ఒక్కసారి అలుసిస్తే – Part 4

ప్రమీల వెళ్ళి తలుపు తీసేసరికి, అక్కడ రవళి, రాజీ నిలబడి ఉన్నారు. ప్రమీలను చూడగానే, “ఏమయింది ఆంటీ!? ఏదో పడిన శబ్ధం వచ్చిందీ!” అన్నారు లోపలకి తొంగి చూస్తూ. “ఏంలేదమ్మా, బోల్ట్ లు లూజ్ అయినట్టున్నాయ్. మంచం పడిపోయింది.” అంది. రవళి రాజీ వైపు అపనమ్మకంగా చూసింది. “ఏం ఫరవాలేదు, మీరు పోయి పడుకోండి..” అంటూ తలుపు వేసేసింది ప్రమీల. బయటే ఉన్న రవళీ, రాజీలు ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకొని, తమ గదివైపుకు నడుస్తూ ఉండగా, రాజీ “అది కొత్త మంచమే, అలా ఎందుకు విరిగిపోతుందీ!?” అంది. రవళి చటుక్కున ఆగి, “వీళ్ళ వ్యవహారంపై నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉందే.” అంది. “నాకు కూడా…ఇక వీళ్ళని జాగ్రత్తగా గమనించాలి.” అంది రాజీ తల ఆడిస్తూ. ఆ తరవాత ఇద్దరూ కిందకి దిగి వెళ్ళిపోయారు.
ఇంతలో, ఆడాళ్ళ గదిలో….కవిత చీర కట్టుకొని, బాత్ రూంలోంచి బయటకు వచ్చి, “ఇప్పుడు చెప్పవే, ఏంటా శబ్ధం!?” అని, అక్కడ విరిగిపోయి ఉన్న మంచాన్ని చూసి, ఫక్కున నవ్వి, “మ్..అయితే మంచాలు విరిగేంత ఇదిగా జరిగింది అన్న మాట మీ సరసం. ఇంతకీ, వాడు నీ మీదెక్కాడా! లేక నువ్వే వాడి మీద ఎక్కావా!?” అంది. ప్రమీల ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, “వాడే ఎక్కాడులే..” అంది. “మ్…అయితే నీ పోటుగాడికి బాగానే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావ్ అన్నమాట.” అంది. ప్రమీల నవ్వేస్తూ, “మరి ఇంతకీ నీ పోటుగాడు ఏం చేసాడో!?” అంది. కవిత నవ్వుతూ లోపల ఏం జరిగిందో చెప్పసాగింది.
తమ కొడుకుల గదిలోకి వెళ్ళి, అక్కడ వాళ్ళు లేకపోయేసరికి ప్రమీల బయటకి నడిచింది. ఆమె వెనకే నడవబోయిన కవితను ఎవరో చేయిపట్టుకొని లాగేసరికి, కెవ్వుమని అరవబోయింది. అంతలోనే ఆమెనోరు ఎవరో మూసేసారు. ఆమె గింజుకుంటూ చూసేసరికి, రవి కనిపించాడు. ఆమె తనని చూడగానే, అతను ఆమె నోరుకు అడ్డంగా ఉన్న చేయి తీసేసాడు. “అబ్బా! నువ్వా!? హడలిపోయాను తెలుసా!” అంది చిరుకోపంతో. వాడు ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి, దగ్గరకు లాక్కొని, “లడ్డూలాగ దొరికితే, పట్టుకోకుండా ఆగలేక పోయాను.” అన్నాడు. ఆమె వాడి చేతులు విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ, “ఇంతకీ వాడెక్కడా!?” అంది. “వాడు బయట ఉన్నాడు.” అన్నాడు రవి, ఆమెని మరింత గట్టిగా లాక్కొని, ఆమె మెడ మీద ముద్దుపెట్టి. ఆమె “మ్..వాడు బయట ఉంటే, నువ్వు లోపల ఏం చేస్తున్నట్టో!?” అంది. వాడు తన చేతులు కిందకి జార్చి, ఒక పిర్రను ఒడిసి పట్టుకొని, “బాగా వెర్రెక్కించి వెళ్ళిపోయావుగా…ఆ వేడి దించుకోడానికి బాత్ రూంలోకి దూరా..ఇంతలోకి నువ్వొచ్చావ్..” అన్నాడు. ఆమె వాడిని ఒక్క ఉదుటున తోసేసి, “అయితే కానీయ్.. నేనెందుకూ…” అని వెళ్ళబోతుంటే, వాడు చటుక్కున ఆమెని వెనకనుండి పట్టుకొని, తనకి గట్టిగా అదుముకున్నాడు, “నువ్వుంటే ఇక బాత్ రూం ఎందుకూ!?” అంటూ. వాడు అలా అదుము కున్నప్పుడు, వాడిగా వాడి అంగం తన పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటుంటే అర్ధమయింది ఆమెకి, వాడు నగ్నంగా ఉన్నాడని.

వాడి అంగం అలా తన మెత్తని పిరుదులను కర్కశంగా గుచ్చుతుంటే, ఆమె “స్..స్..” అని, తన పిర్రలను వెనక్కి తోస్తూ, “ఛీ! ఏమీ వేయలేదా!” అంది. వాడు ఇంకాస్త గుచ్చుతూ, “లేదు, ఇప్పుడు వేస్తాను.” అన్నాడు. “వద్దు, నాకు మూడ్ లేదు.” అంది వాడిని టీజ్ చేస్తూ. వాడు వెనకనుండే ఒక చేతిని ఆమె స్థనాల పైకి పోనిచ్చి, చిన్నగా నొక్కుతూ, “మూడ్ లేకుండానే వెతుక్కుంటూ వచ్చావా!?” అన్నాడు. వాడి నొక్కుడుకి చిన్నగా పరవశిస్తూ, “నీకోసమేం రాలేదు. మా అబ్బాయితో మాట్లాడాలని వచ్చాను.” అంది ముద్దుగా. “మీ అబ్బాయితోనా…” అని, తన అంగాన్ని ఆమెకి మరోసారి గుచ్చి, “నా అబ్బాయి తోనా!?” అన్నాడు. వాడి గుచ్చుడుకి ఆమె ఒక జర్క్ ఇచ్చి, “నీ అబ్బాయి చాల బేడ్ బాయ్..” అంది. వాడు వెనకనుండి ఆమెని నెట్టుకుంటూ మంచం దగ్గరకి తెచ్చి, “మంచి అమ్మాయిల దగ్గరే వాడు బేడ్ బాయ్.” అని ముందుకి తోసాడు. ఆమె పడిపోకుండా, గబుక్కున మంచం మీద రెండు చేతులూ ఆనించి, నిలదొక్కుకుంది. ఆమె అలా ఉండడం చూసి, “అబ్బా..ఈ పొజిషన్ లో ఏం సెక్సీగా ఉన్నావ్ ఆంటీ..” అంటూ ఆమె పిర్రలను మర్ధనా చేయడం మొదలెట్టాడు. వాడి మర్ధనాకి ఆమెకి కైపెక్కిపోతుంటే, “మ్..స్..” అంటుంది.