డార్లింగ్ Telugu sex kathalu

అప్పు , రమేష్ ల ఆర్ధిక పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. చాలా ఆలోచిస్తే రమేష్ కో ఉపాయం తట్టింది. తమ కష్టాలు తీరేదాకా ప్రియని కాల్ గర్ల్ గా పనిచెయ్యమన్నాడు. ఆమె అందం చూసి చాలామంది కస్టమర్లు వస్తారని అతని నమ్మకం. ప్రియ అయిష్టంగానే ఒప్పుకుంది. అయితే కస్టమర్లని ఎలా సంపాదించాలో ఆమెకి అర్ధం కాలేదు. దానికే రమేష్ ఓ ఉపాయం చెప్పాడు,

‘రాత్రి తొమ్మిదింటప్పుడు సెక్సీగా తయారయ్యి సెంటర్లో బూతు సినిమాలాడే ధియేటర్ దగ్గర నిలబడుండు. కస్టమర్లు వాళ్లే వస్తారు. అయితే కార్లో వచ్చిన ఖరీదైన కస్టమర్లనే ఒప్పుకో. ఎవరుబడితే వాళ్లొద్దు’ అన్నాడు.

‘నాక్కొత్త కదా. మీరు కూడా తోడు రండి ధియేటర్ దగ్గరికి’ అంది ప్రియ. పక్కన కూర్చుంది ప్రియ. అతను ప్యాంట్ జిప్ తీసి లోపల్నుండి తన అంగాన్ని బయటకు లాగాడు. ‘మొదలెట్టు’ అంటూ ఆమెకేసి చూశాడు.

దాని సైజు చూసి మతిపోయింది ప్రియకి. ‘అమ్మో ఎంత పొడుగో’ అనుకుంటుంటే ఆమెకి నోరూరింది. వెంటనే ‘ఇప్పుడే వస్తా ఉండు’ అంటు కారు దిగి రమేష్ దగ్గరికి పరిగెత్తింది.

‘డార్లింగ్. మొన్న నా గాజులమ్మితే వచ్చిన వాటిలో మిగిలిన ఏడొందలూ నీ దగ్గరే ఉన్నాయి కదా. వాటిని ఆ కుర్రాడికి అప్పిస్తావా?’ అంది ఆశగా మొగుడి కళ్లలోకి చూస్తూ.