ఈ కథ కు పేరు పెట్టండి (పార్వతి-సరస్వతి) Part 4

నిలబడే గట్టిగా కౌగళించుకున్నాడు..వదలరా అన్న వినిపించుకొకుండా ఆమె కుచ్హిళ్లను లాగేసాడు..వదులైన చీర ఒక్కసారిగా కాళ్ల దగ్గిరపడిపొయింది, పార్వతి ఒంటిపై లంగా జాకెట్టు మాత్రమే ఉన్నాయి. మళ్లి ఆమెను గట్టిగా కౌగలించుకుని ఆమె శరీరాన్ని నలిపేయసాగాడు. సూరి చేతుల్లో మెలితిరుగుతూ అప్పటివరకూ చేసిన బెట్టు అంతా మర్చి పొయింది పార్వతి. చేతులు వెనక్కు పొనిచ్హి పిర్రలు రెండు పిసుకుతూ తనవైపు అదుముకున్నాడు, ఆమె పెదవులందుకుని చప్పరిస్తున్నాడు. అతని చేతులు చుగ్గా ఆమె శరీరం పై కదులుతున్నాయి ఉన్న చొటు ఒకటి రెండు నిముషాలకన్న ఎక్కువ ఉండకుండా. అతని చేతలకు మైనంలా కరిగిపోతూ చీర, జాకెట్టు తన శరీరం పైనుండి ఎప్పుడు వేరైపోయాయో కూడా తెలియలేదు పార్వతికి, కళ్లు మూసుకుని అతనిచ్హేవన్ని తీసుకుంటూ అతని చేతులు ఎలా తిప్పితే అలా తిరుగుతూ..

వంగుతూ..తీయగా మూలుగుతోంది. వట్టి లంగా, బ్రా తో మిగిలిన ఆమెను వదలి ఒకసారి ఆమెను పరీక్షగా చూసాడు సూరి పైనుంచి కిందకు. సిగ్గు ముంచుకొచ్హింది పార్వతికి…అతన్ని విడిచిపెట్టకుండా వాటేసుకుని మెడ వంపులో మొహం దాచుకుంది. అమ్మ..దీనమ్మ..కన్నె పిల్లలా ఎంత వగలు పోతుంది…దీని కూతురేమో అన్ని విప్పించుకుని పగలదీసి దెంగించుకుంటుంది, ఇదేమో ఇలా ముడుచుకుపోతుంది..అమ్మ కూతుళ్ల మద్య ఎంత వ్యత్యాసం అనుకుంటూ..చాన్సు దొరికితే ఇద్దర్ని కలిపి ఒకేసారి ఎక్కేయాలి అంకున్నాడు సూరి…ఆ ఊహకే అతని మడ్డ ఇంకొంచం బిరుసెక్కి ఆమె పొత్తికడుపుపై గుచ్హుకుంది. ఏమైంది సూరి అన్న ప్రశ్నతో ఈ లోకంలోకొచ్హి…ఆహా ఏంలేదు..సరస్వతి లేదా ఇంట్లో..ఇంత ధైర్యంగా లోపలకొచ్హేసావు అన్నాడు, రెండు చేతులను వీపు వెనక్కి పొనిచ్హి జాకెట్టు హుక్కులను తప్పిస్తూ…ఊహూ లేదు..అతను హుక్కులను విప్పడానికి వీలుగా ఊపిరి వదలి చాతిని కుంచింపజేస్తూ వాళ్ల ఫ్రెండు ఇంటికి వెళ్లింది అంది పార్వతి. ఈలోపల జాకెట్టు హుక్స్ వెపేఅసాడు, బందించిన జకెట్టు ఊడిపొవడంతో ఆమె బంగారు కలశాలు ముందుకురికి గాలి పీల్చుకూన్నాయి…ఆమె జకెట్టును లాగేసాడు..

