నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 14

…ఇంకాస్త దగ్గరగా జరుగుబావా!…అంటూ , మొత్తని కాస్త పైకెత్తి , చెరో పిఱ్ఱకిందా తన చెరో పాదాన్నీనొక్కిపట్టేలా దింపుతూ బావ చేతుల్ని స్థనాలమీద వేసుకుని , ఆపైన కుడి చేతి ముని వేళ్ళతో తన …అం…గా…న్ని… రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని … ఊఁ… అంటూ కనురెప్పలార్పానమ్మా…ఇక మొదలె…ట్టన్నట్లుగా… వెంటనే బ్లౌజు హుక్స్ తో కుస్తీ మొదలెట్టాడు… ఇక తప్పదని, నేనే అడుగు హుక్స్ విప్పేసి గుబ్బలపైకి లాక్కుని …ఊఁ…అన్నా!

నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 13→

… మరుక్షణం చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని నలిపేస్తూ దంపుడు మొదలెట్టాడా!?…
…ఆ హా!… మధ్య మధ్యలో ముద్దులెట్టేసుకుంటూ , …చీ…క్కుం…టూనూ!
..నేర్పించి …చేయిం…చు…కోడం…బలేగా ఉంటుంది కదూ!…
…ఊఁ…
…సర్లే, మొదలెట్టాడా దంపుడూ!…
…ఆఁహాఁ… మొదటి గెంటుకే నషాళం అంటేలా!… అఁ…అ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ… అంటూ నే …అదిరి…పడేలా!… …ఇ స్స్… అంటూ నే ఎగజిమ్మీలా!…
…పో…వే!… నా బావ పోటు కి అలవాటు పడ్డనీకా!?… ఏ సూదో గుచ్చు…కున్నటనిపించినా వగలు పోయుంటావ్ నీ బావని ఉబ్బేయడానికి…
…అట్లా తీసి పారేయకమ్మా నా బావనీ!…నా ముని వేళ్లస్పర్శ సోకే సరికి అరచేతికి నిండుగా …ఉ…బ్బి… పోయా…డూ!…
…ఎంతైనా నా బావ ముందు తీసికట్టేలే!… ఊఁ…మొదలెట్టాడా ఊపుడూ?…
…ఆహాఁ… అలా …ఇలా…కాదు…పూనకం వచ్చిన వాడ్లా ఊగిపోడం మొదలెట్టాడు…
…ఓఁహోఁ…పర్లేదన్నమాట!… …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ… అంటూ నాటకం మూలుగులు మొదలెట్టుంటావ్…
…నాటకాలేం కాదు…నిజమైనవే!…ఈసారొచ్చినపుడు నిన్నూ పడుకోబెడ్తాలే!…అపుడు చూద్దుగాని…
…అదీ చూడచ్చులే!…ఇంతకీ …ఏం చేశావ్?…
… దాంతో… అఁ…హ్ఁ… ఆఁ…అ…మ్మ్ …నెమ్మ…దీ!…పిల్లాడు …న…లి…గి…పోతాడూ… అంటూ బావ తుంటి ఎముకల్నట్టుకుని స్పీడునదుపు చేశా… ఒహ్…సారీ!… అంటూ స్పీడు తగ్గించినా, పూర్తిగా బైటికి లాగినట్లే లాగి, మళ్ళీ కొసకంటా దింపడం మొదలెట్టాడే!… ఊఁమ్ఁ…ఇ…స్స్…అని మూలుగుతూనే అద్దం వైపు చూపు తిప్పా, సుమతక్క హావ భావాల్ని చూడ్డానికి…
…ఇంకా చూస్తూనే ఉందా?…
…ఆఁ…మిడిగుడ్లేసుకుని …
…దాంతో నీ బావని ఆపేశావా!…
…ఉఁహూఁ…దాన్ని ఉడికించడానికి ఇంకాస్త మత్తుగా …ఊఁ…ఊఁ…మూలుగుతూ ఎంకరేజ్ చేశా…చిరునవ్వులు చిందిస్తూ…
…ఎంతసేపు …చే…శా…డేంటీ?…
…ఎక్కడా!?…ఓ మూడు నిముషాల్లోనే భళ్లుమని చిప్పిల్లిపోయాడే!…
…నా…ట… లేదు కదూ!…
…పర్లేదనుకో!… ప్రెగ్నెంటని… తొందరగా ఒ ది లే శా డేమో!… అని సమాధానం చెప్పుకుంటూ ప్రేమగా తన తలని రొమ్ములమీదికి లాక్కుని జుత్తు ని వేళ్ళ తో దువ్వుతూ ఉండిపోయానమ్మా…
…ఎంతసేపూ!…
…కాసేపట్లో లేచి బాత్రూంలో దూరాడు…తలుపేసుకున్నాడోలేదో సుమతక్కొచ్చింది పళ్ళు పటపటలాడిస్తూ…
…ఎందుకూ?…ఏవందీ?…
…ఆ…పని… చెయ్డానికి సిగ్గూ బిడియాల్లేవుటే!…అంటూ కసిరింది సన్నగా… …ఏం …పనీ!?…అంటూ సణిగా… చీరా బ్లౌజూ సర్దుకుంటూ… … ఛీ!…చెప్పుకోవాలి కూడానూ!!… అంటూ తన బొటకన వేల్ని నోట్లో పెట్టుకు చీకింది…
…నువ్వేమన్నావ్?
