ఎదురింటి అమ్మాయి 1

అప్పుడు నాకు పాతికేళ్లు. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. బాంకులో పని చేస్తున్నాను. మేడ మీద రూము లో ఉంటున్నాను.
ఒక రోజు నేను స్నానం చేసి టవల్ ఆరేయడానికి బాల్కనీలోకి వచ్చాను. మెరుపు మెరిసి నట్టయింది. పాతికేళ్ల పరువంలో ఉన్న అమ్మాయి మా ఎదురిం టిలో కింది పోర్షనులో బట్టలు ఆరవేస్తోంది. చాలా అందంగా ఉంది.
నాకు మొడ్డ లేచింది. పిచ్చి ధైర్యం వచ్చింది. ఏమయితే అది అయిందని ఆ అమ్మాయి కేసి తదేకంగా చూస్తున్నాను. ఆ అమ్మాయి కూడా నా వంక చూసింది. “అమ్మయ్య ” అనుకున్నాను. మరల బట్టల చాటుకు వెళ్ళింది.
మరల చూడక పోతుందా అని చూస్తున్నాను. ఈసారి మరల నా వంక బట్టల సందునుండి చూసింది. ఒక చిలిపి కోరిక కలిగింది. ఆ అమ్మాయి బట్టల సందునుండి చూస్తున్నపుడు నేను నా టవల్ విప్పి మరల కట్టుకున్నాను. అంటేనా మొడ్డను ఆ అమ్మాయికి చూపించి మరల కట్టుకు న్నాను.
మరి నా మొడ్డ వైపు చూసిందో లేదో తెలియదు కాని చటుక్కున ఆరవేస్తున్న బట్టల చాటుకు వెళ్లింది. నేను ఏదో పని ఉన్నట్టు లోపలకు

వెళ్లాను. లోపలకు వెళ్లి కిటికీ సందులోనుండి చూసాను.
ఆ అమ్మాయి బట్టల చాటునుండి బయటకు వచ్చింది. మేడ వైపు చూస్తూ ఉంది. అమ్మయ్య అమ్మడు దారిలో పడింది అనుకున్నాను.
మరల బాల్కనీలోకి వచ్చాను. అటు ఇటు చూసి మరల నా టవల్ విప్పి కొంచెంసేపు ఉంచి మరల కట్టుకున్నాను.
ఆ అమ్మాయి నా మొడ్డ వంక కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఉంది.
“బాగుందా” అని సైగ చేసాను.
“సూపర్” అంటూ సైగ చేసింది.
“రమ్మంటావా” అని సైగ చేసాను.
“రా” అని చెయ్యి ఊపి ఇంట్లోకి పోయింది.
యా హూ అంటూ ఎగిరి గంతేసాను. కాని ఒక అనుమానం. ఎదురింట్లో కాటరింగు చేసే ఆయన ఉన్నాడు అని తెలిసు. కాని ఆ అమ్మడును ఎప్పుడూ చూడలేదు. కొందీసి ఆయన భార్య కాదుకదా అనుకున్నాను. ఎవరైతే మనకేంటి రమ్మంది వెళ్లేపోయె అనుకుంటూ బట్టల వేసుకోడానికి లోపలకు
వెళ్లాను.
గబా గబా పాంటు షర్టు వేసుకొని టక్ చేసుకొని షూ వేసుకొని

ఎదురింటికి వెళ్లాను. డోర్ బెల్ కొట్టాను.
ఆమె వచ్చి తలుపు తీసింది. ఏం మాట్లాడో తెలియలేదు.
“ఏం కావాలండీ? ” అని అని అడిగింది.
“మీ ఇంట్లో కరెంటు ఉందా.” అని అడిగాను.
” ఏం మీ ఇంట్లో లేదా” అంది నవ్వుతూ.
“లేదండీ” అన్నాను.
“అదేమిటీ ఇందాక చూపించినపుడు మీ ఇంట్లో ఒంట్లో బాగా కరెంటు ఉందే” అంది నవ్వుతూ.
అమ్మ నీయమ్మ అనుకున్నాను. తొందర పడ్డం ఎందుకని “మీ ఇంట్లో కరెంటు ఉందాండి?” అన్నాను.
“లాభం లేదండీ మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ కరెంటు ఉండదు” అంది దీనంగా మొహం పెట్టి.
“అదేంటండీ కొంచెం కూడా ఉండదా. మరీ అంత డిమ్ గా ఉంటుందా” అన్నాను నవ్వుతూ.
“లోపలకు రండి చూద్దురు గాని” అంది.

