నాన్న తో అంకుల్ gay sex

హాయ్
అందిరికి……..
మాది విజయవాడ ఒక్క చిన్న పల్లెటూరు నాన్న వ్యసాయం చేస్తేతాడు అమ్మ హౌస్ వైఫ్ నాన్న ఏజ్ 42
కధలోకి వస్తే ఒక్కసారి నేను నాన్న ఈవెనింగ్ పొలం కి వెళ్ళాము పొలంలో పనిచేస్టేన్నాము మా పక్కరి అంకుల్ వాసాడు మా మాలాడుతున్నాడు
అంకుల్ :ఎం చేస్తున్నావ్ వెంకయ్య (నాన్న పేరు వెంకయ్య అంకుల్ పేరు సుధాకర్ )
నాన్న :ఎం లేదు అన్నాడు

అంకుల్ :కరోనా నుండి చేయాలన్న ఇబ్బంది గా ఉన్నాడు
నాన్న : అవును అన్నాడు
అంకుల్ :నీతో మ్యాట్లాడాలి అన్నాడు
నాన్న :చెప్పు అన్నాడు

అంకుల్ :కోసం సీక్రెట్ అన్నాడు
నాన్న :చిన్న పిల్లడు కదా చెప్పు ఈ చుట్టూ ఎవరు లేరు అన్నాడు (అప్పుడు నా ఏజ్ 11 )
అంకుల్ :నీ దగ్గర సెక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయా అడిగాడు
నాన్న :లేదు ఎం చూడాలానిపిస్తుందా అన్నాడు
అంకుల్ :ఉంటె ఇవ్వసుగా

నాన్న :లేదు సరే రేపు రా నేను వీడియోస్ నెట్లో నుంచి తీస్తున్న
అంకుల్ :రేపు సాయంత్రం పొలంకి వస్తును
నాన్న :సరే

నాకు అప్పుడు ఎం అర్థం కాలేదు అప్పుడు రాత్రి అంత నిద్రలేదు ఎప్పుడు తెలరిది అనుకొంతో ఉన్న నాన్న వీడియోస్ ఎక్కిచాడు సాయంత్రం పొలంకి నాన్న వెళ్లడం అన్నాడు సరే అని నేను కూడా వెళ్ళాడు.అక్కడ అంకుల్ ఉన్నాడు
అంకుల్:తీసావా అని అడిగాడు
నాన్న :హ అన్నాడు
అంకుల్ ఫోన్కి వీడియోస్ ట్రెస్పార్చాశారు
అంకుల్ :వీడియోస్ చూసాడు వీడియోస్ మొత్తం gey సెక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి
నాన్న : నచ్చిందా సుధాకర్ అన్నాడు

అంకుల్ :ఏంటి అబ్బాయి అబ్బాయి దెంగిచుకోటునారు
నాన్న :ఎం నచ్చనలేదు
అంకుల్ :బాగుంది కానీ
నాన్న : మొడ్డ లుంగీ లో బాగా లేచింది
అంకుల్ :చూసాడు వెంకయ్య నీ మొడ్ద లేచిందా అన్నాడు
నాన్న :అవును
అంకుల్ :అలానే చూస్తున్నాడు

నాన్న :లుంగీలో చేయి పెట్టి మొడ్డ పడుకోన్నాడు
అంకుల్ : బాబు నువ్వు ఎక్కడ ఆడుకో అన్నాడు అంకుల్
నాన్న :ఎందుకు చెప్పు పరవాలేదు అన్నాడు
అంకుల్ :వెంకయ్య నీ మొడ్ద చూపించు అన్నాడు
నాన్న :చీకుతావా అన్నాడు
అంకుల్ :అవును
నాన్న :లుంగీ పైకి లేప్పుడు అప్పుడు నాన్న మొడ్డని చూచాను అది 8-9inch ఉంటుంది
అంకుల్ :ఎంత పెద్ద మొడ్డ అన్నాడు
నాన్న :నీకు నచిందా

అంకుల్ వేంటనే నాన్న పెట్టుకోని అంకుల్ నోట్లో పెట్టుకొన్నాడు ఆహా అన్నాడు సుల్లకాయ్ నోట్లో చీకుతున్నాడు ఆలా 5చికాడు తరువాత అంకుల్ లేచి నాన్న కిస్ చేసాడు అప్పుడు నాకు ఎందుకో తెలీదు కానీ మొడ్ద లేచింది ఆలా కిస్ చేచి అంకుల్ అంకుల్ టీచ్చాడు అప్పుడు అంకుల్ చూసాను మొడ్ద చిన్నది 3,4inch ఉంది. ఆలా అంకుల్ లుంగీ వేప్పేసాడు అంకుల్ గుద్దలో మొడ్డ పెట్టి దెంగుతున్నాడు నా బాగా నాన్న నా మొడ్డ లేచింది అన్న నాన్న దెంగడం అప్పి నా నిక్కరు తెచ్చిడు గట్టు మిద్ద కూసోబెట్టాడు తరువాత అంకుల్ నా మొడ్డ చికాడు అంకుల్ గుడ్డు లో నాన్న దెంగుతున్నడు

ఆలా ఒక అరగంట దెంగాడు అప్పటి టైమ్ 6:00 అయింది నాన్న దెంగి దెంగి కరిచాడు నాన్న మొడ్ద మొత్తం శుభ్రం గా నాకేచుడు అలా రోజు అంకుల్ నాన్న దెంగాడు