ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 7

telugu sex stories boothu kathalu మడ్డను పూకులో తోసే సమయానికి
లలిత పోన్ రింగ్ అయింది ఇద్దరు ఉలిక్కిపడి లేచారు
పక్కనే ఉన్న సెల్ తీసుకుని చూసింది
అవతలి నుండి పిన్ని పోన్ చేస్తుంది
పిన్ని ఈ సమయంలో పోన్ చేస్తుంది ఎమిటీ అనుకోని
నందుని సైలెంట్గా ఉండమని
పోన్ లిప్ట్ చేసి హాలో.. అనింది
అవతలి నుండి పిన్ని చెప్పిన విషయం విని షాక్ అయింది లలిత కళ్ళనిండా నీళ్ళు కారుతున్నాయి….

పోన్ పక్కన పడెసి నందుని పట్టుకుని ఎడుస్తుంది
ఎమీ అర్థం కాని నందు
ఎమైందని ఎందుకని అలా ఎడుస్తున్నావని అడిగాడు
ఉంగరం ఇంట్లో మరిచారంటా
దానికోసం ఆటోలో ఇంటికి వస్తున్న
మా నాన్నకి ఆక్సిడెంట్ అయిందంటా
ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారంటా
అని ఎడుస్తూ జరిగిందంతా చెప్పింది
ఇద్దరు లేసి బట్టలు వెసుకోని రెడి అయి
ఒకే ఆటోలో ఇద్దరు వేరు వేరు చోట ఎక్కి
బస్టాండులో దిగారు
నందు : ఆసుపత్రికి వెళ్ళాక మీ నాన్నకి ఎలా ఉందో
పోన్ చేసి చెప్పు
లలిత: నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు
నందు : నువ్వే చెప్పు
లలిత : సరే నువ్వు ఊరికి వెళ్ళు నేను మళ్ళి కాల్ చేస్తాను
సరేనా
నందు : ఒకే లలితా
బస్టాండ్ నుండి ఆసుపత్రికి లలిత వెల్లింది..
నందు తన ఊరికి వెల్లాడు….
ఆసుపత్రికి చెరుకున్న లలిత
కౌంటర్ దగ్గర వివరాలు చెప్పి ఎ వార్డులో ఉన్నారో తెలుసుకుని ఆ వార్డుకి వెళ్ళింది…
బెడ్ పైన నాన్నను చూసింది తలకు కట్టు కట్టారు
బెడ్ పక్కనే అమ్మ, పిన్ని ఉన్నారు
అమ్మ, పిన్నిని పట్టుకుని ఎడిచింది
ఎలా జరిగిందో చెప్పారు
సమయానికి అతను ఆసుపత్రికి తీసుకోచ్చాడని
పక్కనే బెడ్ పైన ఉన్న అతని చూపించారు
బ్లెడ్ ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అయింది
అద్రుష్టం కొద్ది అతని బ్లెడ్ మ్యాచ్ అయింది
అతనే బ్లెడ్ ఇచ్చాడు
సమయానికి తీసుకరావడం వలన
ప్రాణాపాయం తప్పిందని డాక్టర్లు చెప్పారు అని జరిగిందంతా లలితకి చెప్పింది
లలిత వాల నాన్న పక్కన బెడ్ లో ఒకతను పడుకున్నాడు
బ్లెడ్ ఇచ్చినందున కాస్త నీరసంగా ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటునాడు
అతని పేరు చందు వయసు నందుతో సమానం
నందుకి ఎ మాత్రం తగ్గని అందం, పొడుగు
కాకపోతే నందుకంటే కాస్త లావు
షర్ట్, పాయింట్ వేసి స్టక్ చేసి చాలా అందంగా ఉన్నాడు
ఒక కంపెనీలో జాబ్ చెస్తున్నాడు
ఆక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అటుగా వెల్తున చందు చూసి
ఆసుపత్రిలో చెర్పించాడు తర్వాత
నరేంద్రని ( లలిత నాన్న) మీ వాల్ల నెంబర్ ఇవ్వు
నీకు ఆక్సిడెంట్ అయిన విషయం చెపుతాను అంటే
లలిత నెంబర్ ఇస్తే కంగారు పడుతుందని
వసుంధర నెంబర్ ఇచ్చాడు
వసుంధరకి(లలిత పిన్ని) పోన్ చేసి జరిగిందంతా చెప్పి
పలాన ఆసుపత్రికి రమ్మని చెప్పాడు
వసుంధర, వసంత(లలిత అమ్మ)లు అక్కడికి చేరుకున్నారు
ఇంతలో అతను మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి అటుగా చూస్తే
అమ్మ, పిన్నికి ఎదురుగా ఉండి లలిత మాట్లాడుతుంది
చందుకి వసుంధర, వసంత కనపడుతున్నారు
కానీ లలిత అటు తిరిగినందున బ్యాక్ కనపడుతుంది
లలిత బ్యాక్ చూసి… ఎవరు ఆమె బ్యాక్ అదిరింది….
