కోమలి స్మితల లంజాయణం

నా పేరు కోమలి, నా వయస్సు 22 ఇయర్స్. నేను తెల్లగా బొద్దుగా వుంటాను. నా సైజులు 36-30-36. నాకు సెక్సీగా తయారవ్వడమంటే చాలా యిస్టం. నన్ను చూసి మగాళ్లు చూపులు తిప్పుకొ లేనట్టు తయ్యారవుతాను.నాకు మగాళ్లని టీజ్ చెయ్యడమంటే సరదా. నాకు ఆ దూల కుడా యెక్కువే లెండి. మూడు వస్తే యెవడైన, యే వయసోడయిన చూడను. నా దూల తీరాలి అంతే. ఈ రోజు షాపుకి కొన్ని లోబట్టలు (బ్రాలు) తీసుకుందా మని బయలు దేరాను.అయ్యో చెప్పడం మరిచే పోయాను, నీను ఏమి వెసుకున్నా నంటే నల్లని మిని స్కర్ట్ ముడుకులకు జానెడు పైవరకు మత్రమే వుంది.

దానిలొ నా కాళ్లు చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాయి.లొపల తెల్లని పేంటీ వేసుకున్నాను. పైన తెళ్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నాను.లోపల నల్లని బ్రా 34 సైజుది వెసుకున్నాను,ఎందుకంటే మరి నా సళ్లు పైకి వుబికి కనిపించలి కధ. ఆ వుబికిన నా అందాలని చున్నీతొ కప్పేసాను. అవును మరి దాచి చుపిస్తే నే కధ కిక్కు.నైల్స్ కి ఎరుపు రంగు పాలిష్ వెసుకున్నాను. నా పెదాలకి కూడా ఎరుపు రంగు లిప్పుస్టిక్కు వేసుకున్నాను.అద్దంలో నన్ను నీను చుసుకున్నాను, నన్ను చుస్తే నాకే మూడు వచ్చేస్తొంది.ఆటొ ఎక్కి షాపింగ్ మార్కెట్ చెరుకున్నాను. అక్కడ ఒక షాప్ లో 30 ఏళ్ల అతను వున్నాడు. ఉదయం కవడంతో షాప్ లో ఎవరు లేరు.ఇదే నాకు అనువైన షాఫ్ అని

నకు స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు వుంది, కింద నుంది రసం కరేస్తొంది.ఓనర్: లంజ ఎంతకసెక్కించావే నీ అమ్మని దెంగ నీ సల్లను ఈ రోజు పీల్చి పిప్పి చెసేస్తానే (అంటు తెగ పిసికెస్తు చీకుతున్నాడు.ఇది అలా పావుగంట గదిచింది)కోమలి: (నాకు దెంగిచుకోవలని ఉంది కాని మొదటిసారే లొంగిపొతే పచ్చి లంజనని అనుకుంతాడని అనుకుంటూ)చాలండి ఇక వొదలండి, ఇంకా వదలకపోతే నా సల్లు మరి ఏబ్రా వెసుకున్నా నా బొడ్డు దగ్గరకి జారిపోతాయి.(అన్నాను నవ్వుతూ)ఓనర్: ఇంకో 2 నిమిషాలు మేడం నన్ను ఆపకండి.కోమలి: నాయన అవతల నీ షాపుని లూటీ చేసెయ్యగలరు ఎవరైన వదులు బాబు.