డిన్నర్ (పదో భాగం)

నన్ను చూసి తన తల దించుకొంది, నాతో ఏమి మాట్లాడలేదు… మంజు ఆంటి ఒచ్చినందుకు నేను సంతోషం పట్టలేక పోతున్నాను… మా ఊళ్ళో మంజు ఆంటితో చేసిన సెక్స్, ఆమె నగ్నం ఒక్క సారి గా మళ్ళి నా కళ్ళ ముందు కదిలాయి… ఆమె లా వాటి తొడల మధ్య ఇరుకు గా ఆమె పూకుని బలవంతానా దూర్చినట్టు ఒత్తు కొని వుబ్బి ఆ పూకు రెండు తొనలూ కండతేలి కనిపిస్తాయి… ఆమె పూకు చీలిక మీద నాకుతుంటె తను తన వేళ్ళతో పూకు తొనలు తెరిచి పూకు లోపల ఎర్రని కండని చూపిస్తూ కిరణ్ పూకులోపల ఎర్రని కండ మీద నీ నాలి కతో రాయవా అనే ఆమె మాటలు నాకు గుర్తుకు వస్తున్నాయి… విజయ ఆవిడ న గ్నాన్ని కేవలం చూసాను, కాని నా మంజు ఆంటి నగ్నం మీద పడుకొని ఆమె పూకులో నా మొడ్డ దూర్చి కామాన్ని అనుభ వించాను, అందుకని నా ముందు కూర్చున్న వాళ్ళిద్ద రూ నాకు నగ్నం గానే కనిపిస్తున్నాను… ఆ కామ ఆనందం ఆ స్వర్గ సుఖం కోసం నా మనసు నిన్న రాత్రి నుంచి తపించి పోతోంది.. మంజు ఆంటీని చూస్తే, నా తపన చూసి నా మొడ్డ కోరిన కోరికలని తీర్చే కామిని లాగా ప్రత్యక్ష్యం అయినట్టు అని పించింది నాకు … –
మంజు ఆంటి వచ్చి బయట కూర్చొని వున్నా, ఆ మెనూ విజయ ఆవిడ నూ చూస్తూ మళ్ళీ రేగే నా కామ ఆలోచనలతో, తలుపు తీయరా కిరణ్ అని మంజు ఆంటి గట్టి గా అనే వరకు నాకు గది తలుపు తెర వాలన్న ఆలోచనే రాలేదు… వెంటనే వెళ్ళి నా గది తలుపు తీసాను… వాళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతునే వున్నారు, ఇంతలో నేను కాఫీ కలిపి ఇద్దరికీ ఇచ్చి నా గదిలోకి వెళ్ళాను…
మజు ఆంటి వచ్చినందుకు నాకు ఎంతో సంతోషం వేసింది, ఒక్క సారిగా ఆంటీ కి హత్తుకు పోవాలని అని పిస్తోంది…. కాని సిజయ ఆవిడ నిన్న రాత్రి ఆరోజు ఉదయం జరిగిన విషయం తెనకు చెప్పిందా ?.. ఛీ, ఏ ఆడదీ తనను ఎవరొ నగ్నంగా చూ సారు అని చెప్పుకోదు, నాగురించి విజయ చెడ్డ గా చెప్పినా మంజు ఆంటి చాలా సమర్థురాలు, పైగా నేనంటే తనకు ప్రాణం, నా కామ కోరికలు తీర్చే మగ సిరి మగాడివి అని నన్ను తన న గ్నానికి హత్తు కొంటుంది, కాబట్టి నా గురించి చెడ్డ గా తనకు ఏమైనా చెప్పివుంటే మంజు ఆంటి తప్పక దాన్ని సరిదిద్ది వుండచ్చు, లెక పొతె నన్ను చూడ గానె మంజు ఆంటి నవ్వు
మొహంతో కనిపించేది కాదు, ఇంక జరిగిన విషయం మీద నేను నిశ్చింత గా వుండచ్చు అని అని పించింది…
మంజు ఆంటి ని చూడ గానే రాత్రి నుంచి అణచు కొంటున్న నా కామకోరికలు ఒక్క సారి గా పొంగి పోతున్నాయి… కాని ఇక్కడ కామకేళి ఎలా సాధ్యం ?… ఆంటి నిజంగా ఎందుకు వచ్చిందో ?… నిజంగా కామకేళి కోసమే వచ్చిందా ? ఛీ ఫోన్ లో ఏదో మాట వరసకు మాట్లాడుకున్నా ఆంటి నిజంగా సెక్స్ కోసమే వస్తుందా ?.. మా ఊళ్ళో తనతొ ఎంతచ నువుగా వున్నా తనతో ఎంత సెక్స్ చేసినా తను ఇక్కడికి రాగానే ఆంటి నీతో సెక్స్ చేయాలని వుంది అని ఎలా అడగను ? న నా మనసు అలా ఆలొచిస్తూనే ఆంటి వచ్చిందని తొందరగా నా గదిని సద్దుతున్నాను.. కాసేపటి కి మంజు ఆంటి నా గది లోపలికి వచ్చింది… విజయ ఆవిడ వెళ్ళిందా ఆంటి అని అడిగి , నేను నా గదిలొ సామాలు సవరిస్తూ – నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు ఆంటీ,