ఆంటీ వాల్ల బందువు అనుకుంటాను
మొఖం కనపడితే బాగుండు అనుకుంటూ
బ్యాక్, వీపు ఎగా దిగా చూస్తున్నాడు
చందు మంచి రసికుడే ఇద్దరు*, ముగ్గురు ఆంటీలతో అనుబవం ఉంది కానీ ఇంతవరకు పెళ్ళి కాని వారు ఒకరుకూడ తగలలేదు
తనకి ఎప్పటినుండో కోరిక పెళ్ళి కాని
అమ్మాయిని దెంగాలని
ఇంతలో అతని వంకా లలిత వాల అమ్మ చూసింది
దగ్గరకు వెళ్ళి ఎలా ఉంది బాబు
అని పలకరించింది
చందు: ఆ…. బాగుంది ఆంటీ
వసంత : చాలా థాంక్స్ బాబు నువ్వు చేసిన సహాయం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేము
చందు : అంత పెద్ద మాటలు ఎందుకు ఆంటీ
ఇందులో నేను చేసింది ఎముంది సాటి వ్యక్తిగా నాకు తోచిన సహాయం చేసాను
ఇంతలో వసుంధర కలుగజేసుకొని
వసుంధర: అంత మంచి మనసు ఉన్నవారు ఈ కాలంలో ఎవరున్నారు బాబు చచ్చిపోతున్నా మాకెందుకులే మేము బాగుంటే చాలు అనుకునే వారు తప్పా
చందు : అందరూ అలాగే ఉంటారని అనుకోకు ఆంటీ కొందరు మంచి వారు కూడ ఉంటారు
పక్కనే ఉండి వాల్ల సంబాసన వింటుంది లలిత
అతను చాలా పద్దతిగా, పెద్దలన గౌరవిస్తూ మాట్లాడుతుంటే
చాలా మంచి వాడిలా ఉన్నాడే అని మనసులో అనుకుంది
వసుంధర : ఆ….అడగటం మరిచిపోయాను నీ పేరు ఎమిటి బాబు
చందు : చందు ఆంటీ
వసుంధర : చాలా చక్కని పేరు చందమామ లాగే
చల్లని మనసు బాబు నీది
చందు : మరీ నన్ను పొగడమాకండి ఆంటీ
ఇంతలో లలిత పోన్ రింగ్ అయింది
చూస్తే నందు అందరు ఉన్నారని
కాల్ కట్ చేసి సైలెంటులో పెట్టి
హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకుంది
వసంత : ఎమీ చేస్తుంటావు బాబు
చందు : పలాన కంపెనిలో జాబ్ చేస్తున్నాను ఆంటీ
అలాగే అతని ప్యామిలి విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు
వసంత : ఈమె మా అమ్మాయి లలిత బాబు
చందు : హా ….నమస్తే..అండీ.. (అబ్బా….బ్యాక్, ఫ్రెంట్ అదిరింది
ఇలాంటి దానిని ఒక్కసారైన అనుబవించాలి
ఎముందిరా అని మనసులో అనుకున్నాడు )
లలిత : నమస్తే అండీ
అలాగే వాల్ల ఫ్యామిలీ విషయాలు అతనికి చెప్పారు…
చందు : అంకులుకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది , డాక్టర్లు ఎమి చెప్పారు ఆంటీ
