కేబుల్ కుర్రాడు – Part 13

నేను లంగా దింపేసి ఇక్కడ వద్దు ఎవరన్నా చూస్తారు. మనం లోనకు వెళదాం. అని అన్నాను తాను లేదు ఇక్కడ చెయ్యవలసింది ఇక్కడ చెయ్యి మళ్లీ కింద అంటే ఎవరన్నా వస్తారు అని అనింది. లేదు ఆంటీ ఇక్కడ అయితే ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదు ప్లీస్ అని అన్నాను. సరే అని కిందకి వెళ్ళాము. స్వాతి ఇంటిలో బట్టలు మడతపేడతా ఉంది. కొద్దిగా కోపంగా నేను వైయర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చిదా అని చూశాను పక్కన సందలోనుండి వచ్చింది అని నిర్ధారించుకొని. ఆంటీ ఇక్కడ వైయర్ పట్టుకోవాలి అని అన్నాను సరే అని నుంచుంది. నేను ఇంటిలోకి వెళ్తుంటే ఎక్కడికి అని అడిగింది. నేను టీవీ ఆన్ చేసి తనని చూడమని చెప్తాను మన దిక్కు రాకుండా అని గదిలోకి వెళ్ళి తనని చూస్తున్నాను. తాను ఒక సారి బయటికి చూసి ఎవరు లేరు అని నిర్థారించుకున్నాక నా వంక చూసి నవ్వింది. నేను తనని వెనుకనుంది వాతెసుకొని నీకు సుల్లి చీకడం అంటే ఇష్టమేనా అని అడిగా. చీ అని అనింది. మరి పూకు నాకించుకోవడం అంటే అని అన్నాను. చీ చీ అని అనింది. నీకు రెండిటిలో ఏంకవాలో చెప్పు అని అడిగాను. తొందరగా . సుల్లి అయితే నాకను అని అనింది సరే అని నేను బయటికి వెళ్ళాను తాను నన్ను గట్టిగా హత్తు కునినీది.

నేను ఆంటీ ఇక్కడ నేను కింద మీరు పైన కుదరదు వైయర్ పైన ఉంది. అని నేను బల్ల తెస్తాను అని లోనకు వెళ్ళి స్వాతీని వాతెసుకున్నాను.
తాను నన్ను బాగా దగ్గరగా తీసుకొని వేడి గాలి నా పైకి వదులుత నన్ను నలిపెస్తుంది. తన కాలు నా చుట్టూ వేసి బాగా దగ్గరగా నిలబడి తన పూకు నా సుల్లి కి ఆనించి రుద్దుతుంది.
నేను తన నోటిలో నోరు పెట్టి తన నాలుక నా నోటిలోకి తీసులోకి చీసుతున్నాను స్వాతి ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది. అప్పటికే తన చీర సగం జారీ పోయి ఉంది మోకాలి పైకి లంగా వెళ్ళి పోయింది.
నేను తనని విడిపించుకొని బల్ల తీసుకొని బయటికి వెళ్ళాను నేను బల్ల ఎక్కి నిలబడి వైయర్ జాయంట్ వేస్తున్నాను. నేను ఏమీ మాట్లాడక పోయే సరికి ఆంటీ మెల్లగా బల్ల పట్టుకొని నా వంక చూస్తుంది నేను కిందకి చూశాను ఆంటీ సల్లు బాగా కనబడుతున్నాయి. తాను నా సుల్ల దగ్గర తన మొహం పెట్టి దానిని ఆశగా చూస్తుంది.