ఆఇస్టంగానే నా సల్లని వదులుతూ ఎరుపు బ్రా తీసి నాకు మల్లీ తొడిగాడు.దాని మీద తెల్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నతరువాత చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాను.ఓనర్: మేడుం మీ పై ధర్షనం అయింది మరి కింద దాని దర్షన భాగ్యం లేదా నాకు.కోమలి: లేదు నాయినా లేదు పద బయటికి పోదాం.నీ ఫోన్ నెంబర్ యివ్వు, నీకు ఫోన్ లొ చెబుతాను ఎప్పుడు నీకు నా బొమ్మ ధర్షనం కలుగుతుందో.ఓనర్: ఇదిగోండి అని ఒక పేపర్ మెద తన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు.కోమలి:మీరే నా బ్రాలొ పెట్టండి మరి.(అన్నను కొంటెగా)సంతోషంగా పేపర్లో 5 వేలు డబ్బులు కుడా పెట్టి బ్రాలో పెట్టి టీ షర్ట్ మీద నుండే సన్నుని ఒకసారి పిసికి వదిలాడు.ఓనర్: మల్లీ దేవిగారి దర్సనం ఎప్పుడో.కోమలి: త్వరలొనే వుంటుంది లేరా నా రాజ ఫొన్లో చెబుతాగా.అవును నీ పేరేంటి?ఓనర్: నాపేరు ఆనంద్. మరి నీపేరు చెప్పవా?కోమలి: నన్ను లంజ అని పిలువు పలుకుతాను (అన్నాను కన్ను కొడుతూ)ఓనర్: అలాగేనే నా ముద్దుల లంజ.కోమలి: తేంక్యు మరొసారి ఎప్పుడైనా కలుద్దాం అనిచెప్పి అతని పెదవులపై తన పెదవులతొ ముద్దు యిచ్చి పిర్రలు వూపుకుంటూ వెళ్లి పోయింది.ఓనర్:ఉమ్మ్ ఎముంది లంజ మరొకసారి దొరికితే దెంగ కుండా వదల కూడదు అనుకున్నాడు. (దాని పిర్రల వంక చూసుకొని చొంగ కార్చుకుంటూ)ఆటోలో వుండగానే స్మిత నుండి ఫోన్ వచ్చింది.కోమలి: హలో! స్మిత చెప్పవేస్మిత: ఎక్కడ వున్నవే లంజ నేను నిన్ను కలవాలని నీ రూంకి వచ్చాను. నువ్వు ఎవడితొ దెంగించు కోవడానికి వెళ్ళావే?కోమలి: ఏమీ లేదే కొద్దిగా షాపింగ్ కని వచ్చాను 5 నిమిషాలలో ఇంటి దగ్గర వుంటానే వుండు అక్కడే.(అని ఫోన్ కట్ చేసాను)ఆటో వాడు వోరకంట రియర్ వ్యు అద్దం లోనుండి నన్నే చూస్తున్నాడు.నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను.ఇంతలో నా రూం దగ్గరికి వచ్చేసాము.నేను ఆటోదిగి కావలనే కొద్దిగా ముందుకి వంగి డబ్బులు వాడికి అందించాను.వాడు నాసల్ల కేసి చుస్తూ డబ్బులకి బదులు నా వేళ్ళు పట్టుకున్నాడు, తరువాత తేరుకొని డబ్బులు తీసుకున్నాడు.

