తోటలో తొక్కుడు బిళ్ళ మొదటి భాగం!

నా అభి మాన పాఠకులకీ, నా కధలు కామాగ్ని, శ్యామలా చదువుతూ నాకు మైల్స్ రాస్తూ, ఇంకో కొత్త కధ ఏదన్నా వెరైటీ గా రాయండి అని అడుగుతున్నారు. మీ కు మంచి వెరైటీ కధ ఈ ” తోటలో తొక్కుడు బిళ్ల” ఈ కధ చదివి ఎలా ఉందో మైల్ చెయ్యండి. మీ అభిప్రాయాలు కూడా చెప్పాలి సుమా.

అనిల్ 27 యేళ్ల కుర్రాడు. చిన్న ఉద్యోగం. పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లాం రాజ్యం తో హాయిగా కాపురం చేస్తున్నాడు. ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు వాళ్లకి. అందరికీ ఉన్నట్టే, అనిల్ కి కూడా తన పెళ్ళాన్ని బాగా సుఖపెట్టాలని ఉంది. అలాగే సుఖపెడుతున్నాడు కూడా.

మధ్య తరగతి సంసారం లో ఏవో కొన్ని, కొన్ని కోరికలూ, సినిమాల్లో లాగా బైట తిరగాలనీ, పెళ్లాం తో షికార్లు చెయ్యాలని ఉండటం తో సహజమే. కాని పాపం రాజ్యం కి అవి ఇష్టం ఉండక పోడం తో, అనిల్ కూడా పెళ్లాం మాటకి ఎదురు చెప్పకుండా ఇంటి పట్టునే ఉండటం జరిగేది.

వాళ్లు ఉండే ఏరియా పెద్దగా పోష్ ఏరియా కాదు. సం ఏరియానే. తన జీతానికి తగ్గట్టు అనిల్ ఆ ఏరియాలోనే అద్దె ఇంట్లో ఉన్నాడు.
సహజంగానే ఇంటికి కావలసిన కిరాణా సరుకుల కోసం రాజ్యం కిరాణా కొట్టుకి వెళ్ళడం సరుకులు అరువు కొనుక్కోడం, జీతాలు వచ్చేక, వీలుని బట్టి కిరాణా బాకీ సర్దుబాటు చెయ్యడం అంతా రాజ్యం చూసుకునేది. అనిల్ కి ఇవి ఏమీ పట్టించుకునే తీరిక ఉండక పోడం తో.

ఇంటి కి ఆఫీసులో ఒక్కో సారి పని ఎక్కువగా ఉంటే, అనిల్ ఆలస్యంగా రావడం కూడా జరిగేది. బైట పనులు అన్నీ తన పెళ్లామే చూసుకోడం తో అనిల్ కి ఇల్లు, ఆఫీసు తప్ప వేరే పని లేదు. ఎప్పుడన్నా ఖర్చులు ఎక్కువ అయితే, చేబదులు కూడా రాజ్యమే తీసుకుని జీతాల్లో సర్దుబాటు చెయ్యడం, ఇలా వీళ్ల సంసారం సాగుతోంది, అందరి లాగే.

ఇక్కడ మీకు చెప్పాలసింది ఇంకా ఏంట ని అనుమానం. మరీ అంత తొందర పడి పోతే ఏమి ఉంది. ముందు చెప్పింది జస్ట్ పాత్రల మాత్రమే.
కదా మీ ఇంక క ధ పరిచయం

ఇంక రాజ్యం గురించి చెప్పాలి కదా. రాజ్యం కి 22 యేళ్లు, ఇంటర్ పాస్ అయ్యింది. డిగ్రీ చేస్తూ ఉంటే పెళ్లి చేసేసారు. ఇంక డిగ్రీ పూర్తి చెయ్యలేదు. మధ్య తరగతి పిల్ల కదా. ఇంట్లో పెళ్లి అనగానే ఏమీ అడ్డు చెప్పకుండా చేసుకుంది.

అంత అందగత్తె కాదుగానీ, సన్ను, చంకా, చూడటాని కి మంచి కసిగా నే ఉంటుంది. చామన చాయ. ఇంట్లో చీరలూ, డ్రెస్సులూ కూడా వేసుకుంటుంది. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి.

ఇబ్బంది అంతా డబ్బు సరిపోకపోడం తో మొదలయ్యింది. ప్రతీ నెలా ఏదో ఖర్చులు పెరగడం, చేబదులు అప్పు చెయ్యడం, ఒక్కో సారి పాల కుర్రాడి కి బాకీ ఉంటే, ఒక్కో సారి కిరాణా కొట్టు వాడి కి బాకీ ఉండటం, ఇలా సర్దుకు వస్తూంది రాజ్యం.

అలా కిరాణా కొట్టు కుర్రాడు మల్లేష్ తోను, పాల పేకెట్ తీసుకునే వెంకట్ తోనూ కూడా నవ్వుతూ మాటాడుతూ, ఒక్కో సారి వాళ్ల దగ్గరే అప్పు తీసుకోడం జరిగేది. వెంకట్ కి చిన్న షాప్ కూడ ఉంది. అందులోనే ఎస్ టి డి బూత్ నడుపుతాడు.

