ఆమె (అమ్మ) తో అందరు 3

భారతి : అతి కష్టం మీద ఒప్పుకుంది..కానీ ఒకేసారి ..

ప్లాన్ 2 : “””” వీణ””” ను ఒప్పించాలి …

భారతి నాయుడమ్మ వీణ హాల్ లో మాట్లాడుకుంటున్నారు…
(వీణ కు తెలుసు..నాగరాజు కామ్ ఫ్రెండ్స్ ..భారతి ని “””ఎక్కేది”””……కానీ ఎప్పుడు ఈ విషయం గురించి మాట్లాడలేదు వీణ)
నాయుడమ్మ భారతి వైపు చూసి కన్ను కొట్టింది..ప్లాన్ ప్రకారం
భారతి: అక్క (నాయుడమ్మ తో ) ని “””పువ్వు( పూకు ) ఎప్పుడు పగల కోటించు కున్నావ్.
నాయుడమ్మ : నాకు 14 వయసు కు పెద్ద మనిషినినయ్య ..16 ఏటా మా నాన్న నాకు కన్నె రికం చేసారు అంది నాయుడమ్మ …వీణ సళ్ళు పిసుకుతూ..
వీణ : మీ నాన్న తో ఎలా అంది…చేత్తో సళ్ళ ఫై ఒత్తుకుంటూ….
నాయుడమ్మ : వయసుకు వచ్చిన “”కూతురు అంటే ప్రతి తండ్రి కి చాలా ఇష్టం..అంది…వీణ తో..
వీణ : మా నాన్న ఎప్పుడు ఆలా చేయలేదే…మా నాన్న చాల మంచోడు…
భారతి: ఎవరు వాసు గారా ….అంది..నవ్వుతు…
వీణ కొద్దిగా ఆలోచనలో పడింది ..
నాయుడమ్మ భారతి ఇద్దరు సంతోషించారు…

వీణ సాయంత్రం బాగా తలా సాన్నం చేసి ..లంగా ఓని వేసుకుంది.
లోపల బ్రా , ప్యాంటి వేయలేదు…సళ్ళు బాగా బయటికి వచ్చాయి..గ్రుందని పిర్రలు..అబ్బో షేపులు అన్ని బయటే పెట్టింది…

రాత్రి…8
వాసు బయట పనిచూసుకోని ఇంటికి వచ్చాడు…డోర్ లాక్ చేయలేదు….డోర్ తెరుచుకుని ఇంట్లోకి వచ్చాడు…వీణ( కూతురు ) ఎందుకు డోర్ క్లోజ్ చేయలేదు..అనుకుంటూ వీణ రూమ్ వైపు చూసాడు….వీణ బెడ్ పై పడుకుని వుంది…

వీణ తొడల వరకు కింది లంగా జరిపి …జాకెట్ ఫై హుక్కు తీసిబెడ్ పై నటిస్తూ పడుకుంది…సగం సళ్ళు బయటే ఉన్నాయ్…
వాసు రూమ్ లోనికి వచ్చి…కూతురిని అలాగే చూస్తూ ఉండి పోయాడు…..నున్నటి తొడలు…గ్రుందటి సళ్ళు.. లేలేత పెదాలు .. .22 ఏళ్ల పరువాలు….అనుకుంటూ …
రెండు నిముషాలు అలాగే చూసి…మంచం దగ్గరగా వచ్చి…..వీణ వీణ అని పిలిచాడు…

కానీ వీణ పలకలేదు…
వాసు మంచం దగ్గరగా కూర్చొని “””తొడ పై చేయి””” వేసాడు….వీణకు మొదటి మొగాడు స్ఫర్ష తగిలింది . …నెమ్మదిగా రుద్దుతూ ….వీణ వీణ అని మరో సారి పిలిచాడు…
వీణ లేవలేదు…కొద్దిగా తలా ఒంచి ఓరగా లంగా లేపి చూసాడు…. వీణ పూకు కన్పించింది …ఆతులు నున్నగా గొరిగింది….
వాసు అబ్బా అనుకుంటూ …పక్క కు చూసాడు…. వాసు ఫామిలీ ఫొటో కనిపించింది …
స్పృహ లోనికి వచ్చి…వీణ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చాడు….వాసు.