నేను లోపలకు అడుగు పెట్టాను. ఆమె వెంటనే డోర్ వేసి బోల్టు పెట్టింది.
” నేను బాంకుకు వెళ్లాలండీ” అన్నాను.
“మరి మా ఇంట్లో కరెంటు ఎలా ఉంటుందో చూడరా” అంది.
“చూపించండి.” అన్నాను తెగించి.
ఆమె నవ్వుతూ పమిట జార్చింది. నాకు కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. కొబ్బరి బొండాల్లాంటి సళ్లు అని పుస్తకాలలో చదవడమే గాని చూడ్డం అదే మొదటి సారి. నా చేతులు ఆటోమాటిక్ గా ఆమె సళ్ల మీద పడ్డాయి. ఒక్కసారి గట్టిగా పిసికి వదిలాను. అంతే నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొంది. నేను కూడా ఆమెను గట్టిగా వాటేసు కున్నాను. ఒక చెయ్యి వీపు మీద మరొక చెయ్యి ఆమె బలిసిన పిర్రల మీద వేసి కసా కసా నలిపేస్తున్నాను.
కాసేపు ఇద్దరి మధ్యా మాటలు లేవు. నేను ఆమె మెడమీద మొహం పెట్టి ముద్దులు పెడుతున్నాను. నేనేం చిలక్కొట్టని మొడ్డ ను కాదు. అప్పటికి మూడు పూకుల్లో నా మొడ్డను ముంచి పావనం చేసాను. కాని ఇంతటి పర్సనాలిటీ ఉన్న అందగత్తెను దెంగటం ఇదే మొదటిసారి.
కింద నా మొడ్డ బాగా నిక్కేసింది. ఆమె తొడలలో గుచ్చుకుంటూ ఉంది.
“నీ పేరేమిటి” అంది.

“మదన్” అన్నాను.
“నిజంగా నువ్వు మదనుడివే. నాపాలిట మన్మధుడివి. మరి ఈ రతీ దేవి ఈ ఇంట్లో చేరినప్పటి నుండి నిన్ను చూస్తూ ఉంది కదా. ఒకసారి నా వంక చూస్తే నీ సొమ్మేం పోయిందిరా మదనా” అంది నన్ను అల్లుకు పోతూ
“నీకు నా మీద కోరిక ఉందని ఇప్పుడేగా తెలిసింది.” అన్నాను ఆమె బుగ్గలు నిమురుతూ.
ఇంక నాకు ఆగ లేదు. విజయను బుజాలు పట్టుకొని పైకి లేపాను. విజయమొహాన్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకొని ముద్దులాడాను. విజయ తన రెండు చేతులను నా నడుము చుట్టూ వేసి నన్ను తన వైపుకు లా క్కుంది. నేను నాచేతిని మా ఇద్దరి మధ్యకుపోని చ్చి దాని పూకు మీద చీర మీద నుండి తడిమాను. విజయ పూకు మీద ఆతులు నా చేతికి పట్టుకుచ్చులాగా తగిలాయి.
“ఏంటి విజయా చిట్టడవిలా పెంచేసావు. ఈ అడవిలో నీ పూకు ఎక్కడుందో ఎలా తెలుస్తుందే అమ్మడూ” అన్నాను.
“ఏం చెయ్యనురా మదనా నా మొగుడికి అక్కడ ఏం చెయ్యాలో తెలిసి చావదు. ఇన్నాళ్లు దానికి పనిలేకుండా పోయింది. ఇంక నువ్వు వచ్చావుగా. చూడు. చిట్టడవిలో తుప్ప అంతా పీకి పారేస్తాను. సాయంత్రానికి నిగనిగ లాడుతూ ఉంటుంది నా బుజ్జిముండ” అంది నా గుండెల మీద తల పెట్టి తన నాలుకతో నా గుండెల మీద నాకుతూ.