నేను చిన్నగా నవ్వుకొని రూంకి వచ్చెసాను.కోమలి: ఏమే స్మిత బాగున్నావా?స్మిత: నేను బాగానే వున్నాను. నువ్వు మాత్రం ఈ డ్రెస్లో బలే సెక్సీగా వున్నావే.ఎక్కడికి వెళ్ళావే తెల్లారే సరికి.కోమలి: ఎమిలేదే సల్లలో ఒకటే తీటగా వుంటే మర్కెట్లో ఒక షాప్ కి వెల్లి వాటి తీట తీర్చుకొని వస్తున్నాను.దానికి బహుమతి 5 వేలు, నేను వెసుకున్న రెడ్ బ్రా బోనస్.(అంటూ జరిగిన కధ అంతా చెప్పి,బ్రాలో నుండి పేపర్ తీసి స్మిత చేతిలో పెట్టింది)స్మిత:ఎమిటే ఫోన్ నెంబర్ కుడా వుంది ఇందులో?కొమలి: ఆ వాడిదే ఎప్పుడైన పనికి వస్తుందని తీసుకున్నాలే.సరేలే గాని ఎమిటో విషయం ఈ రోజు నన్ను వెతుకు కుంటూ వచ్చావు.స్మిత: ఎమిలేదే బోర్ కొడుతోంది సినీమాకి ఎమైన వస్తావేమోనని వచ్చాను, అక్కడైతే యెవడితొనైన పిసికించుకొవచ్చు కదా అని. ఒకటే సలుపులే చచ్చిపోతున్నాను.కోమలి: వెల్దాం లేవే, నాకు కుడా పూకుని బాగా నాకించుకొవాలనుంది.స్మిత: ఇంకొక విషయమే కోమలి, అనురాధ ఆంటీ చెప్పింది ఎవడో మినిస్టర్ కొడుకు పర్టీ ఇస్తున్నాడట ముగ్గురు లంజలు కావలన్నాడట.నువ్వు వస్తావేమో అడగమంది.నిజంగా ఆపని మీదే వచ్చాను, సినీమా కొసరు.కోమలి: ఏమి చెయ్యాలట?స్మిత: డేన్స్ చెయ్యలట, నీకు తెలిసిందేగా అక్కడ డేన్సులు ఎలా చెయ్యాలో.కోమలి: ఎంతమంది వస్తారట మొడ్డలు నిగడేసుకొని?స్మిత: పది నుండి పదిహేను మొడ్డలు రావచ్చట.కోమలి: మరి నువ్వు వెలుతున్నావా?స్మిత: నేను వెలుతున్నాను కాబట్టే నిన్ను రమ్మనమని అడుగుతున్నాను.లేక పోతే నాకెందుకీ పూకు రాయభారం.కోమలి:మరి ఎంత ఇస్తారట?స్మిత: ఒక్క డేన్స్ కే ముగ్గురికి కలిపి లక్ష యిస్తారట.తరువాత ఎమైన వుంటే దానికి సెపరేట్ పేమెంట్ వుంటాదట.ఇక్కడి నుండి 50 కిలోమీటర్లు దూరమట, రేపు రాత్రి 8 గంటలకి మొదలవుతుంది పార్టీ.రావే అన్నీ కుర్ర మొడ్డలు దొరుకు తాయి.కోమలి: వస్తాలే కాని,అలగైతే మనం కనీసం 7 గంటలకైనా స్పాట్ కి చేరుకొవాలి. మేకప్ లు వేసుకొవాలి కధ కసెక్కించేలాగ.స్మిత: అవన్నీ ఆ లంజ చూసుకుంటుందే. రేపు ఉదయం 10 గంటలకల్లా దాని పార్లర్ కి వచ్చెయ్యవే.కోమలి: అయితే మన కుతి రేపు బాగా తీర్చుకోవచ్చన్న మాట.స్మిత: అవునే,వుండు దానికి చెపేస్తాను నువ్వు వస్తున్నావని.(అంటూ ఫోన్ తీసి డైల్ చెసింది)అనురాధ: హలో! స్మిత చెప్పవేస్మిత: కోమలి వస్తానంది, నువ్వు మాట్లాడు దానితో (అంతూ ఫోన్ నాకు ఇచ్చింది)కోమలి:హలో, అనురాధ చలా రోజులకి పెట్టావు ప్రోగ్రాం, థేంక్యు.