నాన్న కానీ నాన్న 7

హాయ్ నేను సుమ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన నా నిజమైన సంఘటన మీకు అందరికీ నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను
కథలోకి వస్తాను ఆరోజు సాయంత్రం అమ్మ వచ్చింది నాన్న అతని గదిలోకి వెళ్లిపోయాడు నేను రాత్రి భోజనం చేసి అలిసిపోయి పడుకున్నాను

నాన్న కానీ నాన్న 6→

చాలా సేపు పడుకున్నాను సుమారు ఎనిమిది గంటలకు మంచం ఎక్కితే తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు కూర్చున్నాను పుస్తకాలు తిరగేస్తూ నా స్నేహితులతో పరీక్షల గురించి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పాలంటే నేను చదువులో ఎప్పుడూ ముందు ఉంటాను దాని వల్ల చదువు కి ఎటువంటి ఆటంకములు లేదు పరీక్షల మీద భయం అసలు లేదు
అలా పొద్దున 9:30 వరకు చదువుకున్నాను అమ్మ కూడా ఉద్యోగానికి వెళ్లి పోయింది
నేను స్నానం చేసి టిఫిన్ తిని కూర్చున్నాను ఇది ఏంటి నాన్న ఇంకా రాలేదు సరే చూద్దాం పడుకున్నాడేమో అని పుస్తకాలు తిరగేసి చూస్తున్నాను అలా చూస్తూ చూస్తూ సమయం 11:30 అయింది అయినా నాన్న గదిలోనుంచి చలనం లేదు ఏమైంది నాన్న రాలేదు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను మామూలుగా గా నాన్న పది గంటలకి నిద్రలేస్తాడు నేను ఉన్న సంగతి మర్చిపోయా డా అని అనుకున్నా తాను అలా సమయం 12 అయ్యింది ఏమైంది నేను ఒకసారి నాన్నకి కనిపిస్తే గుర్తు వస్తానేమో అనిపించింది
నాన్న గదిలోకి మెల్లగా తొంగి చూసాను నాన్న లేచి ఉన్నాడు
నన్ను చూసి ఇ మళ్లీ దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నాడు ఏమైంది నాన్నకి అని అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నేనే ఒక సారి ఇ గది లోకి వెళితే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించండి మళ్లీ వద్దులే ఎందుకు వచ్చింది ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాడు అనుకుని నా గదిలో గంటసేపు కూర్చున్న కానీ ఆగలేకపోయాను
అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామని నాన్న గదికి వెళ్ళాను నాన్న భోజనం పెట్టనా అని అడిగాను నాన్న సమాధానం ఇవ్వలేదు
ఇలా కాదు నాన్న ని వేరే లాగా లొంగ తీసుకోవాలి అనుకున్నాను
నా గదిలోకి వెళ్ళాను మంచి చీర తీసి కట్టుకున్నాను కావాలని చీర బొడ్డు కనిపించే లాగా కట్టుకున్నాను అది సిల్క్ చీర పసుపురంగు చీర కొంగు పలచగా ఉంటుంది పసుపు రంగు జాకెట్ అది కూడా కాస్త పలచగా గానే ఉంటుంది లోపల బ్రా ధరించి నల్లది బయటకి కనిపించే లాగా జాకెట్ బయటకి భుజం మీద తాడు పెట్టాను చీర కొంగు చుట్టుకొని బొడ్డు కింద దోపాను అచ్చం చూడడానికి తెలుగింటి గృహిణి లాగా అనిపించింది నా సెల్లు కనిపించే లాగా చీర కొంగు పైకి లేపి ఉంచాను ఇంకా అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుని ఆనందపడ్డాను ఇప్పుడు కానీ నాన్న నన్ను చూస్తే అమాంతం పట్టుకుంటాడు అన్న ఉద్దేశంలో నాన్న గది కి వెళ్ళా నాన్న నన్ను చూశాడు నేను నాన్న కి భోజనం చేద్దాం పదండి అన్నాను నన్ను ఒక్కసారిగా చూడగానే నాన్న కళ్లు అలా తెరిచి ఉండిపోయాడు
ఇదేమిటి సుమ నువ్వేనా ఇలా చీర వేసుకున్నావు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నావా అని అని నన్ను అడిగారు
