ఇంటి గుట్టు మొదటి భాగం

పాఠకులకి మన వి:- ఈ కధ చాలా సెక్సీగా సస్పెన్స్ తో ఉంటుంది. ఇది ఈ టీ వీ లో నేరాలూ ఘోరాలు లో చూసి, కొద్దిగా మసాలా దట్టించి మీ ముందు పెడుతున్నాను. మొదట్లో కొద్ది గా బోరు గా ఉండవచ్చు. కాని ముందు ముందు మంచి కసి గా సస్పెన్సు గా ఉంటుంది. చదివి మీ అభి ప్రాయాలు రాయండి.
ఏదో చిన్న పల్లెటూరు. ఈ ఊరి కి అయిదు మైళ్ల దూరం లో ఒక ఫేక్టరీ ఉంది. అందులో పని చేసే వర్కర్స్ కి క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి. కాని రోజు వారి లేబర్ కి ఉండవు కదా. అలాంటి రోజు వారి లేబర్ ఈ చుట్టు ప్రక్కల పల్లెల నుంచి వెళ్లి రోజూ వారి పని మీద ఆ ఫేక్టరీ లో పని చేస్తూ ఉంటారు.
ఓబుల్ రెడ్డి కి 28 యేళ్లు ఉంటాయి. తనూ ఆ ఫేక్టరీ లో లేబర్ గా పని చేస్తున్నాడు. ఓబుల్ రెడ్డి పెళ్లాం అమ్ములు కి 22 యేళ్లు. ఎర్రగా, పొడుగ్గా, చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది అమ్ములు. ఎత్తు గా, ఏపుగా పెరిగిన
సళ్లు, గుండ్రటి మొహం, పెద్ద పెద్ద కళ్లు, ఒక్క సారి అమ్ములుని చూస్తే అబ్బా ఓబుల్ రెడ్డి పెళ్లాం సేనా బాగుంది అనుకుంటారు. అలా ఉంటుంది అమ్ములు. ఓబుల్ రెడ్డి పెద్ద అంద గాడు కాదనే చెప్పాలి. నెమ్మదస్తుడు కూడా.
ఓబుల్ రెడ్డి కి చిన్న ఇల్లు ఉంది. సొంత ఇల్లు. అది కూడా ఊరి కి చివర గా ఉండటం తో ఎక్కువ గా జన సంచరం లేనట్టే ఉంటుంది వాళ్ల కి, ఓబుల్ రెడ్డి పని ఉంటే టౌన్ కి వెళ్లి రాత్రి కి ఇల్లు చేరడం, పని లేక పోతే అలా ఊల్లో తిరిగి ఇంటి కి చేరడం…ఇదీ అతని దిన చర్య.
పెళ్లి అయ్యి నాలుగేళ్లు అయినా ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు వాళ్ల కి . ఏవో పూజలూ, మంత్రాలు అని తిరిగారు. ఇద్ద రూ, కాని పిల్లలు కలగలేదు, చాలీ చాలని జీతం తో అలా సంసారం నడుస్తోంది.
ఓబుల్ రెడ్డి ఈ మధ్య పిల్లలు లేరనే వంక తో రోజూ తాగి ఇంటి కి రావడం, పెళ్లాం తో గొడవ పడటం, మళ్లీ ఇద్దరూ రాజీ పడటం జరుగుతూ ఉంది. ఏ తాగుడు అల వాటు తో ఓబులు రెడ్డి కి అదే ఊల్లో చిన్న, చిన్న
కాంట్రాక్ట్ చేసుకునే పెద్ది రెడ్డి పరిచయం అయ్యాడు. పెద్ది రెడ్డి కి కూడా సుమారు గా 30 యేళ్లు ఉంటాయి. సన్న మీస కట్టుతో చూడటాని కి బాగుంటాడు. పెద్ది రెడ్డి కి ఆడ వాళ్ళ పిచ్చి ఉంది.
పెద్ది రెడ్డి తో పరిచయ్ బాగా పెరిగి, ఓబుల్ రెడ్డి ఫేక్టరీ లో పని లేక పోతే ఒక్కో సారి తన ఇంట్లోనే పెద్ది రెడ్డితో కలిసి తాగడం మొదలెట్టాడు. అలా ఇంట్లో తాగుడు
మొదలెట్టిన దగ్గ నుంచి , పెద్ది రెడ్డి కన్ను అమ్ములు మీద పడింది.
రాతులు ఇద్దరూ కలిసి తాగడం, అలా తాగేటప్పుడు, తినడానికి కూర కోసం మాంసం తెచ్చి వండ మన డం, ఏదో వంకతో తనని వాళ్ల దగ్గరకి పిలవడం ఇలా ….అమ్ములు కి వాళ్ల ఇద్దరి వర సా నచ్చడం లేదు.