అనురాధ: రేపు 10 గంటల కల్లా మన పార్లర్ కి వచ్చెయ్యి బాగా తయ్యారవ్వాలి.కుర్రాడికి మంచి సర్కిలు ఉంది.మనము ఈ పార్టీ బాగా చేసామంటే చెతినిండా డబ్బే ఇంకా పూకు నిండా మొడ్డలే.కోమలి: అలగేలేవే ఒల్లు వంచి కస్టపడదాం.సుఖం అంటే ఎలా వుంతుందో చూపిద్దాం.అనురధ: చెప్పిన టైంకి వచ్చేయండి వుంటా మరి.కోమలి: ఒకే,బాయ్.స్మిత: ఏమంటోంది.కోమలి: ఈ పార్టీ బాగా చేస్తే ఇంకా బుకింగులు తగులు తాయట.బాగా తయ్యారవ్వాలి తొందరగా రమ్మంది.స్మిత: సరేలే, ఇప్పుడు సినీమాకి వెల్దామా వద్దా?కోమలి: ఎందుకు వెళ్ళము, వెల్దామే రేపు రాత్రి వరకు నేను ఆగలేను.స్మిత: ఏ సినీమాకి వలదాం?కోమలి: ఆ కిన్నెరా లో ఏదో ఉంది కదే ఈగలు తోలు కుంటున్నారట కధ దానికి వెళదాం.కోమలి షాప్ నుండి బయటికి వచ్చేసరికి రోడ్డు మీద అందరూ తననే కళ్ళప్పగించి చుసే సరికి,ఉమ్మ్ నా సెలక్షన్ కేక అనుకుంటూ తనకేమి తెలియనట్టు ఆటోని పిలిచి ఇంటికి బయలు దేరింది.స్మిత: మరి బయలు దేరదామా?కోమలి:నేను బట్టలు మార్చుకోవాలే.కింద స్కర్ట్ పరవాలేదు వుంచేస్తా, పైన టీ షర్ట్ మార్చెయ్యాలి. కుదరదుగా పిసికించు కోవడానికి.స్మిత: అవునే, తెల్లని షర్ట్ వెసుకొవే అదిరిపోద్ది.పేంటీ తీసెయ్యవే.కోమలి: అలాగే,మరి నీసంగతి ఏమిటి?స్మిత: నేను సినీమాకి వెళ్దామనే వచ్చానుగా అందుకే ఇదిగో ఈ ఎరుపు మినీ స్కర్ట్ పేంటీ లేకుండా వేసుకున్నాను.ఇక పైన నీలాగే తెల్లని షర్ట్ వేసుకున్నాను గా, కాకపొతే నీలా రెడ్ బ్రా వేసుకొలేదు, తెల్లని దే వేసుకున్నాను.కోమలి: అవునే నీ సైజులు ఎంతే?స్మిత: 36:32:34 ఎందుకు అడిగావేకోమలి: ఊరుకేనే(స్మిత సైజులు మీకు తెలియాలి కదండి అందుకే అడిగాను), రా కొద్దిగా మొఖాలు కడుక్కొని మేకప్ చేసుకొని వెలదాం, టైం అయిపోతుంది.అలా ఇద్దరు లంజలు టిప్ టాప్ గా తయ్యారయ్యి ఆటో ఎక్కి సినీమా హాల్ దగ్గరకి చేరుకున్నారు.పక్కనే ఉన్న హొటల్ లో కొద్దిగా తిన్నారనిపించి హాల్ కి వచ్చి బాల్కనీ టిక్కెట్లు తీసుకున్నారు.జనాలు పెద్దగా లేరు.లోపలికి వెళ్ళి చుట్టూ పరికించి చుసాము.బాల్కనీ లో మొత్తం గా ఓ పదిమంది ఉంటారేమో. చివరి వరుసలో సుమారుగా 40 ఏళ్ళ అతను మూలగా కూచున్నాడు. అతనికి ఒక 4 సీట్ల తరువాత ఒక కాలేజ్ కుర్రాడు కూచున్నాడు. వాళ్ళ ఇద్దరిమద్య కూచోవాలని నిర్నయించు కున్నాము.స్మిత వెళ్ళి కాలేజ్ అబ్బాయి పక్కన కూచుంది.నేను వెళ్ళి స్మిత పక్కన కూచున్నాను.