…తర్వాత చెప్తాలే గానీ ముందు బైటికెళ్ళు!…నీ మొగుడోచ్చేస్తాడేమో బాత్ర్రూం లోంచీ!… అంటూ ఖస్సు మన్నాను…ఏవనుకుందోగానీ కిక్కురుమనకుండా బైటికి నడిచింది…దాన్నలా పంపించేయడమూ మంచిదేఐంది! …కాసేపట్లో పాసేజ్ వైపున్న బాత్రూం తలుపు చప్పుడైంది…నే లేచి హాల్లోకెళ్ళేసరికల్లా వాళ్ళ గదిలోకెళ్తున్నాడు బావ…
…అంటే!…సమాధానం చెప్పకుండా దాటేశావన్నమాట!…
…అంత తేలిగ్గా వదిలే రకం కాదులే సుమతక్క! … బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి గదిలో కెళ్ళింతర్వాత మళ్ళీ ఎత్తిందావిషయం!…
…ఏమన్నావ్?…
…సిగ్గుమాలిందానా , నీ కాపురం నిలబెట్టడానికే నేను నీ మొగుడి ముచ్చట తీరుస్త!…అంటూ మండిపడ్డా!…
…నోరు మూసిందా దాన్తో!…
…ఉహూ… …తీరిస్తే తీర్చావ్ … ఆ…ప…నెం…దుకూ?… అంది , మరోసారి బొటకనవేలు చీకుతూ …
…ఏం చెప్పుకున్నావ్?…
…అ…దా!…దాం…తో…నే సరిబెడ్దామనుకునీ… అంటూ కాసేపు నీళ్ళు నమిలి సర్దడానికి ట్రై చేశా…
…దాంతోనైనా ఊరుకుందా?…

…ఉహూఁ …అదో వంక!…అంటూ చురచురలాడింది…
…ఔను!… బావ మోజు తీర్చా ..ఐతే ఏంటిటా?… అన్నానే ఒళ్ళు మండీ… , … కాసేపు నోరు మూసినా … …రేపట్నుంచి నన్నూ …చె…య్య… మంటే?!… అంటూ గునిసింది బుంగమూతెట్టుకుని…
… ఏమన్నావ్?…
…అదా నీ బాధా!…తప్పేముందీ?… …అల…వాటైపోయిన … పనేగా!… అనేశా నోరుజారి…
… మమ్మల్ని…చూ…శా…వేంటే!?… అంటూ నిలదీసిందా!
…ఆఁహాఁ… , …చూడాలేంటమ్మా!… నా మొగుడి అలవాటు నాకు తెలీదూ!…ఐనా… దాం…ట్లో… తప్పేముందీ?… అప్పుడప్పుడు …మ…న్ని… ముట్టుకోనివ్వాలీ!… , మనం…మగాడి …దా…న్ని … స వ ర దియ్యాలీ!… …ముద్దూ చెయ్యాలీ!… అంటూ సర్దేసి , బావ నీకోసం చూస్తున్నాడేమో!…వె ళ్ళ వే!… అంటూ తరిమా!…
… వెళ్ళిందా?…
…నాలుగడుగులేసి వెనక్కొచ్చింది … భయమేస్తూందే!…అంటూ … భయమూ లేదూ , గియమూ లేదూ!… వెళ్ళు… వె చ్చ గా బావ పక్కన పడుకుంటే అన్నీ సర్దుకుంటాయ్… అంటూ చెయ్యుచ్చుకుని గది దాకా తీసుకెళ్ళి …బోల్ట్ వేసుకో! అని చెప్పొచ్చా!…
… మంచం కిరకిర్లు వింటూ అక్కడే ఉండిపోయావా?…
…ఛీ!…నా మొగుడేం కాదుగా! అంచేత మా గదిలోకెళ్ళి నడుం వాల్చా మామంచం మీద…నిద్దరట్టినట్లుంది , …లేవే!…భోంచేద్దామూ…అంటూ సుమతక్క లేపేదాకా మెలుకువరాలే!… ఏం తల్లీ!…అ…న్నీ… సర్దుకున్నట్లేనా!?…అనడిగాను దాని చాటంత మొహం జూసి… …ఔనన్నట్లు సిగ్గుగా తలూపి …ఇప్పుడే వంటైంది…నీ బావనీ నిద్దర్లేపొస్తా!…అంటూ లేడిలా బైటికి పరిగెత్తింది… డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర నా మొహం చూడ్డానికే సిగ్గుపడిపోతూన్న బావ ని మాటల్లోకి దింపి సరదాగా కబుర్లు చెబ్తూ భోంచేశాం…
…ఊఁ…తర్వాత!?…

…ఏవుందీ!…భోజనాల దగ్గరే నిర్ణయమైపోయింది, ఆరోజు రాత్రే ప్రయాణమని… ఏదో పనుందంటూ బైటికెళ్ళిపోయాడు బావ… అప్పుడు కదలేశా సుమతక్కని … ఏమే!…ఏవన్నాడు బావ?… అంటూ…
