థాంక్స్ మామయ్య 2

శివ మనసులో మాత్రం వీల తో షర్ చేసుకోవాలి వద్ద అని ఆలోచిస్తూ…వాద్దు వీళ్లకి చెపితే….మా ఇంటి పరువు పోతుంది…ఎందుకు లే అని …ఏమి లేదు ర అని పైకి అన్నాడు…
ఆలా రెండు రోజులు గడిచిపోయావు…ఈ రొండు రోజులు శివ తనలోనే తన అక్క అందంని ఊహించుకుంటూ ఎన్ని సార్లు కొట్టుకున్నాడో వాడికే తెలియదు…
ఈ రొండు రోజులు తన ఫ్రెండ్స్ కి దూరం గ ఎప్పుడు రూమ్ లో ఉంటూ ఉన్నాడు…
అది గమనించిన తన ఫ్రెండ్స్…వీడు మనతో ఏదో దాస్తున్నారు…అది ఏందో తెలుసుకోవాలి అని…అనికుంటారు..
వెంటనే ఇద్దరు వెళ్లి 6 బీర్ సీసాల తో వెళ్లి శివ రూమ్ ని కొడుతారు…
నీరసం గ ఉన్న శివ వచ్చి డోర్ తెరిచి చుస్తే…ఫ్రెండ్స్ బీర్ మరియు చికెన్ బిర్యానీ తో రూమ్ లో కి వస్తారు…
వచ్చి రాగానే…ఫ్లోర్ పైన కూర్చొని…వాళ్ళు ముందు వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం… శివ కు ఎక్కువ మందు తపియడం స్టార్ట్ చేస్తారు…ఎందుకంటె ఎక్కువ తాగితేనే కదా అసలు నిజం బయటకి వచ్చేది…
వాడితో మూడు బీర్లు తాగిపిచ్చి…ఇంకా అడగటం స్టార్ట్ చేస్తారు…
ఏమైంది ర ఈ మూడు రోజులు మా నుంచి దూరం గ ఉంటున్నావ్…
మేము ఏమైనా తప్పు చేశామా ర అని అన్నాడు వెంకట్…ఏదో ఎమోషనల్ గ …
దానికి శివ అదేమీ లేదు ర…అన్నాడు
మారి ఎందుకు ర రూమ్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నావ్…మాతో సరిగా మాట్లాడటం లేదు అని అడుగుతున్నారు…
తగిన మైకం లో ఉన్న శివ…నిజం చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాడు…
ఫస్ట్ లో షాక్ అయినా ఇద్దరు ..ఎందుకంటె వాలా అక్కను వీలు చాలా సార్లు కాలేజీ కొచ్చినప్పుడు కలిసే వాలు …వీలు ఆమెను అక్క అని పిలిచేవారు….తరువాత…ఇద్దరు తేరుకొని…ధైర్యం చెప్పటం చేసారు…
ఏమి కాదు లేదు ర…
ఇందుదుకోసమే ఇలా ఉన్నావా…అని అడిగారు…
ఆవును అన్నాడు…ఆలా బట్టలు లేకుండా ఒకరిని ఇదే ఫస్ట్ టైం ర అని అన్నాడు…
దానితో ఇద్దరు నవ్వి…అందుకే నిన్ను ఎన్నో సార్లు అడిగాము…మాతో పాటూ ఒకసారి బ్రోతల్ హౌస్ కి రమ్మని …నీవు ఏమో ఎప్పుడు రాలేదు…
కిరణ్ మరియు వెంకట్ బాగా డబ్బులు వాలు…శివ ఏమో మధ్య తరగతి వాడు…అందుకే అలంటి వాటికీ దూరం గా ఉండేవాడు…అందులోను ఇంట్లో తెలిస్తే తాటా తీశారు అని తెలుసు….
వీళ్లు ఇచ్చే డబ్బులకు…ఒక అంటీ తన ఇంట్లో వేరొక పెళ్లి అయినా అమ్మాయిని డబ్బులు ఆశ చూపించి లొంగ తీసుకోని వీళ్లకు తర్పింది…అప్పటి నుంచి వెళ్ళద్దరు ఆ అంటి ని దెంగుతున్నారు…
ఒక్కసారి శివ ని అడిగారు…అంటీ చాల బాగుంటుందని…ఒక్కసారి రమ్మని ఎన్నో సార్లు అడిగారు…ప్రతి సారి శివ దయిర్యం చేయలేదు…
ఇప్పుడు మల్లి ఇద్దరు అడిగారు…ఒక్కసారి రారా ….నీకు సుకం అంటే ఏంటో చూపిస్తుంది ఆ అంటీ అన్నారు….
దానితో శివ దయిర్యం తెచ్చుకొని సరే అని అంటాడు…
మరసటి రోజు ముగ్గురు కలిసి ఆ అంటీ దగ్గరికి వెళుతారు…
వెంకట్ ముందుగా వెళ్లి ఆ అంటీ తో …మా ఫ్రెండ్ శివ ..ఇదే మొదటి సారి….తనకు ఏమి తెలియదు…తనకి అన్ని నీవే నీవే నేర్పియాలి అంటీ…చెపుతాడు…
దాని తో సరే పంపు చూస్తాను అని చెప్తుంది…
దాని తో శివ లోపలి వెళ్లి చుస్తే..అక్కడ తన సొంత అక్క ఉన్నట్టే…ఉంది తనకి…ఎందుకు ఆంటే ఆమె వయసు వాలా అక్క వయసు మరియు కొలతలు కూడా ఇంచు మించు ఒకేలా ఉన్నవి…
వాలా అక్కను చూసినట్టే ఉంది శివ కి…
శివ కి ఏమి చేయాలో తెలియక ఆమె వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు…ఎంతకీ రక పోయేసరికి …