మల్లేష్ కి 22 యేళ్ళు ఉంటాయి. కిరాణా కొట్టు ఉంది. వాళ్ల నాన్న కొట్టులో ఉంటే, బుద్ధిగా ఉంటాడు. నాన్న బైటకి వెళ్తే, ఎవరన్నా ఆడవాళ్లు వస్తే, వాళ్ల తో పరాచికాలూ, సరసాలూ, వాళ్ల సళ్లు చూస్తూ, నవ్వుతూ ఏదో అనటం, వాళ్లని తాకడం, ఇలా చిలిపి చేష్టలు చేస్తూ, ఖాళీ టై ములో ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం, వీలు దొరికితే దెంగడం కూడా అల వాటయ్యింది మల్లేష్ కి. వయసు కదా ఎలా ఆపగలం.

కిరాణా సరుకులకి వచ్చే అంద మయిన ఆడాళ్లని చూస్తూ, ఏమాత్రం అలుసు ఇచ్చినా దెంగాలని చూసేవాడు. అలా కొంత మందిని దెంగాడు కూడా. మల్లేష్ కి రాజ్యాన్ని చూస్తే కసి ఎక్కి పోతోంది. మంచి బిగి తో చూడగానే ఒక్క సారి దెంగాలనిపించే ఒళ్లు రాజ్యంది.

మల్లేష్ తనతో నవ్వుతూ సరదాగా మాట్లాడే రాజ్యం అంటే పడి చస్తాడు. ఎలా దారిలో పెట్టాలి అని అనుకునే టైములో , రాజ్యానికి ఏదో డబ్బు అవసరం వచ్చి, మల్లేష్ కొట్టు కి వెళ్లింది. ఆ టైములో మల్లేష్, వాళ్ల నాన్నా కూడా కొట్టులో ఉన్నారు. మల్లేష్ నాన్న ఉంటే అస్సలు ఏమీ మాటాడదు. రాజ్యం ఏమీ మాటాడకుండా, ఏదో అలా వెళ్తూ వచ్చినట్టు, ఏదో సరుకుల ధర అడిగి మళ్ళీ వస్తా అని వెళ్లి పోయింది.

మల్లేష్ కి అనుమానం గానే ఉంది రాజ్యం తనతో ఏదో మాటాడాలని వచ్చింది, వాళ్ల నాన్నని చూసి వెళ్లి పోయింది, మళ్ళీ తప్పకుండా మధ్యాహ్నం టైములో వస్తుంది అను కున్నాడు.

కొద్ది సేపటికి మల్లేష్ నాన్న, సరుకులు కొనడానికి వెళ్లి పోయాడు. మళ్లీ ఓ మూడు, నాలుగు గంటలదాకా రాడు. రాజ్యం వస్తే బాగుండును అనుకుంటూ, ఎవరో వస్తే వాళ్ల బేరం చూస్తున్నాడు. మన సంతా రాజ్యం మీదే ఉంది. అలా ఒక గంట అయ్యేకా, మళ్ళీ రాజ్యం వచ్చింది. మల్లే ష్ ఒక్కడే కొట్టులో ఉండటం తో నవ్వింది. | Best sex stories @ telugusexkathalu.com |

ఇందాకా నీతో మాట్లాడటానికనే వచ్చా. మీ నాన్న ఉన్నాడని వెళ్లి పోయా అంది.
ఊ ఇలా లోపలకి వచ్చి కూర్చొని మాటాడు అన్నాడు.

(కిరాణా కొట్టు అంటే, స్లం లో ఉండే షాప్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి. అంత పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ కాదు. అలా అని చిన్నదీ కాదు. ముందు ఒక షెల్ఫ్, ఆ వెనకాల ఖాళీ లో బస్తాలలో సరుకులూ, ఆ వెనక పార్టిషన్ గా ఒక షెల్ఫ్, ఆ వెనక చిన్న ఖాళీ జాగా, అందులో కొన్ని నిలవ సరుకులూ ఉన్నాయి.
మల్లేష్ రాజ్యాన్ని లోపలకి రమ్మని తను కూర్చున్న చోటు కి కొద్దిగా దగ్గరే ఉన్న ఒక బస్తా మీద కూర్చో మన్నాడు. అలా కూర్చుంటే రోడ్డు మీద వాళ్ళకి అంతగా కనపడే వీలు లేదు.)

మల్లేవ్ నవ్వుతూ కూల్ డ్రింక్ తీసి ఓపెన్ చేసి ఇంద…తాగు అన్నాడు.
రాజ్యం కూల్ డ్రింక్ తీసుకుంటూ ఉంటే మల్లేష్ చెయ్యి తన చేతికి తగిలింది. తను నవ్వుతూ డ్రింక్ తీసుకుని
తాగ సాగింది.
ఊ, ఏంటో చెప్పు అన్నాడు.
ఇంకా ఉంది.