తప్పెవరిది – 53

అది చూసిన శ్రీ వారు “ఓవో… అసలు రహస్యం ఇక్కడ ఉందన్నమాట” అంటు లేచి నన్ను పక్కకి తప్పుకోమని సుమన కాళ్ళ మధ్య కూర్చుని ఆమె కాళ్ళు రెండూ విడదీసి తన భుజాల పై అటో కాలు ఇటో కాలు వేసుకున్నారు.
తను ఏమి చెయ్యబోతున్నారో అర్ధం కాని నేను తన వైపు అలాగే చూస్తున్నాను. అలా సు మన రెండు కాళ్ళను తన భుజాలపై పెట్టుకున్న శ్రీ వారు తన రెండు చేతుల్ని సు మన పిర్రల కిందుగా పోనించి తన నడుము మీద గా వేసి తనని నడుము వద్ద నుంచి పైకి లేపారు.
దానితో తన మొత్త ఒక్క సారిగా గాలిలోకి లేచింది. తన వీపూ, తల మాత్రం ఇంకా పరుపు
మీదే ఉన్నాయి. అలా గాలిలోకి లేచిన సు మన మొత్తని తన ముఖం దగ్గరగా లాక్కుని ఆమె రెండు తొడల పై చేతులు వేసి పట్టుకుని ఒక్క సారి గా తన నోటితో ఆమె రెమ్మల పై దాడి చేసారు శ్రీ వారు.
శ్రీ వారు చేస్తున్న ఆ పనిని చూసి ఒక్క సారిగా షాక్ తిన్నాను. మా పెళ్ళి అయిన ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలలో ఇంత వరకూ తను ఒక్క సారి కూడా తన నోటిని నా తొడల మధ్యకు పోనించింది లేదు. అటు వంటి ది ఆ
పిల్ల బుజ్జి దాన్ని అంత ఆబ గా జుర్రుకుంటున్న శ్రీ వారి వైపు ఆశ్చర్యంగా చూడ సాగాను.
“ఉమ్స్…. మ్… ఓహ్.. మ్మ్మా.. అంకుల్.. ప్లీజ్.. చంపేస్తున్నారు.. ఓవ్.. వో.. అహ్.. ఆహ్.. మ్.. అదీ.. అలాగే.. అదీ.. మ…” అంటూ అరుస్తున్న సు మన మూలుగులు విన్న దాకా ఆ షాక్ లోనించి బయట పడలేదు నేను.
శ్రీ వారు చేస్తున్న పనిని తను బాగా ఆనందిస్తుంది అనేందుకు రుజువుగా తన మొత్త శ్రీ వారి ముఖం మీద ఎగిరెగిరి పడుతోంది. అంత కు ముందు వరకూ సిగ్గుగా ముఖాన్ని దాచుకుని ఉన్న తన రెండు చేతుల్లో ఒకటి ఇప్పుడు శ్రీ వారి తల మీద వుంటే రెండో చేతితో తన లేత రొమ్ములని తనే పిసుక్కుంటుంది.
తన అవస్త గమనించిన నేను మెల్లి గా వంగి తన రొమ్ముల మీద ఉన్న చేతిని జరిపి నా నోటితో ఆమె రొమ్ముల్ని అందుకున్నాను. కింద శ్రీ వారి నాకుడు పైన నా చీకుడుతో ఆ పిల్ల మరింత రెచ్చిపోయి మూలగ సాగింది. అలా మూలుగుతున్న తన నోటి దూల తీరుద్దా మని లేచి కూర్చుని తన తలని నా వడిలోకి లాక్కుని నా కుడి రొమ్ముని తన నోటిలోకి కుక్కాను.
అలా కుక్కిన మరుక్షణ మే నా రొమ్ముని తన నోటిలోకి లాక్కుని ఆబగా చీక సాగింది. అప్పటి కే కోరికతో ఉబ్బి పోయిన నా ముచ్చికల్ని తన ముని పంటితో కొరుకుతూ ఎంతో అనుభ వం ఉన్న దానిలా పెదవులతో పీల్చ సాగింది.
