క్లాస్ లో పోర్న్ కదం

ఆ..క్క…డ… శ్రీధర్ గూటం లాంటి తన లండు ని బయటికి తీసి గుప్పిట నిండుగా పట్టుకుని పైకీ కిందకీ పోర్న్ ఆడిస్తున్నాడు కళ్ళు మూసుకుని. మోనిష మిగతా క్లాస్ వారికి అనుమానం రాకుండా బెంచ్ మీద టక.. టక.. లాడించింది తన చేతిలోని పెన్ ని. ఆమె చేసిన సౌండ్ కి కళ్ళు తెరిచిన శ్రీధర్ కి ఎదురుగా మోనిష ఉగ్ర రూపం లో కనిపించింది కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని ఎర్ర బడ్డ ముఖం తో. ఒక్క క్షణం బిత్తర పోయిన శ్రీధర్ హడావుడిగా తన బెల్లాన్ని జిప్ లోకి తోసేసు కుని లోపల కదం తొక్కుతూ అటూ ఇటూ అనకొండ లాగ కదులుతున్న కూడా చెయ్యి పెట్టి అనిచేసి లోపలికి తోసి పైన జిప్ వేసుకుని ముఖం అమాయకం గా పెట్టాడు మోనిష ముఖం లోకి చూస్తూ..

‘మీట్ మీ ఆఫ్టర్ క్లాస్…’ అంటూ తర్జ ని చూపిస్తూ మళ్ళీ బోర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది మోనిష… మిగతా స్టూడెంట్స్ ని చూస్తూ క్లాస్ చెప్పాలని ప్రయత్నించింది ఒక పది నిమిషాల పాటు. కానీ ఆమెకి నిగిడి పోయి చిన్న సైజు బరిస లాగ ఉన్న శ్రీధర్ గూటమే కనిపిస్తుంది కళ్ళెదురుగా పోర్న్ .. నరాలు ఉబ్బి, సీలింగ్ కేసి చూస్తూ అతని గుప్పిట నిండుగా పట్టి తోలు వెనక్కి లాగి నట్టు అయి, గుండు ఎర్రగా ఉన్న అలాంటి ఆయుధాన్ని ఆమె పోర్న్ నీలి చిత్రాల్లో తప్ప బయట నిజం గా ఇంకెక్కడా చూడలేదు. అది కనిపించి నప్పుడల్లా ఆమెకి మెదడు మొద్దు బారి పోతుంది. ఒక్క క్షణం తల విదిలించి మళ్ళీ క్లాస్ చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తుంది గానీ ఆమె వల్ల కావడం లేదు. ఈ విషయాన్ని ఆ ఇనస్టిట్యూట్ హెడ్ కి చెప్పి అతన్ని ఇంక తన క్లాస్ కి రప్పించ కుండా చూడాలనుకుంది.

ఆ రోజు తొందర గానే క్లాస్ ముగించి శ్రీధర్ వంక చూసి తన వెనకే రమ్మని నేరుగా హెడ్ రూం దగ్గరికి వచ్చింది.. ఆమె వెనకే అనుసరించిన శ్రీధర్ ఆమె ఏమి చేయ్యబోతుందో ముందు గానే ఊహించాడు.

‘ఒద్దు మాడం… ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పద్దు… ఎవరి కయినా చెబితే నాకేమి కాదు కానీ… మీకే అవమానం గా ఉంటుంది.. తరువాత మీ ఇష్టం…’ అంటూ మోనిష కి నచ్చ చెప్ప బోయ్యాడు.

కానీ మోనిష అతని మాటలు వినలేదు.. ‘నువ్వు నోరు మూసుకుని అక్కడ కూచో…! నేను ఒక్క నిమిషం హెడ్ తో మాట్లాడి వస్తాను…’ అంటూ గదిమింది…

‘ప్లీజ్ మాడం… నా మాట వినండి… ఇది నేను భయపడి చెప్పడం లేదు.. ఇప్పుడు మీరు హెడ్ కి కంప్లైంట్ చేసి నందు వల్ల నాకంటే మీరే ఎక్కువ ఇదవుతారు…’ అన్నాడు శ్రీధర్..

‘ఏందీ ఇదయేది… ఇదీ లేదు.. అదీ లేదు… నువ్వు కూచో..’ అంటూ పోర్న్ హెడ్ రూం లోకి ప్రవేశించింది మోనిష.

అక్కడ రూం లో హెడ్ వైఫ్ నిర్మల కూచుని ఉంది… ఆమెని చూసి ఒక్క క్షణం షాక్ ‘నా క్లాస్ లో శ్రీధర్ అనే స్టూడెంట్ మిస్ బెహేవ్ చేస్తున్నాడు మాడం…’ అనింది ఆమెనే చూస్తూ భ్రుకుటి ముడి వేసిన నిర్మల ‘ఎవరు వాడు ఏమి చేసాడు…’ అనింది.
‘మాడం అతను క్లాస్ లో… క్లాస్ లో…’ అంటూ మాటలు మింగేయ సాగింది…. మోనిష…’అరె..! నువ్వు అలా మాటలు మింగేస్తే నాకేమి అర్ధం అవుతుంది… ఏమయిందో క్లియర్ గా చెప్పు… నేను చూసుకుంటాను…’ అనింది
ఆమె టేబుల్ మీద ఉన్న గ్లాస్ లో ఉన్న నీటిని గడ గడా తాగేసి ‘మాడం..! అతను క్లాస్ రూం లో లాస్ట్ లో కూచుని తన బెలకాయ ని బయటికి తీసి ఆడించుకుంటూ ఉన్నాడు…’ అనేసింది గబా గబా.. అలా అనేసి ఆమె ముఖం వంక చూసింది గాభరాగా… ఈ సారి నీళ్ళ కోసం వెతుక్కోవడం నిర్మల పని అయింది.