లేదు నాన్న మామూలుగానే కట్టుకున్నాను ఎలా ఉంటుందో అని చూద్దాం అనుకున్నా
అవునా భలే ముద్దొస్తున్నావ్ తెలుసా వచ్చి పక్కన కూర్చో అంటూ మంచం పైన కూర్చున్న
నాన్న మంచం పైన అలాగే పడుకుని ఉన్నాడు నన్ను అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు నాన్న చూపు నల్లటి బ్రా మీద పడింది నేను కూడా అది కనిపించే లాగా జాకెట్ పైన భుజానికి పెట్టాను నాన్న అది గమనించి భుజం పైన చెయ్యి వేసాడు
ఇదేమిటి చూసుకోలేదా అన్నాడు అప్పుడే నేను నేను ఏమీ తెలియనట్టు నాన్న ముందు సర్దుకుని జాకెట్ భుజాల లోపల తోసా నేను కావాలనే దాన్ని అలా పెట్టాను
చాలా అందంగా ఉన్నావు అని పొగుడుతున్నాడు నా కుడిచేతిని తీసుకొని సువాసన చూస్తూ చేతి పైన ముద్దు పెట్టారు నాకెందుకో చాలా సిగ్గుగా అనిపించింది
నా చేతిని వెనక్కి లాగాను అయినా కూడా గట్టిగా పట్టుకుని దానిపై మొదలు పెడుతున్నారు
నా కు కూడా కావలసింది అదే కదా కానీ ఏమీ తెలియని అమాయకురాలు నటించాను నేను కావాలని వదలండి అన్నా నాన్న ఉన్న నా చేతిని పట్టుకుని తన ప్యాంటు పైన అంగం మీద పెట్టారు నాన్న నా చేతులను నొక్కుతున్నాడు దానివల్ల నేను అంగాన్ని నొక్కుతున్నాన
వదిలేయండి నాన్న నిన్న మీరు చేసిన పనికి ఒళ్ళు మొత్తం పూనమ్ అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు అన్నాను
మరి నీ అందం అటువంటిది
ఊరుకోండి నాన్న మరి అంటారు మీరు కూడా
ఎందుకు అలా అంటున్నావ్ నేను నీకన్నా పెద్ద వాడినా లేక నాన్న అన్న పిలుపు అలా నీతో అనిపిస్తుందా అలా అయితే నన్ను పేరు పెట్టి పిలువు
అమ్మో ఇంకేమన్నా ఉందా అమ్మకు తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తుంది
మీ అమ్మ ముందు నాన్న అని పిలువు అది లేనప్పుడు పేరు పెట్టి పిలువు
ఏమో నాన్నా వింతగా ఉంది మిమ్మల్ని పేరుపెట్టి నిలవలేను
నీకు ఎలా కుదిరితే అలా పిలువు
ఏమో నాన్న పేరుపెట్టి పిలవాలంటే ఏదో గా ఉంది
అయినా నన్ను పేరుపెట్టి పిలిచే పని లేదు మీ కాలేజీలో మీ స్నేహితుడు లాగా అనుకో ఒరేయ్ ఓయ్ అని పిలువు నాకు ఏమి ఏమి అభ్యంతరం లేదు అని అన్నాడు
ఇది ఒక సారి ఇ ఒరేయ్ అని పిలువు
వద్దు బాగుండదేమో
పిలవకుండానే బాగుంటుందో లేదో తెలుస్తుందా ఏది ఒకసారి ఒరేయ్ అని పిలువు అలా పిలిస్తే ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఇంకా పెరుగుతుంది అందుకే అంటున్నాను అప్పుడైతే మనం ఇంకా మంచిగా శృంగారంలో పండగ చేసుకోవచ్చు
ఊరుకోండి నాన్న అని నేను సిగ్గుపడ్డాను
సరే నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పిలువు అయినా నాకు ఒక విషయం చెప్పు నిన్న నన్ను ఎందుకు కోపగించుకున్న
అయినా మీరు కూడా నాన్న నిన్న అప్పటికే రెండు సార్లు నాతో చేసి మళ్లీ మూడో సారి కి అది కూడా అమ్మ వచ్చే సమయానికి చేస్తే ఒకవేళ మనిద్దరం దొరికిపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది అందుకే కాస్త కోపగించుకున్న బాధపడ్డా రా నాన్న
అలా ఏమీ లేదు కానీ నేనే చనువు తీసుకొని మరి నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఏమో అనిపించింది
మరి నేనెప్పుడూ అదేమీ లేదు అంటే నాన్న ముందు బాగుండదేమో నాకు ఇష్టమైన విషయం నా నోటితో చెప్తే అస్సలు బాగోదు అందుకే సమాధానం ఇవ్వకుండా అలాగే ఉండిపోయాను