లాగేటప్పుడు వీలుగా చేతుల్ని పైకెత్తింది పార్వతి..ఆమె సంకలనుంచి గుప్పుమని వచ్చిన చమట వాసనకు మతిపోతూ..మొహాన్ని ఆమె సంకలకేసి రుద్దాడు..ఏయ్..ఏమిటిది..చీచీ..వాసన…వద్దు..వదలబ్బా అంటున్నా వినకుండా సకను నాలుకతో రాయసాగాడు…అతని చేష్టలు చక్కిలిగింతలు తెప్పిస్తున్నాయి…బలవంతంగా అతని తలను పట్టి లాగి మొహాన్ని తన సళ్లపైకి తెచ్హింది…అబగా ముంచ్హికలను అందుకుని చప్పరిస్తూ..రెండు రొమ్ములను కుదుళ్లతో సహా పట్టి పిసకసాగడు…పార్వతి మెలి తిరిగి పోతోంది..హె..ఉమ్మ్..అబ్బా..అంటూ.

నిలబడే గట్టిగా కౌగళించుకున్నాడు..వదలరా అన్న వినిపించుకొకుండా ఆమె కుచ్హిళ్లను లాగేసాడు..వదులైన చీర ఒక్కసారిగా కాళ్ల దగ్గిరపడిపొయింది, పార్వతి ఒంటిపై లంగా జాకెట్టు మాత్రమే ఉన్నాయి. మళ్లి ఆమెను గట్టిగా కౌగలించుకుని ఆమె శరీరాన్ని నలిపేయసాగాడు. సూరి చేతుల్లో మెలితిరుగుతూ అప్పటివరకూ చేసిన బెట్టు అంతా మర్చి పొయింది పార్వతి. చేతులు వెనక్కు పొనిచ్హి పిర్రలు రెండు పిసుకుతూ తనవైపు అదుముకున్నాడు, ఆమె పెదవులందుకుని చప్పరిస్తున్నాడు. అతని చేతులు చుగ్గా ఆమె శరీరం పై కదులుతున్నాయి ఉన్న చొటు ఒకటి రెండు నిముషాలకన్న ఎక్కువ ఉండకుండా. అతని చేతలకు మైనంలా కరిగిపోతూ చీర, జాకెట్టు తన శరీరం పైనుండి ఎప్పుడు వేరైపోయాయో కూడా తెలియలేదు పార్వతికి, కళ్లు మూసుకుని అతనిచ్హేవన్ని తీసుకుంటూ అతని చేతులు ఎలా తిప్పితే అలా తిరుగుతూ..వంగుతూ..తీయగా మూలుగుతోంది. వట్టి లంగా, బ్రా తో మిగిలిన ఆమెను వదలి ఒకసారి ఆమెను పరీక్షగా చూసాడు సూరి పైనుంచి కిందకు. సిగ్గు ముంచుకొచ్హింది పార్వతికి…అతన్ని విడిచిపెట్టకుండా వాటేసుకుని మెడ వంపులో మొహం దాచుకుంది. అమ్మ..దీనమ్మ..

కన్నె పిల్లలా ఎంత వగలు పోతుంది…దీని కూతురేమో అన్ని విప్పించుకుని పగలదీసి దెంగించుకుంటుంది, ఇదేమో ఇలా ముడుచుకుపోతుంది..అమ్మ కూతుళ్ల మద్య ఎంత వ్యత్యాసం అనుకుంటూ..చాన్సు దొరికితే ఇద్దర్ని కలిపి ఒకేసారి ఎక్కేయాలి అంకున్నాడు సూరి…ఆ ఊహకే అతని మడ్డ ఇంకొంచం బిరుసెక్కి ఆమె పొత్తికడుపుపై గుచ్హుకుంది. ఏమైంది సూరి అన్న ప్రశ్నతో ఈ లోకంలోకొచ్హి…ఆహా ఏంలేదు..సరస్వతి లేదా ఇంట్లో..ఇంత ధైర్యంగా లోపలకొచ్హేసావు అన్నాడు, రెండు చేతులను వీపు వెనక్కి పొనిచ్హి జాకెట్టు హుక్కులను తప్పిస్తూ…ఊహూ లేదు..అతను హుక్కులను విప్పడానికి వీలుగా ఊపిరి వదలి చాతిని కుంచింపజేస్తూ వాళ్ల ఫ్రెండు ఇంటికి వెళ్లింది అంది పార్వతి. ఈలోపల జాకెట్టు హుక్స్ వెపేఅసాడు, బందించిన జకెట్టు ఊడిపొవడంతో ఆమె బంగారు కలశాలు ముందుకురికి గాలి పీల్చుకూన్నాయి…ఆమె జకెట్టును లాగేసాడు..లాగేటప్పుడు వీలుగా చేతుల్ని పైకెత్తింది పార్వతి..