“అయితే ఇప్పుడేం వద్దా “అన్నాను
“లేడికి లేచిందే పరుగని తమరికి లేచిందని దోపెయ్యడమేనా మదనా! దెంగినా దెంగకపోయినా నేను మొగుడి చాటు ఇల్లాలిని. కొంచెం సమయం సందర్భం చూసుకోవద్దూ ”అని దీర్ఘం తీసింది.
“ఇక్కడ నాకు నిగిడి నిక్కపొడుచుకొని ఉంది విజయా. లోపల పెట్టి నాలుగు ఊపులు ఊపకపోతే చిట్లి పోయేట్టు ఉంది” అన్నా దాని సళ్లమీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ.
“అయ్యో పాపం ఇన్నాళ్లు ఏం చేసావో అదే చెయ్యి. మా ఆయన వచ్చే వేళయింది.
రాత్రికి 9 గంటలకు భోజనం చేసి మా ఆయన షికారుకు వెళతాడు. 10 గంటలకు వస్తాడు. అప్పుడు వీధిలో జనం కూడా ఎవ్వరూ ఉండరు. నేరుగా ఇంట్లోకి వచ్చెయ్యి. గంటసేపు నీ ఇష్టం. నీ బాట్ తో నా పిచ్ మీద క్రికెట్ ఆడు” అంది గోముగా.
“మరి బాలో ”అన్నాను.
“ఒకటేమిటి రెండు బాల్స్ ఉన్నాయిగా” అంటూ చెయ్యి కిందికి పెట్టి నా వట్టకాయలు నిమురుతూ.
దాని చిలిపి తనానికి మురిసిపోయాను.
“మరి వెళ్లిరానా” అన్నాను కౌగిలి బిగిస్తూ.

“రాత్రి పది దాకా దీనినే తల్చుకుంటూ ఉంటాను” అంది నా మొడ్డను నిమురుతూ.
“నేను కూడా అంతే విజయా. తమరి పూకును తల్చుకుంటూ మొడ్డ నలుపుకుంటాను.”
“కొంపదీసి నీ రసం వేస్టు చేస్తావేమిటి. అదేం కుదరదు. నీ అమృతం నా పూకులో అన్నా కార్చాలి లేకపోతే నా నోట్లో అన్నా కార్చాలి అంతే” అంది నా మొడ్డనునిమురుతూ.
“నువ్వు దానిని గారాం చేస్తుంటే నా మాట వినదు” అన్నాను.
వినకపూతే పోనీ. నీ పూకులో దాచేసుకుంటాగా మదనా” అంది మరల నన్ను అల్లుకు పోతూ.
“అవునా అమ్మాయి” అన్నాను తియ్యగా విజయ చెవిలో.
ఆ పిలుపుకు పరవశించి పోయింది.
“అబ్బా మదనా ఎంత తియ్యగా పిలిచావురా. మా ఆయన “ఒసేయ్ ఏమేవ్ మొద్దు మొహమా” అన్న పిలుపులకు అలవాటు పడ్డ నాకు నీ పిలుపు అమృతం లాగుందిరా మదనా.” అంది మరలా నన్ను అల్లుకు పోతూ.
కొంపదీసి వీళ్ల ఆయన వస్పే మొదటికే మోసం వస్తుందని

“అమ్మో మీ ఆయన” అన్నాను.
చట్టున దూరంగా జరిగింది. అటూ ఇటూ చూసి
“ఉమ్ మ్ మ్ ఏంటమ్మా నన్ను ఏమార్చావు ” అంది నా గుండెల మీద గుద్దుతూ.
“మరి నే వెళ్లి వస్తాను” అంటూ నవ్వుకుంటూ బయటకు వచ్చాను.
వీధిలో ఎవ్వరూ లేరు. ఈల వేసుకుంటూ బైక్ మీద బాంకుకు వెళ్లాను. ఆ రోజు అంతా చాలా ఆనందంగా గడిచిపోయింది. ఏ కస్టమర్ ను చూచినా నాకు విజయ కళ్లలో మెదిలింది. ఆ అందాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు నా సొంతం చేసుకుందామా అని మనసు తహతహ లాడుతూ ఉంది.
రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను.
సాయంత్రం కాగానే రూముకు వచ్చాను. విజయ కనపడుతుందేమో అని చూచాను. మొగుడు ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉన్నాడు. కనపడలేదు. నా మొడ్డ మీద ఆతులు బాగా పెరిగి ఉన్నాయి. నేనేమో దాని పూకు మీద ఆతులు గురించి చెప్పాను గాని విజయ నా మొడ్డ మీద ఆతులు ఉంటే తనకు ఇష్టమో లేదో చెప్పలేదు. ఆ తమకంలో నా మొడ్డను నోటినిండా కుక్కుకొని చీకింది.
నేను పూకు నాకేటప్పడు నాకు ఆతులు ఉంటే బాగోదు. చెమట పట్టి వాసన వస్తుంది. మరి తను నా మొడ్డ చీకేటప్పుడు కూడా తనకు స్మెల్ వస్తుంది కదా.