వాసు కొదిసేపూ ఆగి ….నీళ్లు తాగి… వీణ రూమ్ వైపు చూసాడు. వీణ అలాగే పడుకుంది.
వాసు గట్టిగా అరుస్తూ తలుపుకొట్టాడు… వీణ నిద్ర నటిస్తూ లేచి….డాడ్ ఎప్పుడు వచ్చారు…తలుపు ఎవరు తీశారు…అంది..సళ్ళు చూపిస్తూ…
దానికి వాసు “”” అలా తెరిచి పడుకున్నావ్ “””” అని అన్నాడు….బిళ్ళ వైపు చూస్తూ ..
ఏమో డాడ్ నిద్ర పెట్టింది బాగా అంది …హుక్స్ పెట్టుకుంటూ…
వాసు కూతురు సళ్ళు తొడలు చూసి మూడ్ వచ్చింది…..భోజనం తరువాత ఇద్దరు చెరో గదిలో పడుకున్నారు…

వాసు కూతురు సళ్ళు తొడలు చూసి మూడ్ వచ్చింది…..భోజనం తరువాత ఇద్దరు చెరో గదిలో పడుకున్నారు…

మరుసటి రోజు
వీణ , నాయుడమ్మ భారతి ముగ్గురు భారతి ఇంట్లో కలుసు కున్నారు…వీణ రాత్రి జరిగింది మొత్తం చెపింది నాయుడమ్మ కు..
భారతి : మరి మీ నాన్న మంచి వాడు అన్నావ్..నీ పూకు ఎలా చూసాడు మరి…ఆంది.
వీణ :ఏమో …నాన్న చేయి తగలగానే నాకు కారింది అంది…రాత్రి నిద్ర లేదు మరి అంది..

కాసేపటికి నాయుడమ్మ ఫోన్ రింగ్ ఐనది..
నాయుడమ్మ : ఆఁ ఆఁ చెప్పు అంది…వీణ సళ్ళు పిసుకుతూ,,,
నాయుడమ్మ : ఆఁ ఆఁ , భారతి ఇంట్లో ఉన్నాను..
భారతి : ఎవరు అని సైగా చేసింది…కానీ నాయుడమ్మ పలకలేదు…
నాయుడమ్మ : మరి ఇప్పుడా… ఎంత సేపు కొడతావ్.. … “”రెండు గంటాలా””…. ఒక నిమిషం.. అని…
నాయుడమ్మ : విజయ్ ఎనింటికి వస్తాడు అని భారతి ని అడిగింది….దానికి సాయంత్రం 6 గంటలకు అని చెపింది…
నాయుడమ్మ :ఒక “”గంట””ఒంగుతుంది. ..తరువాత విజయ్ వస్తాడు…అంది…
నాయుడమ్మ : సరే …రా మరి…

వీణ : బయపడుతూఊ నాకు ఏమి వొడ్డు..నన్ను వదిలేయండి..అని అంటుంది…కంగారుగా..
భారతి : ఎవరు అక్క ఫోన్ లో అంది….
నాయుడమ్మ : వీణ బయపడకు ..ఈ ఫోన్ నాకు ..అని భారతి కి కన్ను కొట్టింది…

నాయుడమ్మ : వీణ బయపడకు ..ఈ ఫోన్ నాకు ..అని భారతి కి కన్ను కొట్టింది…
వీణ ను బెడ్ రూమ్ లో ఉంచి….లోపల తలుపు వేసుకోమని అని చెప్పిఇది …నాయుడమ్మ…
వీణ కు అర్థం ఇయింది..ఎవరో భారతి ని “””ఎక్కడానికి వస్తున్నాడు “””అని… కానీ ఎవరు అని ఆలోచిస్తుంది…
కాసేపటికి డోర్ బెల్ మోగింది. ..నాయుడమ్మ వెళ్లి తలుపు తీసింది..
వీణ ఆతృతగా కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి ..నెమ్మదిగా హాల్ లోనికి చూసింది …ఎదురుగా వాసు..
వీణ నాన్న..