తను మూవీ హెరాయిన్ త్రిష లాగా చాల అందం గా ఉంటది 3

ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను నీ ఫస్ట్ నైట్ ని పెళ్ళాన్ని ఎలా డెంగు తావో నన్ను కూడా అలానే దేన్గాలి అని అనండి. నువ్వు ముందు నీ బట్టలు చిన్చేసుకున్నావు కదా ఆంటీ అని అన్నాను. నేను కావాలి అంటే మళ్ళి వేసుకుంటాను. కాని నువ్వు నన్ను చాలా బాగా సంతృప్తి చేయాలి. చాలా సంవత్సరాలు నుండి నేను సెక్స్ లేకుండా బ్రతుకు తు ఉన్నాను అని అన్నది. మరి నువ్వు ఎవడినో ఒకడిని తగుల్కో వాల్సింది అని అనన్ను.

అందుకే కదా నిన్ను తగులు కున్నాను అని అన్నది. తను నన్ను పట్టుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకిని వెళ్ళింది. నా బట్టలు మొత్తం విప్పే సింది. నాకు అనుభవం చాలా కొత్తగా ఉంది. నేను నా లవర్ ని ఎన్ని సార్లు అడిగిన కనీసం కిస్ కూడా పెట్టుకో నిన్చ్చేది కాదు. కాని తను నాకు డైరెక్ట్ గా దేంగ మని ఆఫీసర్ ఇచ్చ్చింది.

నాకు అసలు ఎప్పుడు సెక్స్ చేసిన అనుభవం లేక పోవడమ వలన ఎలా ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కాలేదు. నేను తన బట్టలు మొత్తం పీకి పడే సాను. తన తొడలు తన సొల్లు చూసి నాకు ఎక్కడ లేని మూడ్ వచ్చింది. నీ కూతురు ఏజ్ తక్కువ కదా.

అందుకే తనకి చినన్ సొల్లు ఉంటాయి. నా అంత వయస్సు వచ్చిన తర్వాత తన సొల్లు సైజు లు నాకు లాగ ఇంత పెద్ద గా పెరుగుతాయి అని అన్నది. ఆ ఏజ్ లో నేను అంతః పెద్ద సొల్లు పెరిగిన ఏమి చేసుకొను. ఈ ఏజ్ లో ఉన్న మూడ్ నాకు ఆ ఏజ్ లో ఉండాది కదా అని అన్నాను. అందుకే నువ్వు తన చిన్న సొల్లు టైట్ పూకు దేన్గుకో.

నీకు ఎలాగు పెద్ద సొల్లు అంటే ఇష్టం కాబట్టి కనీసం వరం లో రెండు సార్లు నన్ను దెంగు. అప్పుడు నీకు రెండు విధాల సెక్స్ చేసుకునట్టు ఉంటుంది కదా అని అన్నది. నువ్వు సూపర్. నీ సొల్లు సూపర్. ని పూకు సూపర్. ని గుడ్డలు సూపర్. ఇంకా ని ఐడియా కూడా సూపర్ అని అన్నాను. నేను ఎప్పుడు ఏమి చెప్పిన అది సూపర్ గానే ఉంటుంది. నీకు ఇప్పుడు అర్థం అయ్యిందా?

అదే నువ్వు ముందే నా మాట విని ఉంటె ఇప్పటికి మనం ఎన్ని సార్లు దేన్గించుకుని ఉండే వాళ్ళమో చూడు అని అన్నది. ఇప్పుడు అయితే ఏమి ఉంది ఆంటూ, నేను నిన్ను ఫుల్ గా డెంగు తాను అన్నాను. సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం మాని ముందు నన్ను డెంగు అని అన్నది. నేను తన ని ఫస్ట్ ఏమి చేయాలి అని అడిగాను.

ముందు నా సొల్లు చీకు, ఆ తర్వాత నీకు నన్ను ఎక్కడ అకిస్స్ చేయాలి అనిపిస్తే అక్కడ కిస్ చేయి. కాని నా పూకు మాత్రం కిస్ చేయడం మర్చి పోకు. నేను నా పూకు ని మగ వాళ్ళతో నాకిన్చుకుని చాలా సంవత్సరాలు అయ్యింది. అంటే నీ పూకు అంకుల్ తరచూ నాకే వార అని అడిగాను. నాకడం! అతనికి నా ఆపుకు లో తన సుళ్ళ పెట్టడం కన్నా నా పూకు లో అతని నాలుక వ్రేలు పెట్టడమే చాలా ఇష్టం.

అసలు అలా పూకు నాకించుకునే అలవాటు ఆయన సెసినే. ఆటను వెళిపోయిన తర్వాత నన్ను ఎవడు దేన్గాక పోయిన పర్వ లేదు కాని ఎవడైనా పూకు నకితే చాలు అని అనుకున్నాను. ఆఖరికి ఒక కుక్క ని పెంచుకుని దానితో నాపుకు నాకించు కుండము అని కూడా అనుకున్నాను. కాని అది నా పూకు కోరికేస్తుందేమో అని నేను ఆ పని చేయలేదు అని అన్నది.

నీకు చాలా మంచి ఐడియా వచ్చింది. అలా కుక్క తో నాకించు కొని ఉంటె నీకు అసలు ఇంకా ఏ సమస్య ఉండక పోను అని అన్నాను. ఇంకా నాకు కుక్క అవసరం లేదు, నువ్వు నా పూకు నాక దానికి నా సొల్లు చీకడానికి ఉన్నావు కదా అని అన్నది. నేను తన వంక అయితే ఇప్పుడు ముందు నేను నీ సొల్లు చీకల నీ పూకు నకాలి అని అన్నాను.