ఆమె సంకలనుంచి గుప్పుమని వచ్చిన చమట వాసనకు మతిపోతూ..మొహాన్ని ఆమె సంకలకేసి రుద్దాడు..ఏయ్..ఏమిటిది..చీచీ..వాసన…వద్దు..వదలబ్బా అంటున్నా వినకుండా సకను నాలుకతో రాయసాగాడు…అతని చేష్టలు చక్కిలిగింతలు తెప్పిస్తున్నాయి…బలవంతంగా అతని తలను పట్టి లాగి మొహాన్ని తన సళ్లపైకి తెచ్హింది…అబగా ముంచ్హికలను అందుకుని చప్పరిస్తూ..రెండు రొమ్ములను కుదుళ్లతో సహా పట్టి పిసకసాగడు…పార్వతి మెలి తిరిగి పోతోంది..హె..ఉమ్మ్..అబ్బా..అంటూ.

ఊహూ ఇంకాసేపు..అన్నాడు సూరి గునుస్తూ..లేవవయ్య మళ్లీ తరువాత ఎప్పుడైనా చూద్దాంలే అంటూ…అతన్ని తోసేసి లేవబొయింది, సూరి ఆమె పైనుంచి లేచి పక్కకు జరిగి అలాగే పడుకున్నాడు. పార్వతి లేచి పిర్రలు ఊపుకుంటూ బాత్రూం కెళ్లింది. పది నిముషాల తరువాత వస్తూ ఎంత పోసావురా, జిడ్డంతా కడుక్కోవడానికి ఇంత టైము పట్టింది అంది. అలా వస్తూంటే ఊగుతున్న పార్వతి సళ్ల వంక కసిగా చూస్తూ అక్కడికి నేనొక్కన్నే పొసినట్లు అన్నాడు సూరి. ఆ సర్లే పేద్ద బడాయి, చేసిందంతా చేసేసి..సిగ్గు లేకుండా, లే లేచి బట్టలేమైనా వేస్కో, చంటి పిల్లలు చూస్తే జడుసుకుంటారు అంది పార్వతి రూంలో పడున్న తన బట్టలను ఏరుకుంటూ. ఆమెనే చూస్తున్న సూరికి బట్టలు తీయడానికి వంగున్న పార్వతి వెనక షేపులు మతి పోగొడుతున్నాయి. వంగిన పార్వతి వెనక పిర్రలు విచ్హుకుని, కింద గాది మద్య చీలిక్ ఎర్రగా నోరు తెరచుకుని రా..రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఉంది సూరిని. ఠంగుమని సూరికి మడ్డ లేచిపొయి ఆడసాగింది. ఒక్క ఉదుటున మంచం దూకి ఆమె వెనక్కివెళ్లి ఆమె లేచి ఇటువైపు తిరిగేలోగా నడుము పట్టుకుని, పిర్రల మద్య గుద్ద కింద కనిపిస్తున్న ఆమె పూకులో అప్పటికే పుల్లుగా నిగిడిన తన మడ్డను ఉంచి..ఒక్క ఊపులో లోపలికి దూర్చేసాడు సూరి. కెవ్వు మంది పార్వతి, అప్పుడే బత్రూంకెళ్లి కడుక్కొనివచ్హిందేమో ల్యుబ్రికేషన్ లేక. వదలరా నీ జిమ్మడ, ఇప్పుడే కదరా కరువుతీరా దెంగావు, అంతలోనే మళ్లి కావాల్సి వచ్హిందా అంటూ అతన్ని తోసేయ బోయింది. సూరి ఆమె ప్రయత్నాన్ని సాగనీయకుండా, ఒడుపుగా ఆమె పిర్రలను వాటేసుకుని నడుమును వేగంగా కదప సాగాడు, వాడి మడ్డ ఆమె పూకులో ఇంజెన్ పిస్టన్లా కదులుతోంది. కాసేపటికి మంట తగ్గి పార్వతికి మజా రావడం మొదలైంది.

