నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 25

…దాన్ని బైటికి లాగుతూంటే… జి గ ట గా …త డి గా … అనిపించడం తో వేళ్ళ ని వాసన చూసుకుని… దొరి కావే ముండా!… అనుకుంటూ , ఓ చే త్తో ఇందాకటి బ్లౌజూ , మరో చే త్తో …ఆ… దొరికిన బట్టా …పట్టుకుని ,…థాంక్స్ పిన్నీ…అంటూ పరిమళ బైటికొస్తూంటే…

నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 24→

… ఆ అలికిడి విని చటుక్కున తన ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోయిన కవిత … ఎవర్తోనే ఫోన్లో ఆ గుసగుసలూ!?… తెచ్చావా ఆ బ్లౌజూ!… అంటూ బింకంగా కస్సు మన్నా , టప్పున చల్లారిపోయింది , … మెరిసే కళ్ళతో బైటికొస్తూన్న పరిమళ చేతిలో ఉన్న ఆ …మరో బట్ట… ని గుర్తుపట్టి!…

… ఎంత తొందర పడిపోయినా ఆరూ పది కన్నా ముందుగా రాలేకపోయాడు కుమార్ పార్కు దగ్గరకి…
… నే రమణి ని కలవడానికొచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడే తచ్చాడుతూ కనిపించే వాడు… ఇవాళా ఉన్నాడో , నా భార్య అలవగొట్టేయడంతో ఇం ట్లో నే తొంగున్నాడో ఎదవనాకొడుకు!… ఓ సారి నాలుగు మూలలా చూస్తే పోలా?!… అనుకుంటూ ఓ ఖాళీ ప్లేస్ లో బైక్ కి స్టాండేస్తూన్న కుమార్ కి పక్కనే ఉన్న ప్రకాష్ బైక్ కనిపించింది… …ఉ న్నా డు గాడిద మొడ్డగాడు!… …దా న్ని పీకి చేతిలో పె ట్టే ఇంటికి పంపిస్తా!… అనుకుంటూ పార్క్ లోకడుగెట్టాడు , లోలోపల ఉడికి పోతూ!…
… ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎఱ్ఱతోలున్న ఓ ఎముకల పోగు ముండ తో గుసగుసలాడుతూ కనిపించేవాడు …మా ఆవిడ వీడొంట్లో నీరంతా లాగేయడంతో జావకారిపోయి ఇంట్లోనే తొంగుండిపోయాడేమో!… మరో పావుగంట చూసి ఇంట్లోంఛే బైటికి పిల్చి మాట్లాడ్తా గూటంగాడితో!… అనుకుంటూ పార్కులో గుబురుగా చెట్లున్న ప్రాంతం నుంచి గేటు వైపు బైల్దేరాడు ప్రకాష్… …ఓ పదడుగులేశాడో లేదో , తనవైపే ఒస్తూన్న కుమార్ కనిపించాడు…
… ఎవరికోసమో వెతుక్కుంటున్నట్లున్నాడు…ఆ బక్కపీసు దానికోసమేమో!… … ఇక్కడే కాపు కాసి ఇటు రాగానే వాడ్నుతికేస్తా!…అనుకుంటూ ఓ చెట్టు నీడకి జరిగాడు ప్రకాష్ ,ముందే తను కనిపిస్తే ఉడాయిస్తాడేమోనని…

…ఐతే పార్క్ లో ఆ ప్రాంతమే మన గిరీశం గారి అడ్డా!… ఆయన వివరాలూ , పార్కులో ఆ ప్లేసు వివరాలూ తెలుసుకోవాలి, కధ అర్థం కావడానికి…

…గిరీశంగారి హైటూ , పర్సనాలిటీ ,కనుముక్కుతీరు ఏవరేజే ఐనా , ఇండియన్ నేవీ ఎక్స్ సర్వీస్ మన్ కావడంతోనూ, ఇంకా ఫిట్నెస్ మైన్టైన్ చేస్తూండడంతోనూ, వయస్సు నడి అరవైలైనా ఓ ఐదారేళ్ళు చిన్నవాడిగా చలామణీ ఐపోతాడు… …ఆయన కన్నా ఓ ఐదేళ్ళు చిన్నది ధర్మపత్ని… మనిషి అందమైందే ఐనా వెఱ్ఱిబాగుల్ది కావడంతో ఇతగాడి చిలక్కొట్టుడు వేషాలు చెల్లుబాటైపోతున్నాయ్
…ఇంక ఏంటి ఆ ప్లేసు ప్రత్యేకతా?!…అంటే కాస్త వివరంగా చెప్పుకోవాలి… …మాలీ పుణ్యం వల్ల ఆ భాగంలో పెంచిన క్రోటన్సు పెద్ద ఎత్తుకి పెరక్క పోయినా , రోడ్డు మీద జనాలకి లోపలున్న వాళ్ళు కనిపించనంత దట్టంగా పెరిగిపోయాయ్… …అక్కడున్న వీధిలైటు మసక మసగ్గానే వెలుగుతుంది… అంచేత ఆ ప్రాంతానికావలున్న బెంచీలూ , కుర్చీలూ యువ జంటల ప్రేమాయణాలకీ , రంకాయణాలకీ మోస్ట్ సూటబుల్ ప్లేస్…