…ఏం చెప్పిందీ?…
…ఓ మాటా?!…ఓ ముచ్చటా?…పక్కలోకి జేరగానే … లంకించుకుని … పది నిముషాళొళ్ళు హూణం చేసి మరీ నిద్దరోయాడు…దాంతో నాకూ కన్నంటందీ!…ఓ అరగంట తర్వాతనుకుంటా… నే లేవబోతూంటే… మ…ళ్ళీ…నూ… ఈ మ గా ళ్ళు త్తి పశువులు… అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కందగడ్డలా మొహం జేసుజుకుని…
…ఏవన్నావ్?…

…నా మీద కసంతా నీ మీద చూపించారన్నమాట , అన్నదమ్ములిద్దరూ!… అంటూ ఉడికించా!…
…ఏవందీ?…
…ఛీ!… నిన్నట్నుంచీ …ఆ…రు…సార్లు… …నీకూ అలా ఐతే తెలిసొచ్చేది…అంటూ విరుచుకుపడింది…
…అంటే?…నచ్చలేదనా?!…
…నచ్చనిదే నవ్వుమొహం తో నన్ను నిద్దర్లేపుతుందేంటీ?…
…సర్లే!…బుజ్జగించలేదా అక్కనీ!…
…పర్లేదులేవే!…ఇంతకీ బావ నిన్నేమీ అన్లేదు గదా?!…అన్నా దాని కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ… దానికర్థమైంది నా ఉద్దేశ్యం!… ఏమీ అన్లేదన్నట్లుగా తలూపింది …
…అంటే?… సమస్యలన్నీ మంచం మీద సర్దుకుపోతాయంటావ్!…

…కాదా మరీ!…దీని వల్ల మరో ప్రయోజనం కూడా ఉంది!
…ఏంటో అది?…
…ఆలోచించు…నీకే తడుతుందీ!…అంటూ చిలిపిగా కన్ను గీటింది పరిమళ…/77
…అర్థమైందిలే!…అంది కవిత
…ఐతే చెప్పూ!…
…చెబ్తాగానీ ముందీవిషయం చెప్పు… నీ బావేం రంగులో ఉంటాడూ?…
…చెప్పాగా……రంగులోనూ, వాసన్లోనూ గంధం చెక్కేననీ!…
…ఎంతసేపూ నీకు …దా…ని…యావే!…నే అడిగింది నీ బావ ఒంటిరంగని!…
…నే చెప్పింది ఒంటి రంగు గురించే!…నా బావ మా అత్తయ్య పోలిక…పచ్చటి తమలపాకులా ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు…ఎండల్లోతిరిగి కాస్త ముదురురంగుదేలాడంతే!

…ఐతే ఇబ్బందేం రాదులే!…
…ఏ ఇబ్బంది గురించీ నువ్ మాట్లాడేదీ?…
…మనిద్దరికీ తెలుసూ , చదువర్లకీ తెలుసూ.!.. వేరే చెప్పుకోవాలేంటీ?…సర్లే అదట్లాఉంచు… … ఇంటికెన్నింటికొచ్చాడు నా బావా?…నీ బావతో మాట కలిపాడా?… వచ్చాడా స్టేషనుకీ?…
…అబ్బ!ఎన్ని ప్రశ్నలు గుప్పించావే?…విను … నాలుగు దాటుతూండగానే ఒచ్చేసినా , సామాన్లు పాక్ చేస్తూన్నట్లు మా బెడ్రూంలో ఉండిపోయాడు తప్ప బావతోనూ పెద్దగా మాట్లాడ్లేదు , స్టేషన్లో కూడా అలాగే ఉన్నాడు…సుమతక్కతోనైతే కళ్ళూ కళ్ళూ కలపలేదంటే నమ్ము!… అదీ అంతే!…కిక్కురుమనకుండా ఉండిపోయింది… ఇక నా బావ సంగతి చెప్పనక్కర్లే!… దాంతో ముక్తసరి మాటల్తోనే జరిపేశారు మగాళ్ళు…
…కలప…వలిసింది…క లి పే శా రు గా!…మొహం చెల్లలేదేమోలే!… కొంపదీసి దొరికిపోయాడేంటి నా బావా!…

…నేనూ దానిగురించే భయపడి చచ్చాను…అదృష్టం కొద్దీ ఏమీ కాలేదులే!…ప్రయాణంలోకూడా , నా బావ అలాగే ఉన్నాడు …భోజనాలు కానిచ్చి అందరం పడుకున్నాం… తెల్లారేసరికి మావూరు జేరాం…
…ఆరోజేమీ మాట్లాడ్లేదా సుమతక్కా!?…
