కమల పిన్ని కుటుంబం- 4

అజయ్ జయని దెంగడము మొదలెట్టి 20 రోజులు అయ్యింది.అన్నయ్య ఊర్లో లేకపోవడముతో-అన్నయ్య గదిలోనే వదిన జయని రాత్రంతా దెంగి దెంగి వదులుతున్నాడు. కమలని పూకుని మధ్యాహ్నం దెంగుతున్నాడు.

కమల పిన్ని కుటుంబం – 3→

కమల జుత్తుకి నూనె రాసి మాసాజ్ చేస్తూ పేలు తీస్తూ ఉంటే
జయ:”అజయ్ రేపు మా ఆయన వస్తున్నాడు,రాత్రి దెంగుడు ఎలా” అంది.
అజయ్ చెవి కింద పేనులు కుక్కుతూ ఉంటే
కమల:”కోడలు పిల్లా,మధ్యాహ్నం పూట నిన్ను దెంగుతాడు-రాత్రి పూట నన్ను దెంగుతాడు నీ మొగుడు ఉన్న రోజుల్లో-వాడు ఊర్లో లేనప్పుడు మధ్యాహన్మ నన్ను-రాత్రి నిన్ను” అంది.
కమల జుత్తులోకి రెండు చేతులు పోనిచ్చి-వెనక్కు లాక్కుని-పెదాలు ముద్దాదుతూ చిన్నగా కొరికి
అజయ్:”మా కమల దేనికైనా ఉపాయం కనిబెడుతుంది జయమ్మా” అంటూ కమలని నిలబెట్టి జుత్తుని దువ్వి ముడివేసాడు.
అలా మూడు నెలలు జయని దెంగేసరికి-అజయ్ అరుణ పరీక్షలముందు-జయ కి కడుపు వచ్చిందని డాక్టరు చెప్పింది.జయ ఎన్నో నెలవరకు దెంగించుకోవచ్చు అని అడిగితే-డాక్టరమ్మ దూలగా ఉంటే 3 నెలలవరకు దెంగించుకో తరవాత వద్దు అంది.
జయ కి మూడో నెల పూర్తి అయ్యేవరకు జాగ్రత్తగా దెంగుతూ-కమలని వెంటనే కసితీరా దెంగి దెంగి వదిలేవాడు.
జయ పురిటికి పుట్టింటికి వెళ్ళింది.ఇంట్లో కమల-అజయ్-అరుణ ఉంటున్నారు. వేసవి సెలవులు కావడముతో-అజయ్ తల్లీ కూతుళ్ళను ఇంట్లో బట్ట అకట్టుకోనిచ్చేవాడు కాదు. కమలని ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకొని సళ్ళు పిసుకుతూ ఒళ్ళంతా ముద్దాడుతూ ఉంటే అరుణ అజయ్ ని వెనకనుంచి కౌగిలించుకొని ఉంది.అజయ్ రెండు చనుమొనలని సాగదీస్తూ ఉంటే
కమల్:”అజయ్ ఊరెళ్ళి పొలాలు తోట చూసుకొని వద్దాము-నా అత్తమ్మ రాజయలక్ష్మి కూడా రమ్మంటోంది.”
కమల భుజాలు ముద్దాడుతూ
అజయ్:”ఎప్పుడు వెడదాము”
కమల:”ఎల్లుండి వెడదాము” అంటూ లేచి అజయ్ ఒళ్ళో ఎదురుగా కూచొని-మొడ్డని పట్టుకొని పూకులో దూర్చుకొని-తన నల్లని జుత్తు ఇద్దరిని కప్పేయగా అజయ్ని దెంగడము మొదలెట్టింది.అలా 30 నిమిషాలు దెంగుకున్నాక ఇద్దరూ ఒకేసారి కార్చుకొన్నారు.క్మలలేవ్గానే-అరుణని లాక్కొని రసాలు ఊరుత్న్న పూకుని నాకడము మొదలెట్టాడు అజయ్.