ఒక రోజు ఓబుల్ రెడ్డి తో అంది, ఏమయ్యా, నీకు తాగాలని ఉంటే నువ్వు ఒక్కడివే ఇంట్లో తాగు. ఆ పెద్ది రెడ్డిని కూడా ఇంటికి ఎందుకు తీసుకొస్తావు. నాకు నచ్చలేదు అతని వాలకం అంది.
దాని కె ఓబుల్ రెడ్డి ఏంటే, పెద్ది రెడ్డి చాలా మంచోడు, మన కి వడ్డీ తీసుకోకుండా అప్పు కూడా ఇస్తనన్నాడు తెలుసా. నాకు ఫేక్టరీలో పని లేక పోతనే కదా తాగుతున్నాం అన్నాడు.
ఏమో నువ్వు ఈ తాగుడు మత్తులో పని కి కూడా సరిగ్గా వెళ్లడం లేదు కదా అంది.
అది కాదే అమ్ములూ, ఆ రోజు కూలీ ఏమీ సరి పోదు. అందుకే పెద్ది రెడ్డి అంటున్నాడు, మన ఇంట్లోనే ముందు గది లో చిన్న కొట్టు పెట్ట మన్నాడే. దగ్గర్లో కొట్టు లేదు కదా. నువ్వూ ఊరికే కూర్చోన క్కరలదు. అలా కొట్టు పెడితే అందులోనే, STD booth కూడా పెట్టిస్తా అన్నాడే. మన ఊల్లో STD ఆ మొగలోనే కదా ఉన్నాది. ఏ మంటావే, మన కీ చేతిలో కొద్ది గా డబ్బు కనపడతాది కదా అన్నాడు.
ఏమోనయ్యా అదాంతా నా వల్ల అవుద్దా. నువ్వు పొద్దునా టౌన్ కి పోయి సందె కాడ వస్తావు. ఈ కొట్టూ, అది నాకు సాగదు లే అంది.
అది కాదే, పెద్ది రెడ్డి సందె కాడ వచ్చి నీ తో కూడా మాటాడతా అనాడే. డబ్బు అంతా తనే పెడతాడంట కూడా అని చెప్పి, ఊల్లోకి వెళ్లి పోయాడు.
అమ్ములు కి ఏమి చెప్పాలో తెలీడం లేదు. అసలు ఈ పెద్ది రెడ్డిని రాకుండా చూద్ద మంటే, ఈ కొట్టు గొడవేంటో అనుకుంది. ఆ రోజు చీకటి పడే వేల కి, పెద్ది రెడ్డి తన మొగుడూ కల్సి ఇంటికి వచ్చారు.
కోడి మాంసం తెచ్చి కూర చెయ్య మని ఇద్దరూ మాటాడు కుంటూ కూర్చున్నారు. ఓబుల్ రెడ్డి అమ్ములుని పిలిచి, పెద్ది రెడ్డి కి కూడా అన్నం వండమై చెపితే తను వంట పని లో ఉంది.
కూర అయ్యాక, తను ప్లేటులో కూర పట్టుకు వెళ్లి వాళ్ల కి ఇచ్చి వెళ్లి వంట గది గుమ్మం లో కూర్చుంది. ఇద్దరూ మందు తాగడం మొదలెట్టి, మాటల్లో, పెద్ది రెడ్డి, అమ్ములూ నీ చేత టీ కొట్టు పెట్టిద్దాం అని ఉంది. దాని కి తోడు గా STD phone కూడా పెడితే బాగుంటాది. డబ్బు నేను ఇస్తాలే , ఏ మంటావ్ అన్నాడు అమ్ములు గుండెల కేసి సూటి గా చూస్తూ.
అమ్ములు, పెద్ది రెడ్డి చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకుని, తన పైట జారితే, సూటి గా తన సళ్ల కేసి చూస్తున్నాడని, పైట సరి చేసుకుని, ఏమో నాకు అవి ఏమీ తెలీదు అంది.
ఓబుల్ రెడ్డి అలా మూల కి కూసో పోతే ఇట్టా వచ్చి కూర్చుని మాటాడు అన్నాడు.
అమ్ములు లేచి వాళ్ల కి కొద్ది గా దూరం లో కూర్చుంది.
పెద్ది రెడ్డి మన కోసమే చేస్తున్నాడు కదా. నువ్వు ఏమీ పెద్ద గా కష్ట పడక్కర లదు. నువ్వు కొద్ది గా చదువుకున్నావు కదా. ఆ ఫోన్ గొడవలూ అవీ నీకు తెలుస్తాయి కదా. రోజూ ఎంత లేదన్నా రెండు, వందలు మిగుల్తాయంట అన్నాడు ఓబుల్ రెడ్డి
ఇంకా ఉంది.