కోమలి: ఎమిటే ఎవరు లేరు, సినీమా బాగోలేదేమొనే?స్మిత: అలాగే ఉందే, ఏమండి ఈ సినీమా బాగోలేదా? (అంది కుర్రాడి వైపు తిరిగి)కుర్రాడు: ఏమొనండి నాకూ తెలీదు.కోమలి: అతను కుడా మన బాపతు లాగుంది. ఎలాగు వచ్చాముగా చూసి మనమే తెలుసుకుందాం బాగుందో లేదో.స్మిత: ఏం చెస్తుంటా రండి?కోమలిమనసులో ఇలా అనుకుంటుంది)ఆ పూకులు నాకు తుంటాడు వాడు ఏమి వెలగబెడితే మనకేంటే, మన పూకులు ఎలా నాకించ్జుకోవాలో చూడవే.కుర్రాడు:చదువు ఈమధ్యే అయిపోయింది.మా నాన్న గారి బిజినెస్ చూసుకొంటున్నాను.స్మిత: ఏమి బిజినెస్?కుర్రాడు: వైన్ బిజినెస్స్మిత: అయితే లాభాలు బాగానే వుంటాయేకుర్రాడు: బాగానే వున్నాయి.

స్మిత: మీకు పెళ్ళి అయిందా?కుర్రాడు: లేదండి.స్మిత: గర్ల్ ఫ్రెండ్ వుందా?కుర్రాడు: లేదు.కోమలి: కావాలా? దీన్ని తీసుకుపో.కుర్రాదు: కావాలండి.స్మిత: నువ్వు వుండవే,నేను మాటాడుతున్నాగా.ఈ సినీమా అయినంత వరకు నీకు గర్ల్ ఫ్రెండుగా ఉంటాను, నీకు నచ్చితే?కుర్రాడు: మీరు నచ్చక పోవడమా, బాగా నచ్చారు.స్మిత: మరి నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది గా మరి నాకేమిటి?కుర్రాడు: (సంతోషంగా) ఏమి కావాలో చెప్పండి?స్మిత: నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుంటాను.కుర్రడు: 10 వేలు ఇస్తాను, ఒకే నా.స్మిత: ఒకే రా నా రాజ (అంటూ తన బుగ్గ మేద ముద్దు పెట్టుంది)దూరం గా వున్న అంకుల్ మమ్మలనే చుస్తున్నాడు.కోమలి చిన్నగ రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది.అతను మెల్లగా వచ్చి కోమలి తోఅంకుల్: పిలిచారా?కోమలి: అవును, అంత దూరంగా కూచోక పొతే నాపక్కన కూచో వచ్చుగా అంది అదోలా అతని కళ్ళలోకి చూస్తూ,కూచోండి,పరవాలేదు.అంకుల్: మీరు చాలా అందంగా వున్నారండి.కోమలి: ఒహొ,థేంక్స్.మీరు కూడా బాగున్నారు అంది తనచేతిని అతని చేతిమేద వేసి చిన్నగా నొక్కి వదిలింది.అంకుల్: నేను మిమ్మలని ఫ్రేండ్ గా అనుకోవచ్చా?కోమలి: ఫ్రేండ్ గా ఏముంటుంది ప్రియురాలు గా అనుకొండి, అలాగే నాకు ఇస్టము.ఇంతలో సినీమ మొదలైంది లైట్లు ఆపేసారు.స్మిత, కుర్రాడు పనిలోకి దిగిపోయినట్టు వున్నారు.వాడు తన చేతిని దాని తొదలమధ్య పెత్తి బొమ్మని వేలితో రాస్తున్నట్టు వున్నాడు.కోమలిగుస గుసగా అంకుల్ తో) మీరు ఏమిచెయ్యలనుకుంటే అది చేసుకోవచ్చు కానీ మా ఇంటిలో కొద్దిగా ప్రొబ్లెం వల్ల ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమీ Categories: sexstories