…ఆ కేసుల్ని , ముఖ్యంగా రంకాయణాల్ని జాగ్రత్తగా గమనించడం మన గిరీశంగారి సాయంకాలపు డ్యూటీ… … రంకు వెలగబెట్టే ఆడాళ్ళ ఆను పానుల్ని తెలుసుకోడం , ఆపైన వాళ్ళతో డైరెక్టుగానో, కొఱకరాని కొయ్యలైతే మార్నింగ్ వాక్ లో తారసపడే అసలు మొగుళ్ళ ద్వారానో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోడం , ఆ తరవాత వాళ్ల …కోరికల్ని….అంచనా వేసి , …నేను సేఫ్… అంటూ వాళ్లకి గాలం వెయ్యడం పగటి డ్యూటీ … …కొన్నికేసుల్ని అలా పట్టాడు కూడానూ…వాట్లో ఓ ముదిరిపోయిన కన్నెపిల్ల కూడా ఉంది… ఎవరైనా ఓ కోడలు పిల్ల ని పట్టడం , ఇప్పటివరకూ ఆయన తీరని ముచ్చట …
…ఇదీ బాగ్రౌండు… ఇక ప్రస్తుతపు కధలోకొద్దాం…
… ఆరోజు గూడా గిరీశంగారు పార్కులోనే ఉన్నారు ఆ టైంకి… ఇంచుమించు జనాలందరూ వెళ్లిపోడంతో తనూ ఇంటికి బైల్దేరాడు… అప్పుడే ఆయనా చూశాడు ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో ప్రకాష్ ఎవరికోసమో వెతుకుతూండడం…
…నాయుడుగారి టెనెంట్ కదూ ఇతగాడూ!…ఎవరికబ్బా లైనేస్తున్నాడూ!?… కోడలు పిల్ల జున్నుముక్కలా ఉంటుంది కూడానూ!… అనుకుంటూ తలొంచుకుని ప్రకాష్ ని దాటి తన యూజువల్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు…
…దూరంనుంచే బుసకొడ్తూ కుమార్ రావడం గమనించాడు గిరీశం గారు… … బక్కపల్చటి రమణి ప్రేమికుడుగానూ , నాయుడుగారి టెనెంట్ గానూ, కుమార్ ముందే తెలుసాయనకి… కో టెనెంట్సేగా వీళ్ళిద్దరూ!… గొడవ పడబోతున్నారా!… విషయం తెలుసుకుని ముందే ఉప్పందించడం మంచిది…అనుకుంటూ వెయిట్ చేశారు ఓపిగ్గా!
…కాసేపట్లో ఆ ప్రాంతానికొచ్చి , అన్ని వైపులా చూడసాగాడు కుమార్ …
చెట్టు నీడ లో ఉండడంతో ప్రకాషూ , ముందే చెట్లగుబురుల్లో కూర్చోడంతో గిరీశంగారూ , కనిపించలేదతడికి… ఇంట్లోనే తొంగుండిపోయాడనుకుంటా ఎదవగాడు!… అనుకుంటూ వెనక్కి తిరగబోతూంటే , …ఎవర్తి కోసం రా వెతుకుతున్నావ్?… అంటూ రంగ ప్రవేశం చేశాడు ప్రకాష్ , ఎడం చేత్తో కుమార్ కాలరట్టుకోడానికి చెయ్యి జాపుతూ…
… ఎవర్తి కోసమో కాదురా!… నీకోసమే!…నీకు బుధ్ధి చెప్పడానికేరా నే వెతుకుతూంటా!!… అంటూ కుడిచేత్తో తనవైపు దూసుకొస్తూన్న ప్రకాష్ ఎడం చేతి మణికట్టట్టుకుని వెనక్కి వంచుతూ , తన కుడి చేతిని ప్రకాష్ దవడ వేపు విసిరాడు కుమార్…
… నా బుధ్ధి కేంరా బంగారం!… నీ బుధ్ధేరా గడ్డి తింటూంటా!…అంటూ విసురుగా వస్తూన్న ఆ చేతి మణికట్టుని ఒడుపుగా కుడిచేత్తో పట్టేసుకుని పక్కకి వంచాడు ప్రకాష్…
… అంత బుధ్ధున్నవాడివేనేంట్రా… సిస్టర్ , సిస్టర్ …అంటూనే నా భార్యని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నావ్?… అంటూ ప్రకాష్ ని బలంగా వెనక్కి తోశాడు కుమార్…
…ఆ ధాటీకి ఓ రెండడుగులు వెనక్కి వేసినా ఆ పైన నిలదొక్కుకుని …సిస్టర్ కాదురా!…సిస్టర్ ఇన్ లా!……బావా… అంటూందిరా నీ భార్య నన్నూ!… అంటూ తన చెయ్యి విడిపించుకుంటూ కుమార్ ని వెనక్కి తోశాడు ప్రకాష్…
…అంచేతేనేంట్రా…నా భార్య గుడ్డలూడదీశావ్?…నే చూ శారా!… అని బుస కొడ్తూ పొట్టేలులా ప్రకాష్ మీదకి దూసుకెళ్ళి అతగాడి నడుమట్టుకుని వెనక్కి తోసి కింద పడేయబోయాడు …