పార్వతికి మజా రావడం మొదలైంది. ఊఊ..ఇంకా…ఇంకా..గట్టిగా పొడ్వు..ఊఉ..అమ్మ్మా..అది…అలాగే దెంగు..ఊహూ…ఎడంపక్క…అదీ…అలాగే గొల్లికి తగిలేలా దెంగు..అంటూ అరుస్తోంది. సూరి ఆమె నడుమును వదిలేసి పిర్రలను పిసుకుతూ మద్య..మద్య చరుస్తూ…ఊపు ఆపకుండా దెంగుతున్నాడు. ఒక్కో దెబ్బకు పార్వతి ఒక అడుగు ముందుకెళ్లి వెనక్కొస్తోంది, చేతులు చాపి పక్కనున్న టేబుల్ను సపోర్టుగా పట్టుకుంది. ఇద్దరి శరీరాలు చమటతో తడిసి పొయాయి, సూరికి ఆమె నడుముపై పట్టు దొరకడం లేదు..చమట వల్ల చేతులు జారి పోతున్నాయి..ఐనా లంకె వీడకుండా, పట్టువదకుండా ఆమె సంకలకింద చేతులు పొనిచ్హి సళ్లను ఊతంగా పట్టుకుని పిసుకుతూ గుద్దుతున్నాడు. ఆమె రసాలతో తడిసిన సూరి మడ్డ బయటకొచ్హినప్పుడు మెరుస్తూ అంతలోనే అయస్కాంతమేదో లాగినట్లు ఆమె పూకులొలోపల దూరిపొతోంది. సూరి మొత్త ఆమె పిర్రలకు తగిలినప్పుడల్లా తపక్..తపక్..చపక్..మని సౌండు రూములో మారుమోగుతోంది. అబ్బా..ఏంట్రా ఇవేల..అమ్మా..నెను తట్టుకోలేక పోతున్నాను…ఆహా..ఉమ్మ్..అంత సుఖం ఎప్పుడూ ఎరగను…ఇంకా దెంగు…ఈ రోజు నా పూకు చిరిగి పోవాల…నీ మడ్డను పూర్తిగా లోపల తౌయ్యి..అంటూ అరుస్తోంది పార్వతి. దెంగుతానే…నీయమ్మ..నీ పూకు పగల్ దెంగుతానే..అంటూ సూరి భీకరమైన వేగంతో నడుము కదుపుతున్నాడు..ఆమె శరీరమంతా కదలిపోతోంది సూరి తోపుల్లకు..నన్ను దెంగరా బాగా…నీకెందుకు మాయమ్మ అంటూ కుతితీరా కుమ్మించుకుంటోంది పార్వతి. దెంగుతానే నిన్ను దెంగుతా, నీయమ్మను దెంగుతా…మీతో కలిపి నీ కూతుర్ని కూడా దెంగుతా..ఆయాసంతో రొప్పుతూ మాట జారాడు. చప్పున నాలుక కొరుకుంటూ, తను అన్న మాటలకు ఏమంటుందో అనుకుంటూ ఆమె పిర్రలకు తాపి అలాగే నిలుచుండి పోయాడు సూరి ఊగడం ఆపి. పార్వతి విసురుగ తన గుద్దను వెనక్కి తోస్తూ..ఆ..ఆ..దెంగుతావు..తేరగా వస్తే వెదిలోని వాళ్లను కూడా దెంగుతావు…నన్ను కాదని వేరే ఎవర్నైనా తగులుకున్న..ఎవరికోసమైనా ట్రై చెస్తున్నట్లు తెలిసినా…నీ కింద దాన్ని అడుగంటా కోసేసి, సున్నం పెట్తేస్తా అంది. దాంతో సూరి రెచ్హిపోతూ…నిన్నెందుకు వదులుతానే..లాగి పెట్టి పొదుస్తూ, నువ్వు ఇల నాతో రేయింబగళ్లు దెంగుచుకుంటుంటే వేరే వాళ్ల గొడవ నాకెందుకు అంటూ మళ్లీ మునుపటి స్పీడు అందుకున్నాడు..అయిపోవచ్హింది పార్వతికి..