…ఉఁహూఁ…నన్నింటిదగ్గర దింపేసి కాఫీల్తాగి వాళ్ళింటికెళ్ళిపోయారిద్దరూ…ఓ మూడ్రోజుల్తరవాతే కనిపించింది సుమతక్క…బా గా నలిగిపోయీ…
… నా బావ విత్తనం నాటుకుందేమో!…
… నాకూ అదే డౌటొచ్చింది…ఏమే!…ఏ…వ…న్నా…నా!…అన్నా , మా అమ్మ లేకుండా చూసి… , … తెగ సిగ్గుపడిపోయింది తప్ప సమాధానం చెప్పలేదు కాసేపు… ఏమోనమ్మా!… కానిస్తాడో లేదో నీబావ!…అంటూ నిష్టూర్చింది , మరో రెండుసార్లు రెట్టించింతర్వాత…
…అదేంటీ?… చె ప్పే సిం దా?… ఒకవేళ …ఏ…మై…నా ఐతే …తీ…యిం…చే…సు…కోమన్నాడా??…

…నేనూ అదే అడిగా!… …ఛీ!…ఎలా చె బ్తా ననుకున్నావే!… అని గదిమింది … మరెందుకిలాఉన్నావ్?…ఒంట్లో బాలేదా?…అన్నా … …ఏం మంత్రం వేశావ్ తల్లీ!…అంత గంగవెఱ్ఱులెక్కిపోతున్నాడు నీ బావా!…అంటూ ఫైరైపోయిందది…
…ఓహో!…నువ్ చేసిన అలవాటు పుణ్యమా! అని… రోజూ ముద్దు చెయ్ మంటున్నాడేమో!… అంటూ కిసుక్కున నవ్వింది కవిత
… ఆఁహాఁ… అంతేకాద్ట… గత నాలుగు రోజుల్నుంచీ అందుబాట్లోకొస్తే వేళా పాళా చూడకుండా పక్క మీదికి లాక్కుపోయి గూళ్ళు కదిలిపోయేలా అ…ద…ర దున్నుతున్నాడ్ట… ఇవాళ… పట్టపగలు , కరివేపాకు కోసం పెరట్లోకెళ్ళబోతూంటే , పడగ్గదిలోకి లాక్కుపోయి వాయింపు మొదలెట్టాడ్ట… వెతుక్కుంటూ తలుపుదాకా వచ్చిన అత్తయ్య నవ్వుకుంటూ వెనక్కి తిరిగెళ్ళిపోయిందిట… వంటింట్లో ఆవిడ ముసిముసి నవ్వులు భరించలేక ఛస్తున్నాననుకో!… అంటూ రుసరుసలాడింది… …సర్లేవే!…ఇంతకీ నచ్చిందా లేదా ఆ ధాష్టీకం?…అనడిగేశా!

…ఏవందీ?…
… బా…గా…నే …ఉందనుకో!…అంటూ సిగ్గుపడిపోయినా , …పడ్డ విత్తనం… చెదిరిపోతుందేమో నని భయంగా ఉందమ్మా!… డాక్టర్ దగ్గరకెళ్దామా!…అనుకుంటున్నా!…అంటూ వాపోయిందది …
…కొంపదీసి వెళ్ళిందేంటీ?….
… లేదులే!…ముందు సలహా కొచ్చింది నా దగ్గరకి…అ లా ఏం కాదులేవే!… ఐనా …అధికం అధికస్య ఫలం…అంటారు… దిట్టమైన కొడుకుడ్తాడ్లే!…మరో సౌకర్యముంది…ఎవరికీ …ఏ…సందేహమూ…రాదు… అనవసరంగా బైట పడిపోకు… అంటూ దువ్వాను…
…ఒప్పుకుందా?…
…పోలికల దగ్గర సమస్యలొస్తే!…అందది బిక్క మొహంతో!…
…ఆ ఆలోచన …ముందే…ఉండాల్సింది…అన్నావా?…

…బెదిరిపోదూ నేనామాటంటే?… అంచేత … భయపడకే!… , …మగాళ్ళిద్దరూ పచ్చటి వాళ్ళు… నీ పోలికతో పచ్చటి కొడుకుడ్తాడు…వంశోధ్ధారకుడ్నిచ్చావని అత్తయ్య సంతోషిస్తుంది…అంటూ ధైర్యం నూరిపోశా! …దాంతో చాటంత మొహం చేసుకునెళ్ళిందది…
…బావుంది… ఇంతకీ …పనయ్యిందా…లేదా?…
…ఆహాఁ… ఓ వారం రోజుల తర్వాత… మా అమ్మ, అత్తయ్యల వెనకాతలే ఒచ్చింది సిగ్గు పడిపోతూ!… … నీ వెనకాతలే పని పెట్టిందే నీ అక్క!…అంటూ అమ్మ డిక్లేర్ చేసింది సంతోషంగా… సహాయానికి నే ఉన్నాలేమ్మా ఆడపడుచా!…అంటూ ఎక్కసాలాడింది మా అత్తయ్య… …థాంక్సే!… అందది చాలా సిన్సియర్ గా … సీనియర్సు బైటికెళ్ళిపోయింతర్వాత నా చెయ్యట్టుకుని… … ఓ సందేహం!… అంటూ నాన్చా , కాసేపు…
…ఏంటదీ అందా?…ఏం చెప్పావ్?
