ఆడది బరి తెగిస్తే చిత్తడి చిత్తడి

సుజాత, కిషోర్ లు ఒకరి నొకరు చూసుకున్నారు. సుజాత పెద్ద పెద్ద కొబ్బరి బొండాల లాంటి సల్లు ఆవేశం గా పయికి కిందకీ ఊగుతున్నాయి. ఆమె ముచికలు నల్ల గోధుమ రంగులో పెద్ద పెద్ద రూపాయి బిళ్ళ లంత పరుచు కుని వాటి పయిన ముచికలు అప్పుడే తమ మడతలని విరుచుకుంటూ చుర కత్తుల్లా మారుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద పాల పీకల లాగ. కిషోర్ కను రెప్ప కూడా వెయ్య కుండా ఆమె సల్లనే చూస్తున్నాడు. సుజాత ఒక నవ్వు నవ్వి అతని తలని బరువుగా బిగువుగా వున్న తన సల్ల కేసి లాక్కుంది. అతని తల ఆమె ఎద భాగం లో తల గదల మాదిరి వున్న ఆమె బలమయిన చను కట్టు మీద ఆనుకుంది.ప్రపంచంలో ఎక్కడా అలాంటి స్పర్శా

సుఖం దొరకదు. అటు మెత్తగా కాకుండా అటు గట్టిగా అలా పనుకున్న కాసేపటికి సుజాత వాళ్ళ అమ్మ అనసూయమ్మ ఆ గదిలో ప్రవేశించింది. ఆమెని చూసి దుప్పటి కప్పుకుంటూ దిగ్గున లేచి కూచోవాలని ప్రయత్నించిన కిషోర్ కి ఆమె కూడా అతని మీద పడి రసాలు అన్నీ ఎండుతూ వడలి వాడి పోయి వున్న అతని యవ్వ నాన్ని తన నోటిలోకి తీసుకుని చీకుతూ రెచ్చ కొట్టింది. షాక్ మీద షాక్ కొడుతున్న అమ్మ కూతుళ్ళ ని చూసి దిమ్మ తిరిగి పోయిన అతను తను షాక్ లివ్వాలని ప్రయత్నించి వారి బారి తెగించిన కామ కేళికి మడ్డని దాసోహం చేసి అలసి సొలసి వడలి పోయిన వంకాయ లాగ, చితికి పోయిన బెండ కాయ లాగ అయి పొయ్యాడు.
ఆ తరువాత సుజాతని నరసయ్య పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఆమె అమ్మ పొలాన్ని మాత్రమే దెంగుతూ ఆ సమయం లోనే ఆమె చెప్పిన నరసయ్య చుట్ట విషయం నోరు జారి అతని తోనే అనడం జరిగింది. ఇదంతా చెప్పిన కిషోర్ ‘కసి ముండ మంచిగా అదిరి పొయ్యేట్టు వుంటుంది బెడ్ మీద’ అన్నాడు. అతని మొహం పగల కొట్టాలని పించింది నరసయ్య కి ఆ క్షణం. కానీ ఎందుకో వాడిని అక్కడే వదిలేసి ఇంటి దారి పట్టాడు
(ఇంకా ఉంది)