… నువ్ తక్కువతిన్నావ్ ట్రా!… నా కొడుకునెత్తుకునే వంకతో నా భార్య చళ్ళెన్ని సార్లు పిసి కావో?!… నే చూళ్ళేదనుకోకురా!…అంటూ కుమార్ ధాటీనాపుకోడానికి చకచకా ఓ రెండడుగులు వెనక్కి వేస్తూనే తన పొడుగాటి చేతుల్ని ముందుకు జాచి , తన శరీరం బరువంతా అతగాడి వీపుమీదేస్తూ నడుమట్టుకుని ఆపి, ఆపైన వెనక్కి తోసే ప్రయత్నం మొదలెట్టాడు…

….కిచకిచా నవ్వేదిరా నేనాపన్జేసినప్పుడల్లా!… అంత మాత్రాన్న నా భార్యనొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని గుండెల్లోకి దిగేట్టుగా గెం టు తా వ్ ట్రా?!… అంటూ రొప్పాడు కుమార్ , బుర్రతో ప్రకాష్ని డొక్కల్లో కుమ్మడానికి ట్రై చేస్తూ…
…నువ్ తక్కువతిన్నావ్ రా!…నీ బాత్రూంలో నాభార్యని పంగలిరగదీసి మరీ దెం గా వ్ గ ద్రా?!… అన్నాడు ప్రకాష్, కుమార్ పక్కటెముకలమీద పట్టు బిగిస్తూ…
…పోటెద్దుల్లా కలబడ్తున్నారుగానీ ఓపికలున్నట్లు లేవిద్దరికీ!… విడదీయడం మంచిది!… అనుకుంటూ అడుగు ముందుకేశారు విషయమర్థమైన గిరీశంగారు…

…నే ఇంత దగ్గరగా ఒచ్చేసినా పట్టించుకోకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు తోసుకుంటున్నారంటే ఎంత కసిమీదున్నారో?!…అనుకుని , చెరో చేతిలో చెరోడి దండనీ పట్టుకుని విడదీయబోయాడు గిరీశంగారు…ఎవడిదీ అంకలేదు ఆయన చేతుల్లో! … అప్పటికీ పట్టు వదలకుండా వాళ్లని విడదీయబోయాడూ… ఎ హె !… అంటూ ఓ విదిలింపుతో ఆయన్నో పక్కకి తోసేసి కుమ్ములాట కంటిన్యూ చేశారు… …ఆ తోపుకి ఓ రెండడుగులు వెనక్కి వేసినా , పడిపోకుండా ఆపుకుని …ఎదవలు… అని తిట్టుకుంటూ ఓ రెండ్నిముషాలు వాళ్ళని చూస్తూ ఉండిపోయాడు…
… తోపుళ్ళూ , అవతలాడి కాళ్ళకి తనకాలడ్డెట్టి కిందపడేసే ప్రయత్నాలూ , మధ్యమధ్యలో డొక్కల్లో గుద్దుకోడాలూ జరుగుతూనే ఉన్నాయ్ గానీ ఎవరిదీ పై చెయ్యికావటం లేదు…

…చిన్న చిన్న విషయాలకోసం సైలర్స్ తగువు పడ్డమూ ,వాళ్ళని విడదీయడమూ ఆయనకలవాటే!… …ఐతే అక్కడ అధికారముండేది చేతిలో!… …ఇక్కడ లేదుగా! …అంచేత ఉపయోగించాడు గిరీశంగారు ఓ ట్రిక్… …ఏంటా అదీ…అనుకుంటున్నారా?… …జేబులోంచో విజిల్ తీసి మధ్య స్థాయిలో ఊదుతూ , …కౌన్ హై రే ఉధర్!… అంటూ నేవీ స్వరంతో అరిచాడు…
… అంతే!… పోలీసులనుకున్నారో ఏమో , కుమ్ములాటాపి , ఆయాసంతో రొప్పుతూనే దిక్కులుచూస్తూ నిలబడిపోయారు ప్రకాష్ , కుమార్ లు
… అపుడు “…బాబులూ ఛదువుకున్న వాళ్ళల్లా ఉన్నారు!…పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఏంటీ కుమ్ములాట?”…అంటూ వాళ్ళదగ్గరకెళ్ళాడు గిరీశం గారు…

…పోలీసు కాదని తేలిపోడంతో …మీకనవసరం… అంటూ మళ్ళీ కలబడబోయారిద్దరూ!…
…ఆగండాగండి!…అంటూ చేతులడ్డెట్టి వాళ్లనాపి , …బలాబలాలు తేల్చుకోడానికి ఓ సులువైన మార్గం చెప్తానిలారండి!…అంటూ చెరోడి చెయ్యీ పట్టుకుని పక్కనే ఉన్నబాక్ రెస్ట్ లేని సిమెంట్ బెంచ్ వైపు నడిచాడాయన… …అదేదో చూద్దామనో , అలుపు తీర్చుకుందామనో , ఆయన వెనకే నడిచారిద్దరూ…
…ఊఁ… కూర్చోండి దీనిమీద… బైక్ ల మీద కూర్చున్నట్లు!… అంటూ కూర్చోబెట్టి , …ఆర్మ్ రెజ్లింగ్… తెలుసుగా!?…అనడిగాడిద్దర్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ…
…ఓ… అంటూ కుడి మోచేతులు బల్లమీదానించి అరచేతులు కలిపి యుధ్ధం మొదలెట్టబోయారిద్దరూ!…
…నే అంపైర్ గా ఉండనా?!…అన్నాడు టైం చూసుకుంటూ…
…సరే!…అన్నారిద్దరూ…
…టైం రెండే నిముషాలు…
…మరోసారి ఇద్దరి గొంతులూ …సరే!…మొదలెట్టమాఁ… అన్నాయ్…కాస్త అసహనంగా!