…ఆహాఁ… ఏం లేదూ!…బావ కూడా విజృంభిస్తున్నాడన్నావ్ కదా ఒచ్చినప్పట్నుంచీ!…అంచేత… త…నే… అని గ్యారెంటీ ఏంటీ!…అని…అంటూ నీళ్ళు నమిలా!… … త…నే… అంటే…అంటూ కనుబొమలు పైకెత్తింది ప్రశ్నార్థకంగా!… …అ దే నే!… త…నూ… అంటూ ..దీ…న్నట్టుకున్నా!…అంటూ పైట మరుగునున్న బంగారం పుస్తెల గొలుసట్టుకుంది పరిమళ…
… అప్పటికి కానీ అర్థం కాలేదన్నమాట…ఏవందీ?…
…నీ బావకంత సీనే ఉంటే …ఇంత కాలం… ఆగాలేంటీ?… ఈసడింపుగా అందది , కాస్త గొంతుపెంచి … …గొంతు తగ్గించవే!…ఎవరైనా వింటే కొంపలు ములుగుతాయీ!!…అంటూ దాన్ని హెచ్చరించి… , …చూడూ!… ఆ ఆలోచన తుడిచెయ్ నీ మనస్సులోంచి… … ఎ వ రై నా కావచ్చనిపిస్తుంది నాకేతే!… …మనఃస్పూర్తిగా అదే నమ్ముకో ! నువ్ సుఖపడ్తావ్… అందర్నీ సుఖపెడ్తావ్!… అంటూ నీతులు చెప్పా… ఏ కళ నుందో బుర్రాడించింది …నిజమే!…అన్నట్లుగా… …కాసేపాగి …మంచి సలహా ఇచ్చావ్…ధాంక్సే!… అంటూ మెరిసే కళ్లతో నా బుగ్గమీదో ముద్దు ప్రసాదించింది… … అప్పుడనేశా!…ఉత్తుత్తి థాంక్స్ చాలవమ్మా!…అని…
… నాకర్థమైందిలే నీ ఉద్దేశ్యం…సుమతక్క కి కూడా అర్థమైందా?…
…ఉఁహూఁ… … ఏంకావాలీ?…నీకో నాలుగు పట్టుచీరలెడ్తాలేమ్మా!…అంటూ ప్రామిస్ చేసేసింది ధారాళంగా!… …. అద్సర్లే!…నీ మోజు తీర్చుకున్నావ్ కానీ బావదో?!… అనేశానే , ఎఱ్ఱబడిపోతూన్న బుగ్గల్ని దాచుకోడానికి తల దించేసుకుంటూ…
…అర్థమైందా సుమతక్కకీ!?…
…కాసేపు నా మొహంకేసి అయోమయంగా చూసినా , …ఛీ సిగ్గుమాలిందానా?…ఈ టైం లోనా?!…అంటూ రుసరుసలాడింది…ట్యూబ్ లైట్ వెలగడంతో
…ఏవన్నావ్?…
…ఇ ప్పు డే నని నే అన్నానేంటీ?!… అంటూ సణిగా… … సర్లే… పసివాడికి ఐదోనెలొచ్చేదాకా ఉంటావ్ గా… వెళ్ళేముందో నాల్రోజులుందుగాని నాదగ్గర…అం ద రి ముచ్చట్లూ తీరుతాయ్… అని ఎక్కసంగా అంటూ వెళ్ళిపోయిందది…
…జాణ వే! …లోడ్ … దిగగానే నీ మనసైన బావతో మూడ్నిద్దర్లకి ఏర్పాటు చేసేసుకున్నావన్నమాట! … దాంతో రావడం తగ్గించిందా సుమతక్క?!…
…అదేం లేదు…వేవిళ్ళు మొదలయేదాకా రోజూ ఒచ్చేది… ఆ తరవాత ఫోన్లూ …కలిసే లేడీ డాక్టర్ దగ్గరకెళ్ళేవాళ్ళం మంత్లీ చెకప్స్ కి…
…నీ బావా , నువ్వూ…నా బావా , సుమతక్కా … … ఎదురడ్డారా ఈ మధ్య కాలంలో?!…
…ఉఁహూఁ… పండుగాడి నామకరణం రోజు దాకా వీలుకాలా…
…ఎలా ఉన్నాయేంటీ మగాళ్ల రియాక్షన్సూ?…
… పల్చబడ్డ శరీరంతో , బరువెక్కిన రొమ్ముల్తో , చలాకీగా తిరిగే నన్ను చూసేసరికి అ దో లా మెరిశాయమ్మా నా బావ కళ్ళూ!… ఇక , బరువుగా తిరుగుతూన్న సుమతక్కని చూసి ఖంగు తిన్నాడ్లే నీ బావ… … మీ అక్క కూ డా నా?!…ఎప్పట్నుంచీ!?… అంటూ గొణిగాడే నా చెవిలో… … మనింటిదగ్గర్నుంచి ఒచ్చినప్పట్నుండీ!… అంటూ కొంటెగా తనకళ్ళల్లోకి చూశా…
…బైట పడ్డాడా!?…
…ఉఁహూఁ… …గుండెలు తీసిన బంటోయ్ నీబావా!… …అలాగా!… సంతోషం!… అంటూ మొహంలో ఏ భావమూ లేకుండా నాదగ్గరనేసి , కంగ్రాట్స్ చెప్పేశాడమ్మా ,నా బావ దగ్గరకెళ్ళీ!…
…తనెలా రియాక్టయ్యాడూ!?…
…అమాయకుడమ్మా నా బావ!… సంతోషంగా …థాంక్స్… చెప్పాడు నీ బావకి … ఆ క్షణాన్నే నే నిర్ణయించేసుకున్నానే!… అంటూ ఆగింది పరిమళ మెరుస్తూన్న కళ్లతో…
… …ఏంటో ఆ నిర్ణయం?… అన్నప్రశ్న కోసం ఎదురుచూస్తున్నావ్ కదూ! … మనసుతీరా నీ బావని సుఖపెట్టడానికి నిర్ణయించేసుకున్నావని తెలుసులేమ్మా!…అద్సరే!…నా బావని చూసి సుమతక్క ఎలా రియాక్టయిందేంటీ?…