మాట మారుద్దామని నేను నాన్నని కావాలనే భోజనం చేద్దాం పదండి నాన్న అన్నాను
నాన్న మర్చిపోయాడు భోజనం ఏముంది రెండు గంటలకు చేద్దాం ముందు టిఫిన్ చేద్దామా అన్నాడు
అయ్యో నాన్న టిఫిన్ ఏమీ చేయలేదు ఫ్రిడ్జ్ లో బ్రెడ్డు జాము ఉన్నాయి కావాలంటే మీరు ముఖం కడుక్కుని రండి నేను వాటిని సిద్ధంగా ఉంచుతాను
ఇప్పుడు నేను అడిగింది టిఫిన్ అంటే నిన్ను నాకు నువ్వే భోజనం టిఫిన్ విందు అన్ని అని అని అన్నారు నాకు ఆ మాటల్లో అర్థమయింది కానీ కానీ అర్థం కానట్టు గా నటించాను
కంగారు పడుతున్నావా చెప్తాను అంటూ నా చేతి పై నుంచి నాన్న చేతిని తీసేసాడు
నేను కూడా నాన్న ప్యాంటు పై నుండి నా చేతిని వెనక్కి తీసుకుంటే అప్పుడే మళ్ళీ చెయ్యి పట్టుకున్నారు ఈసారి నా చేతిని నాన్న నిక్కరు పైకి లేపి పొట్ట దగ్గర నుంచి నా చేతిని అంగం పైన పెట్టారు అది వెచ్చగా ఉంది గట్టిగా మారింది
ఇదేంటి నాన్న లోపల మీరు అండర్వేర్ వేయరా
పిచ్చిదానా ఇంట్లో ఇద్దరు అందగత్తెలు ఉండగా దానికి పని ఏమిటి అని నవ్వుతూ చెప్పారు నాన్న మాటలకి నాకు సిగ్గుగా ఉంది కానీ లోపల నా ఆడతనానికి సంతోషంగా ఉంది
నాన్న తన చేతిని మెల్లగా నా నడుము పైన బొడ్డు దగ్గర పెట్టాడు నాకు ఊపిరి వేగంగా కొట్టుకుంటుంది నా బొడ్డు లో వేలు పెట్టాడు నా శరీరంతో ఆడుకుంటున్నారు నేను ఎందుకు ఇంకా అడ్డు చెప్పడ నాన్న కితకితలు పెడుతున్నట్టు గా అనిపించింది నేను మెలికలు తిరుగుతూ ఉన్నాను ఆ మత్తులో లో నాన్న అంగాన్ని బిగిసి పట్టుకున్నాను
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నా మనసు ఒక్కసారిగా వేగం పెంచుకుంది నాన్న తన చేతులు మెల్లగా చీర కొంగు మీద వేసాడు చీర కొంగును కాస్త పైకి లేపాడు నా సెల్లు జాకెట్ మీద ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి ముందే పల్చటి జాకెట్ దాని లోపల నల్ల బ్రా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది జాకెట్ మీద నుంచే నొక్కుతున్నారు
నాన్న అని ఒక్కసారి గా నా నోటి నుంచి వచ్చింది నాన్న వెంటనే నాన్న కాదు బంగారం పేరు పేరు తో పిలువు లేదా స్నేహితుడు అనుకుని ఒరేయ్ అను నన్ను మరి పెద్దవాడిని చేస్తున్నావు నిజం చెప్పాలంటే నాకు సరైన జోడి నువ్వు నిజం చెప్పిన బయట ఇద్దరం బావ మరదలు అన్నా కూడా నమ్మేస్తారు
అవును అవును నాన్న చెప్పింది నిజమే మా మధ్య 8 సంవత్సరాల తేడా మాత్రమే ఉంది బయటకు వెళితే బావ మరదలు అనే అనుకుంటారు
నాన్న నా జాకెట్ పై నుంచి సల్లు నొక్కు తున్నాడు పొద్దున్నుంచి ఎదురుచూస్తున్నా నాన్న తన రెండు చేతులతో జాకెట్ తెరిచాడు రెండు కిటికీలు తెరిచిన మాధురి పెట్టాడు బలే ముద్దొస్తున్నావే సుమా అన్నాడు మెల్లగా పైకి లేచ పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాడు నేను కూడా డా నాన్నకి సహకరిస్తూ ముద్దు పెట్టాను
తెల్లవారుజాము నుంచి నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను సుమా మీ అమ్మ ఎప్పుడు వెళ్తుందా ఎప్పుడు నేను నీ గదిలోకి వస్తానా నీ కుత్త నేను ఎప్పుడు దెంగుతా అని అన్నారు
కుత్త అంటే ఏంటి అని అడిగాను దానికి నాన్న నీపూకు అన్నారు విచిత్రమైన మాటలు అన్ని నాకు చెబుతున్నారు