…ఐతే ఓ కండిషన్!…
…ఈసారి …ఏంటదీ?! …అన్నాయ్… రెండుగొంతులూ , అనుమానం ఒలకబోస్తూ!…

…ఇంచు మించు ఆ టైం కే ’… ఎవర్తోనే ఫోన్లో ఆ గుసగుసలూ!?… తెచ్చావా ఆ బ్లౌజూ!… అంటూ కవిత కస్సు మనడం, … ఆఁ…అదీ తెచ్చాను , …ఇం కో టీ…తెచ్చానే!… అంటూ మెరిసే కళ్ళతో పరిమళ గదిలోంచి బైటికొచ్చి ఆ …మరో బట్ట… ని కవిత మీదికి విసిరేయడం గూడా జరిగిపోయాయ్…
…చటుక్కున దా న్ని మధ్యలో పట్టుకుని , ఓ పావు క్షణం లో అ దేం టో గుర్తుపట్టినా , …ఎంత పొగరే? పండుగాడొదిలేసిన …ఒన్… అండర్వేర్ నా మీదడేస్తావా?… అంటూ కస్సు మంది కవిత , …ఆ… బట్టని వెనక్కి విసిరేస్తూ…
… నా కొడుకు …ఒన్… అండర్వేరో, …నా మొగుడి పోటుకి చిల్లడిపోయిన నీ పాంటీయో నువ్వే చూసుకోవే!… అంటూ పరిమళ మళ్ళీ వెనక్కి విసుర్తూంటే … , …ఏంటే పరీ అదీ?!…ఎవరి అండర్వేరూ?…అంటూ ఆత్రం పట్తలేని సుభద్రమ్మగారి ఎంక్వైరీ!… , …వింటూండవే పిన్నీ!…అన్నీ అర్థమౌతాయీ!… అంటూ సన్నగా కసిరి , …ఏమ్మాఁ… చూసుకున్నావా?…ఇపుడేమంటావ్?…
…నువ్ మా బెడ్రూంలో బ్రా మర్చిపోలే?!… అలాగే నేనూ మర్చిపోయానేమో ఎపుడైనా?!… చిల్లంటావా?!…పాతదేమో పిగిలిపోయుంటుందీ!…
… పాతదేం కాదు…కొత్తదే!..నా బ్రా కొన్నరోజే ఇదీకొన్నావ్ నువ్వు!…ఇంకా ప చ్చి గా ఉందిది…మీ జంట రతిమదాల వాసన గు ప్పు మంటూందింకా!…మొండిగా వాదించక, నీ బావతో ముచ్చట తీర్చేసుకున్నానని ఒప్పేసుకో!… అంది పరిమళ సామరస్యంగా
…నిజమే!…తీ ర్చుకున్నా!… నువ్ చేసిందేంటిటా?!…అవకాశం దొరగ్గానే నా మొగుడి పక్కలో దూరిపోడవేఁనా!? …అంది కవిత ఇంకా అదే మూడ్ లో…
…నీ కిచ్చిన మాట దాటి మరో ఆడదానికి కడుపు చేశాడే నీ మొగుడు… అది చాల్దూ!…
…ఐతే మాత్రం?!… నా ప నైన తర్వాతే నువ్వూ!
…పో్వే!…ఎవరు ముందైతేనేముందీ!!…
…పందెం గెల్చింది నేనూ!…అంచేత ముందు ముచ్చట తీర్చుకోవాల్సింది నేనూ!… అంటూ కవితా , …అదెలా కుదుర్తుందీ?…వీలు కుదరాలిగా?…అంటూ పరిమళా అలా వాదించేసుకుంటూంటే
…పరిమళా!…నువ్వాగవే!… నే మాట్లాడ్తానాపిల్లతో!…అంది సుభద్రమ్మగారు చిన్నగా…
…ఏఁవక్కర్లా!…మేమూ , మేమూ చూసుకుంటాం , నువ్ పెట్టేయ్ ఫోను!… అంటూ కట్ చెయ్యబోయింది పరిమళ…
…ఏఁవిఁటీ చూసుకునేదీ?!… అరగంటనీంచి వింటున్నాను…అలా వాదించుకుంటూనే ఉన్నారు… మీ మొగుళ్ళొచ్చి చెవఁడాలెక్కదీసేదాకా వాదించుకుంటూనే ఉంటారు…క్షణంలో నే తేల్చేస్తా!…స్పీకర్ ఆన్ చెయ్యి!…అంటూ కఁయ్యిఁ…మంది సుభద్రమ్మగారు… ఆవిడ గద్దింపు కవితక్కూడా వినిపించడంతో , …సరే!…ఆన్ చెయ్యి!… అన్నట్లు తలెగరేసింది … . … దాంతో , …సర్లే!…చేస్తున్నా!…గంటలసేపు సాగదీక తొందరగా కానీ!… అంటూ స్పీకర్ ఆన్ చేసింది పరిమళ…
…వెంటనే … అమ్మాయ్ కవితా!… వినిపిస్తూందా?…అంటూ మొదలెట్టింది సుభద్రమ్మగారు…
…ఆఁ!…అంటూ జవాబిచ్చింది కవిత…
…పరిమళా!…ఎన్నింటికే మన షాపింగ్ పూర్తౌత?… అంటూ డైరెక్ట్ గా విషయంలోకొచ్చేసిందావిడ…
…రెండున్నర దాటిందేమోఁ…
…ఆ తరవాత నువ్ మీ ఇల్లెప్పుడు జేరావ్?…
…దానికి నచ్చజెప్తానన్నదానివి , నన్ను క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తావేంటీ?…అంటూ కఁయ్యిఁ మంది పరిమళ…
…కాస్త ఓపిక పట్టు…అటేపే నే ఒస్తూంట!… …ముందు నే అడిగిందానికి సమాధానం చెప్పు !