…బెదురూ , సిగ్గూ కలగాపులగమైన భావం కనిపించిందమ్మా , దాని మొహంలో! మొహమాటంగా తప్పుకోబోయింది … దాంతో నెమ్మదిగా దాని పక్కన జేరి …కంగారు పడకే!…ఏ మీ కాదూ!…అని ధైర్యం చెప్పి , … పలకరించు నీ మరిదినీ!?… అంటూ ప్రోత్సహించా… దాంతో సర్దుకుని మాట్లాడింది నీ బావతో…
…సర్లే!… నీ ముచ్చట తీర్చిందా సుమతక్కా!…
..తన ప్రమేయమేమీ లేకుండానే ఐపోయింది… దాని అత్తగారు నాకూ మేనత్తేగా!… అంచేత ఓ పదిహేన్రోజుల్లో నే బైల్దేర్తాననగా , ఆవిడే దగ్గరుండి తీసికెళ్ళింది వాళ్లింటికి… రాత్రి ఎందింటికొచ్చాడు బావ… సరదా కబుర్లతోభోజనాలైంతరవాత మేడమీద తన పడగ్గదిలోకెళ్ళిపోయాడు , గుడ్ నైట్ చెబ్తూ … మరో అరగంట తరవాత పండుగాడికి పాలిచ్చి , నాకేర్పాటు చేసిన గదిలోపడుకోబెడుతూంటే … వాడ్నిలా ఇచ్చి , నువ్వూ , నీ అక్కాకబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకోండంటూ పసివాడ్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది మా అత్త…
… ఇంకేమీ!…చెయ్యుచ్చుకుని నిన్ను తనమొగుడి గదిలోకి తీసికెళ్ళిపోయిందా!?…
…దానికంత ధైర్యం కూడానూ!…అంచేత కాసేపు చల్లగాలిలో తిరిగొద్దాం రావే!…అంటూ పైకి లాక్కెళ్ళా!…బావా అక్కడే పచార్లు చేస్తున్నాడు… చిన్నతనపు కబుర్లు మొదలెట్టాం ముగ్గురం… , మధ్య …చ లి… అన్నట్టుగా … సన్నగా ఒణికా… ఒళ్లంతా కదిపేస్తూ… చలేస్తుందా పరీ… అంటూ తన గదిలోకి దారితీశాడు … గదిలోకెళ్ళింతర్వాత బావ ఎదురుకుండా కూర్చుని కబుర్లు కంటిన్యూ చేశా… ఇంతలో బావ పుంజుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళ గురించీ , కామన్ ఫ్రెండ్స్ గురించీ జోక్స్ మొదలెట్టాడు… పైటెక్కడుందో పట్టించుకోకుండా విరగబడి నవ్వడం మొదలెట్టా… తన కళ్ళు మెరవడం మొదలైంది…
…మీదడిపోయాడా?…
… ఇంతలో నిద్దరొస్తూందంటూ సుమతక్కలేచింది…దాంతో నేనూ లేచా!…కాసేపుండు పరీ!…అంటూ నా చెయ్యట్టుకున్నాడు …నా నరాలు …జి…వ్వు… మన్నాయ్…
…ఇంకేమీ!…నువ్వేమీదడిపోయుంటావ్…
…ఉహూఁ… పిల్లాడు లేచాడేమో చూసొస్తా !…అంటూ నేనూ లేచా!…
…మీ అత్తయ్య లేస్తుందేమో నని భయమేసుంటుంది….
…అదీ ఓ కారణమే అనుకో!… రొమ్ములు కూడా బరువెక్కడంతో , పండుగాడ్ని ఫీడ్ చేస్తే…అనిపించీ!…
…నిజమేలే!…ఆ పైన నీ బావచేత ఎలా నలిపించుకున్నా పర్లేదు… అంటూ కన్ను గీటింది కవిత…/80
…ఊఁ… అంచేతే అత్తయ్య గదిలోకెళ్ళా…చప్పుడు విని తను కళ్ళు తెరిచింది… పిల్లాడ్ని తీసుకుని పక్కకెళ్ళబోతూంటే … ఇక్కడే అడ్డం వేసుకోవే!…మనమేగా ఉన్నదీ!…అంటూ కూర్చోబెట్టేసింది …ఆవిడతో కబుర్లు చెబ్తూనే …పని… కానిచ్చి , పిల్లాడ్ని పడుకోబెట్టేసి , ఇంకాసేపు ఆ మాటా , ఈ మాటా చెబ్తూనే ఆవులించా కావాల్ని…నిద్దరొస్తూన్నట్లుంది , వెళ్ళి పడుక్కోమ్మా… అంటూ తనూ కళ్ళు మూసుకుంది…
…ఇంకేమీ!…చకచకా మెట్లెక్కి నీ బావ పక్కలో దూరావా?!…
…నయం…మళ్ళీ అత్తయ్య మాగదిలోకొస్తే!!… అంచేత ఓ పదినిముషాలు నాగదిలోపడుక్కుని , ఆపైన మెల్లిగా మేడమెట్లెక్కా!…బావ కాలుకాలిన పిల్లిలా తిరుగుతున్నాడు గదిలో… నే గదిలోకడుగెట్టగానే కాస్త బెరుగ్గా నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని , బిడియంగా ఒళ్ళు తడిమేస్తూ నా పెదాల మీద తన పెదాలానించాడు…
…అంటే!…చప్పగా ఉందన్నమాట!…
…అఁ…హఁ… అలా అన్లేను కానీ , నీ బావ లా ఆడదాన్ని రెచ్చగొట్టి లొంగదీసుకోడమో!… నీ మొగుడ్లా ధాష్టీకంగా ఆక్రమించేసుకోడమో అందరు మొగాళ్ళ వల్లా కావే!
