేంటో కొడుకు మొడ్డ చూడ గానే శాంత పూకులో తడి అయింది. అప్రయత్నంగా శాంత చెయ్యి తొడల మధ్యకు పోయింది. తనూ వేసుకున్న నైటీ తోదలమధ్య అడుముకుడ్ని.

ఇదంతా ఓర కంటి తో గమనిస్తున్నాడు కొడుకు. వాడూ ఒక దొంగ లంజా కొడుకు. అమ్మను దేన్గాలని వాడికీ ఉంది. అందుకే కావాలని టవల్ కిందికి జార్చి తన బారాటి మొడ్డ ను అమ్మకు చూపించాడు. తరువాత అమ్మ రియాక్షన్ గమనిస్తున్నాడు.