నేను నవ్వాను తనకి అర్థం అయ్యీ నేను కలిగా ఉన్నాను నా పని నేను చేసుకోన అని అనింది.
య్మ్ అని నవ్వాను.
తాను ఫాంట్ పైన నుండే దానితో ఆదుకుంటుంది.
ఇదేంటి అని అడిగింది. నేను టెస్*టర్ అని చెప్పాను.
దీనిని దేనికి వాడతారు అని అడిగింది. నేను టెస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పాను.
తన మోహంలో రక్తం పొంగి కనబడుతుంది. బాగా ఆయసం తీస్తుంది.
దీనితో ఎం టెస్ట్ చేయడానికి వాడతారు అని అడిగింది.
కరెంట్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చూస్తారు అని చెప్పాను.
అవునా అని దానికి తన ఫేస్ రుద్దుతా కరెంట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగింది.

నేను హ్మ్ దానిని అలా రుద్దకు అని అంటున్నాను.
దేనినీ?
అదే నీ ముఖామ్*కి రుద్దుతున్నావుగా అదే.
టెస్*టర్ ఆ. ఆ అదే అలా రుద్దకు
ఏ అరిగి పొద్డా.

కాదు కారిపొద్ది అని అన్నాను.
సరే గాని టెస్ట్ ఎలా చేస్తారో చెప్పలేదు.
కన్నాంలో పెట్టి.
తాను తన నోటిలో పెట్టి ఫాంట్ పైనుండే ఈ కన్నమ్ లో పెట్టొచ్చ .
ఉండు టీవీ చూసి వస్తాను అని లోనకి వెళ్ళాను.
స్వాతి మంచం పైన కూర్చొని ఉంది నేను వెళ్ళగానే ఎం చేస్తాన అని ఎదురు చూస్తుంది.
నేను వెళ్ళి వెళ్ళిన వెంటనే తన కాళ్ళు పైకి వేత్తి పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను. తాను ఏదో కరెంట్ షాక్ కొట్టి నట్టు అమ్మా అని కళ్ళు తేలేసింది.

నేను పుకును కామా రంద్రాన్ని పట్టుకొని నొక్కను.
అబ్బా నాయనా యం ఉందిరా బాబు ఈ సుఖం నేను ఇంతవరకు అనుభవించాలా. అమ్మ అమ్మా ఇక నా వల్ల కాదు ప్లీస్ ఇంకా ఏమన్నా చెయ్యి అని మెలికలు తిరుగుతుంది.
నేను నా చూపుడు వేలు దాని పూకు పాయలో రాస్తా కిందకి పైకి రాస్తా ఉన్నాను.
తాను మెలికలు తిరిగి పోతుంది.
నేను బోటీనా వేలు చూపుడు వేలు తో తన పూకు పెడవిని ఒక దానిని నొక్కి వదీలాను
హ హా హ హ్మ హమ్మ హ్మ్ హ్మ్ హ హ ……… ఆ ఆ ఆ ఎం సుఖం రా బాబు.
ఛంపుతున్నావు నా వల్ల కాదు ప్లీస్ ఇంకా ఇంకా అని కుత్త పైకి కిందకి ఉపుతుంది.
నేను ఇంకా అక్కడి నుండి గబా గబా బయటికి వెళ్ళి పోయా.