…మరేంచేశావ్?…
…స్వతహాగా కాస్త మొహమాటస్తుడమ్మా నా బావా!…ఆ విషయం గుర్తొచ్చి, నేనే దగ్గరగా జరిగి , మా పెదాల మధ్య ఒత్తిడి పెంచా!… దాంతో పుంజుకుని , నన్ను కౌగిట్లో నలిపేస్తూ , నా పెదాలు జుఱ్ఱుకోడం మొదలెట్టాడు…కాసేపు సహకరించి , ఆపైన నా పెదాల్ని విడిపించుకుని …ముం…దు …తలు…పేసి…రా!…ఆ …పై న నీ ఇ ష్టం… అంటూ ఒగర్చా , పెద్దగా అలుపు రాకపోయినా!…
…ఆ పన్జేసొచ్చి …ఇప్పుడేంటి!?… అన్నట్లు నీ ముందు నిలబడ్డాడా!?…
… అంత అన్యాయం కాదులేవే! నన్ను మంచం మీదికి లేపుకెళ్ళాడు…
…మీదడిపోయాడా?…
…ఉఁహూఁ…నన్ను సున్నితంగా పడుకోబెట్టి , ఎగసి పడుతూన్న గుబ్బల్నీ, కాస్త పెద్దదైన బొడ్డునీ , చెమర్చిన పొత్తికడుపునీ , నిండైన తొడల్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ నిలబడి పోయాడమ్మా మంచం పక్కనా!
…అంటే!…నువ్వే పైట జార్చేసి , కుచ్చెళ్ళని బొడ్డు కిందికి లాగేసుకున్నావన్నమాట!…
…ఛ!…నే కావాలని చేశానేంటీ!… నన్ను మంచం మీదికి మోసుకురావడంలో అ లా అయ్యాయేమో!…
…సర్లేవే!…ఏంచేశావేంటీ?…
…ఏంటలా చూస్తున్నావ్?!…అంటూ తనచెయ్యట్టుకుని నా పొత్తికడుపుమీదెట్టుకున్నా…
…దాన్ని కుచ్చెళ్ళలోకి దోపేసి గొల్లిని కెలికాడా?…
…చెప్పాగా అంత ధైర్యస్తుడు కాదనీ!… షాక్కొట్టినట్లుగా వెనక్కి లాక్కోబోయాడు… చటుక్కున దాన్నట్టేసుకుని , చీర పైనే ఇంకాస్త కిందికి జరుపుకుని ,నా చేతుల్ని పక్కలకి జార్చేసుకుని, కావాల్నే కళ్లు మూసుకున్నా… అపుడైనా …నువ్వన్న…పని…చేస్తాడేమో నని!…
…చేశాడా!?…
…ఊఁ…కాపోతే చాలా మెల్లిగా!… ఓ పది క్షణాలక్కడే ఉంచి ఆ పైన భయం భయంగా కుచ్చెళ్ళలోకి జొనిపాడు…నచ్చిందన్నట్టుగా ఓ చిన్నపాటి చిరునవ్వు చిందిస్తూ , మైకంగా …ఇ…స్స్…అని మూల్గా… దాంతో ధైర్వమొచ్చిందేమో, చెయ్యింకాస్త లోపలికి జరిపి వేళ్లతో పొత్తికడుపుకి బాగా కిందిగా నిమరడం మొదలెట్టాడే!…
… ఇంకేమీ!…తొడలిప్పేసుకుంటూ నీ బావ చేతిని …పూ పువ్వు… మీదికి లాక్కున్నావా?…
…లే దు… దాన్నట్టుకుని విసురుగా బైటికి లాగేశా!…
…ఛీ!…పాకాన్న పడుతూన్నదాన్ని చెడగొట్టావ్ కదే!…
ప్రాణాలు జి…వ్వు…మంటూంటే ఏం చెయ్యనూ!?…
…నీ మొహం!…మళ్ళీ ఎంత టైం పట్టిందో నీ బావకి ధైర్యం రావడానికి!?…
…ఏం పట్టలా!…వెంటనే నామీదికి ఒంగి ముందు బొడ్డునీ ఆపైన …బి…ళ్ళ…నీ ముద్దులాడాడు…నే సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోయా ఆ చేష్టలకి…
…చిమిడినట్టే ఉందిలే నీ సిగ్గూ!…ఐనా అవెలా బైటపడ్డాయ్ అంత తొందరగా?…
… అక్కడేఉంది ట్రిక్కు!…
…ఏంటదీ?…
…బావ చెయ్యి బైటికెలా లాగేనో తెలుసా!…చీర కుచ్చెళ్ళూడిపడిపోయేలాగ!…
…దాంతో బొడ్డు బైటపడితే పడచ్చుగానీ , … లోపల పెట్టీకోటుండగా …బి…ళ్ళె…లా…బైటపడిందీ?
