తనివి తీరిందా? – Part 5

“అబ్బా……కసూ….కావ్య తొడలు తెల్లగా మెరిసిపొతున్నాయి చూడూ, త్రికోణం మాంచి షేపు దేలి ఉంది. …..ఏమే…..కావ్యా డార్లింగ్….నీ పూకు ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే నిన్నుదెంగగలనే….అబ్బా……కొంచెం తొడలు వెడల్పుగా తెరువు…అదీ…గుడ్ గర్ల్…….వావ్……లేత కొబ్బరి ముక్కల్లా ఉన్నయే నీ రెమ్మలూ….”

అంకల్ నా పూకు మీద అలా కామెంట్లు చేస్తుంటే పూకు అంచులమ్మట ఒక్కొక్క బొట్టూ రసం కారుతోంది. కొంచెం నా గుద్దని పైకెత్తి వెనక నడుము దగ్గర ఏదో కడుతున్నాడు, అదేంటో అర్ధంకావడం లేదు, ఇంకొక్క నిమిషానికి నా దిబ్బ మీద ఏదో చల్లగా తగిలింది. చటుక్కున అత్తను పక్కకి తొసి కూర్చున్నా. నా నడుం చుట్టూ ఏదో కడుతున్నాడు అంకల్….

“అబ్బ……ఏంటి కావ్యా…చిన్నపిల్ల లాగా, కొంచెం సేపు ఓపిక పట్టలేవూ……ఓకే…….కసూ ఇప్పుడు దాని జాకెట్టు తీసేయ్…బ్రా మీద ఉండనీ లంజని….”

అంకల్ చెప్పగానే అత్త నా జాకెట్టు ఇప్పడం మొదలెట్టింది. కొంచెం కిందకి వంగి చూసా అప్పటిదాకా అంకల్ ఏం చేసాడని. నా పూకు మీద ఒక బంగారపు సిగ్గుబిళ్ళ వేలాడుతోంది. నా నడుము చుట్టూ ఆకుపచ్చ రిబ్బను కట్టి ఉంది, నా పూకుమీద నిలువు చీలికని కప్పుతూ కరక్ట్ గా పూకు ఉబ్బు మీద ఒక ముడి వేసి ఉంది పువ్వు లాగా.

కస్తూరి లేచి నా జకెట్టు పూర్తిగా విప్పి, తను కూడా పూర్తిగా బట్టలు విప్పేసుకుని నా పక్కనే నడుం దగ్గర కూర్చుంది. అంకల్ మొండిమెలతో నా భుజాల దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఆయన తొండం నిటారుగా నుంచుని ఉంది, కొంచెంకొంచెంగా పైకి లేచి మళ్ళీ నిటారుగా అవుతోంది.