ఇష్టమైతే పక్క మేడమీద ఉంటున్న వాడిచేత దెంగించుకోమని మా ఆవిడకు చెప్పాను!

పని చూసుకొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, ఆమెను అడిగాను ఏమైంది? ఏంటి అందామె. నీ దెంగులాట. ఆయన భయపడ్తున్నాడు, అందామె. ఎందుకు? మీరు లేకుండా నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రావడం బాగుండదు కదా అంటున్నాడు. సరే నేనున్నప్పుడే రమ్మను అన్నాను. అంటే, అంది ఆమె . రమ్మను, ఇద్దరం కలిసి దెంగుతాం అన్నాను. ఒప్పుకుంటాడా? అంత ధైర్యం చేస్తాడా ? అంది. ఫోన్లో చెప్పు, మా అయన సంగతి నాకు వదిలెయ్యి నేను చూసుకుంటా అని చెప్పు అన్నాను. మొత్తానికి కన్విన్స్ చేసినట్టే ఉంది . రాత్రి భోజనానికి పిలిచాను, పిలిచిన వెంటనే వచ్చాడు మా ఆవిడ మటన్ కరీ చేసింది, రొట్టెలు చేసింది. శుభ్రంగా స్నానము చేసి మేము రెడీ అయ్యాము.

వాడు కూడా స్నానం చేసి లుంగీకట్టుకుని వచ్చాడు. చేతిలో చిన్నసంచిలో బీర్లు, జీడిపప్పు తెచ్చాడు. ఆమె నైటీలో ఉంది. ముగ్గురం కింద కూర్చొని బీర్లు ఓపెన్ చేసాం, ఆమె ఇష్టం లేనట్టుగా ముఖంపెట్టి, ఒకటికి రెండుసార్లు చెప్పిన మీదట ఒక బీర్ చేతిలోకి తీసుకుంది. మేము చెరొకటి తీసుకుని కొంచమ్, కొంచం సిప్ చేస్తూ కబుర్లలో పడ్డాం. అతని పని, ఫామిలీ లాంటి మాటల తర్వాత, మీరు ఆన్లైన్ పోర్న్ చూస్తారా అన్నాను. ఆబ్బె, పెద్దగా లేదు అన్నాడు. కొంచమ్ ఉందా అన్నాను. తలాడించాడు. ఇప్పుడు చూద్దామా అన్నాను. కానీ అంటూ ఏదో చెప్పబోయి Pages: 1 2 3