కమల-అరుణ-అజయ్ కలిసి పల్లెటూరు చేరేసరికి-జయలక్ష్మి ఇంటిముందరే ఉంది. చక్కటి బంగారు రంగు ఛాయతో-కొంచెం తల్లబడినజుత్తుపెద్దముడితీ-కొంచె జారిన భారీసళ్ళు-బోర్లించిన బిందెలాంటి పిర్రలు-60 ఏళ్ళు అంటే ఎవ్వరూ నమ్మలేరు. తల కొంచెం నెరిసిన 45 ఏళ్ళ ప్రౌఢ లాగ ఉంది. అజయ్ ఆవిడని చూడగానే నిగిడిన మొడ్డని సర్దుకుంటూ-అరుణ నడుము చుట్టూ చెయ్యివేసి చెవిలో
అజయ్:”ఏముందే నీ నాయనమ్మ అరు-ఈ ఏజ్ లోకూడా-తనకి దూల ఉంటే మటుకు దెంగి దెంగి వదలాలని ఉందే”
అజయ్ మొడ్డని రాస్తూ
అరుణ:”మా అమ్మ కమల కుటుంబానికే మొగుడు అందికదా-దాని అత్తని కూడా దెంగిస్తుందెలే” అంది.
కమల నా గురించి చుట్టరికం చెబితే
రాజ్యలక్ష్మి:”వీడు అరుణకి బావ వరస అవుతాడే-నువ్వు వీడికి అత్తవి అవుతావు” .నవ్వుతూ
కమల:”అయితే మరీ మంచిది-అరుణ అజయ్ అంటే ఇష్టపడుతోంది”
రాజ్యలక్ష్మి:”ఏరా మనవడా,అయితే నా మనవరాలిని పెళ్ళాడుతావా” అనగానే
అజయ్-అరుణ రాజ్యలక్ష్మి పాదాలకి దండం పెట్టారు.
రాజ్యలక్ష్మి ఇద్దరినీ చెరో చేత్తో దగ్గరిగా తీసుకోగానే అజయ్ ఎడమచేతిని రాజయలక్ష్మి నడుము చుట్టూ వేసి
అజయ్:”తప్పకుండా చేసుకుంటా మామ్మా” అన్నాడు పిర్రలని-నడుముని రాస్తూ.
పొలాల-తోట లెక్కలో ఏదో తేడాగా ఉందనిపించి-
అజయ్:”కమలా, ఈ పంటకి ఈ తోట కాపుకి ఇంత డబ్బు రావాలి-వీడేవడో తక్కువ చేబుతున్నాడు”
కమల:”ప్రతీసారీ ఇలాగే వస్తోందిరా”
అజయ్:”కాదు కమలా,కనీసం 50 శాతం ఎక్కువ వస్తుంది-వాణ్ణి పిలిపించు మామ్మా-మాట్లాడుదాము”
రాజ్యలక్ష్మి:”అలాగే,నాకోడలని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నావు”
అజయ్:”వచ్చిన దగ్గరనుంచీ నీకోడలికి నేనే మొగుణ్ణి-ఆ నాలుగు రోజులు తప్ప రోజూ దెంగుతున్నాను-సరేనా” అంటూ కమలని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు.
అజయ్ పొలాల మీద పంటని-తోటలోని పంటని బేరమాడి మొదటి చెప్పిన ధరకంటే- 80 శాతం ఎక్కువకి-ముగ్గురికి అమ్మి-అప్పటికప్పుడు డబ్బు ఇప్పింవేసరికి-రాజ్యలక్ష్మి,కమల నోరెళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయారు.