… మరో ఇరవై నిముషాలేసుకో!… వెంటనే దొరికాయిగా ఇద్దరికీ ఆటోలూ!…
…అంటే మూడింటికి కాస్త ముందుగా ఇల్లు చేరావన్నమాట!… అమ్మాయ్ఁ…కవితా!…ఎన్నింటికీ నువ్ ముచ్చట తీర్చుకుంటా!?…
… ఏ ముఛ్ఛటా!?…

…ఆఁహాఁ!… … మొలమీద పాంటీ ఉండిపోయిందనే సోయి కూడా లేకుండా పరిమళ మొగుడి …ది …దిం…పిం…చు…కుం…టా!!…
…ఛ!…పిన్నీ!!? …ఏంటే ఆ భాషా?…
…అంతకన్నా నాజూకైన భాష నాటదులే!…ఊఁ…చెప్పవమ్మా కవితా!…
…గడియారం రెండు కొట్టినట్టుంది…అంది కవిత ఎఱ్ఱబడిపోతూన్న మొహంతో…
…సరే!… ఎన్నింటికే పరిమళా , ఆవిడ మొగుడు రక్తాలొచ్చేలా నీ చన్ను కొరికేస్తా!…
…అ బ్బ!…పిన్నీ!…ఛీ!!…
…ఛీ , ఛా లు తరవాత!…ముందు సమాధానం చెప్పు!…
…మూ డై నట్టుంది… అంది పరిమళ , కుమార్ తనని బెడ్రూంలోకి లేపుకుపోతూంటే డిజిటల్ క్లాక్ …మూడు … చూపించడం గుర్తుకొచ్చి…
…అంటే!… కవితా!…పరిమళ కన్నా ముందు నువ్వేగా …ఇ…దౌ…తా… నీ బావతో!…
…ఊఁ… అంది విషయమర్థమైపోడంతో కాస్త శాంతించిన కవిత , సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
…మరెందుకమ్మాఁ…గొడవా?…
…పరిమళే నాతో గొడవెట్టుకుంది…
…నేనా గొడవెట్టుకుంటా!?…నువ్వే దెబ్బలాట మొదలెట్టి నన్నంటావా!!… ఛీ!
…అబ్బ!…పరిమళా , కాసేపు నువ్వూరుకోవే!…కవితా!…ఏం జరిగిందో చెప్పు వివరంగా!…
…నే ఇంటికొచ్చేసరికి , మా ఇంటికి తాళమేస్తూందది…జరిగిందర్థమైపోడంతో కాసేపు దాన్నాట పట్టించి , ఆ పైన నామొగుడు నా కిచ్చినమాట తప్పిన విషయమూ , దాని మొగుడితో నే …ఇ…దై…న విషయమూ చెప్పేసి, దాని కధా తెలుసుకుందామని ట్రై చేస్తే ఇలా ఐంది…
…చెప్పచ్చుకదే ఆ మాటా!…
…ఎక్కడా?!…నువ్ వినేట్టున్నావా?…
…సర్లే!…రాజీ ఐపోయిందిగా!…ఇక ఎవరి పన్లు వాళ్ళు చూసుకోండి…రేపు మధ్యాహ్నం ఒస్తా!…మీ అనుభవాల వివరాలు మీ నోటే విండానికి!…
…ఛీ!…సిగ్గుండాలి ఆ మాటనడానికి!…నీ వయసోసారి గుర్తుతెచ్చుకో!…
…శ్రవణానందమమ్మా!…
సర్లే! అలాగే …ఇంక పెట్టేయ్ ఫోను!…
… ఓ!…అలాగే!… ఐతే నీ సరసుడి లేటెస్టు రంకు తాలూకు రికార్డింగు వినిపించీ!…/143
…ఆల్మోస్ట్ ఆ టైం కే ’…ఐతే ఓ కండిషన్!…’ అని గిరీశం గారనడం… , …ఏంటదీ?!…అంటూ అప్పటికే పంజాలు కలిపిన ప్రకాష్ , కుమార్ లు ఆయన్ని అనుమానంగా చూడ్దం జరిగిపోయింది…
… అఁహఁ…ఏంలేదూ!…రెండు నిముషాలే టైం… అంటూ సర్దుకున్నారు గిరీశంగారు , …నయం!…అసలుద్దేశ్యం బైటపెట్టానుగాదు , నన్ను నవిఁలేసుండేవారు ఎదవలు !…అని మనస్సులోనే అనుకుంటూ
…ఆ కాస్త టైంలోనూ తేలకపోతే!?…
…డ్రా… అనుకోవాలి…
…అంటే?!…
…ముందు కానీండి చెప్తానూ!… ఒన్ …టూ…త్రీ… అంటూ చెయ్యూపారు , స్టార్ట్… అన్నట్లు…