నేను రావడం చూసి రమణి లేచి నుంచోని నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు చీర కిందకి లాగి నా తలను తన సల్లకు నొక్కుకొని తన లావుపాటి సల్లు నా మొహనికి రాస్తూ రా రా రారాఇవ్వీ అందుకో తొందరగా ఎంతసేపు రా మళ్లీ మా ఆయన వచ్చే టైమ్ అవుతుంది.
నేను పైకి ఎక్కి వైయర్ బిగిస్తాను నువ్వు కింద ఉంది టెస్*టర్ టెస్ట్ చెయ్యి.
అని నేను పైకి ఎక్కను.
తాను నా జీప్ తీసి నా సుల్ల బయటికి తీసి నోటిలీకి తీసుకొని చీకుతుంది.
నేను తమయించుకోవాదం నా వల్ల కావడం లేదు.
అబ్బా ఎం ఉందిరా బాబు ఇది టెస్*టర్ కాదు స్క్రూ డ్రైవర్.
ఈ లావూ కూడా ఉంటాయ నాయన.
అని తన నోటిలోకి తీసుకొని సుల్లి ని చీకుతా నోటి అన్ని మూలాలకు తగిలిస్తా, పల్ళతో చిన్నగా కోరుకుతుంది.
అబ్బా ఏంటి ఆంటీ ఇందులో ఇంత సుఖం ఉంటుందా నా వల్ల కావడం లేదు ఆంటీ.
సుల్లి పోరా తెగిన చోట నాలుకుతో రాస్తా కళ్ళతో ఎలా ఉంది అని అనింది.
నేను తన తల చివర చెయ్యి పెట్టి నా సుల్లి గొంతులోకి నెట్టాను.
ఒక్క సరిగా పోలమరింది. నేను ఇదే అదునుగా అక్కడి నుండి లోనకి వెళ్ళాను.
నన్ను రావడం చూసిన స్వాతి తోరగా వెళ్ళి మంచం పైన పడుకొని లంగా పైకి లాక్కుంది.
కోరికాలతో కాళీపోతుంది మొహం.
ఎర్రగా ఉంది నేను వెళ్ళిన వెంటనే తన చిన్న చిన్న సల్లు పిసీకుతున్నాను.
అబ్బా ఆది మా ఆయన కూడా చేస్తాడు ముందు ఇది కానివ్వు అని తన పూకు వంక చూపించింది.
నేను దీనిని ఎం అంటారు అని అడిగాను.
ఆ ఆకు అని అనింది. కొద్దిగా దీనంగా కోరిక మద్యలో ఆగిపోయింది అనే బాధలో నేను రెండు చేతులతో తన పంగా చీల్చి పూకులో గుడ్డలో ఒకే సారి రెండు వెళ్లు దూర్చాను ఏంటి ఎం చేస్తున్నాను. అని కంగారు పడింది.
ఉండు కంగారు పడకు అని మళ్లీ పూకు పేదలు నొక్కను. అబ్బా అని మెలికలు తిరుగుతా నా చేతిని బలంగా లాగుతుంది.
నేను పూకు వాసన చూసి నా వూపిరి దాని పైన వదీలాను.
ఆ వేడికి కుత్త కదిపింది. నేను నా నోటిలోకి అమాంతం నోటిలోకి తీసుకున్నాను. బాబోయి అని ఒక కేక పెట్టి లేవా బోయినంత పని చేసింది.
నేను అలానే తానని లేవనియకుండా నా పల్ళతో దాని పూకు కొరికాను. అయ్యా బాబోయి నా వల్ల కాదు అని గట్టి గానే కేక పెట్టింది.
ఇస్సు అని అన్నాను ప్లీస్ నా వల్ల కాదు ఇక నన్ను వడిలేయి ప్లీస్ . అని అనింది.
నేను తన్ని వదిలి బయటికి వెళ్తా నా మొడ్డా తీసి పట్టు కున్నాను. రమణి స్పీడ్ గా కిందకూర్చొని నోటిలోకి తీసుకుంది.
చీకడం స్టార్ట్ చేసింది.