సాయత్రం కమల-అరుణ లకి తలలుదువ్వి తయారు చేస్తూ ఉంటే
రజ్యలక్ష్మి:”కమలా రోజూ వీడే మీకు అన్నీ చేస్తున్నాడా”
తిలకం దిద్దించుకొంటున్న కమల నవ్వుతూ
కమల:”అజయ్ ఇప్పుడు కమల కుటుంబం మొత్తనికి మొగుడు-నాకూతురు అరుణకి తాళి కట్టే మొగుడు”
అరుణకి లంగా మీద ఓణీ కట్టి సర్దుతూ
అజయ్:”మామ్మా నీకు తల దువ్వి ముడిచుట్టనా ”
రాజ్యలక్ష్మి:”దువ్వు-నా దువ్వెనలు-ముడి పిన్నులు అక్కడ అద్దం దగ్గర ఉంటాయి తీసుకో” అంది
రాజ్యలక్ష్మి ముడి విప్పుతూ-
అజయ్:”మామ్మా నిన్ను రాజీ అని పిలుస్తానే-ఇంత అందమైన దాన్ని మామ్మా అని పిలుస్తే బాగా లేదే”అన్నాడు జుత్తుని రెండు చేతులతో విడదీసి దులుపుతూ.
అజయ్ పిర్ర్రలు దాటిన నలుపు తెలుపు జుత్తుని దువ్వుతూ ఉంటే
రాజ్యలక్ష్మి:”కమలా ప్రతీ నెలా మీ ఇద్దరూ వచ్చి పొలాలు తోటలు చూడందే,అప్పుడు మంకి ఇవాళ లాగ జరగదు” అంది.
రజీ కి పాపిట తీసి రెండు పక్కలా దువ్వుతూ
అజయ్:”ముగ్గురము వస్తాములే-పొలాలు తోటతో పాటు-ఈ అందాన్ని కూడా చూసుకోవాలిగా” అంతూ రాజీకి ముడి చుట్టి పిన్నులు పెట్తాడు.రాజయలక్ష్మిని వెనకనుంచి కౌగిలించుకొని-మెడమీద-చెవులమీద ముద్దాడాదు.
కావాలనే కమల గది తలుపు వెయ్యకుండా-రాజ్యలక్ష్మి బైటకి వస్తే కనిపించేలా వదిలేసింది. అజయ్ పూకు నాకుతూ ఉంటే
అరుణ:”నా మొగుడికి మామ్మ మీద మనసు పడిందే అమ్మా,ఒప్పుకుంటే దెంగుతాడట”
తన ఒళ్ళో ఉన్న అరుణ తలని నిమురుతూ
కమల్:”అందుకే తలుపు తీసి ఉంచానే-అజయ్ నా అత్త పూకు 15 ఏళ్ళు అయి ఏమొడ్డా దూరలేదు-కొంచెం దూల ఉన్న మనిషే-దెంగుకో” అంది.
అరుణ కార్చుకోగానే లేచి-కమలని ఒంగోబెట్టి జుత్తుచేతికి చుట్టుకొని దెంగుతూ ఉంటే రాజ్యలక్ష్మి వచ్చింది.
అరుణ;”రా మామ్మా,నా మొగుడుకి నీమీద గాలి మళ్ళ్ళింది.దెంగుతాడత”
రాజయ్లక్ష్మి:”అందుకే వచ్చా,పూకు దూలగా ఉంది”అంది.
అజయ్ కమలని ఆపకుండా దెంగుతూ ఉంటే రాజ్యలక్ష్మి చూస్తూ ఉంది.
కమలని 20 నిమిషాలు దెంగాక-ఇద్దరూ ఒకేసారి కార్చుకొని-కమల్ వీపు మీద వాలిపోయి-సళ్ళు రెండూ పిసుకుతూ చనుమొనలని నలుపుతూ
అజయ్:”మామ్మా,నీ కోడలని దెంగుతున్నాను-నీకోడలి కోడలికి కడుపు చేసాను-మరి నిన్ను కూడా దెంగుతే మూడు తరాలు దెంగినట్టే
రజ్యలక్ష్మి:”మనవడా,కమలని ఒంగోబెట్టినట్టు-ఒంగోమంటే నావల్ల కాదు.పంగ విప్పదీసి పడుక్కొంటాను-దెంగుకో” అంది.