…పోటీ మొదలైంది… ఓ ఇరవై సెకన్లు గడిచిపోయాయి… ఏ మాత్రమూ జరగని చేతుల్నిచూసి ఎవరూ ప్రయత్నం చెయ్యటంలేదా!…అని గిరీశంగారు కాసేపనుకున్నా, ఇద్దరూ సమ ఉజ్జీలేమో ఒకళ్ళ చెయ్యిని మరొకళ్ళు ఏమాత్రం పక్కలకి ఒంచలేక పోతున్నారనే నిర్ణయానికొచ్చేశారు… బిగుస్తూన్న దవడ ఎముకల్నీ , క్షణ క్షణానికీ ఉబ్బిపోతూన్న దండల మీది నరాల్నీ , నుదుళ్ల మీద చిరు చెమటల్నీచూశాక …
…కమాన్!…ట్రై హార్డర్… హాఫ్ ఎ మినిట్ ఓవర్!… అంటూ ప్రోత్సహించారు ఇద్దర్నీ… చూపు తిప్పకుండా బుర్రలూపారిద్దరూ…
మరో నిముషం గడిచిపోయినా చేతుల స్థానాల్లో మార్పుల్లేవుగానీ నుదుళ్లమీది చిరుచెమట బిందువులు కలిస్ చెంపలమీంచి కిందికి ధార గా కారడం మొదలైంది…
…అలా సెకన్లు సాగిపోతున్నామోచేతులు కాస్త దూరమయ్యాయిగానీ , ముంజేతుల పొజిషన్ లో చేంజ్ ఏఁవీఁ లేదు… ఐతే మొదట మోచేతులానిన ప్లేసుల్లో ఎఱ్ఱటి మరకలు కనిపించాయ్ గిరీశంగారికి… …అయ్యయ్యో! సిమెంటు బెంచీమీద ఏవైనా బట్ట వెయ్యవల్సింది…అని నొచ్చుకుంటూ టైం చూసుకుని ,
…అబ్బాయిలూ ఆఖరి ఇరవై సెకన్లు!… ఆఖరి ఐదు సెకన్లనీంచీ కౌంట్ డౌన్ మొదలెడ్తా! అన్నారు , గొంతులో ఎగ్జైట్మెంట్ ని అణుచుకుంటూ…నుదుళ్ళ మీంచి ధారాళంగా చెమట ప్రవాహాలూ , మోచేతుల్నుంచి చిన్నపాటి రక్తపు కాలువలూ బైల్దేరాయ్ తప్ప ఎవరి ముంజేయీ వంగలేదు…
…పైవ్ … ఫోర్ … త్రీ… …టూ… …ఒన్… ప్లీజ్ స్టాప్!… అంటూ అరిచారు గిరీశంగారు , ఉద్వేగం పట్టలేక!…
…ఆయన అరుపు వినో ఏమో!…రోడ్డు మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళే ఓ వాన్ …కఁయ్యిఁ…మనే బ్రేకుల చప్పుడుతో ఆగింది… వెంటనే దాని నెత్తిమీదున్న బ్లూ, రెడ్ లైట్లు ఫ్లాష్ అవడం మొదలైంది…దాంతోబాటే …కౌన్ హైరే వఁహాఁ…అంధేరా హోతేహీ పాకిఁటాఁ ఖోల్దియే!!… …. …..( …ఎవర్రాఅక్కడా? …చీకటి పడగానే పాకిట్లిప్పేశారా?… ….) అంటూ ఓ పోలీసు గొంతు మొరటు తిట్టూ…
…జైహింద్ జమేదార్ సాబ్…చింతాకీ కోయీ బాత్ నఁహీఁ…ఛోటీసీ కాంప్టీషన్…మైఁ హూఁ యహాఁ… అంటూ నేవీ గొంతుతో సమాధానమిచ్చేశారు , పరిస్థితర్థమైపోయిన గిరీశంగారు…
…ఠీక్ హై లెఫ్టినెంట్ సాబ్… జైహింద్!… అన్న సమాధానం , పోలీసు వాన్ బైల్దేరడం వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయ్…
…విన్నారా బాబులూ!… లెండిక!…చల్లగా ఉంది కూడానూ!…మా ఇంటికి పోయి మందు కొట్టుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం… అన్నారు గిరీశంగారు…
…ఆర్మీయా , నేవీ నా??… అన్నాడు తొందరగా విషయమర్థమైపోయిన ప్రకాష్…
…నే వీ…
… నీ దగ్గరేముంటుంది రమ్ము తప్ప!… అన్నాడు కుమార్ నిర్లక్షంగా…
…అలా తీసిపారేయకయ్యా!…రకరకాల విస్కీలుగూడా ఉంటాయ్ మా దగ్గరా!…
…ఎదురుగా మాంఛి బార్ ఉంటే మీ ఇంటిదాకా ఎందుకులేండి?!…అంటూ పార్కు గేటు వైపు దారి తీశాడు ప్రకాష్.. ఫాలో అయ్యారు మిగిలిన ఇద్దరూ…