ఏమోలే అన్ని కొత్త కొత్త మాటలు విచిత్రమైన సంభాషణ వినడానికి ఏదోలా ఉన్నా కూడా లోపలకు భలేగా ఉంది నా జాకెట్ తెరిచి నా సళ్ళను రెండు చేతులతో పట్టుకున్నారు బ్రా పైకి లేపారు రెండు ముచ్చికలను చూసి నువ్వు చూడడానికి అర్థం మీ అమ్మ లాగా ఉంటావు సల్లు ఆమె ముచ్చికల రంగు మొత్తం ఒకే లాగా ఉంటారు
అవునా నాన్న నాన్న అని నాన్న నాన్న ముఖం లోకి సూటిగా చూశాను ఒకదాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తుంటే నాన్న తల కౌగిలించుకున నేను నేను నాన్న నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు
నా చెవిలో మొదలు పెడదామా అన్నాడు నేను సరే నాన్న అన్నాను నాన్న కాదే బావను మంచి మూడ్ వస్తుంది అప్పుడు నీ కొత్త చంపేస్తాను నువ్వు కూడా సంతోష పడతా
మొదటిసారి నాన్న ని పట్టుకొని బావ అన్నాను దానికి నాన్న సంతోషించాడు ఇది చాలు మరదలా నీకు సుఖాన్ని అందిస్తాను చూడు అంటూ పెదవుల పైన గాఢంగా ముద్దు పెట్టారు అలా పెడుతూ పెడుతూ నా భుజాల మీద నుంచి జాకెట్ ను వెనక్కి వస్తున్నారు నేను నేను సహకరిస్తూ భుజాల మీద నుంచి జాకెట్ ను వెనక్కి నెట్టి నాన్న నా మెడపైన ముద్దులు పెడుతున్నాడు నేను కావాలనే ఒకటికి పది సార్లు బావ అని పిలుస్తున్నాను దానికి నాన్న ఇంకా రెచ్చిపోతూ నన్ను మంచం పైకి లాక్కున్నాడు
నన్ను మంచం మధ్యలో పడుకోబెట్టారు నాన్న ఇక నన్ను కౌగిలించుకో నా పైన కాలు వేసి ముద్దులు పెడుతున్నాడు నేను కూడ నాన్నను కౌగిలించుకున్నాను ఇద్దరం పెదాల పైన ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మంచం పైన దొర్లుతూ ఉన్నాం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాన్న ముఖం మీద మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ కౌగిలించుకుని మంచం పైన అటూ ఇటూ దొర్లుతూ ఉన్నాము అలా చాలా సేపు ప్రియుడు ప్రియురాలు లాగా మంచంపైన ఒకరిని ఒకరు కౌగలించుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము నాకు నాన్నకి మధ్య ఎప్పుడు సిగ్గు అనే మాట లేదు నాన్న ఇప్పుడు నన్ను మధ్యలో పడుకోబెట్టి పైకి లేచాడు పైకి లేచి నా సల్లని పట్టుకొని రెంటినీ పట్టుకొని పిసుకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు నేనున్నానని కౌగిలించుకొని ఉన్నాను అలాగే సూటిగా కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నాను ముచ్చికలను నోట్లో పెట్టుకొని గట్టిగా చప్పరిస్తున్నాడు నేను మెలికలు తిరుగుతూ ఉన్నాను మెల్లగా నాన్న బొడ్డు దగ్గరికి చేరాడు పొట్ట మీద ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతో నాకుతున్నాడు నాకు చక్కిలిగింత అవుతుంది మెలికలు తిరుగుతూ నే ఉన్నాను అలా మళ్లీ ఇంకాస్త కిందికి వెళ్ళాడు కాళ్ల దగ్గర చీర లంగా తో సహా పైకి లేపాడు ఇదేమిటి లోపల అండర్వేర్ వేసుకోలేదు అని అన్నాడు
ఇందాకే దాన్ని మార్చాను నాన్న మళ్లీ వేసుకోవడం మర్చిపోయాను అన్నాను ను మీ అమ్మ ఇంట్లో లేనప్పుడు వేసుకునే పని లేదు అని కాళ్ళను వెడల్పు చేసి తొడల పైన ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాడు మెల్లగా ప*** దగ్గరకు వెళ్ళాడు అక్కడ పెదాల పైన ముద్దు పెట్టాడు ఒక్కసారిగా నరాలు జివ్వుమన్నాయి నాలుకతో నాకుతున్నాడు నాన్న ఏం చేస్తున్నాడు నాకు తెలియడం లేదు నా చీర లో ఉన్నాడు కాబట్టి