కాని సూరి చూస్తే ఇంకో గంటైనా వదిలేటట్లు కనిపించడం లేదు…పార్వతి అలాగే టేబులును గట్టిగా ఒకచేత్తో పట్టుకుని ఇంకో చేతిని కిందనుంచి పోనిచ్హి సూరి వట్టలను పట్టుకుని సవరించడం మొదలెట్టింది. సూరి శరీరం జలదరించింది పార్వతి చేస్తున్న పని..ఆహ్హ్..నీయమ్మా ఏం చేస్తున్నావే అంటూ గట్టిగా లాగి లాగి రెండు పోట్లు పొదిచి తన వట్టల్లోని వీర్యంతా పిచికారి చేస్తూ ఆమె నడుముని వాటేసుకుని ఆమె వీపుపై వాలి పోయాడు. పార్వతి తన పూపెదాలతో సూరి మడ్డను నొక్కుతోంది…దంతో సూరి గూటం ఇంక..ఇంక పెరిగి జలదరించి..జలదరిచి..కక్కుకుంది పార్వతి పూకులోపల. ఆమె పైనుంచి లేచాదు సూరి, అంత వరకు వంగున్న పార్వతి నిటారుగా నిలబడగానే తప్ అని ఆమె కాళ్ల దగ్గర సూరి విడిచిన వీర్యం పడింది, కార్చిన రసాలు ఆమె తొడల మీదుగా కిందికి కార సాగాయి. సూరి అలసటగా మంచంపై వాలిపొయి, ఆమె వంకే చూస్తున్నాడు. చూడు ఎంత కార్చావో అంటూ కింద పడిఉన్న తన లోలంగాతో తుడుచుకుంటూ చిలిపిగా సూరి వంక చూసింది. ఎంతేమిటి, ఐనా నేనొక్కడినేనా కార్చింది…ఈ బుజ్జిముండ ఏమీ కర్చలేదా అంటూ సూరి లేచి చేతిని ఆమె తొడలమద్య వేసి అరచేత్తో ఆమె దిమ్మను రుద్దాడు. గబుక్కున ఒకడుగు వెనక్కి వేసి, వదిలితే అమ్మో మల్లా ఎక్కెటట్లున్నావు అంటూ అదరా బాదరాగా చీరను వంటికి చుట్టుకుని, లంగా జాకెట్టు చేత్తో పట్టుకుని వెళ్లబోయింది పార్వతి, సూరి ఆమె చెయి పట్టుకుని మళ్లా దర్శనం ఎప్పుడు అంటే చూదాంలే అంటూ చేయి విడిపించుకుని అటుఇటూ ఎటూ చూడకుండా తన వాటాలోకెళ్లి పోయింది. తెరచిన తలుపు మూయడానికి వచ్హిన సూరి అల్లగే కట్రాట అయ్యి నిలబడి పోయాడు బయట నుంచున్న మనిషిని చూసి….