నేను హ హ హ్మ్ హం అబ్బా ఎం చీకు తున్నవే తల్లి నీ యమ్మ నీ చీకుడు చూస్తుంటే నీ మొగుడు నిన్ను సరిగా సుఖ పెట్టడం లేదు అని అర్థం అవుతుంది. అబ్బా అని నేను ఎదురు ఉపుతున్నాను.
ఆది నా సుల్లి ని బయటికి తీసి కుత్తలో పెట్టాను అని అనుకున్నవా లేదా నోటిలోన నీ బండ సుల్లి తో నా నోరు పగల దెంగుతున్నావు.
అని నోటిలో నుండి తీసేసింది.
నేను ఇంకా అక్కడి నుండి ఇంటిలోకి వెళ్ళి స్వాతీ ఎక్కడ అని వెతికితే ఆది వంట గదిలో ఉంది.
నేను అమాంతం దానిని కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెడుతున్నాను. అబ్బా ప్లీస్ వదులు వెళ్లు అని అనింది చీరాకుగా.
ఏ ఎం అయింది. నాకు పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. అని అనింది.
సరెలే అని ఒక ముద్దు పెట్టి అక్కడి నుండి వెళ్ళి రమణి నా వంక కోరికగా చూస్తుంది నేను వెళ్ళి తనను వెనుకకి తిప్పి దాని లంగా పైకి వేత్తి నా దగ్గర ఉన్న టెస్*టర్ (నిజంది) తీసి దాని పూకులో పెట్టి డెంగడాం స్టార్ట్ చేశాను
ఎయి ఎం పెట్టావ్ తీయి నీది పెట్టు తీయ రా అని అంటుంది.
నేను దానితో దెన్గి దానిని కర్పించాను.
అబ్బా బాగుంది కానీ నీది పెట్టవలసింది. అని అనింది.
లేదు నాకు ఇందాకడా కారింది అందుకే. మళ్లీ రారా బాబు ఇంకా నిన్ను వదిలి ఉండలేను ప్లీస్ అని అనింది.
సరే అని వెల్ల బోతుంటే నన్ను వెనుకకి లాగి గట్టిగా నా మూతి నాకీ పంపింది. నిజంగా ఆంటీ ఇంత బాగా ఉంటుందా సుల్లి నకితే నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. అని అక్కడ నుండి వెళ్ళి పోయాను ఇంటికి.

ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి నా ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వెళ్ళి వాడితో మాటలు కలిపి మాట్లాడుతున్నాను.
వీడితో జరిగింది చెప్పాలో లేదో అని ఆలోచిస్తుంటే పద్మ కనపడింది. తాను కోపంతో అక్కడ బట్టలు ఆరవేసి వెళ్లిపోయింది.
ఏరా పద్మ ఏంటి అంత కోపంగా ఉంది అని అడిగాను. తాను నాకు బోర్ కొట్టింది అందుకే. తన వంక సరిగా చూడడం లేదు. అది తనకు కోపాంవచ్చింది. అందుకే అని సరెలే వదిలెయి. ఇంకా ఏంటి విషయాలు.
అరేయి కొత్త పుస్తకాలు వచ్చాయ అని అడిగితే. ఉండు పద్మ దగ్గర ఉన్నాయి అడుగుతాను అని పద్మాని పిలిచాడు.
వచ్చి ఏంటి అని వాడితో కోపంగా మాట్లాడి చూడు రవి వీడు
అని నా దగ్గరకు వచ్చి నా తో మాట్లాడడం లేదు సరిగా అని నా దగ్గరగా నుంచోని వాడి వంక చూపిస్తుంది.
కొత్తగా కావాలి అంటే ఎలా రవి నువ్వన్న చెప్పు అని నా వంక చిలిపిగా చూస్తుంది.
నాకు మహా సిగ్గు అనిపించింది.

వాడి ఫిగర్ కదా పద్మ మరి నేను ట్రై చేయడం తప్పు కదా.

నా ఫ్రెండ్ పద్మతో వాడికి బుక్స్ కావాలి అంట ఇచ్చి పంపు అని వాడు వెళ్ళి పోయాడు.