అజయ్ రాజ్యలక్ష్మిని కౌగిలించుకొని చీర విప్పేసరికి-జాకెట్టులోంచి జారిన సళ్ళ చీలిక కనిపించగానే-చట్టుకున ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు.లంగా విప్పుతూ బలిసిన పిర్రలని పిసుకుతూ
అజయ్:”రాజీ ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నావంటే-చిన్నప్పుడు ఎంతమంది కార్చుకొన్నారో నీను చూసి” అంతూ జాకెట్టు విప్పేసరికి బలిసిన రెండు సల్లు జారి చనుమొనలు నిగడదన్ని ఉన్నాయి. చిన్నపొట్ట రాజి కి మరింత అందం ఇస్తోంది. వేలు బొడ్డులోకి దూర్చి
అజయ్:”రాజీ బొడ్డు కూడా బాగుందే” అంటూ రాజీని మంచం మీద నగ్నంగా పడుక్కోబెట్టి-తొడలు విడదీయగానే-తెలుపు నలుపు ఆతులతో నిండిన పూకు దర్సనమిచ్చింది.పూరిలా ఉబ్బిన పూకుని అరచేతితో పట్టుకొని నిక్కుయూ
అజయ్:”మామ్మా ఏమి ఉందే నీపూకు” అంటూ తొడలని విడదిసి-కమల రసాలతో నిండి ఉన్న తన మొడ్డని కసక్కున రాజ్యలక్ష్మి పూకులోకి దూర్చి సళ్ళని ఎత్తిపట్టుకొని చనుమొనలు చీకుతూ
అజయ్:”రాజీ దెంగనా” అంటే
రాజ్యలక్ష్మి:”నీయమ్మ పూకులో పెట్టి దెంగనా అంతావేట్రిరా-దెంగు నా కొడకా”అనగానే అజయ్ రెండు పిర్రల కింద చేతులు వేసి పట్టుకొని ధభీ ధబీమని దెంగుతూ 20 నిమిషాలు దెంగి రాజీ పూకుని తన చిక్కటి వీర్యంతో నింపేసి-రాజీ మీద వాలిపోయి-పెదాలు కొరికాదు సళ్ళు పిసుకుతూ. జుత్తు ముడి విడిపోయి మొఖాన్ని కప్పేస్తూ-కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దెంగించుకోవడముతో మెరిసిపోతున్న మొఖంతో అజయ్ ని గట్టిగా కౌగిలించుకొని ముద్దులతో నింపేసింది.ఆ రాత్రి కమల్ని-రాజ్యలక్ష్మిని ఒకరి తరవాత ఒకరిని దెంగుతూ-కమలని 4 సార్లు-రాజ్యలక్ష్మిని మూడు సార్లు దెంగాక-ఇద్దరూ చేరో పక్క అజయ్ ని కౌగిలించుకొని పడుక్కొన్నారు. అరుణ మామ్మ గదిలోకి వెళ్ళీ పడుక్కొంది.
అలా వారం రోజులు పాటు అత్తా-కోడళ్ళని దెంగుతూ-కాబోయే పెళ్ళం పూకుని నాకుతూ-ఇంకో పక్క పొలం తోట నుంచి రావలసిన డబ్బులు రాబట్టాడు అజయ్.
అలా కమల కుటుంబంలో అందరిలోకి పెద్దదైన రాజ్యలక్ష్మి పూకుని కూడా దెంగాడు అజయ్.
అజయ్ తలకు నూనె రాస్తూ ఉంటే
రాజ్య్లక్ష్మి:”అరుణా,నీ మొగుణ్ణి తీసుకొని 15 రోజులకి ఒకసారి రావే,దెంగించుకొంటాను”
అరుణ:”అలాగే మామ్మా,వస్తాములే”అంది.
10 రోజులు తర్వాత ముగ్గురూ బొబ్బిలి చేరారు.
మర్నాదు కమలకి తలకి నూనె రాసి దువ్వుతూ
అజయ్:”కమలా,డబ్బులుతో ఇక్కడ జాగాలు కొంటే అవి పెరుగుతాయి. క్రిష్ణా సినిమా పక్కన షాపుల జాగా,మన పక్కింటి తరవాత రెండు ఇళ్ళు అమ్మకానికి వచ్చయి”
కమల:”మంచిదంటావా ఇలా జాగాలు కొనడము”
జుత్తుని రెండు పాయలు చేసి ఒక పాయని దువ్వుతూ
అజయ్:”కమలత్తమ్మా,భూమి విలువ పెరుగుతుంది.మనమే షాపులు కట్టి అద్దెకిస్తే-మంచి ఆదాయము అవ్తుంది” అని దువ్విన జుత్తుని జుత్తుని నెత్తి మీదకి చుట్టి-అరూణ జడ విప్పడము మొదలెట్టాడు.