వసంత : బాగుంది పడుకున్నాడు మూడు రోజులు ఇక్కడే ఉండమన్నారు బాబు
చందు : సరే ఆంటీ నేను వెల్లోస్తాను
వసంత: హా…బాబు అంకుల్ డీచ్చార్జు అయ్యాక
పోన్ చెస్తాము మా ఇంటికి ఒకసారి బోజనానికి రా బాబు
చందు : సరే ఆంటీ
వసంత : నీ నంబర్ బాబు
చందు : ఆ…చెపుతాను రాసుకోండి ఆంటీ
అతని నెంబర్ తీసుకోమ్మని అలాగే
మన నెంబర్ అతనికి ఇవ్వు అని లలితకి చెప్పింది
అతను నెంబర్ చెప్పి , లలిత నెంబర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు
లలిత మొబైల్లో చందు అని నెంబర్ సేవ్ చేసుకుంది
చందు మాత్రం స్వీటీ అని సేవ్ చేసుకున్నాడు…
పెళ్లికి రాలేమని బందువులకు జరిగిన విషయం చెప్పారు
సాయంత్రం వరకు వసుంధర ఆసుపత్రిలో ఉండి ఊరికి వెళ్ళింది
లలిత మరియు వాల్ల అమ్మ ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు
చందు కూడ రోజులో ఒకసారైన వచ్చి వీరిని పలకరించి
పండ్లు, టిపిన్, బోజనం అవసరమైనవి తెచ్చిచ్చే వాడు అలా లలిత కుటుంబానికి చందు దగ్గర అయ్యాడు
కానీ! లలిత ఒకసారైన అతనితో మాట్లాడలేదు
లలిత వాల అమ్మ, నాన్న తోనే మాట్లాడి వెల్లెవాడు
తను పక్కన ఉండి వారి సంబాసన వినేది
ఇంతలో లలితకి నందు గుర్తుకు వచ్చాడు
ఈ విషయంలో పడి నందుతో మాట్లాడటం
కుదరక పోన్ చేయలేదు
కానీ! నందు చాలాసార్లు పోన్ చేసాడు
ఇంటికి వెళ్ళాక ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి అని
మనసులో అనుకుంది
రెండు రోజులకి ఒకసారి వచ్చి చెక్ చెపించుకుని వెల్లాలని చెప్పి డిఛ్చార్జ్ చేసారు నరేంద్రని
అలాగే అని ఆసుపత్రి నుండి ఇంటికి వచ్చారు….
ఇంటికి వచ్చాక మనసు కాస్త కుదుట పడింది లలితకి…
నైట్ నందుకి పోన్ చెసి
నాన్నకి బాగుందని ఆసుపత్రిలో ఉండి
పక్కనే అమ్మ ఉండటంతో మాట్లాడటం కుదరలేదని
పోన్ చేయడం లేట్ అయినందుకు స్వారీ నందు అని
జరిగిందంతా చెప్పింది ….
మూడురోజులు ఆసుపత్రిలో ఉన్నాము
నిద్ర సరిగా లేదని నిద్ర వస్తోంది
రేపు కాల్ చెస్తానని
కాసేపు మాట్లాడి పడుకుంది…
పడుకున్నాక నందుతో గడిపిన క్షణాలు గుర్తుకు వచ్చి
నిదుర పట్టడం లేదు
చాలా సేపు నందు గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్ర పోయింది….
