డిన్నర్ (రెండవ భాగం)

చేసే కామ కేళి ఎంతో మధురంగా వుంటుంది….కామ రుచి చూసిన నాకు ఆ కామ మాటలు విని మనసులో ఇన్ని కామ కోరి కలు చెలరే గుతున్నా యిక్కడ వీళ్ళకి మా నాన్న బాగా తెలుసు, కనుక నేను యిక్కడ పిచ్చి వేషాలు వేయకుండా బుద్ది గా వుండాలని నా మనసు ఒక ప్రక్క నుంచి చెప్తోంది… మంజు అంటి ఎప్పుడు నాకు ఫోన్ చెసినా తను సెక్స్ కోసం ఆ ఊరు వస్తాను అని అంటుంది… కాని నేనే ఏదో కారణం చెప్తూ తప్పిస్తున్నాను… కోరి వచ్చే తనకి ఈ సారి సందు ఇస్తూ సరె అని గుట్టు గా తనతో సెక్స్ చేసి కొంత శాంతం గా వుండచ్చు అని అనిపించింది… కామం, కామ కేళి గురించి ఒక చిన్న సుత్తి………
శృష్టిలో ప్రతి ప్రాణి కి కావాల్సింది ప్రేమ… ఆ ప్రేమానురాగం చాలా ర కాలు…. అందులో ప్రేమానురాగం తో కూడిన కామం అందరూ కోరేది, అందరికీ కావాల్సింది… అందుకే కామం అనేది ఒక జబ్బు కానే కాదు, కామం అనేది ఒక sexual activity, ఒళ్ళు కోరుకునే కోరికల్లో అది కూడా ఒకటి… అయితే ఆ కామ కోరిక కొంత మందిలో చాలా ఎక్కువగా వుంటుంది… కొంత మందిలో అసలు వుండనే వుండదు.. అది ఎక్కువగా వున్న వాళ్ళని కాముకులు అని అన్నారు… అంటే అది జబ్బు అని మాత్రం కాదు… పచ్చి మొరటు గా చెప్పాలంటే మొడ్డ తీట యెక్కువగా వుండి మొడ్డ బాగా లేస్తుండటం, యింక ఆడ వాళ్ళు అయితే పూకులో ఎక్కువగా గుల వేయడం అని అర్థం…. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !
ంక ఆ మొడ్డ తీట, పూకు గుల ఒక దాని కి ఒకటి విరుగుడు లాగా ఆ దేవుడు ఆడ వారి కి
మొగ వారి కి చెరొక అంగం ఇచ్చాడు… అంటే పూకులో మొడ్డ దూరితే కాని మొడ్డ తీట తగ్గదు, అలానే పూకులో మొడ్డ దిగితే కాని పూకు గుల తగ్గదు… ఇదే ఆడ మగా ఒకరి కొకరి ఆకర్షణ కి కారణం…. ఎవరు ఎంత వాదించినా, పూకు గుల మొడ్డ తీట లేని ఆడ మగల మధ్య ప్రేమ
పుట్టదు అనే మాట నిజం… ఇం కోరకం గా చెప్పాలంటే కామం వున్నవాళ్ళల్లోనే ప్రేమ పుడుతుంది… ఇక్కడ నేను ఏ ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతున్నానో యిది చదివే వాళ్ళందరికి బాగా తెలుసు… అంటే ప్రేమ కామం అనే వి నాణాని కి రెండు ముఖాల వంటి వి … ఒకటి లేక యింకొకటి లేదు……
కామాన్ని అందరు జయించలేరు… ఒకప్పుడు ఋషులు మునులు జయించ గలి గారు.. ఈ కాలం లో ఎవరికి ఆ తపో ధనం అక్కర లేదు, అయినా, ఈ కాలంలొ దాన్ని జయించడటం మాట అటు వుంచి, దాని కోసమే పాకులాట లాగా వుంది…
కామం ఒక దాహం లాంటిది, అందుకనే కామ దాహం అని అంటారు… కామాన్ని అనుభ విస్తూ ఆనందిస్తూ ఆ దాహాన్ని తీర్చుకోవాల్సిందే కాని వొట్టి మాటలతో తీరేది కాదు… అలా కామాన్ని అనుభ వించే పద్ధతులని కామ కేళి అని అన్నారు… ఆ కామకేళి ఎన్ని రకాలో చాలా పుస్తకాలలో రాసారు…. ఈ ఆధునిక యుగంలో యింకా చాలా పద్దతులు తోడై యింకా
అనుకూల పద్దతులు వచ్చాయి….. నిజానికి ఆ కామ కేళి పద్దతులన్నీ చాలా ఆకర్షణీయంగా వున్నా ఆ ఆటలు ఆడటానికి చాలా practice కావాలి …. ఆడ మగా ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు పడుకొని ఊగడ మే దాదాపు అందరూ చేసే కామకేళి …. ఇవన్ని ఇలా వుండ గా, కనీసం మన సంఘం లో ఆ కామ కేళి ఆడటం అంత సులభం అయిన పని కాదు అని అందరికీ తెలుసు… కొంత మందికి కామాన్ని అనుభవించడానికి కావాల్సిన వన్ని అనుకూలంగా వుంటాయి….
ఇంక అసలు నిజం చెప్పాలంటే, నగ్నాల మత్తులో, తాగిన మత్తులో, blue films మరియూ సిగరెట్టు మత్తులో, కామ అంగాలు ప్రదర్శించు కొంటూ వాటిని చీకుతూ నాకుతూ ఆనందించే మత్తులో, ఇద్దరి ఆతులు రుద్దు కునేట్టు పూకు లోతుకి మొడ్డ దూర్చాల ని
మొ గాడి కీ, ఆలా పూకులోకి మొడ్డని దూర్పించు కోవాలని ఆడదానికీ, ఇంకా బండ బూతులు మాట్లాడు కొంటూ నగ్న ఉయ్యాలలు ఊగుతూ కామాన్ని ఆనందించాలనేదే అందరి కోరి క…. అదండీ పూకు మొడ్డ వున్న వాళ్ళందరికీ కావాల్సింది, మన సులో అందరు ఒప్పుకునేది…
అయితే, ఆడా మగా కలిసి వాళ్ళ కామ దాహం తీరుచు కోవడానికి తగిన మనిషి, తరుణం దొరక్క నానా విధాలు గా ఆ దాహం తీరుచు కోవడాని కి ప్రయత్నిస్తారు…. కొంత మంది పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి కూడా ఈ మాట వర్తిస్తుంది… కామ అంగాలు పిసుక్కోవడం, కామా కధలు చదవడం, కామ బొమ్మలు చూడటం, ఇష్టం వున్న స్నేహితులతో కామం గా మాట్లాడటం, ఇత రుల అంగాలని విమర్సిస్తూ ఆనందించడం, ఇత రుల ఒంపు సొంపులు చూసి ఆనందించడం లాంటివి చేస్తుంటారు… ఇంక నిజంగా కామ కేళి చేసె అవ కాశెం దొరికిన వాళ్ళ సంబరం వాళ్ళ మొడ్డ పూకులకే తెలుసు….
కామానికి బలవంతం పనికి రాదు…. కామం లోని ఆనందం బలవంతం తో వచ్చేది కాదు… కామాన్ని ప్రే మతోనే ఆనందిచాలి .. అప్పుడే అందులొ నిజమైన ఆనందం కనిపిస్తుంది… ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికి ఇష్టం లేక బలవంతానా కామ కేళి చేస్తే అది చెండాలం గా వుంటుంది… కామం ఎంత ఆనందిచే విషయమో అంత చెండాలం కూడానూ… ఇష్టపడి చేస్తే అది ఆనందం లేక పోతే అది చెండాలం… అందుకే, తను కావాలని ఇష్టపడి మనసుతో కోరు కొని కామ క్రీడ చేయాలని కోరిక వున్నవాళ్ళతోనే కామ కేళి చేయాలి , అపూడె నిజమైన ఆనందం పొందుతారు.. అంటె, ఇంక పై మికులు, లేదా ఇద్దరి ప్రేమ మనసుల మధ్య జరిగే కామ కేళి ఎంత ఆనందంగా వుంటుందో వూహించు కోండి… ప్రేమ తోనే కామం, ఆ కామమే నిజమైన ఆనందం…. ఇద్దరు ఒకరినొకరిని మన సారా మెప్పించేట్టు చెయగల గ ల గటమె కామ కేళి లోని గొప్పత నం…. కామ కేళి ఆడే range ఇద్ద రికి ఒకటై వుండాలి ,
ఆ భంగిమలు ఇద్దరికీ ఇష్టమె వుండాలి …లేక పోతె ఆ సమయానికి తన partner పరంగా ఆ range లోకి మార గల గాలి …. అది rough అయినా లేక soft అయినా, ప్రతి కామ ఆట ఇద్దరికి ఇష్టమైంది గా వుండాలి , …. తన partner ఎలా feel అనుతున్నా కేవలం తన దాహం తీర్చుకునేట్టు చెయడం స్వార్థం తో బలాత్కారం చెయడ మే అవుతుంది… ఇంక అందులో ఆనందం ఏముంది ?.. ఇద్దరూ త్రుప్తి పడ్డప్పుడే కామం లో ఆనందం వస్తుంది…..