చాలా సేపు అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ నాలిక తో నాకుతూ పెదాలను విడదీసి లోపలికి నాలికను పెట్టాడు నాలిక తో నే దెంగుతున్నాడు నేను నాన్న తలపై చేయి పెట్టి దగ్గరికి అనుకున్న నాన్న ఇంకా వేగంతో నాకుతూ నాలికతో దెంగుతున్నాడు నేను మెలికలు తిరుగుతూ ఉన్నాను ఈసారి నాన్న ఒక వేలు లోపలికి తోసాడు లోపల కెలుకుతూ ఉన్నాడు నాకు ఒక్కసారిగా వన్ కు వచ్చింది చాలా వేగంగా చేస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న గొల్లిని నాలుకతో నాకుతూ ప*** పెదాలను చప్పరిస్తున్నాడు నాకు అప్పటికే ఒకసారి భావప్రాప్తి కలిగింది నాన్న గట్టిగా పట్టుకుని చప్పరించేసాడు కాస్త ప్రశాంతంగా అనిపించింది భావప్రాప్తి జరగడంతో అప్పటికీ నాన్న వదలడం లేదు ఈసారి మరో వేలు లోపలకు పెట్టాడు ప*** గోడలను వేళ్ళతో రాస్తున్నాడు నాకు పిచ్చెక్కి పోతోంది నాన్న అని గట్టిగా అరిచాను
నాన్న కాదు సుమా బావ అను అన్నాడు
సరే బావ అని గట్టిగా ఇచ్చాను బావ అ అని అరుస్తూ ఉండగానే నాన్న మంచం దిగి తన ప్యాంట్ విప్పి నా దగ్గరకు వచ్చి నా తల దగ్గర తన అంగాన్ని పెట్టాడు నా తల పట్టుకొని అని తన అంగాన్ని నా పెదవుల దగ్గర పెట్టాడు నా పెదాల చుట్టూ చుట్టూ దాదా అన్ని తిప్పుతూ ఉన్నాడు
ఏంటి చూస్తున్నావ్ మరదలా మళ్ళీ చెప్పాలా అలా అంటూ అందాన్ని పెదాల మధ్య పెట్టాడు నేను నోరు కాస్త తెరిచాను నా తల పట్టుకొని పైకి కిందకీ లేపుతున్నారు నేను చప్పరించడం మొదలు పెట్టాను మధ్య మధ్యలో నాన్న నా సళ్ళు పిసుకుతున్నాడు అలా చాలా సేపు చీకిన తర్వాత చాలా గట్టి పడింది స్ట్రా పెట్టి పీల్చి నట్టు గా ఒక్కసారిగా పీల్చాను నాన్న వెంటనే ఏం సుఖం ఇస్తున్నావే భలేగా ఉంది ఇంకా చెయ్యి అని మూలుగుతున్నాడు నేను నా చెయ్య మెల్లగా నాన్న తొడల మధ్య పెట్టాను నాన్న గోలీలను పట్టుకొని నిమురుతున్నాను నాన్న కి ఇంకా కసి పెరుగుతుంది నా సల్లని గట్టిగా గట్టిగా నొక్కుతున్నాడు తన చేతిని కాస్త వెడల్పు చేసి నా చీరని లంగాతో సహా పైకి లేపారు
ప*** దిమ్మ పైన చేతులతో రాస్తున్నాడు డు నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉన్నాను గట్టిగా చప్పరిస్తున్నాను
అలా చేస్తూ చేస్తూ నాన్న చీర కుచ్చులు పైకి లాగాడు నా చీర సగం తెరుచుకుంది
నా చీర లంగా తాడు తెరిచాడు లంగా కిందకి నటిస్తున్నాడు నేను అర్థం చేసుకుని నా నడుముని పైకి లేపాను నాన్న అమాంతం చీర తో సహా లంగా ని కిందకు లాగేసాడు
ఇప్పుడు నా ఒంటి పైన జాకెట్ బ్రా ఉన్నాయి
నాన్న నా పైన 69 పొజిషన్ లో పడుకున్నాడు
నా ప*** పెదాలను విడదీసి నాకుతున్నాడు నేను కూడా నాన్న అంగాన్ని పట్టుకొని నాన్నని కౌగిలించుకున్న 69 పొజిషన్ లో
అలా చాలాసేపు చేసిన తర్వాత బావ లోపల పెట్టు అన్నాను అన్న వెంటనే పైకి లేచి
నా కాళ్ళ మధ్య న దూరి కాళ్ళు వెడల్పుగా చేశారు తన అంగాన్ని పట్టుకుని విప్పుకుంటూ లోపలికి పెట్టాడు
నా కాళ్ళు రెండు తన భుజాల పైన వేసుకొని దేన్గడం మొదలు పెట్టాడు నేను కావాలనే నాన్నని రెచ్చగొడుతోందని బావ బావ అని ఒకటికి పది సార్లు అంటున్నాను
ఇక నాన్న నా కాళ్ళను వెడల్పు చేసి నా పైన వాలిపోయాడు నా పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టుకునే టూ ద***** కొనసాగించాడు ఐ లవ్ యు మరదలా అని అన్నాడు నేను కూడా ఐ లవ్ యు బావ అని పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాను
నాన్న నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ చేతులను నా సంక కింద మంచానికి support పెట్టి ఇ నిన్ను సూటిగా చూస్తున్నారు నేను నాన్న నా చాతీ పైన చేతులు వేసి పెట్టాను
నాన్న తన అంగాన్ని లోపలికి బయటికి అంటున్నప్పుడు దగ్గర దూరం అవుతున్నాడు నాన్నకి సహకరించడం కోసం నేను నాన్న చాతిని ముందుకీ వెనక్కీ అంటున్నాను
నాన్న చాలా నిదానంగా చేస్తున్నాడు కానీ నాకు వేగంగా కావాలి చెప్పుకోలేను ఒకపక్క నేను కావాలని నా కాళ్లను వెడల్పు చేసాను నేనే నా నడుముని పైకి పెట్టడానికి ప్రయత్నించాను దానివల్ల నా ప*** పైకి ఎగసి పడుతుంది అది అంగానికి దగ్గరగా వెళుతుంది అయినా కూడా నాన్నకి అర్థం కాలేదు ఈసారి నేనే bold step తీసుకోవాలి అనుకున్నాను నా చేతులు నాన్న గుద్ధ పైన వేసి పెట్టాను నాన్న లోపల పెట్టి బయటకు తీయగానే నేను కావాలనే దగ్గరికి వేగంగా అనుకునేదాన్ని నాకు కావలసింది నేను తీసుకుంటున్నాను అనిపించేలా గా ఉంది
నాన్నకి అర్థం అయ్యి తన వేగాన్ని పెంచాడు నేను కావాలని ఇంకా బావ లోపలికి కొట్టు ఇంకా అని మూలుగుతున్నాను నాన్నకి ఇంకా కసి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నాన్నకి నేను చెప్పనక్కర్లేదు నాన్న నడుము పైన చేతులు వేసుకున్నాను నాన్న నన్ను దెబ్బలు కొడుతూఉంటే ఆ చప్పుడికి tup tup tup.,,,,, అని శబ్దాలు వస్తున్నాయి నా ప*** మొత్తం పచ్చిగా అయ్యింది చుట్టుపక్కల దానివల్ల కాబోలు సబ్దాలు ఇంకా వేగంగా వినబడుతున్నాయి గోలీలు తొడ దగ్గర తగులుతూ ఉన్నాయి ఎంత చేసినా తనివి తీరడం లేదు కొడుతూనే ఉన్నాడు ఆ దెబ్బలకి నా నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి వెంటనే నాకు వస్తుందని అనిపించింది బావ వస్తుంది అన్నాను దానికి నాన్న వెంటనే నాకు కూడా వస్తుంది అన్నాడు
కానీ ఇలా కాదు నీ ప*** నింపడం అంటూ నన్ను doggy భంగిమలో ఉండమన్నాడు నేను మంచం పైన అదే భంగిమలో ఉన్నాను అలా కాదు మంచం దిగు అని చెప్పి నన్ను మంచంపైన ఒంగోని ఉండమని చెప్పాడు
ఒంటి మీద జాకెట్ బ్రా తో మంచం దిగాను మంచం పైన వాలి ఒంగి మంచానికి సపోర్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న మంచం కింద దిగి అక్షరాలను ముద్దుపెట్టుకుంటూ నా కాళ్ళు వెడల్పు చేసాడు ప***** వేలు ఈసారి మూడు పెట్టాడు తిప్పుతూనే ఉన్నాడు అలా చేస్తూ నా గుద్దని నాకుతున్నాడు నాన్న చేస్తున్న చేష్టలకు ఓపక్క వింతగా ఉన్నా ఏదో హాయిని కలిగిస్తుంది
ఒక్కోసారి ఇ కాళ్లు వణుకుతున్నాయి ఇంకా ఏమి చేస్తాడో భయంగా ఉంది నా తొడలు నాకుతూ ఉన్నాడు
పైకి లేచి తన అంగాన్ని ఒప్పుకుంటూ తన చేతులను నా సంక లో నుంచి తెచ్చి నా సల్లని పట్టుకొని నొక్కుతూ అంగాన్ని లోపలికి దూర్చాడు ఇక దెబ్బ మొదలుపెట్టాడు అలా పెడితే ఇంకా బాగా ఉంది కొట్టు బావ అని రెచ్చగొడుతున్న నా సళ్ళను చపాతీ పిండి పిసికినట్టు నొక్కుతున్నాడు వెనకనుంచి దెబ్బలు వేస్తూ నా వీపు పై వాలి నా సల్లని నొక్కుతున్నారు అలా రెండు నిమిషాలు పాటు చేసి ఇ నాన్న ఒక్కసారిగా నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ఉండిపోయాడు నాకు కూడా అప్పటికే చాలా సార్లు భావప్రాప్తి కలిగింది ఇక నాన్న నా పైన వాలి పోయి కౌగిలించుకొని ఉన్న తన దండం కూడా చిన్నగా మారిపోయింది నాన్న ద్రవం మొత్తం నా తొడల కి అంటుకుని ఉంది నాన్న లేచి మంచం పైన పడుకొని ఉన్నాడు నేను బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి శుభ్రం చేసుకుని ఒంటి పైన ఉన్న జాకెట్ బ్రా తీసేసి నైటీ వేసుకుని గదిలోకి వచ్చాను అన్న మంచిగా పడుకున్నాడు