ఉదయం లేచి టిఫిన్ రెడి చేసి నాన్నకి టిఫిన్ పెట్టి
మందులు వేపించింది
చందు కాల్ చేస్తే లలిత మాట్లాడకుండ
వాల అమ్మకి ఇచ్చింది
చందు : ఆంటీ నేను చందుని
వసంత : ఆ…బాబు నీకే పోన్ చెద్దాం అనుకుంటుంటి
ఇంతలో నువ్వే చెసావు మేము
ఇంటికి వచ్చాము బాబు
చందు : ఇందాక ఆసుపత్రికి వెల్లాను ఆంటీ మీరు వెల్లారని చెప్పారు
వసంత : వచ్చే టప్పుడు నీకు చెపుదాం అనుకున్నాను మరిచిపోయాం బాబు
చందు : పర్వాలేదులే ఆంటీ
వసంత : ఇంటికిరా బాబు అని అడ్రెస్ చెప్పింది
చందు అడ్రెస్ తీసుకుని పోన్ పెట్టెసాడు
లలిత ఆ రోజు పగులంతా
వీలు చిక్కినపుడల్లా నందుకి
పోన్ చేసి మాట్లాడింది
ఒకసైడ్ నందుతో శ్రుంగారం గురించి
లలిత కళలు కంటుంటే….
మరో సైడ్ లలిత కోసం
చందు కళలు కంటున్నాడు…
ఆ రోజు రాత్రి……

8 గంటల సమయంలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది
ఈ సమయంలో ఎవరో అని వసంత తలుపు తెరిచింది
ఎదురుగా చందు
చందు : హాయ్ ఆంటీ
వసంత : చందూ నువ్వా….రా .. బాబు లోపలికి
చందు : ఎమైన డిస్టబ్ చెసాన ఆంటీ
వసంత : అదేంటీ బాబు అలా అంటావు
నువ్వు ఎపుడైనా రావచ్చు బాబు
నువ్వు పరాయి వాడివి అని మేము అనుకోవడం లేదు
మా కుటుంబంలో నువ్వు ఒకడివి
నువ్వే లేకపోతే మా పరిస్థితి ఎమై ఉండేదో
చందు : ఎందుకు ఆంటీ అలా మాట్లిడుతావు
మంచివారికి ఎప్పుడు ఎమీ కాదు
ఇంకేపుడు అలా మాట్లాడకండి ఆంటీ
వసంత : అయ్యో…. నిన్ను గుమ్మంలోనే నిలబెట్టి మిట్లాడుతునానే లోపలికి రా .. బాబు
చందు లోపలికి వచ్చాడు చందు కళ్ళు లలిత కోసం వెతుకుతున్నాయి తనకోసం వెతుకుతూనే
చందు : అంకులుకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆంటీ
వసంత : కాస్త పర్వాలేదు బాబు
తల అపుడపుడు కొంచెము నోప్పిగా ఉంటుందంటా
ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ
నరేంద్ర ఉండే రూములోకి వెల్లారు
నరేంద్ర : బాగున్నావా బాబు
చందు : ఆ…బాగున్నాను అంకుల్
మీ..ఆరోగ్యం. ఎలా ఉంది అంకుల్
నరేంద్ర : బాగుంది బాబు
అక్కడ ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు…
మరోవైపు..