ముందు నా సొల్లు చీకు అంటూ తను తన సొల్లు చేతుల లోకి తీసుకుని నా నోట్లో పెట్టింది. నేను తన సొల్లు ఒక దానిని నా నోట్లో పెట్టుకుని చప్ప రించా సాగాను. తన సొల్లు ముచికలు తన కూతురి సొల్లు అంత పెద్దవ గా ఉన్నాయి. నేను అలా తన సొల్లు ని చీకుతూ తన ఇంకొక సొల్లు ని నా చేతి లోకి తీసుకుని బాగా గట్టిగా నొక్క సాగాను.

తను గట్టిగా ములగ సాగింది. ఇంకా బాగా చీకు ఇంకా గట్టిగా చీకు అని అన్నది. నేను తన సొల్లు నా పళ్ళ తో కోరకడమే మొదలు చేసాను. తను అబ్బ అబ్బ అంటూ ములగ సాగింది. నొప్పి గా ఉండ ఆంటీ అని అన్నాను. అయిన పర్వ లేదు నా సొల్లు అలాగే చీకుతూ కొరుకు. నాకు చాలా హాయి గా ఉంది నువ్వు నా సొల్లు కోర్రుకుని తినేయి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటూ నన్ను ఇంకా ఎక్కువ గా encourage చేయా సాగింది.

నేను ఇంకా రెచ్చి పోతు తన సొల్లు మొత్తం నా నోట్లో పెట్టు కోవడానికి ట్రై చేసాను. తన సొల్లు మేత్హగా ఉన్నాయి. నేను తన సొల్లు చాలా గట్టిగా కొరుకుతూ చీకుతూ తన తన తొడల మధ్య కి నా చేతినే పెట్టాను. తన పూకు నా చేతికి చాలా వెచ్చగా తగిలింది.

నేను తన పూకు దెగ్గర చేతినే పెట్ట గానే తను నన్ను చాలా గట్టిగా హాగ్ చేసుకుని నా పేదలని తన పేదల తో లాక్కొని కిస్ చేసింది. నేను తన పూకు ని మెల్లగా నిమురుతూ ఉన్నాను.

తను పెలసే నా పూకు ని కొంచెం నాకు అని అన్నది. నేను తన సొల్లు ని ఒక్క సారిగా గట్టిగా కిస్ చేసి మెల్లగా తన తొడల మధ్యకి చేరుకున్నాను. తన తొడలు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. తన తొడల మధుఅన తన పూకు పింక్ రంగు లో కానీ పించింది. నేను ఎప్పుడు అలా డైరెక్ట్ గా ఎవరి ని చూడ లేదు. నేను తన పూకు మీద నా చేతులు రెండు వెసేసాను.

నేను తన తొడలు బాహా వేరు చేసి మెల్లగా తన పూకు దెగ్గర నా లిప్స్ పెట్టి కిస్ చేసాను. తను మెలికెలు తిరిగింది. నేను తానా పూకు కింద నా నాళికా ని పెట్టి తన పూకు కింద నుండి పై వరకు ఒక్క సారి న్కను. తను నా తల ని గట్టిగా నొక్కి తన పూకు లోకి దుర్చు కుంది. తన పుకు లోకి నా నాలిక ని దూర్చి నేను తన పూకు అంత నాక సాగాను.

తన పూకు లోకి నా వ్రేలు దూర్చాను. తన పూకు మంచి టైట్ గా ఉంది. నేను తన పూకు ని బాగా మర్దన చేయా సాగాను. తను ప్లీజ్ ముందు ఒక సారి నా పూకు లో నీ సుళ్ళ దూర్చి దేంగా వచ్చు కదా అని అన్నది. నేను తన మీదకి ఎక్కి తన పూకు లోకి నా సుళ్ళ ని దూర్చాను. ఆంటీ నీకు కాని నా వాళ్ళ పిల్లలు పుడితే ఏమి చేస్తావు అని అన్నాను.

ఏమి చేస్తాను వాళ్ళని కూడా ని పిల్లల్ని పెంచి నట్టే పెంచు తానూ అంది. నేను తన పూకు లోపలి వరకు నా సుళ్ళ ని దూర్చి గట్టి గా స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ దేంగా సాగాను. తనపుకు బాగా మంచి స్తితి లో ఉంది. నేను తన పూకు లో నా సుళ్ళ దూర్చ గానే బాగా ఎక్సైట్ అయి అవుట్ చేసుకుంది. నేను కూడా అదే 1st టైం అవ్వడం తో తన పూకు లో నా వీర్యం వెంటనే అవుట్ చేసుకున్నాను.

నీకు కూడా అవుట్ అయిపోయిందా అని అన్నది. అవును అని అన్నాను. నాకు చాలా ఇయర్స్ నుండి సెక్స్ లేక పోవడం వలన వెంటనే అయిపొయింది. కాని నాకు ఇనాక్ ఎక్కువ గా కావాలి అని అన్నది. నేను నిన్ను మాలి దెంగుతాను లే ఆంటీ అని అన్నాను. ఇంతటి తో ఈ aunty sex kathalu భాగం సమాప్తం. ఇంకా ఉంది మరో భాగం లో.