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

కామమకేళి లోని సున్నిత మైన ఆనందం ఏమిటంటే, ఆ కామ కేళి తరవాత ఆ నగ్న కౌగిలిలో ఆడ మగా ఒకరినొకరిని మన సారా తుప్తి గా ఒకరి కళ్ళల్లో ఒక రు చూసుకొంటూ మళ్ళి నీతోనే ఈ కామ కేళి కావాలి అని తన కళ్ళతో చెప్తూ ఆ ఆనందం లోనే గాఢ నిద్ర లోకి జారు కొని ఆ కేళి తెలియకుండానే ముగియాలి …. ఆ చూపులతొ ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది …. ఆ కామదాహం తీరిన తుప్తి ఇద్దరి కళ్ళళ్ళో కనిపించాలి … అలా ఆ ఆనందం లో తెలి పోయేట్టు చెయాలి ఆ కామ కేళి … . అంతే కాని బండలాగా పడుకొని నాలుగు ఊపులు ఊపు కొని సొన కార్చేసు కొని ఇంక నా కుతి తీరింది అని అటు తిరిగి పడు కొంటే అందులొ ఏ మజా వుండదు…
శృంగార మైన కామాన్ని బలవంతంగా కాకుండా ఇష్టం గా చెస్తూ దాని కి తగ్గట్టు ప్రవర్తిస్తే ఆ ఆనందం మరపురానిది గా వుంటుంది….
మళ్ళి తలచు కోలేని ఆనందం ఆనంద మే కాదు……