…అ…దుం…టే…గా!…
…అదేంటీ..
…కిందికెళ్ళినపుడు విప్పేసొచ్చాగా!…
…ఛీ!…సిగ్గుమాలిందానా! …మీ అత్తయ్య చూసుంటే!…
… జాగ్రత్త పడ్డాలే!…
…సర్లే!… వెంటనే వాడకం…మొదలెట్టేశాడా నీ బావా?…
…నేనూ …దా…ని…కే…ఎదురుచూశానే!… కానీ అలా చెయ్ లే!…
…మరేం చేశాడూ?…
… చాల సేపు ఉ బ్బి పోయిన వీ ట్ని నిమురుతూ , మొనల్ని సాగదీస్తూ ఉండిపోయినవాడే!…ఎందుకో గానీ , నా తల కి దగ్గరగా జరిగాడే!…
…ఎందుకేంటీ?… ము ర ళి… వాయిస్తావేమోననీ!…కానిచ్చావా ఆ ప నీ?!
…ఉఁహూఁ…
…అదేం పాపం?!…
…ఎప్పుడూ నేనేనా ముందు బైట పడిపోవల్సిందీ?… అంచేత మీదమీదకొచ్చేస్తూన్న తన డేరా కఱ్ఱని లుంగీమీంచే చెయ్యేసి ఆపా!!…
…బెట్టెందుకో!?…
… లేపోతే పల్చబడిపోముటే మనం?!…
…సర్లే , కానీ!…
నా చెయ్యడగానే మరింత నిగిడాడు … తన చేతిని ఇంకాస్త కుచ్చెళ్ళలోకి జొనిపేసి, ముని వేళ్ళతో…ఆ …పెదాల్ని… ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు… …ఒ ద్దూ!… అంటూనే తొడల్నింకాస్త విప్పి , తన కఱ్ఱ నలాగే చిన్నగా నిమరడం మొదలెట్టా!… క్షణక్షణానికీ బిగిసి పోతూ పై పైకి లేచి పోతూన్నా, నా పూరెమ్మల్ని పై పైనే రుద్దుతూ ఉండిపోయాడు తప్ప వేళ్ళేమీ జొనిపీలేదు… ఇంకిలా కాదని , తన చేతిని విసురుగా బైటికి లాగేశానమ్మా!…

… ఇంకేమీ! …ఊడొచ్చుంటాయ్ నీ కుచ్చెళ్ళు…బైట పడిపోయుంటుంది , జుత్తు మాటునుంచి మెరిసిపోతూన్న నీ బంగారం బిళ్ళ!…,
…జుత్తెక్కడుందీ?!…
…అంటే!…శుభ్రంగా గీసేసుకున్నావా తల్లీ?…
…ఆఁ…
…అదెప్పుడూ!…
…సాయంత్రం స్నానానికెళ్ళినపుడు… ఇంతసేపేంచేస్తున్నావే?…అనడిగేసింది కూడానూ, సుమతక్క!..
…ఏం చెప్పావ్?…
…మనసైన మగాడిదగ్గరకెళ్ళేటపుడు శుభ్రం చేసుకోరేంటీ!..అన్నా!… …కొత్తకొత్తవన్నీ రేపెట్టమ్మా నీ బావకి… రేపట్నుంచీ నా ప్రాణాలు తింటాడు!!…అంటూ నిష్టూరాలాడిందది…
…అద్సర్లే!…నీ బిళ్ళని చూసింతర్వాతైనా తన ది నీ నోట్లో పెట్టేస్తూ తలకిందులుగా మీద వాలిపోయాడా?…
…మర్యాదస్తుడమ్మా నా బావ!… కనుగుడ్లు పత్తికాయల్లా చేసుకుని చూస్తూ ఉండిపోయాడుతప్ప , నువ్వన్న పనేం చెయ్ లేదు…
…బాగుంది వరస…మరేంచేశావ్?…
…లుంగీ మీదనుంచే తన …దా…న్న…ట్టుకున్నా!… తను బెరుకు బెరుకుగా చూపుడు వేల్ని రెమ్మల్లోకి జొనిపాడు… నే మైకంగా …ఇ…స్స్…అని మూల్గా!…ఉబ్బిపోయిన నా గొల్లి రెమ్మల్లోంచి బైటికి పొడుచుకొచ్చినట్లుంది , బొటకన వేలు కాంబినేషన్ తో దా న్ని నలపడం మొదలెట్టాడు… ఇంక ఓర్చుకోలేక , రెండోచేతినీ జత కలిపి విసురుగా మీదికి లాక్కున్నా!… కంగారు పడిపోతూ కాపుగా ఓ చేతిని మంచం పట్టీమీదాన్చి , ఓ తొడని నా తలావతల వేశాడు…
… కంగారెందుకూ!?…
…నాల్గు నెల్ల బాలింతని కదమ్మా!…మీదడిపోతే నలిగిపోతానేమోననీ!…