లే నాన్న అన్నం తిందువు గాని అని చెప్పాను తినే ఓపిక లేదు సుమా సరే నాన్న నేను కలిపి ఇక్కడికి తీసుకు వస్తాను
వంటగదిలోకి వెళ్లి అన్నం కంచం లో పెట్టుకొని కలిపి నాన్న గదిలోకి వెళ్ళాను నాన్నని టవలు చుట్టుకొ అని చెప్పాను నేను నాన్న టవల్ కట్టుకున్నాడు నాన్న పక్కన కూర్చుని నాన్నకి అన్నం తినిపిస్తున్న
నాన్న తిన్న తర్వాత నేను కూడా అక్కడే కూర్చుని తిన్నాను
నాన్న పడుకున్న తర్వాత నాన్న పక్కన పడుకున్నాను సుమారు 2:30 సమయం అవుతుంది నాన్న గురుకుల పెట్టి పడుకున్నాడు నేను కూడా అక్కడే పడుకున్నా మధ్యలో నాన్న టవల్ ఊడిపోయింది నా పైన నా కాలు వేసి పడుకున్నాడు నాన్న చేతి స్పర్శ తగలగానే నాలో మళ్ళీ నీ వేడి మొదలైంది
నోరు తెరిచి అడగలేను అడుగుతే బాగుండదేమో అన్న భయం నేను గడియారం వంక చూసాను సమయం 3:30 అవుతుంది నాన్నను కౌగిలించుకుని కావాలనే నా కాళ్లను నాన్న పైన వేసాను నైటీ తొడల వరకు లేపుకొని పెట్టాను నాన్న గుండెల పైన తలపెట్టి పడుకున్న నాన్న పొట్ట దగ్గర చేతులతో నిమురుతున్నాను నాన్న ఛాతీ పైన వెంట్రుకలను వేళ్ళతో తిప్పుతూన్నాను నాన్నకి మెలుకువ వచ్చింది నా మొదటి పైన మన ముద్దు పెట్టారు పెట్టుకుని పెదాల పైన ముద్దు పెట్టారు చెవిలో నాతో మొదలు పెడదామా అని నవ్వుతూ అన్నారు
నాకు కాస్త సిగ్గు వేసింది ఏంటి నాన్న ఎప్పుడు అదే ధ్యాస లో ఉంటావా
ఓయ్ ఓయ్ ఇప్పుడు నువ్వు నా మరదలు బావ అని పిలువు నాన్న అన్నావో మరోసారి ఇ ఇ నీ దగ్గరికి కూడా రాను
నాన్న నన్ను బెదిరిస్తున్నాడు.
సరే బావ ఇప్పుడు నుంచి అలాగే పిలుస్తాను
మనిద్దరం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు బావ అని అని పిలువు అమ్మ ఉన్నప్పుడు నాన్న అను
సరే బావ అని అనగానే నాన్న నవ్వుతూ నా పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాడు మంచం పైన ముద్దులు పెట్టుకుంటూ నన్ను కౌగిలించుకుని ఇంతకుముందు చేసినట్టుగా ఇద్దరం అటు ఇటు దొర్లుకుంటూ ముద్దులు పెట్టు కుంటున్నాము నేను నాన్న చుట్టూ కాళ్ళు వేసి కౌగిలించుకుని ఉన్నాను అప్పుడు నా నైటీ తొడల వరకు వచ్చింది నాన్న నైటీ ని తన చేతుల తో ఛాతీ వరకు పైకి లేపాడు నేను నాన్నకు సహకరిస్తూ నా నడుముని కాస్త పైకి లేపాను దానివల్ల నా నైటీ చాతి పైభాగం వరకు వచ్చింది నా సల్లు బయటకు వచ్చేది నాన్న వాటి రెండిటిని పట్టుకొని నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తున్నాడు నాన్నని కౌగిలించుకుని ఉన్న నాకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది నాన్న అని ఒక్క క్షణం ఆగమని చెప్పాను ను పైకి లేచి నైటీ మొత్తం విప్పేసాను
నాన్న పెదవులపై ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కౌగిలించుకున్న
త్వరగా చెయ్యి నాన్న అమ్మ మల్లి రావచ్చు పిచ్చిదాన అమ్మడానికి ఇంకా రెండు గంటల సమయం పడుతుంది ఈ లోపు మరో రెండు అంటూ పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాడు నాన్న అంగం నేను పట్టుకుని ఊపుతున్నాను