అరుణ:”అవును అమ్మా,మొన్న వచ్చిన డబ్బులు పెడదాము,ఇక మీద ఊర్లో తను చూస్తాడుకదా ” అంది.
అలా తల్లీ కూతుళ్ళకి పొద్దుట జుత్తులకి నూనె రాసి దువ్వే సమయములో-ముగ్గురూ కలిసి స్థలాలు కొనదానికి సిద్ధమైపోయారు.
అలా అజయ్ ముందు చూపుతో వారం రోజుల్లో రెండు ఇళ్ళు-షాపింగ్ స్థలము కొనేసి-ముగ్గురి పేరు మీద రిజిష్ట్రేషన్ కూడా చేయించేసింది కమల.
అజయ్ అరుణ 18 ఏళ్ళు పూర్తి అయ్యేసరికి- జయ అజయ్ తో ఇద్దరు పిల్లలను కనింది.అజయ్ జయకి ఇద్దరి తరవాత కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయించేసాడు.అన్నయ్యకి కూడా జయని అజయ్ దెంగుతున్నాడు అని తెలుసు.కమల-అరుణ కి ఒకేసారి ముట్టు అయితే-అన్నయ్య ఉన్నాకూడా-జయని తన పక్కలో పడుక్కోబెట్టుకొని దెంగేవాడు.
రాజయలక్ష్మి-కమల కలిసి అరుణకి అజయ్ తో 18 నిండగానే తమ ఊర్లో తక్కువ మంది మధ్య పెళ్ళి చేసేసారు. పెళ్ళి సమయానికి కమల ఇంటి వీధిలో 8 ఇళ్ళు- అజయ్-కమల-అరుణ-జయ పేర్లమీద ఉన్నాయి. షాపింగ్ మాల్ కి డబ్బు పెట్టదానికి రాజ్యలక్ష్మి ఒప్పుకుంది.
అరుణ -అజయ్ ల పెళ్ళి అయి పది రోజులు అయ్యింది.
పెళ్ళాం అరుణ తలంటిన జుత్తుకి నూనె రాస్తూ
అజయ్:”అందరం ఇక్కదే ఉన్నాము,షాపింగ్ కాంప్లెక్స్-ఒక కంపెనీ పెట్టి ఆ పేరు మీద కడదాము.బేంక్ లోను,ఇనకం టేక్స్ అవి చూసుకోవచ్చు”
అరుణ:”మనం అందరం డైరక్టర్స్-అమ్మ ఎం.డి,మామ్మ చైర్మన్ ”
అరుణకి నూనె రాసి తలదువ్వి-జడ వెయ్యడము పూర్తి అయ్యేసరికి అందరూ కంపెనీ పెట్టాలని ఒప్పుకున్నారు.
కమల తలకి నూనె రాస్తూ
అజయ్:”మరి కంపెనీ పేరు,ఏమి పెడదాము.” కమల తలని వెనక్కిలాగి ముద్దుపెట్టి
అజయ్:”కమల నన్ను కమల కుటుంబానికి మొగుడుని అంటుంది. దీనిపేరు కమల డెవెలపర్స్ ప్రై.లి. అని పెడదాము.ముఖ్యంగా రాజీకి అభ్యంతరంలేకపోతే” అంటూ కమల దువ్విన జుత్తుని మెలి తిప్పి తల మధ్యలో ముడి చుడుతూ పిన్నులు పెడుతూ ముడి పూర్తి చేసేసరికి కంపెనీ పేరు అందరికీ నచ్చింది.