… అదట్లా ఉంచండి…ఇంతకీ గిరీశంగారికా ఉద్వేగం ఎందుకూ?… ఆయన అసలుద్దేశ్యం ఏంటీ?… అనే ప్రశ్నలు వేధిస్తున్నాయా?… ముందు ముందు తెలుసుకుంటారు!… ఈ లోగా ఊహాగానాలకి సాదర ఆహ్వానం…

… పరిమళ మొబైల్ స్పీకర్లో సుభద్రమ్మగారి రికార్డింగు …ఆన్… అయిందని అనుకున్నాంగా!…ఆ తరవాత…
… ఏదో సినిమా పాత రింగ్ టోన్ వినిపించడం మొదలైంది కాసేపు… ఆ తరవాత హ…లో…?…అంటూ సన్నగా అలసటగా వినిపించింది సరోజామేడం గొంతు…
…ఏ మ్మాఁ…నా గొంతు గుర్తుపట్తనంతగా అలవగొట్టేశాడా?!… అంటూ తమకం కలబోసిన ఓ ఆడగొంతు పరామర్శ…
…అఁహ్ఁ… నువ్వేనా కల్పనా!…
… ఏం?…వా డ నుకున్నావా?…
…అబ్బ!…వాడి ఊసెత్తకు తల్లీ!…
… ఆ…వా డెవడో తెలుసా!…నీ మొగుడు… అంటూ మధ్యలో పరిమళ వెక్కిరింపూ!…
…అహాఁ…నీ మిండగాడు కాదూ!?… అంటూ కవిత రిటార్టూ… … ఎహె!…వినండి!… అంటూ సరోజమ్మగారి మందలింపూ కలిసినా , …అఁహాఁ…ఎందుకో?!… అంటూన్న కల్పన స్వరంలో వెటకారాన్ని కప్పలేకపోయాయి…
…లేశమై నా సున్నితత్వం ఉంటేగా?!…ఉ త్తి ప శు వు!…
… నీ ముచ్చట సందతి వా డి కి చె ప్తా నంటే విన్నావా!…ఇంకా ఫి ట్ గా ఉన్నాలేవోయ్!… నే చూసుకుంటాగా!… అంటూ అడ్డు పడిపోయావ్ గాదూ!…
…మరీ …ఇం త ను కోలే…
…నా లా నాటకమాడావేంటి కొంపదీసీ!…
… నే నేం మాట్లాడలా!…తనే అనుకున్నాడు గాబోసు…
…నే ఉ త్తి మనిషిని కాదని పొద్దున్నే చెప్పానే!…ఐనా ఇలా ఎందుకు చేశాడబ్బా!!… రెచ్చగొట్టావా తననీ!… అని కల్పనంటూంటే … ట క్క్…మని ఆగింది టేపు…
…విన్నావా కవితా!?… అంటూ స్పీకర్ లోంచి సుభద్రమ్మగారి ప్రశ్న…
…ఆఁ…విన్నాను!…ఐతే ఏంటిట?…అంటూ కవిత పొగరుమోతు సమాధానం…
…ఏం టా?!…నీ మొగుడు నీ కిచ్చిన మాట తప్పి ఆ కల్పనకి కడుపు చేశాడనే మా అమ్మాయీ స్వతంత్రించిందీ!… నువ్వు మాత్రం తక్కువతిన్నావేంటీ?…నువ్వూ కులికావ్ గా!…అంటూ అక్క కూతురికి ఒత్తాసు పలికింది సుభద్రమ్మగారు…
…కవిత ఘాటుగా చెప్పేదే!…, …అబ్బ!…పి న్నీ… నువ్ ఊర్కో!…మేమూ మేమూ చూసుకుంటామూ!..రికార్డింగ్ ఆన్ చేస్తే చెయ్యి…లేపోతే ఫోన్ పెట్టేసేయ్!… అంటూ పరిమళ అడ్డు పడిపోకపోయుంటే!…
…ఏవనుకుందో సుభద్రమ్మగారు … , …స ర్లే!…అంటూ ఆన్ చేసింది…
రెచ్చగొట్టావా తననీ!… అని కల్పన అనడం దగ్గర్నుంచీ స్టార్ట్ అయింది…
…,కా స్త అటూ పరిగెత్తించానంతే!…
…అది చాల్దూ!…ఇంతకీ ఏం చేశావో చెప్పు…ఏఁవీఁ…విదలకుండా!…
…అఁబ్బఁ…ఇ ప్పుడు నా వల్ల కాదు తల్లీ…మళ్ళీ కలిసినపుడు చెప్తా!…
…అదేంటీ?!…రేపు ఆఫీసుకి రావా?…
…లేవగలిగితే ఒస్తా!…
…ఐతే బ్రీఫ్ గా నైనా చెప్పు!…
…తప్పదా?…
…తప్పదు!…
…ఇ స్! …సరే విను!… …హాల్లో ఓ నైట్ బల్బే ఉంచా వాడొచ్చే టైం కి…
… అర్థమైందిలే!…కానీ…
… కల్పనొచ్చిందా?… లైటేసుకోలేదేంటీ?! అని పైకే అంటూ చెయ్యి జాపాడు స్విచ్ ఆన్ చెయ్యడానికి…
… ఏం చేశాపావ్?