అందుకని వెంటనే బాత్ రూముకు వెళ్లి నా మొడ్డ మీద ఉన్న ఆతులు నీట్ గా గొరిగాను. ఇప్పుడు నా బుజ్జిగాడు నున్నగా గుండు కొట్టినట్టున్నాడు.
రాత్రి 9.30 అయింది. అప్పటిదాకా నేను ఎదురింటి వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాను.
ఇంతలో విజయ బయటకు వచ్చింది. నేను బాల్కనీలో నిలబడి అటు ఇటు చూసాను ఎవ్వరూ లేరు.
“ఏమయింది” అన్నాను విజయను చూచి.
చేత్తో “ఉండు ఇప్పుడే భోజనం అయింది” అని సైగ చేసింది.
“నేను రానా” అన్నాను.
“ఓరి నీ ఆత్రం గూలా! ఆగరా మిండ మగడా!” అంటూ సైగ చేసింది.
నేను మొడ్డ చేత్తో పట్టుకొని “సరే” అన్నాను.
నవ్వుకుంటూ లోపలకు వెళ్లింది.
10 అయింది. తాంబూలం నములుతూ ఎదురింటాయన బయటకు వచ్చాడు. ఆయనతో పాటు విజయ కూడా బయటకు వచ్చింది.
“తలుపేసుకో ”అంటూ గేటు తీసుకొని బయటకు వచ్చాడు.

ఆయన సందు తిరిగేంతవరకూ విజయ ఆయననే చూస్తూ ఉంది.
ఆయన సందు తిరిగాక నా వైపు చూసి రా అని చెయ్యి ఊపి లోపలకు వెళ్లిపోయింది.
నాకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టుంది. వెంటనే లుంగీ సర్దుకొని కిందికి దిగి వచ్చాను.
వీధిలో అటు ఇటు చూచి ఎవ్వరూ చూడ్డం లేదనుకొని చటుక్కున ఎదుంట్లోకి దూరాను. తలుపు తెరిచే ఉంది. లోపలకు పోయి డోర్ మూసేసాను.
ఎదురుగుండా విజయ నిలబడి ఉంది. అప్పటికే తన జాకెట్ విప్పేసి నట్టుంది. విజయ ఒట్టి పమిటతో నిలబడి ఉంది.
నేను తన దగ్గరకు వెళ్లాను. సిగ్గుతో తలవంచుకుంది.
ఉదయం అమాంతం నా మొడ్డ చీకిన వీర వనిత ఇలా సిగ్గు పడ్డం ఏమిటా అనుకున్నాను. పమిట కిందికి జార్చాను. విజయ సళ్లు కను విందుగా కనపడుతున్నాయి. నేను తన సళ్లు చూస్తున్నాను అని తెలిసి చటుక్కున తన రెండు చేతులు సళ్లకు అడ్డం – అడ్డం పెట్టుకుంది. నేను విజయ సళ్ల వైపు చూస్తూ విజయ దగ్గరకు వెళ్లాను. (to be continued)

అంతగా రెచ్చి పొయ్యావు అన్నాను. ఇప్పుడు మాత్రం తక్కువా. చూడు ఇలారెచ్చిపోతానో అంటూ తన లంగా విప్పేసి పక్కకు గిరేటేసింది. నేను విజయ నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నా వైపుకు అదుముకున్నాను. నా మొడ్డ విజయ తొడలమధ్య గుచ్చుకుంటూ ఉంది. నాకు విజయ పూకు మెత్తగా తగులుతూ ఉంది.
“ఏమిటీ పూకు మీద ఆతులు నున్నగా గొరిగావా” అన్నాను.
“మరి తమరు పూకు నాకితే గుచ్చుకోవా” అంది.
“నేను కూడా నా మొడ్డ మీద ఆతులు గొరిగాను” అన్నాను
“అయ్యో ఎందుకూ” అంది.
“మరి నువ్వు నా మొడ్డ చీకుతుంటే అడ్డం కదా” అన్నాను.
ఛీ పో మరీ సిగ్గు లేకుండా పోయిందమ్మా ఈ పిల్లాడికి అంది గారంగా.విజయ చేతులు సుతారంగా తీసి విజయను కౌగలించు కున్నాను. విజయ సళ్లునా గుండెలకు గుచ్చు కుంటున్నాయి. మొహం పైకి ఎత్తి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఇదంతా సిగ్గే అన్నాను. కాదా మరి. మరి ఉదయంఅంటూ చటుక్కున బెడ్ ఎక్కేసి అటు తిరిగి కూర్చుంది. విజయ వీపు దాని పిర్రలు నడుము కనపడుతున్నాయి. ఒంపు తిరిగిన విజయ నడుము కింద ఉన్న నీ బంగారు పిర్రలు చూస్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది. నేను కూడా బెడ్ ఎక్కేసాను. ఈ మదనుడి కి ఆ విజయకు మదన యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో ఎవరిది విజయమో తతేలాలి.ఇంక ఆరంభం అయింది మదన