రాజ్యలక్ష్మి ముడి విప్పి తలకి నూనె పట్టించి మాసాజ్ చేస్తూ
అజయ్:”రాజీ నువ్వు మా కంపేనీ కి పెద్ద దిక్కే ” అంటూ ముద్దాడాదు. రాజీకి మెడ మీదకి వచ్చేటట్టు ముడి వేసి లిన్నులు సర్దుతూ
అజయ్:”జయమ్మా రావే నీకు కూడా జడ వేసేస్తాను”
అని జయ తల దువ్వి జడ పూర్తి చేసేసరికి కమల్ కుతుంభం వ్యాపారం మొదలెట్టడానికి రంగం సిద్ధమైంది.
అరూన కాళ్ళు రెండూ భుజాల మీద అవెసుకొని అజయ్ అరుణని దెంగుతూ ఉంటే-బట్టలిప్పుకొని కూచొన్న
కమల్:”అజయ్ మనం డబ్బులు ఎలా వాడాలన్నది ఎప్పుడూ పొద్దుటే మన తలలకి నూనె రాస్తూ-దువ్వుతూ భలే ఐడియాలు చెప్పి అందరినీ ఒప్పించుతాడు”
అరుణ పూకులో తన మొడ్డని నొక్కిపెట్టి ఒక్కసారిగ తన వీర్యాన్నంతా పూకులో నింపేసి-అరుణ మీద వాలిపొయై సళ్ళు పిసుకుతూ చీకుతూ
అజయ్:”కమలా నీ ఆస్తులు మూడేళ్ళలో పెరిగాయాలేదా,చెప్పు” సళ్ళని రెండు చేతులతో పట్టుకొని
కమల:” పెరిగాయిరా,ఇద్దరు మనవలని ఇచ్చావు-ఆస్తిని పెంచావు”
అరూన:”కమలని ,రాజీని దెంగెసి రా,ఇంకో 3 రౌండ్లు వెసుకొందాము”
అలేచి కమలని ఒంగోబెట్టి జుత్తు దొరకపుచ్చుకొని-దెంగుతూ
అజయ్:”కమలా,నీ కుటుంబాన్ని దెంగడమే కాదు,నీ ఆస్తిని పెంచడము కూడా నా భాద్యతేనే” అంటూ కమల్ పూకు నింపేసి మీద్ అవాలి పోయాడు.
15 నిమిషాల తరవాత కమల పూకులొంచి మొడ్డని తీసి,పమగ విప్పి మంచమ్మీద పడుక్కొన్న రాజీ పూకులోకి దంప్పేసి-రాజీని 10 నిమిషాలు దెంగి-రాజీ పూకుని కూడా తన వీర్యంతో నింపేసాడు.
కమల-రాజ్యలక్ష్మి లేచి ఇంకో గదిలఒకి వెళ్ళాక,అరూన-అజయ్ లు పండ్లు తిని-పాలు తాగి,దెంగుడు మొదలెట్టారు. అరూన ని ఆ రాత్రి కొక్కోకములోని నాలుగు రకాలుగా దెంగాక-అలసిపొయి-ఒకరిని ఒకరు కర్చుకొని పడుక్కొన్నారు.
అజయ్ కంపెనీని ప్రారంభించి- ఒక పక్క తను-అరుణ కాలేజి లో చదువుతూ-షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పనులు కూడా ప్రారంభించేడు.
ఆరేళ్ళలో అజయ్ అలా కమల్ కుటుంబానికి మొగుడే కదు-ఆస్తిని కూడా పెంచుతూ-తన్ ప్రెమిచిన అరుణ తో పాటు-అమదర్నీ దెగదము చేస్తూ ఆరెళ్ళు పూర్తి అయ్యాయి.అజయ్ వల్ల కలిగిన జయ పిల్లలు 4 ఏళ్ళు-2 ఏళ్ళు వాళ్ళు.జయ పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఇప్పటికీ అజయ్ తో వారానికి 4 సార్లు అయినా దెంగించుకొంటుంది. కమలని అయితే ఇప్పటికీ రోజూ దెంగుతాడు”నా సెక్స్ లో నాగురువు అంటూ”