నిన్న నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు ఈరోజు వస్తున్నట్టు నాతో చూచాయగా కూడా అనలేదు, చాలా surprise ఇచ్చావు నాకు, స్నానం చేస్తావా ఆంటీ చల్లగా వుంది వేడినీళ్ళు పెట్టనా అని ఆంటీ ని అడుగుతూనే వున్నాను కాని ఆంటి నుంచి సమాధానం లేదు….. ఆంటి నుంచి ఏస మాధానం రాక పోతుంటే నేను ఆంటి వైపుకి తిరిగాను, మంజు ఆంటి ఏమి మాట్లాడకుండా మెల్లి గా గది తలుపులు వేసింది, నాకే సి కాముకంగా చూస్తూ నా వైపుకి నడుస్తోంది … నన్ను ఎన్నడూ చూడనట్టు అలా చూస్తావెందుకు ? నేను ఇట్లా చెప్పకుండా రావడం నీకు ఇష్టం లేదా, ఇక్కడ ఏ ఆడదానితోనైనా సెక్స్ అల వాటు అయిందా, అందుకని నేను రావడం నీకు అడ్డు గా వుందా అని పకపకా నవ్వింది…

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

నిజం చెప్పు, ఇన్నాళ్ళ తర వాత మనం కలవగానే నన్ను అమాంతం కౌగలించు కోవాలని నీకు అనిపించడంలేదూ కిరణ్ ?. అంటూ నా వైపుకు కాముకంగా వొయ్యారంగా నడుస్తూ తన జాకెట్టు బ్ర విప్పి చేతులు చూపి నన్ను అమాంతం గాఢంగా కౌగలించుకొని నా మొహాన్ని తన సళ్ళకి హత్తు కొంటూ కిరణ్ | love u kiraN, I love u, నువ్వు ఎంత మంచి వాడి వో నాకు అర్థమైంది కిరణ్ అంటూ నా వొళ్ళంతా తన చేత్తో కాముకంగా తాకుతూ పిసుకుతూ, మనం కలిసి 2 నెలలు అయింది, ఇంతలోనే నన్ను మర్చిపోయావా కిరణ్, నేను నీకు కొత్త అయ్యానా చెప్పు అని నా కళ్ళల్లోకి చూస్తోంది…. మనం కలిసి కౌగిలించుకున్నప్పుడు నువ్వు కూడా నా సళ్ళు చీకుతూ నా పిర్రలు పూకు పిసుకుతూ నాకు కైపు ఎక్కించే వాడివి, ఇప్పుడు నేను నీకు కొత్త గా అని పిస్తున్నానా కిరణ్, అలా నా అంగాలు పిసక మని నాకు కైపు
ఎక్కించ మని నీకు చెప్పలా చెప్పు అని నా నోట్లో తన నాలిక పెట్టి తిప్పుతూ మెల్లి గా నా పిర్రలు పిసుకుతూ, నా పాంట్ జిప్ లాగి తన ఒక చేయిని నా పాంటులో దూర్చి నా మొడ్డ పొడుగునా తన వేళ్ళు కాముకంగా తిప్పుతొంది… కిరణ్ నేను ఇలా చేస్తే కాని నీకు మళ్ళీ మన కామ లో కాం గుర్తుకు రాదు కదూ అంటొ నా కళ్ళల్లోకి అతి కాముకంగా చూస్తూ thank God నీ మొడ్డ వెంటనే ఇనప కడీ అయింది అంటూ నన్ను తనివితీరా ముద్దాడుతూ తన చీర ఎత్తి నా చేతులు తన పిర్రల మీద రుద్దు కుంటోంది… మన ఇద్దరి మధ్యా వున్న చనువు మొగుడూ పెళ్ళాల లాంటిది అని ఎన్నడూ మర్చిపోకు కిరణ్, అందుకే నేను
నీ దగ్గరికి, ఛీ కాదు, నా కామ మొగుడి దగ్గరికి వచ్చాను అని కాముకంగా నా వంక చూస్తూ ఎందుకో తెలుసా కిరణ్? నీతో సిగ్గులేకుండా చెప్తాను కిరణ్, సెక్స్ కోసం, నా పూకుని నా గుద్దని నీ మగ సిరి మొడ్డతో దెంగించు కోవాలని అని ఆంటి కాముకంగా నా చెవిని కొరుకుతూ నా చెవిలో చెప్తూ నా పాంటు లొ తన చెయ్యి నా వొట్టల కాయల కింద పెట్టి కాముకంగా తన పిడి కి లిటో తిప్పుతోంది, నేను ఆనందంతో పరవసించి పోతూ కామంగా మూలు గుతున్నాను, ఆంటీ పిర్రలని ఇంకా బలంగా కసిగా పిసుకుతూ ఆంటీ ని నా వైపుకి లాక్కొని తన సళ్ళు నా ఎద కి నలుపుకొంటున్నాను…. Thanks కిరణ్ thak you so much, నాకు అర్థమైంది కిరణ్ అంటూ తను కూడా నన్ను తన వైపుకు లాక్కొంటూ తన సళ్ళకి గట్టి గా వొత్తు కుంది…|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !
మంజు ఆంటి నిజంగా ఏ కారణంతో నా దగ్గరికి వచ్చిందో నాకు
అను మానంగా వున్నా, తన కామ చేష్టలు మాత్రం ఆమె మాటలు నిజమే అని చెప్తున్నాయి, లేక పోతే ఆమె తన జాకెట్లు బా విప్పేసి నన్ను తన సళ్ళకి హత్తు కొంటుందా అని అని పించింది… తన కామ చేష్టల కి నాలో ఆ క్రిందటి రాత్రి నుచి వేసే కామ దాహం ఒక్క సారి పెరిగి పోయింది… నేనూ మంజు ఆంటి కౌగిలిలో ఊగుతూ తన పిర్రలు పిసుకుతూ తన పూకు ఆతులు లాగుతూ పూకు తొనలని నా వేళ్ళతో వెడల్పు చేస్తూ ఇప్పుడు చెప్పు ఆంటీ నేను నిన్ను మన కామ లోకాన్ని మర్చిపోయానా ? నేను నిన్ను కొత్త గా అను కొంటే నా మొడ్డ
వెంటనే ఇలా ఇన పక ఢీ అయ్యేదా ?, నువ్వు నాకు ఫోన్‌ చేస్తే మన కామ భాషలో మాట్లాడే వాడినా కాదా చెప్పు ? నిన్ననే నీకు ఫోన్ చేసానా లేదా ? కాని నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చేదీ తలియక ఒక్క సారి హటాత్తుగా ఇలా వచ్చేసి నందుకు నేను సంతోషం పట్టలేక పోతున్నాను, ఇది నిజంగా కలా లేక నిజమా అన్న ఆలోచన నుంచి ఇంకా బయట పడలేదు, పైగా నువ్వు నాకంటె చాలా పెద్ద దానివి అందుకని నువ్వు కనిపించ గానే నేను అమాంతం నీతో సెక్సీగా ఎలా మట్లాడను ? అంతే కాని నువ్వంటే నాకు బెరుకు కాదు తెలుసా అని తన ప్రతి మాట కీ
నేను జవాబు ఇస్తున్నాను… ఆంటి వెంటనే నన్ను తన కౌగిలి నుంచి దూరం చేసి నా చెంప మీద ఒక్కటి లాగి కొట్టి మళ్ళి నన్ను వెంటనే నన్ను తన సళ్ళకి గట్టి గా హత్తు కొంటూ sorry కిరణ్ I am very sorry నన్ను క్షమించు కిరణ్, నేను నీకన్నా పెద్దదాన్ని అని నీతొ సెక్సీగా ఎలా మాట్లాడను అని ఇంక ఎప్పుడూ అనకు తెలిసిందా ?. నిన్ను నేను అలా అను కొంటె నీ ముందు నేను నగ్నం గా అయి నీతో సెక్స్ చేసేదాన్నా చెప్పు ?…
మరి ఇప్పటికైనా అర్థమైందా కిరణ్ నేను ఎందుకు వచ్చానో, నువ్వు నమ్మలేక పోవచ్చు కాని నేను నీతో అబద్ధం చెప్పను రా, నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను గా మా ఆయన గురించి ఆయన కు సెక్స్ అంటే నా నగ్నం అంటె కూడా మోజు లేదు, కాని నాకు సెక్స్ అంటే ఎంతో యిష్టం, నువ్వు మన ఊళ్ళో వున్నప్పుడు మనం ప్రతి వారం కలుస్తూ మనం చేసిన దెంగులాట ఆ ఆనందం ఆ త్రుప్తి నాకు మళ్ళీ మళ్ళీకా వాలి కిరణ్, కాదనకు కిరణ్, ఇక్కడ నీకు ఏ ఇబ్బంది రాకుండా నేను అన్నే ఆలోచించే వచ్చాను అని ప్రాధేయపడుతోంది నన్ను …
(ఇంకా వుంది…)