తను అలా నా రొమ్ముపని చూస్తుంటే నా కుడి చేతిని తన రొమ్ముల మీదగా పోనిచ్చి ఆ పిల్ల లేత ముచ్చికల్ని నా వేళ్ళతో నలప సాగాను. నా ఎడమ చెయ్యి నాకు తెలియ కుండానే నా తొడల మధ్యకు చేరి నా పప్పని నిమురుతుంది.
అలా ని మిరే కొద్దీ నాలో కోరిక ఎక్కువ కాసాగింది. ఇక ఇలా లాభం లేదని సు మన నోటిలో ఉన్న నా కుడి రొమ్ముని బయటకు లాగి మెల్లి గా లేచి సు మన తల మీదుగా జరిగి తన తల వద్ద గొంతు కూర్చుని నా పప్పని తన నోటి కి అందేలా వంగాను.
నా ఉద్దేశాన్ని అర్ధం చేసుకున్న సు మన బుద్ధి మంతురాలి లా తన నాలుకను బయట కు తీసి మెల్లి గా నా రెమ్మల మధ్యకు పోనించింది. “ఉమ్…. అదీ.. అలా..” అని పెద్దగా మూలిగి నా రెండు చేతులతో తన తలని పట్టుకుని నా పప్ప కేసి అదు ము కున్నాను.
అటు శ్రీ వారు తన పప్పని జుర్రు కుంటుంటే ఇటు తను నా పప్పని పీల్చి పిప్పి చెయ్యడం మొదలు పెట్టింది. తనకు పప్ప నాకడం నేర్పి గంట కూడా కాలేదు అప్పుడే తను ఎంటో అనుభ వం ఉన్న దానిలా నా దిమ్మని జుర్రుకుంటోంది. నా రెమ్మల మధ్య ఒక్క అంగుళం కూడా వదల కుండా ప్రతి మూల కూ వెళ్తుంది తన నాలుక.
తను చేస్తున్న పని కి ఎంటో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కళ్ళు మూసుకుని మత్తుగా మూలగ సాగాను. అలా ఎంత సేపు గడిచిందీ తెలియదు కానీ “బాగుంది వరస.. నాకేదో బహు మతి అని ఇచ్చి.. ఇప్పుడు వటుగా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ కూర్చున్నావా..?” అన్న శ్రీ వారి మాటలకు కానీ ఈ లోకంలోకి రాలేదు నేను.
కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అప్పటికే శ్రీవారు గాలిలోకి లేపి ఉన్న తన నడుము కిందకి దించి తన కుడి చేతిని గూటం మీద వేసి దానిని తోలు కిందకీ పైకీ ఆడిస్తూ మా ఇద్దరి వైపూ చూస్తున్నారు.
తను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా నవ్వుతూ “ఏంటీ తన బుజ్జిదాన్ని చూడగానే అలా రెచ్చిపోయారే? మన పెళ్ళి అయ్యి’ ఇన్ని సంవత్సరాలలో నా బుజ్జిదాని మీద మీకెప్పుడూ అంత ముద్దు వచ్చినట్లు లేదే?” అన్నాను.
నా ప్రశ్నకు పచ్చి వెల క్కాయ గొంతులో పడ్డట్లు గా ముఖం పెట్టారు తను. “అదీ.. అదీ..” అంటూ మాటల కు తడుముకుంటున్న తన వైపు చూసి నవ్వుతూ..
“ఇంత కూ నోటి పనితోనే సరిపెడుతున్నారా ఏంటి? నేనే మో తనకు మీ గురించి ఎంటో గొప్పగా చెప్పాను” అంటు లేచి అంత కు ముండే దిండు కింద తెచ్చి పెట్టిన కండోంస్ పాకెట్స్ లోనించి ఒకటి తీసి తన వైపు విసిరాను.
