కావ్య 8 వ భాగం

ఇంటి లోపలికి వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ బాలూ గాడితో మాట్లాడటం అవ్వలేదు. అప్పటికే సాయంత్రం 6.30 అవ్వటం తో నాన్న ఆఫీస్ నుంచి రావటం, అమ్మ వంట చెయ్యటం లో బిజీ అయిపోవటం, పిల్లలు ముగ్గురం TV చూస్తూ కూర్చుండి పోయాము.
బాలు గాడు మా ఇంట్లో వుండటం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి, ఇంటి కి చివర గా ఉన్నా మూడో బెడ్రూం లో వాడు ఒక్కడూ పడు కొనే వాడు! అందు వాళ్ళ వాడికి ప్రతీ రాత్రీ జరిగే భాగోతం గురుంచి నేను చెప్పే దాకా తెలియలేదు.
ఆ రోజు రాత్రి అందరం భోజనాలు చేస్తోంటే, బాలూ గాడు సడెన్ గా అమ్మ, నాన్న తో తన ఒక్కడి కీ ఆ రూం లో పడుకోవటం భయం గా ఉందని, తను కూడా మా ఇద్దరి తో పడుకో వచ్చా అని అన్నాడు! నాకు ఇంత వరకు
అటువంటి ఆలోచన రాకపోవడం తో నాన్న ఏమంటాడ అని ఉత్సాహం తో చూడ సాగా.
నాన్న వెంటనే, సరే రా బాలూ అయితే నువ్వు, కావ్య నీ బెడూం లో పడుకోండి. పండు గాడు ఇంకా చిన్న పిల్లాడే కాబట్టి మాతో పాటే పడుకుంటాడు అన్నారు. నాకు ఒక్క సారిగా బాలూ తో రాత్రి పూట ఒంటరిగా పడుకొనే అవ కాశం వచ్చి నందుకు ఆనందం, మళ్ళీ అమ్మ, నాన్న ల విచ్చల విడి సృంగారం చూడటం వీలు కాదేమో అన్నా భాధ ఒకే సారి కలిగాయి.
అమ్మ కూడా నాన్న అన్నా దాని కి ఒప్పుకోవటం తో నేను తప్పని సరిగా ఇంటి కి వేరే వైపు ఉన్నా బెడూం లో బాలూ గాడితో పడుకోక తప్పలేదు. నేను కూడా గట్టి గా వద్దు అంటే ఎక్కడ అమ్మ, నాన్న కి నా మీద అను మానం వస్తుందో అన్నా భయం తో వెంటనే ఒప్పేసుకున్నా. అంత గా నాకు నచ్చక పోతే తరువాత అమ్మ, నాన్న ల తో అనచ్చులే అనుకుంటూ.
పడు కొనే టైం కి తమ్ముదు కూడా అమ్మ, నాన్న ఎంత చెప్పిన వినకుండా తను కూడా అక్క తోనే పడుకుంటా
అని గొడవ చెయ్యటం తో.. పండు కూడా మాతో పాటే పడుకోవటం జరిగింది.
రాత్రి 9 అయ్యే సరికి మీ ము ముగ్గురం మా బెడ్రూం లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. అమ్మ, నాన్న ఒక అర గంట వరకు TV చూసి మీము పడుకున్నామని చెక్ చేసుకొని వాళ్ళ బెడ్రూం లోకి వెళ్ళారు.
నాకు చాలా చిరాగ్గా ఉంది. ఒక పక్క అమ్మా, నాన్న ల స్పంగారం చూడటం వీలు కాదు అని, ఇంకో పక్క పోని బాలూ గాడితో ఏమన్నా చేయించు కుందామా అంటే నాకు ఎందుకో ఇష్టం కలగటం లేదు. బహుశా నాకు ఇంకా చెయ్యించు కోవటం లో ఉన్నా సుఖం గురుంచి ఏమి తెలియక పోవట మీ అనుకుంటా.
అమ్మా, నాన్న లోపలికి వెళ్ళిన 15, 20 నిమిషల కి బాలూ గాడు అన్నాడు “వాళ్ళు ఇద్దరిని వెళ్ళి చూద్ద మ అని”. నాకు ఎందుకో వేరే వాళ్ళతో కలిసి అమ్మ, నాన్న ల సృంగారం చూడాలని పించటం లేదు. కానీ బాలూ గాడికి ఆ మాట చెప్పలేక.. అమ్మ, నాన్న ల బెడ్రూం లోకి చూడాలంటే హాల్లోంచి వాళ్ళ బెడ్రూం లోకి వెళ్ళే దోర్ తెరిచి ఉండాలి కదా అన్నా..