… సన్నగా …ఇ ష్ష్… అంటూ వాడి చెయ్యో అరక్షణం పట్టుకుని విదిలేశా…
…పట్టేశాడా స్పర్శలో తేడా?!…
..మెత్తటి ట…చ్… చాలదుటోయ్ మగాడ్ని బోల్తా కొట్టించడానికీ!…,
…అవున్లే!…ఏం చేశాడూ?…
…క ల్పీ!… అంటూ చేతులు జాపాడు నా వైపు!…
…నేనైతే మరుక్షణం వాడి చేతుల్లో వాలిపోయేదాన్ని!… నువ్వేం చేశావ్?…
…దొరికిపోనూ ఆ వెంటనే పన్జేసేస్తే!…అంచేత మాట్లాడకుండా దివాన్ అవతలకెళ్ళిపోయా…
…ఏవన్నాడూ?!…
…రమ్మంటూంటే!… అంటూ నావైపొచ్చాడు… , …ఆ …శ… అని కవ్వింపుగా గొణుగుతూ దూరంగా జరిగా…
…అనుకున్నా, అటువంటి పనేదోచేసుంటావని!… ప శు వ ని తెలిసీ కవ్వించడమెందుకూ?…ఒళ్ళు హూనం చేశేశాడని ఒగపులెందుకూ?!…
…బుధ్ధి గడ్డితినీ!…
…సరే!…ఎ లా ఐందో చెప్పు!…
…నే దివాన్ అవతలకెళ్ళిపోయానన్నానా!… కల్పీ , కల్పీ… అంటూ నా వెంటే ఒచ్చాడు… అందకుండా ఓ రౌండు తిప్పించా!… …ఏ య్!…ఉ త్తి మనిషిని కానంటూ ఆ పరుగులేంటీ?… అంటూ బ్రతిమాలాడు , ఉన్నట్టుండి వెనక్కి తిరుగుతూ… …సిధ్ధంగా ఉండడంతో నేనూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగా!… అదో , అప్పుడూ , వాడికి దొరికిపోత!…
…ఓ హ్!…అవా?!… పిచ్చగా పెరిగిపోయాయ్…దొరక్క ఛస్తాయా!…
…అందుకేగదమ్మా ఈ వాకింగులూ , డైటింగులూనూ!…
… సర్లే!…ఇంతకీ అంకాయా వాడి చేతుల్లో?…తెలిసిపోయిందా నే కాదనీ!!…
…లేదనుకుంటా!…లావైపోతున్నావ్ కల్పీ… అంటూ వా ట్ని కసిగా పిసికేశాడు…
…విత్తనమేసేస్తే చిక్కుతానేంటీ…అన్నావా??…
…నోరిప్పితే దొరికిపోనూ?!… అంచేత ఎలాగో వా ట్ని వి డి పిం చు కుని ఓ అడుగు ముందుకేశా!…
…తరవాత?!…
…నా నడుమంకించుకుని వెనక్కిలాక్కున్నాడు…వాడి మొత్తకి ఫెడీ మని గుద్దుకుందమ్మా నాదీ!…
…ఐ పో యిందా ఆ దెబ్బకీ!?…
…ఏమోఁ…కళ్ళు తిరిగినట్లై ముందుకి పడబోయి దివాన్ మీద చేతులెట్టాపుకున్నా!…వాడూ …అంకిన వాట్ని… పట్టుకున్నాడనుకో!…అప్పుడూ నే నెవరో తెలిసిపోత!…
…అదెలా?!… ఓ…అర్థమైందిలే!… ఏవన్నాడూ?
…మే డ మ్!!…అంటూ విదిలేయబోయాడు…
…ఏంచేశావ్?…
…చేతులట్టుకుని ఆపా!…అప్పుడూ… నా బ్లౌజు కుట్లు పట పట లాడిపోత!…
…అ…బ్బ!…ఆ తరవాత!!…
…ఛీ!…ఏం టా మొరటు తనం!…అంటూ వాడి వైపు చురచురా చూశా!…
…విదిలేశాడా?!…
…ఉఁహూఁ… తొంభై డిగ్రీలు మెలిపెట్టేశాడు…
…ఇ స్స్!…ఏఁ వఁ న్నావ్!…
…నోరిప్పితే ఇంకెంత రెచ్చిపోతాడో!…అని దివాన్ మీద తల వాల్చేశా , పైట కొంగు నోట్లో కుక్కుకుంటూ…
…ఆ తరవాత?!…
…ఇంకేముంటుందీ!?…వా యిం పే!!
…అలా ని ల బె ట్టే!!?…
…ఊఁ…
…అ ల వా టుందా?…
…అ స్సల్లేదమ్మా!… మీదబడి కుమ్మడమే తప్ప అంత సరసం కూడానూ నీ అన్నకి?…నీకున్నట్లుందా అలవాటు ముందు నీంచీ!?…
…వెరైటీలు వీడు చూపించినవే!!…
…అహాఁ…ముం దైం దన్నమాట!…
…ఒ క్క సారంతే!…అదీ పొరపాట్న!…
…చెప్పుకో తల్లీ వివరాలూ!…
…మధ్యలో నా పాత గొడవెందుకుగానీ…నీ సంగతి చెప్పు…లేటెస్టుది గా!…
…ఉఁహూఁ…నీ తరవాతే!…
…సరే విను… పెద్దపిల్ల ఫస్ట్ బర్త్ డే రాత్రనుకుంటా!…ఎందుకోగానీ…పిచ్చ వె ఱ్ఱెక్కిపోయినట్టున్నాడు, నీ తమ్ముడూ… రాత్రి మూడుసార్లు వాయించేసింతర్వాతకూడా, తెల్లార్తూండగా …నాలుగో…సారికి సిధ్ధమైపోయాడు…
…ఊఁ…
…దాంతో నాకు చిరాకెత్తి బోర్లా తిరిగిపోయా!…
…ఊఁ…
…ఐనా ఎ క్కి పోయాడు…వా చి పోయున్నాయేమో …అ వీ… చటు క్కున గృ హా ప్రవేశమైపోయింది… అది కొత్త కావడంతో నాకు …భళ్ళు…మని ఐపోయింది… …త న కీ ఓ రెండ్నిముషాల్లో ఐ పో యిందనుకో!…
…బా గా నే ఉందిగా!… కంటిన్యూ చేశారా?…
…ఎ క్కడా?!… తప్పుడు దాంట్లో కెళ్ళిపోయాననుకున్నాడో ఏమో!… ఒకటే …సా…రీ…ల మీద సారీ లూ…
…కరెక్టు చెయ్యలేక పోయావా , రాజ మార్గమ్లోనే ఉన్నావనీ?!…