“చిత్తం మహరాణీ.. మీరు ఎలా అడ్నాపిస్తే అలా” అంటూ శ్రీవారు నేను విసిరిన ఆ కండోం అందుకుని దాని కవర్ వూడదియ్య సాగారు.
“ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఇందాక ఈ పిల్ల ఏమనిందో తెలుసా? ఇది వాడితే కడుపు రాదా ఆంటీ? అయినా దీనిని ఎలా వాడుతారు ఆంటీ? అంటూ ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసిందో. దీనిని ఎలా వాడుతారో తనకు చూపని వ్వండి” అంటూ తన చేతిలోని ఆ తొడు గుని తీసుకుని సు మన వైపు తిరిగి.
“ఇది గో పిల్లా ఇలా చూడు ” అన్నాను.
తను ఎంత సిగ్గు పడుతుందో ఎరుపెక్కిన ఆ బుగ్గలు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. అంత సిగ్గుతో కూడా తన ముఖాన్ని నేను చూడ మన్న వైపు తిప్పి ఆసక్తిగా చూడ సాగింది.
“ఇందాక అడిగావు కదా? ఈ తొడుగులు వేసుకుంటే కడుపు రాకుండా ఎలా ఉంటుందని. ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూసావా.. ” అంటూ శ్రీ వారి గూటాన్ని పట్టుకుని తనకు చూపిస్తూ..
“ఇది నీ బుజ్జి దానిలో దూరి చెలరేగి పోయి వూగిందనుకో.. కొద్ది సేపటి కి ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక భళుక్కు మంటు రసాల్ని చిలకరిస్తుంది కదా.. ఆ రసాలు నీ రసాలతో కలిస్తేనే కదా నీకు కడుపు వచ్చేది?” అన్నాను.
తను ఏమీ మాటలాడ కుండా అలానే నేను చెప్పేది శద్ధగా వింటుంది. వెంటనే నా చేతిలోని కండోం ని శ్రీ వారి గూటం టిప్ పైన ఆనించి దానిని మెల్లి గా తన అంగం మీద కు రోల్ చేస్తూ.. ” ఇప్పుడు ఇలా తొడుగు వేసేసామనుకో.. తన బుజ్జి గాడు కార్చే రసాలన్నీ ఇది గో ఈ తొడుగులోనే ఉండి పోతాయి అన్న మాట. దానితో అవి నీ రసాలతో కలిసే మార్గ మే లేదు.. నీకు కడుపు వచ్చే అవకాశం అంత కన్నా లేదు” అంటూ ఆపాను.
“అయ్యిందా నీ పాటం సైన్ స్ టీచర్ గారు” అన్నారు శ్రీ వారు నేను చెప్పడం ఆపగానే. నేను ఏదో అనే లోగా తనే “అయినా చదువుకున్న పిల్ల తనకు తెలియదూ ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పాలా?” అన్నారు.
తన మాటలకు సమాధానంగా “నాకు క్లాస్ మళ్ళీ పీకుదురు కానీ ముంది పని చూడండి” అంటూ సు మన వైపు తిరిగి “ఏమ్మా, రెడీనా?” అన్నాను.
తను సమాధానం చెప్ప కుండా సిగ్గుగా కళ్ళు మూసుకుంది. శ్రీ వారు మెల్లి గా తన కాళ్ళ మధ్యకు కదిలారు.
“తనకు మొదలే కొత్త. కాస్త సున్నితంగా.. నెమ్మదిగా మొదలు పెట్టండి” అంటూ నేను సు మన నడుము వైపు కదిలి నా రెండు చేతుల్ని తన రెండు తొడల మీద వేసి ఆ రెండిటి ని బాగా విడదీసి పట్టుకున్నాను.
అప్పటి కే తన కాళ్ళ మధ్య చోటు చేసుకున్న శ్రీ వారు తన బుజ్జి గాడిని ఒక చేత్తో పట్టుకుని సుమన రెమ్మల మధ్యగా పోనించి మెల్లి గా రుద్ద సాగారు.