నేను గుమ్మం ముందు కూర్చున్నాను. పద్మ లోనికి వెళ్ళి కొద్ది సేపటికీ వచ్చి నాతో నా పక్కన కూర్చొని నా వంక చూసి ఇందులో నీకు ఏడికావాలో చూసి చెప్తా అని ఆ బుక్స్ నా ముందు పెట్టి నా తో కలసి ఆ బుక్స్ చూస్తుంది.
నేను తాను నా పక్కనే కూర్చొని ఉంటే సిగ్గు అని పించింది.
ఎయి రవి ఈ కధ బాగుంటుంది అని తన సల్లు నాకు ఆనించింది.
నేను తట్టుకోలేక ఏ కధ అని తనకు ఇంకా దగ్గరకి జరిగాను.
అదే రవి పక్కింటి భామా పడుచు కుర్రాడూ అదే
ఒహో ఆదా మీకు బాగా సెట్ అయింది అని అనుకుంట ఆ.
అదేం కాదు రవి చదివితే నీకే అర్థం అవుతుంది. ఆ అమ్మాయి ఎంత బాధ పడేధో నీకు అర్థం అవుతుంది.
సరే నేను ఇంటికి వెళ్ళి చదువుతాను అని లేచాను.
సరే చదువు ఏమన్నా సందేహాలు వస్తే రా నేను చెపుతాను అని అనింది.
నేను సరే అని అక్కడి నుండి వెళ్ళి పోయాను

పక్కింటి భామా పడుచు కుర్రాడూ

కుర్రాడూ ఋషి. హైదరాబాద్ లో ఉండి చదువుకుంటున్నాడు. ఇంటికి వచ్చాడు
అది వేసవి కాలం వేడి తట్టు కొలేని కాలం. గాలి కూడా వెచ్చగా వీస్తుంది. మిట్ట మద్యాణం 2 గం||లకు ఇంటికి లగేజ్ తో వచ్చి ఇంటి గేట్ ఓపెన్ చేసి లోనకు వెళ్ళి గేట్ ముస్తా ఎదురు ఇంటి వంక చూస్తా ఆ ఇంటి గుమ్మం లో ఒక అమ్మాయి బ్లూ కలర్ చీర కట్టుకొని ఉంది కాలికి నేల్ పోలిష్ వేసుకుంటున్నట్టు ఉంది. గోల్డెన్ వైట్ రంగు, నల్లని కుదురులు, ఎంత అందంగా ఉంది అని అనిపించింది.
నాకు ఎండ తెలియడం లేదు. అసలు అది నాకు ఎలాంటి బాధ కలిగించడం లేదు.
కొంచం కాలికి పైకి లేచిన చీర, కాలి పట్టీలు, చాలా అందం గా కనిపిస్తుంది. తన కుడి చేతితో కుదురులు కొంచం వెనుకకి అనుకోని ఏడాలాపంగా నా వంక చూసింది. నేను తనని చూస్తున్నాను అని అర్థం చేసుకొని మళ్లీ తల దించుకొని తన పని తాను చేసుకొంటుంది. ఆహా ఎం అందం నుదితిన ఎర్రని బొట్టు, తలలో కనకంబరం పూలు, చిన్న ఎర్ర్రని పేదలు, ఆ కళ్ళు నా వంక దొంగ చూపులు చూస్తున్నాయి అని నాకు తెలుస్తుంది.
తనని ఎలా పిలవాలో నాకు తెలియడం లేదు. తాను నా వంక డైరెక్ట్ గా చూడదంలేదు ఒక చిన్న రాయి తీసి విసిరాను తాను అప్పుడు నా వంక చూసింది.
సారీ నా రాయి మీ ఇంటిలో పడింది ప్లీస్ అది నాది కొద్దిగా నాకు ఇస్తారా అని అడిగాను.
తాను ఏమీ అనుకుందో కానీ ఆ రాయి నా కు ఇవ్వడానికి తీసి వాళ్ళ గేట్ దగ్గరకు వస్తుంది. నేను మా గేట్ ఓపెన్ చేసి వెళ్ళాను తన దగ్గరకు తన నడక ఎంత వయ్యారంగా నడుస్తుందో చీర నడుముకి దోపుకొని నడుస్తుంది.
అమాయకంగా ఆ రాయి నా చేతికి ఇచ్చి ఈ రాయి ఎందుకు అండీ.
తన కళ్ళు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న అది కాదు అని నాకు అర్థం అయింది. నా పేరు ఋషి.
అహా అది కాదు అండీ ఈ రాయికి ఏమన్నా మహిమలు ఉన్నాయా ఏంటి.
అవును.