బాలూ గాడు వెంటనే.. అయ్యో నాకు ఆ ఆలోచన ఇంత వరకు రానే లేదే! ఇప్పుడు చూడటం ఎలాగా అన్నాడు? నేను వెంటనే కొద్దిగా కోపం గానే అన్నా.. నాతో ఏమి అనకుండా నువ్వు నాన్న తో చెప్పటం వల్లే కదా నాకు ఇప్పుడు చూడటం కూడా అవ్వటం లేదు. నన్ను అడిగి వుంటే.. ఏదో ఆలోచించే దాన్ని కదా? అన్నా. బాలూ గాడు
వెంటనే నాకు కోపం వచ్చిందని అర్ధం అయ్యి.. sorry చెప్తూ అన్నాడు “పోని వెళ్ళి చూద్దామా.. వాళ్ళ బెడ్రూం కొద్ది గా అయినా తెరిచి వుందే మో ?” నేను సరే అంటూ ఇద్దరం జాగ్రత్త గా నడుచు కొంటూ వెళ్ళి చూస్తే.. నా అను మానం నిజం అయ్యింది. అమ్మ, నాన్న ల బెడ్రూం తలుపు పూర్తి గా వేసి వుంది.
ఇంక చేసేది ఏమి లేక పోవటం తో ఇద్దరం మళ్ళీ మా బెడ్
మీద కి వచ్చి పడుకున్నా ము! బాలూ గాడు మళ్ళీ sorry చెప్తూ అన్నాడు.. పోనీ మీ నాన్న, అమ్మ తో చేసేది నేను నీకు చెయ్య నా? నాకు ఇప్పుడే ఇష్టం లేదు.. నన్ను పడుకోని నిద్ర వస్తోంది అంటూ వేరే వైపు తిరిగి పడుకున్నా.
బాలూ గాడు ఎమనుకున్నాడో ఏమో, వాడు కూడా వేరే
వైపుకి తిరిగి పడుకున్నాడు. నాకు మటుకు నిజం గా నిద్ర రావటం లేదు. ఈ మధ్యనే తొడల మధ్య నా చెయ్య వేసుకోవటం అల వాటు అవ్వటం తో, నా గౌన్ మీద నుంచే తొడల మధ్యన చెయ్య వేసుకొని సున్నితం గా రుద్దు కొంటూ, అమ్మ, నాన్న ఈ పాటి కి ఏమి చేస్తూ వుంటారా అని అలోచిస్తున్నా.
కొద్ది సేపటి కి బాలూ గాడు నిద్ర పోతున్నట్టు చిన్న గా గురక మొదలు అయ్యింది. నాకు ఒక్క సారిగా బాలూ గాడి మీద విపరీతమైన కోపం ముంచు కొచ్చింది. ఈ వెధవ వల్లే కదా నేను చూడటం వీలు క వటం లేదు అని. అప్పుడే నా బుర్ర లో తళుక్కు మని ఒక ఐడియా వచ్చింది.
నా బెడూం లోకి వెళ్ళటానికి వేరే తలుపు ఉంది కదా. ఆ తలుపు కి నాకు తెలిసి ఎప్పుడూ గడియ పెట్టడం జరగలేదు. నాకు ఇక్కడ నిద్ర పట్టటం లేదు అంటూ నా
రూం లోకి వెళ్ళి పడు కొంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే మెల్లి గా సబ్దం కాకుండా బెడ్ మీద నుంచి కిందకి దిగే ప్రయత్నం లో ఉండగా అప్పటి కి టైం దగ్గర దగ్గర 10:30 అవుతుంది. ఈ లోపల సడెంగా అమ్మ, నాన్న ల బెడ్రూం తలుపు తెరుచుకోవటం, నాన్న
వంటి మీద లుంగీ తో కిచెంలో కి వెళ్ళటం ఒకే సారి జరిగింది.
ఇంత కన్నా మంచి అవకాశం రాదు అనుకుంటూ, నాన్న వెనక్కాలే నేను కూడా కి చెంలోకి వెళ్ళా. నాన్న ఫిజ్ లోంచి వాటర్ బోటిల్ తీస్తూ నన్ను చూస్తూ ఏంట్రా అన్నాడు. “నాకు ఆ రూం లో నిద్ర రావటం లేదు.. నా రూం లో కి వెళ్ళి పడుకుంటా” అన్నా.
నాన్న వెంటనే సరే అయితే.. దా.. అన్నాడు. నాన్న తో పాటే వాళ్ళ బెడ్రూం లోకి నేను వెళ్ళే సరికి.. బహసా.. అమ్మ కి నా మాటలు వినిపించి ఉంటాయి.. .. అమ్మ మెడ వరకూ దుప్పటి కప్పుకొని మంచం మీద పడుకొని వుంది. అమ్మ నుదుటి మీద బొట్టు, జుట్టు పూర్తి గా చెదిరి పోయి ఉన్నాయి.
నేను అమ్మ కేసి ఎక్కువ సేపు చూడ కుండా బాగా నిద్ర వస్తున్నాట్లు నటిస్తూ నా బెడ్రూం లోకి వెళ్ళి పోతూ అనుకున్నా.. “అబ్బా. అమ్మ.. ఇంత వరకు నీ మొగుడి తో పచ్చి గా అనుభ వించి వుంటావు.. అందుకే నీ కళ్ళు కూడా అదో రకం గా వున్నాయి. ” |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !
నేను రూం లోకి వెళ్ళిన కొద్ది సేపటి కి అమ్మ నా దగ్గరికి వచ్చి.. “ఏంట మ్మా. అక్కడ నిద్ర పట్టలేదా.. పోనీలే రేపటి నుంచి ఇక్కడే పడుకో” అంది. కళ్ళు తెరిచి అమ్మ కేసి చూస్తే అమ్మ చీర, జాకెట్టు తో, జుట్టు, బొట్టు కూడా సర్దుకొని వచ్చింది.
నేను అవున మ్మా.. అక్కడ నిద్ర పట్టలేదు.. బాగా నిద్ర వస్తోంది పడుకుంటా అంటూ కళ్ళు మూసా.
నాన్న, నేను పడుకోటానికి ఇంకా టైం పడుతుంది … నువ్వు పడుకో అంటూ వాళ్ళ రూం లోకి వెళ్తు నా రూం డోర్ కర్టెన్ కొద్దిగా దగ్గర గా లాగి వెళ్ళింది. నేను ఆనందం గా అనుకున్నా.. హమ్మయ్య… మీ ఇద్దరి సృంగారం ఇంక అవ్వలేదన్న మాట.
నాన్న అదే టైం లో పెరట్లోకి సిగరెట్ కాల్చటానికి వెళ్ళి నట్లున్నాడు. కొద్ది సేపు వాళ్ళ బెడ్రూం లో సబ్ధ లేమీ లేవు.
ఇద్దరూ మళ్ళీ వాళ్ళ రూం లోకి రాగానే అమ్మ నాన్న తో అంది. “ఒక సారి కావ్య పడుకుందో లేదో చూసి రండి” నాన్న బహుసా నన్ను చూసి పడుకున్నా అను కొని (నేను
పడుకున్నాట్టు ఏక్షన్ కూడా బాగానే చెయ్యటం తో !!) .. వెళ్ళి అమ్మ తో అదే అన్నాడు.
మరు నిమిషం లో అమ్మ చేతి గాజులు, మెడలోని మంగల సూత్రం గల గలా సబ్ధం అవ్వటం తో బహుసా బట్టలు విప్పుతోందే మో అనుకొని కొద్ది సేపు అయ్యాక చూడచ్చులే అని కదల కుండా పడుకున్నా.
ఆ కొద్ది సేపట్లోనే అమ్మ, అమ్మా అంటూ తమ్ముడు నిద్ర లేచి రావటం తో నాకు ఇంక ఈ రోజు కి చూసే అదృష్టం లేదనుకుంటూ మళ్ళీ చిరాకు పడ్డా. ఈ లోపల అమ్మ, నాన్న తోటి ఇవాల్టి కి ఇంక అవదు కానీ పడుకోండి అంటూ తమ్ముడిని పక్కలోనే వేసుకొని పడుకుంది.
నేను కూడా కాసేపట్లోనే నాకు తెలియకుండానే నిద్ర లోకి జారుకున్నా.
ఆ మరుసటి రోజు కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చాకా బాలూ గాడు నన్ను మళ్ళీ విసిగించటం మొదలు పెట్టాడు. నిన్న
మొదలు పెట్టింది. పూర్తి చెయ్య వా అంటూ. నాకు కూడా చెట్టె మనే వుంది కానీ మన ఇద్దర మీ వుండాలి కదా.. అంటూ తప్పించుకున్నా. నిజానికి నాకు ఎందుకో బాలూ గాడికి ఇంకా చెప్పాలని కానీ, వాడితో ఏమైనా చెయ్యాలని
కానీ, లేదా అమ్మా, నాన్న ల స్పంగారం వాడితో కలిసి చూద్దామని కాని అనిపించటం లేదు. ఎందుకో నాకు కారణం తెలియటం లేదు.
ఆ రోజు శనివారం అవ్వటం తో స్కూల్ నుంచి తొందర గానే ఇంటికి వచ్చాము. మధ్యాహ్నం భోజనాలు అయ్యాక అమ్మ అంది… “సాయంత్రం సినిమా కి వెల్తారా.. ఏదో కొత్త సినిమా వచ్చింది కదా.. బావుందిట.. కవిత కూడా వస్తుంది మీతో.. దాని అమ్మ, నాన్న ఏదో ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలి ట”. సినిమా అనగానే సంతోష పడని పిల్లలు ఎక్కడ వుండరు.. వెంటనే మీము ముగ్గురం కూడా ఎగిరి గంతీసాము.
నాన్న కూడా ఆ రోజు ఆఫీసు నుంచి తొందర గానే వచ్చారు. అందరం సినిమా కి వెళ్ళే తొందర లో వుండ గా.. బాలూ వాళ్ళ నానమ్మ (బాలూ వాళ్ళ నాన్న తల్లి) కి వంట్లో బాలే దు.. వాడిని చూడాలని ఆవిడ గొడవ పెడుతోంది అని ఫోన్ వస్తే.. బాలూ గాడిని నాన్న వెంటనే కార్ బూక్ చేసి పంపేసారు. నాకు ఎందుకో బాలూ గాడు ఇంట్లో కొద్ది రోజుల పాటు వుండడు అని తెలియగానే సంతోషం వేసింది. పాపం బాలూ మటుకు వాళ్ళ నాన్నమ్మ దగ్గర బాగా అలవాటు అనుకుంటా .. వాడి