తను చేస్తున్న పని కి కోరిక పెరుగుతుందో లేక భయం కలుగుతుందో తెలియదు కానీ సుమన రెమ్మలు చిన్నగా అదురుతుండటం గ మనించాను. తన తొడల్ని అలాగే విడదీసి ఉంచ మని చెప్పి అంత వరకూ వాటి మీద ఉన్న నా చేతుల్ని మెల్లి గా తన బుజ్జి దాని మీద కు జరిపాను.
అలా జరిపిన నా ఎడమ చేతి వేళ్ళతో తన రెండు రెమ్మల్నీ బాగా విడదీసి పట్టుకుని, కుడి చేతిని శ్రీ వారి గూటం మీద కు పోనించాను. కోరికతో ఆవేశంగా ఎగిరెగిరి పడుతున్న తన గూటాన్ని నా కుడిచేతి గుప్పిటలో వడిసి పట్టుకుని మెల్లి గా సు మన రెమ్మల మధ్య సర్దాను.
నేను అలా పొజిషన్ చేసిన మరుక్షణ మే శ్రీ వారు తన నడుము ఎంతో నెమ్మదిగా, సున్నితంగా కిందకు దించ సాగారు. దానితో తన గూటం ఒక రెండు మూడు అంగుళాల వరకూ మెల్లి గా సు మన రెమ్మల లోకి జొరబడింది.
అంత వరకూ దించిన శ్రీ వారు కొంచెం ఇబ్బందిగా ముఖం పెట్టి నా వైపు చూసారు. తన చూపులోని భావం బట్టి అక్కడ సుమన కన్నెపొర అడ్డు వచ్చినట్లుందని గ్రహించాను. ఇది చాలా జాగ్రత్త గా డీల్ చెయ్యాల్సిన విషయం. కాస్త అటో ఇటో అయితే ఆ పిల్ల బెదిరి పోవడం ఖాయం.
అందుకే అంత వరకూ సు మన రెమ్మల్ని విడదీసి పట్టుకుని ఉన్న ఎడ మ చేతిని తన తొడల మధ్య నుంచి తీసేసాను. దానితో తన రెండు రెమ్మలూ మూసుకు పోయి శ్రీ వరి గూటాని కేసి “టప్” అంటూ అతుక్కున్నాయి.
శ్రీ వారు తన నడుమును కదల్చకుండా అలాగే స్టిఫ్ గా ఉంచి “ఇం కా ముందుకు పోవాలా వద్దా?” అన్నట్లు నావైపు చూసారు. అప్పటి కే వాళ్ళిద్దరి తొడల మధ్య నుంచి నా చేతుల్ని తీసిన నేను సు మన తల వైపు జరిగి కూర్చుని.
“సు మనా.. “అంటూ పిల్చాను.
“వూ..” అంటూ మత్తుగా మూలిగింది.
“బాగుందా?” అన్నను.
“వూఊ” అంది.
“ఇంకా ఏదో కావాలని పిస్తుంది కదూ…” అన్నాను.
“అవును” అన్నట్లు తల కింద కీ పైకీ ఊపింది.
తన మాటలు వింటూ మెల్లి గా నా తల వంచి నా నోటిని తన నోటి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళి “ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం కొంచం నొప్పి కలుగుతుందే మో.. కొంచెం వోర్చుకున్నావనుకో.. తరువాత స్వర్గం కనిపిస్తుంది.. సరేనా” అన్నాను.
“సరే” అన్నట్లు తల కింద కీ పైకీ ఊపుతూ, నేను చెబుతున్న ఆ నొప్పిని భరించడాని కన్నట్లు పై పంటితో కింద పెదవిని నొక్కి పెట్టి నా వైపు చూసింది.
తను అలా “సరే” అనడంతో శ్రీ వారి కి “ఇక దించండి” అన్నట్లు సైగచేసి వెంటనే నా చేతుల్ని సు మన ముచ్చికల మీద వేసి మృధువుగా ని మర సాగాను.
