తనివి తీరిందా? – Part 3

“ఎందుకు మాట్లాడడూ…..చాలా బూతులు మాట్లాడతాడు….అమ్మనీ , అక్కనీ దెగుతూనే ఉంటాడు నన్ను వాయిస్తున్నంత సేపూ…..ఒకట్రెండు సార్లు నిన్నూ దెంగాడు”

“ఏంటే అత్తా…నువ్వనేదీ, నీ మొగుడు నన్ను దెంగాడా…?” ఒక్క సారి ఉలిక్కి పడి అడిగా.

“అవునే కావ్యా…..నన్ను దెంగుతూ ఆ కసిలో అప్పుడప్పుడు…. మన మేనకోడలిని ఇక్కడ కి పిలవ్వే మీ ఇద్దరినీ ఒకేసారి పడేసి దెంగాలని ఉందే…..పూకుముండా.. అని నోటి కొచ్చినట్టు తిడతాడు నిన్ను కూడా”
మత్తుగా చెప్పింది అత్త.

“కస్తూరీ…..పూకులో సరిగ్గా కెలకవే…….దొమ్మరి ముండా……..నాకు అస్సలు కుతి తీరడం లేదు, అయినా ఈ సారి వాణ్ణి రానీ, నేను ఇక్కడి నుంచీ వెళ్ళను. ఏదో మీ ఇద్దరూ సమ్మగా దెంగిచ్చుకుంటారని నేను వెడితే నన్నే పడేసి దెంగుతానంటాడా….అత్తా…నిజం చెప్పు నీ ముందే మావయ్య నన్ను మంచం మీద పడెసి దెంగుతుంటే నువ్వు భాధ పడతావా”

సూటిగా అడిగాను దానిపూకుని కూడా సమ్మగా వేళ్ళతో కెలుకుతూ

“అబ్బా….ఆహ్…ఏం చేస్తున్నావే….ఉమ్మ్….ఉమ్మ్……నా ముద్దుల మేనకోడలా….నీకూ పూకు కెలకడం బాగా వచ్చేసిందే. మా ఆయన వచ్చాక చెబుతాలే….మన మేనకోడలు బాగా సొళ్ళు పిసికి, పూకు దెంగగలదండీ అని” దాని సమాధానం

“ముందు నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పవే రంకు లంజా…….ఒక్క సారి మావయ్య గునపం దెబ్బ నాకు ఇప్పిస్తావా….ఒక్క సారి దెంగిచ్చుకోవాలని ఉందే……బయటి వాళ్లైతే ఇబ్బంది…మావయ్య ఐతే నాకే ప్రాబ్లం ఉండదు……ప్లీజే…..ప్లీజ్…” బ్రతిమాలుతూ నా వేలుని దాని పూకులోకి పూర్తిగా దెంపేసా…