నాన్న మంచం పైన పడుకుని ఉన్నాడు నాన్న ఛాతీపై ముద్దులు పెడుతూ నాకు తిన్నాను మెల్లగా కిందకు చేరి అంగం పైన ముద్దు పెట్టాను దాన్ని నోట్లోకి తీసుకుని అదేపనిగా చప్పరిస్తున్నాను అలా అయిదు నిమిషాల పాటు చేసిన తర్వాత నాన్న ముఖం వద్దకు వెళ్లి ముద్దు పెట్టుకున్న నాన్న పైన కూర్చున్నాను నాన్న నా నడుముని దగ్గరికి అనుకున్నాడు నా ప*** నాన్న పైకి తీసుకుని వెళ్ళాను నోటి దగ్గర పెట్టాను నాన్న పట్టుకుని చప్పరిస్తున్నాడు నా సళ్ళ ని నొక్కుతూ ఉండగా నాలుక లోపల పెట్టాడు నేను మంచం కాళ్లు పట్టుకొ నాన్న ముఖంపై కూర్చున్నాను నాన్న నా ప*** నాకు తోనే ఉన్నాడు ప*** పెదాలు తన చేతులతో విడతీసి లోపలికి నాలుక పెట్టి అటూ ఇటూ తిప్పుతూ నాకు పిచ్చెక్కి ఎక్కిస్తున్నాడు అలా చాలా సేపు నా నడుము ని పట్టుకుని ప*** నాకుతూ ఉన్నాడు కొద్దిసేపటి తర్వాత నా నడుము ని వెనక్కి తోసాడు నాన్న పొట్ట పై కూర్చున్నాను మరికాస్త వెనక్కి తోసి అంగం దగ్గర అ నా ప***** తగిలేలా తోసాడు నాకు అర్థమై నాన్న అంగాన్ని పూకులోపల పెట్టుకున్నాను చాలా లోపలికి దిగింది అలా పెట్టుకుంటే చివరిదాకా తగులుతుంది
నాన్న నా సల్లపై చేతులు వేసాడు వాటిని నలుపుతున్నాడు సుమ మొదలు పెట్టు అన్నాడు దానితో నేను చిన్నగా పైకి కిందకీ నా నడుముని లేపు తున్నాను అంగం లోపలికి బయటికి అవుతుంది నాన్న ఛాతీపై చేతులు వేసి support ఉంచాను చాలా సేపు అనగా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పైకి కిందకి దిగడం వల్ల నాకు కూడా భావప్రాప్తి కలిగింది నాన్న అలాగే పడుకున్న మనిషి పైకి లేచారు నన్ను కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతున్నారు నేను ఆగిపోయాను ఆగిపోయే ఏంటి దంచు అని నవ్వుతూ అన్నారు నువ్వు వదిలితే కదా బావ నన్ను కౌగిలించుకుని గట్టిగా పట్టుకుంటే ఎలా చేయమంటావు
నచ్చిందా ఈ భంగిమా అన్నారు అవును బావ అని చెప్పగానే గాఢంగా పెదవులపై ముద్దు పెట్టి ఇంకా బాగుంటుంది ఆగు మంచం పైన ఒక వైపు పడుకో అన్నారు
మంచం పైన కుడి వైపున తిరిగి పడుకున్నాను నాన్న నా కాలనీ పైకి లేపి నా కాళ్లు సందులో దూరి నా కాళ్ళని అతని భుజం పైన వేసుకున్నారు ఇప్పుడు అంగం లోపటికి దింపారు నా సల్లని పట్టుకొని దెంగుతున్నారు నేను మూలుగుతూ ఉన్నాను నా నోటి నుంచి బావ ఇంకా లోపలికి పెట్టు అని మూలుగుతున్నాను ఎంత లోపల నాన్నకి కూడా భావప్రాప్తి కలిగింది మొత్తం లోపల విడుదల చేశారు.
నాన్న ఇంకా అలిసిపోయి నా పక్కన పడుకున్నారు నేను కూడా అలా చిన్న నిద్ర అ వేశాను తీర సమయం 5:30 అయ్యింది నాన్న ని వెంటనే నిద్రలేపి వెళ్ళిపో మని చెప్పాను దానికి అన్న నిన్నటి లాగా చిలిపి పనులు చేయకుండా లేచి గమ్మున వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్లేటప్పుడు నాన్నను పిలిచి ఒక్కసారి కౌగిలించుకుని నుదుటిపై ముద్దు పెట్టి వెళ్లమని చెప్పాను నాన్న చిరునవ్వుతో నా గదిలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు
ఇది జరిగింది వచ్చే కథలు మా నాన్న తో కాకుండా దీపు అనే కొత్తగా పరిచయమైన నా స్నేహితురాలు ఈ కథలు రాయడం వల్ల పరిచయమైన ఒక అమ్మాయి కదా ఎలా రాయాలో నన్ను సలహా కూడా అడిగింది తనతో నేను ఎలా మొదలైందో మీకు వచ్చే కథలు రాస్తాను, ,