లలిత పోన్ కోసం నందు ఎదురుచూస్తున్నాడు…
తనతో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడాలని
తన దగ్గరి నుండి వచ్చినప్పటి నుండి
మనసు మరింత లలిత వైపు లాగుతుంది నందుకి
ఎంత వద్దనుకుంటున్నా తనతో గడిపిన క్షణాలు
గుర్తుకోస్తున్నాయి
లలిత రూపం కళ్ళలో మెదులుతుంది
తన పరువాలు కళ్ళెదుట కదలాడుతున్నాయి
ఒక్కక్షణం ఆగింటే తనలో కలిసిపోయే వాడిని
శృంగార భంగానికి మనసులో కాస్త కలతపడుతునాడు
మళ్ళి సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు…
లలితకి మనసు కాస్త కుదుట పడ్డాక
నందు బాగా గుర్తుకోస్తున్నాడు
లలిత కూడ నందులాగే
బాగా ఫీల్ అవుతుంది
నందుని తలుచుకోగానే ఒళ్ళంతా
పులకరించిపోతుంది
ఎమిటి ఇంతగా నందు గుర్తుకోస్తునాడు
తన పెదవులు తన ఒంటిపైన పారాడుతున్నట్లు
తన చేతులు యదపైన తడుముతున్నట్లు
తనతో ఇంకా పూర్తి సంభోగం జరగకుండానే
నాకుల్లు , చీకుల్లు తోనే స్వర్గం చూపించాడు
ఇక తనతో కలిసిపోయింటే
అని తలుచుకోగానే
శరీరమంతా విరహంతో జివ్వుమంది
చేయి యదపైన వెసుకోని వత్తుకుంటూ
మునిపంటితో పెదవులు కోరుకుంటు నందుని తలుచుకుంటుంది
ఎమిటీ నందు నన్ను ఇంత పిచ్చిదానిలా చేసాడు
అని మనసులో అనుకుంటూ ష్……నందు…ష్…….నందు
ష్…….నందు…ష్…..నందు అంటూ తలుచుకుంటు
యదను వత్తుకుంటుంటే
లలితకి పిచ్చెక్కిపోతుంది
ఈ విరహాని తాలలేకున్నాను
ఈ దోంగసచ్చినోడు అక్కడ ఎమి చేస్తున్నాడో…
చీ…..ఎమిటీ ఇంతలా మారాను
స్నానం చేస్తే కాని ఈ విరహం తగ్గదు అని
లలిత స్నానానికి వెళ్ళింది…
చందు పైకి వాల్లతో ఎదో మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ
తన మనసంతా లలిత పైనే ఉంది
వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తున్న లలిత కనపడడం లేదు
గోడకి అక్కడక్కడా లలిత పోటోలు తగిలించి ఉంటే
పోటోలు చూసే వంకతో లలిత పరువాలను చూస్తున్నాడు
తన అందం చందుకి పిచ్చెక్కించేస్తోంది
తను ఎక్కడుందో చూడాలని వంకతో
చందు : ఆంటీ ఇళ్ళు చాలా బాగుంది ఆంటీ..
వసంత : పదా..బాబు ఇళ్ళు ఇంకా చూపిస్తాను
తన ప్లాన్ వర్కవుట్ అయినందుకు తనని తానె మెచ్చుకున్నాడు
హాల్ ,వంటరూమ్ చూపించి లలిత రూములోకి వెల్తునారు
ఇంట్లో అమ్మ, నాన్ననే కదా ! అనుకొని తన రూమ్ కి లాక్ చేయకుండా బాత్రూంలో స్నానం చేస్తుంది లలిత..
లలిత రూముకి వసంత, చందు వచ్చారు
వసంత : లలిత అని పిలిచింది
లలిత : అమ్మా బాత్రూంలో ఉన్నాను స్నానం చేస్తున్నాను
నీళ్ళ సౌండ్ బయటికి వినపడుతుంది
లోపల లలిత ఉండే పరిస్థితిని కళ్ళతో స్కాన్ చేసాడు
చందు అబ్బా…..అద్బతం అని తోందరలో మాట బయటికి వచ్చింది
వసంత : ఎమిటి బాబు
హా…..అని తడబడి మాట మార్చి
చందు : ఇళ్ళు ఆహ అద్బుతంగా ఉంది ఇంటీ..
