కామదేవత – Part 1

Disclaimer

(1) ఈ కథ 20 ఏళ్ళ వయసుపైబడిన పెద్దలకు మాత్రమే, మంచికి, చెడ్డకి వ్యత్యాసం తెలిసినవాళ్ళు, మరియు నిజాలకు, కల్పనకి మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించగలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈకథ పరిమితము. మరోవిషయం, ఈకథ ఆధ్యతమూ కుటుంబ వ్యక్తుల (రక్తసంబందీకులు) మధ్య, బయటవ్యక్తులతో లయంగిక, కామ కేళీ విలాపాల వర్ణనలతో నిండి వుంటుంది. పచ్చిగా చెప్పలంటే ఇది పచ్చి బూతు కథ. మీరు 20 సంవత్సరాల వయసుకు లోబడినవారైనాగానీ, లేదా కుటుంబ వ్యక్తుల (రక్తసంబందీకులు) మధ్య కామ కలాపాలు నచ్చని వారైతే, మీరు ఈకథని చదువవొద్దని విన్నపము. ఇంతకన్న మరొక్క ఆక్షరం మీరు చదివినా మీరు దానికి సంపూర్ణ భాధ్యత మీదేగానీ, నాకు (ఆంటె ఈ కథా రచయితకు) గానీ, ఈకథని ప్రచురించిన ఈ గ్రౌప్ అడ్మిన్ కు గానీ ఎటువంటి భాధ్యతాలేదని విన్నవించుకుంటున్నాను. దీని సంబంధమైనటువంటి యెటువంటి పరిణామాలకైనా మీదే పూర్తి బాధ్యత అని మరొక్కసారి మీకు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

(2) ఈకథ పూర్తిగా ఊహాజనితము (కల్పితం). ఈకథలో పాత్రలు, వారి మధ్య జరిగే సంఘటనలు, పాత్రోచిత ప్రవర్తనలు ఆన్నీగూడా ఊహాజనితాలే (కల్పితాలే). ఈలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడా, ఏసంఘంలోనూ, ఏవ్యవస్థలోనూ, ఏదేశంలోనూ జరగవుగాక జరగవు. మీ నిజజీవితాలలో ఈలాంటి ప్రయత్నాలు చేసి తలవొంపులు తెచ్చుకోవద్దని విన్నపము.
—————————————————————————————–

నేను 24 ఏళ్ళ వయసులో వుండగా అమెరికా వొచ్చేను. నా భర్త ఉద్యోగం మూలంగా ఇక్కడకి రావడమైంది. నా 20వ ఏటనే నాకు పెళ్ళైపోయింది. ఇప్పుడు నావయసు 28 సంవత్సరాలు. వుప్పొంగేప్రౌఢ ఆందాలు నాసొత్తు. నాకన్ను పడినవాళ్ళేవరైనా సరే నా ఆందం ముందు నా ఆడతనం ముందు దాసోహం అనవలసిందే. నాలో వున్న ఆ పవర్ ఏమిటనుకుంటున్నారా? ఐతే నా గురించి మీరు వివరంగా తెలుసుకోవలసిందే.

మానాన్నగారు వొకప్పుడు ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంటులో గుమస్తాగా వుండేవారు. మేము కంపెనీవాళ్ళు ఇచ్చిన క్వర్టర్లో వుండేవాళ్ళం. రెండు గదులు, ఓ కిచెన్, అటచ్ బాత్ & లెట్రిన్. మేము ముగ్గురు అప్పచెళ్ళెళ్ళం. నాకు ఒక అక్క పేరు రాధిక (**), ఒకచెల్లి పేరు దీప (**). ఇక నాపేరు రమణి అప్పటికి నాకు ** ఏళ్ళమీద ఓ పది నెలలు. నేను పదిన్నర ఏళ్ళకే పెద్దమనిషినయ్యను.

ఒకటి రెండు నెలలో నా ** వ పుట్టినరోజు వుందనగా, ఆ సమయంలో మా నాన్నగారి పాత స్నేహితుడొకరు మా నాన్నగారి కంపనీలో పెద్ద పోస్టులో జోయిన్ కావటానికి వొచ్చేడు. ఆయనపేరు రమణ. మేమందరం ఆయనని రమణ అంకుల్ అని పిలుస్తాము. ఆయన మాకు గత 10ఏళ్ళుగా స్నేహం. ఆయన మా నాన్నగారికేగాకుండా మా అందరికీ మంచి స్నేహితుడనేచెప్పాలి. ఆయన అంటే మా ఇంటిలో ఆందరికీ చాలా ఇష్టం, యెందుకంటే, ఆయన దగ్గర చాలా డబ్బు వుంది. అదేగాకుండా ఆయన వొచ్చినప్పుడల్లా మా అందరిమీదా చాలా ఖర్చుపెడతాడు. ముఖ్యంగా నేనంటే అంకుల్ కి చాలా ఇష్టం. నాకు కూడా అంకుల్ అంటే చాలా ఇష్టం యెందుకంటే నన్ను బంగారు బొమ్మలా చూసుకుంటాడు.

ఆయనకి క్వార్టర్ అలాట్మెటుకు ఓ నెలా రెండు నెలలు పట్టవొచ్చుననీ మా నాన్నగారు మా ఇంటిలోనే వుండమన్నారు. చిన్న ఇల్లు మీకు ఇబ్బంది అఔతుంది అని ముందు వొద్దన్నా తరువాత మా ఇంటిలోనే వుండడానికి వొప్పుకున్నారు. ఆయన వొప్పుకున్నందుకు మేమంతా చాలాసంతోషించేము. ముఖ్యంగా నేను. యెందుకంటే ఆ అంకుల్ నాకు కొండమీద కోతిని తెమ్మన్న తెచ్చి ఇస్తారు ఆందువల్ల.