నా సైగని అందుకున్న శాస్త్రి తన నడుమును ఒక్క ఊపుతో చటుక్కున కిందకి దించారు. అంటే తను చేసిన పనికి సు మన ఒక్క సారిగా “అమ్మా..” అంటూ పెద్దగా అరిచింది. తన కళ్ళ నిండుగా నీళ్ళు ఉబి కాయి.
తన భాదని చూసిన నేను శ్రీ వారి కి “నెమ్మది” అన్నట్లు సైగ చేసి సు మన వైపు తిరిగి “సు మనా!” అంటూ పిలిచాను.
భాదతో మూసుకున్న కళ్ళు తెరిచి “ఏమిటి?” అన్నట్లు చూసింది.
“నొప్పిగా ఉందా?” అన్నాను.
“అవును” అన్నట్లు తల ఊపింది.
“ఇది ఈ రోజు కాకున్నా రేపు పెళ్ళి అయిన తరువాత అయినా అనుభ వించాల్సిన నొప్పే కదా. ఒక్క నిమిషం ఓర్చుకున్నావనుకో అంతా అయిపోతుంది” అంటూ తనని బుజ్జగిస్తున్నట్లు తన తల మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ అన్నాను.
నా మాటలకు తను ఏమీ సమాధానం చెప్పక పోయే సరికి అంత వరకూ తన నడుమును కదల్చకుండా శిలలా ఉన్న శ్రీ వారు మెల్లి గా ఎంతో సున్నితంగా తన మీద అటూ ఇటూ పొర్లుతున్నట్లు గా తన నడుమును కదల్చ సాగారు.
తను చేసిన పనికి సు మన “అమ్.. మ్మ్మా.. నొప్పి.. ఆంటీ. కత్తి పెట్టి రెండుగా కోస్తున్నట్లు మంట గా ఉంది.. ఓహ్..” అంటూ మళ్ళీ మూలిగింది.
“అయిపోయింది.. ఇంకెంత ఇం కొక్క క్షణ మే” అంటూ ముందుకు వంగి నా నోటితో తన నోటిని మూసి గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. నా నోటితో పెనవేసుకుని ఉన్న సు మన నోటి నుంచి మరో కొద్ది సేపు “అహ్.. ఉహ్..” అంటూ బాధతో కూడిన మూలుగులు వినపడ్డాయి.
తనని ఇంకా డైవర్ట్ చేద్దామని నా పెదాలతో తన నాలుకను అందుకుని పీల్చుతూ నా కుడి చేతిని తన ముచ్చిక మీద వేసి మెల్లి గా ని మర సాగాను. తను మాత్రం ఇంకా కొంచెం బాధ గానే “ఉహ్.. ఉహ్” అంటూ మూలుగుతోంది.
తన పరిస్తితి చూసి నాకెందుకో జాలి వేసింది. అందుకే తన ముఖం మీద ఉన్న నా ముఖాన్ని పైకెత్తి తన వైపు చూస్తూ “పోనీ తీసెయ్య మని చెప్పేదా?” అన్నాను.
అప్పటి కే శ్రీ వారి నడుము మెల్లిగా కిందకీ పైకీ ఊగడం మొదలు పెట్టడంతో అమ్మ గారి కి నొప్పి కొద్దిగా తగ్గి అంచుల్లో సమ్మగా తగులుతున్నట్లుంది.
అందుకే “ఆహా.. హా” అని “వద్దు, వద్దు ” అన్నట్లు తల అడ్డంగా ఊపుతూ నన్ను దగ్గరగా రమ్మన్నట్లు సైగ చేసింది.
తన దగ్గరగా వంగిన నన్ను పట్టుకుని నా ఎద మీద చేతులు వేసి “ఉమ్.. మ్… ఓహ్.. ఆంటీ..” అంటూ నా రొమ్ముల్ని గట్టి గా పిసక సాగింది.
“బాగుందా?” అన్నాను.