లోపలి నుండి లలిత
లలిత : ఎవ్వరితో అమ్మా మాట్లాడుతున్నావు
వసంత : చందూ వచ్చాడమ్మా
అవునా…అని స్నానం చేయసాగింది
స్నానం చేసి రా…భోజనం చేద్దాం అని వెల్లారు
ఈ మాటలోనే లలితకి పెళ్లి పిక్స్ అయిందని
పెళ్ళికి ఇంకా 90 రోజులే సమయం ఉందని
ఇలాంటి సమయంలో ఆయనికి ఎమైన అయింటే
మేమంతా రోడ్డున పడేవాలమని
మా అమ్మాయి జీవితం నాశనం అయిఉండేది
నీ వలన, ఆ దేవుడి దయ వలన ఎమీ కాలేదు
థాంక్స్ బాబు నీకు అని చందుతో చెప్పుకొచ్చింది…
సరే బాబు భోజనం తిన్నాం పదా అంటూ
భర్తను, లలితని పిలిచింది …
ఆ… వస్తున్న అనింది లలిత
స్నానం చేసి నైటీ వేసుకుని
అద్దం ముందు తన అందాని చూసుకుంటూ
రెడి అవుతుంది
అమ్మ, నాన్న, చందు ఎదురుచూస్తున్నారు
లలిత కోసం
వాల్ల అమ్మ మళ్ళి పిలిచింది రమ్మని
ఆ….వస్తున్నా అంటూ లలిత వచ్చింది
అమ్మ , నాన్న. ఒకసైడ్ కుర్చున్నారు
చందు పక్కన తప్ప ప్లేస్ ఎక్కడ లేదు
ఇక తప్పదు అన్నట్లు వెల్లి
చందు పక్కన చైర్ లో కుచ్చుంది
లలిత పక్కకి రాగానే తన దగ్గరి నుండి
మంచి సువాసన చందు ముక్కుపుట్టలకి ఎక్కింది
ఓక రకమైన మత్తు ఆవహించింది చందుకి
ఎక్కువ సమయం లేదు వీలైనంతా తోందరగా
లలితని పడేయాలి పెళ్లికి ఇంకా మూడు నెలలు సమయం
ఉంది ఈ లోపు తనివితీరా లలితని అనుబవించాలి
అని మనసులో అనుకుంటున్నాడు
అందరి కళ్ళు భోజనం చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంటే
చందు కళ్ళు లలిత పైన నిమగ్నమై ఉన్నాయి
పక్కనే ఉండటంతో మనసులో రకలకాల ఆలోచనలు
మదిలో మెదులుతున్నాయి
భోజనాలు ముగిసాక తుర్రుమని
లలిత తన రూములోకి వెళ్ళింది
వసంత : టైమ్ చాలా లేట్ అయింది ఈరోజు ఇక్కడే పడుకో బాబు
వసంత ఆ మాట అనగానే మనసంతా సంతోషంగా ఉంది
కానీ వెంటనే ఒప్పుకుంటే బాగుండదని
పర్వాలేదు ఆంటీ నా రూము ఎక్కువ దూరం లేదు
నేను వెల్తాను మీకెందుకు శ్రమ అన్నాడు
మాకు శ్రమ ఎమిటీ బాబు నువ్వు ఇక్కడ నెల రోజులు
ఉన్న శ్రమ అనిపించదు
ఇంతలో నరేంద్ర కలుగజేసుకొని
పర్వాలేదులే బాబు ఈ రాత్రికి ఇక్కడే పడుకొని
కావాలంటే ఉదయాన్నే వెల్లు
ఎందుకులే అంకుల్ వెల్తాను
ఎమి బాబు మా ఇళ్లు నీకు నచ్చలెదా
లేక ఇక్కడ పడుకోవడం ఎమైనా ఇబ్బందా
అయ్యో….అదెం లెదు అంకుల్ సరే ఇక్కడే ఉంటాను
సోపాలో పడుకుంటావా లేదంటే
లలితని మా రూములో పడుకోబెట్టుకుంటాము
నువ్వు లలిత రూములో పడుకో
తనని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకాంటీ
పర్వాలేదు నేను సోపాలోనే పడుకుంటాను
చందుకి కావాల్సిన దుప్పట్లు ఇచ్చి
వసంత, నరేంద్ర వాల్ల రూముకి వెళ్ళారు
ఇంతలో నందుకి పోన్ చెద్దామని సెల్ చూసుకుంది
లలిత సెల్ కనపడలేదు ఇందాక భోజనం చేస్తున్నపుడు
డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మరిచినట్టు గుర్తుకు వచ్చింది వెంటనే హాల్లోకి వచ్చింది అక్కడ చందుని చూసి……(ఇంకాఉంది….)


మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

Contact us for you ads.