కమలాతో సెక్స్

మద్రాస్ వెళ్ళే మెయిల్ లో బెజవాడ లో ఎక్కి ఖాళీగా ఉన్న సీట్లో కూచొని కునికి పాట్లు పడుతున్న నాకు చల్లటి గాలికి మెలుకువ వచ్చి కళ్ళు తెరిచేసరికి ఎదురుగా కూచొని కునికి పాట్లు పడుతున్న అందాల రాసి కనబడగానే ప్రాణం జివ్వు మంది.నిద్రలో దాని తల పక్కకి తిరగగానే నేను పది ఏళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను.అప్పుడు నేను నెల్లూరులో డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నా క్లాసులో కమల అనే అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చి చేరింది. వాళ్ళ నాన్నకి నెల్లూరు ట్రన్స్ఫెర్ కావడం వల్ల ౩ నెలలు ఆలస్యంగా చేరింది. పెద్ద కళ్ళు పెద్ద సళ్ళు మంచి వొళ్లుతో మిస మిస లాడుతున్న కమలను చూడగానే కుర్రాలంతా దానితో దోస్తీ చెయ్యాలని చాలా తః తః లాడుతుండేవారు నాకూ దానితో మాట్లాడని ఉన్నా ధైర్యం లేక దూరం నుండే చూస్తూ రాత్రి దాని కౌగాలిన్చుకోన్నట్టు ముద్దులాడుతున్నట్టు ఊహించుకొని చెడ్డిలోనే కార్చుకోనేవాన్ని.

రెండు వారాలైయ్యాక ఓ రోజు నవంబర్ నెలనుకుంటాను తూఫాను వల్ల పెద్ద వర్షం

నేను వెనకాలే వెళ్లి ఫ్రిజ్ ఓపెన్ చేసి పాలు ఇచ్చి టీ పౌడర్ , చక్కర సీసాలు చూపించా, కమల స్టౌ వేపు తిరిగ్గానే దాని పిట పిట లాడే పిర్రలు చూస్తుంటే నాకు మతి పోయింది. ఎలాగో నిగ్రహించుకొని దాని ఉబికిన సల్లకేసి చూస్తూ నిలబడ్డా రెండు నిమిషాల్లో కమల ఘమ ఘమ లాడే టీ చేసి కప్పు నా చేతికి ఇస్తుంటే ఇంకా ఆగలేక దాని చెయ్యి పట్టుకొన్నా. ఏయ్ ఏంటది అంది భయంతో వెంటనే చెయ్యి వదిలేసా పక పకా నవ్వింది కమల. మతి పోయి చూస్తుంటే ఇంత పిరికి వాడివనుకోలేదు నిన్ను అంది. నాకు రోషం పొడుచుకొచ్చి ఏదైతే అది కాని అనుకోని టి కప్పు పక్కన పెట్టి కమలను దగ్గరగా లాగి గాట్టిగా కౌగలించుకొని దాని నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దు పెట్టాను. కమల నన్ను హత్తుకొని పోయి తన చేతిని కిందికి నా లుంగి లోకి పోనిచ్చి నిగుడుతున్న నా లవడాని సవర తీసింది.

నేను కమల సళ్ళు నైటీ పైనుండే పిసుకుతూ ఇంకో చెయ్యి దాని పిర్రల మీద వేసి దగ్గరగా లాక్కొని గాట్టిగా ముద్దు పెట్టాను కమల కూడ ఫర్వాలేదు గట్టివాడివే అంది పెదాలు అందిస్తూ. కమలను మెల్లిగా హాల్లోనే సోఫా మీద కూచో పెట్టి నైటీ ని మోకాళ్ళ పైకి లాగి దాని ముందు మోకాళ్ళ మీద కూచున్నా అంతే కమల తన తొడల్ని విడతీసి అర విరిసిన గులాబిలాంటి తన పూకు దర్శనం చేయించింది. నేనే ఆగలేక ముందుకు వంగి నా అడ్డ పెదాలతో కమల నిలువు పూకు పెదాలపి చుప్ప్ మని ముద్దుపెట్టాను

అంతకు ముందే వర్షంలో తడిసి బాత్రూం కెళ్ళి సబ్బుతో శుభ్రం Categories: sexstories