నా బయోపిక్ !! కన్య నుంచి భార్య – 4

నేను: అవును మీరు ఇద్దరు ఎలా కలిసారు!!!
కాజల్: అది!!! అక్కా చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాం అక్కా !!! కాని నువు లేనప్పుడు మాత్రమే!!!! నువు అంటే అంకుల్ చాలా ఇష్టం!!!
నేను: ohh!!! అవునా !!! కాని ఎలా కలిసారు!!!
కాజల్: ఒక రోజు నువు కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పుడు!!! నేను మీ ఇంటికి ప్రసాదం తీసుకోని వచ్చాను!! అప్పుడు అంకుల్ నను నువు అనుకోని నను లోపలికి లాగి నా లంగా ఓణీ నీ లాగేసి నను వెనకనుంచి దేన్గడం మొదలుపెట్టారు!!! నేను ఎంత గింజుకున్నా !!!వదలలేదు!!!! అలాగే నను 20 నిమిషాలు దేన్గారు!!! తర్వాత నను కిస్స్ చేదం అన్ని నా ఫేస్ లగినప్పుడు నను చూసి షాక్ అయ్యారు!!!!

ఇంకా అంకుల్ ” సోర్రీ అమ్మ నిను నా భార్య అనుకోని!!! ” అప్పుడు నేను అబ్బో బాగా నటిస్తున్నారు అంకుల్ మీరు!!!!
అంకుల్: అయ్యో!!! అలా కాదు అమ్మ!!!
కాజల్: నాకు తెలుసులెండి అంకుల్ !!! మీరు ఇద్దరు చేసుకునేటప్పుడు నేను చూసేది!!!! మీకు కూడా తెల్సులెడ్ని!!!
అంకుల్: అవునే లంజా !!!! కానీ నా పెళ్ళాన్ని నేను మోసం చేయలేను!!!!
నేను: అయితే రహస్యం గా చేద్దాం!!!
అంకుల్: నాకు తెలుసే లంజా నీకు నా మోడ్డ నచ్చిందని!!!!
నేను: మరి ఎందుకు ఆలస్యం!!! రండి!!!!
అలా రోజు నువు లేనప్పుడు అంకుల్ నను దెంగేవాడు!!! చెపాలంటే అంకుల్ మోడ్డ కి బానిసని అయిపోయాను!!!
కాని అంకుల్ చాలా బాధ పడ్డారు నువు vellipoyav అన్ని
ఇంకా అప్పటినుండి నేను హాస్టల్ కూడా వెళ్లడం మానేశాను రోజు ఇక్కడే రాత్రి మొత్తం నిను గుర్తు తెచ్చుకొని మరి దెంగుతున్నారు!!!
నాకు కూడా Christmas holidays ఇచ్చారు ఇంకా రోజు ఇక్కడే
రోజు పొద్దున లేచి అంకుల్ మోడ్డ నీ చీకి లెప్పడం !!! అంకుల్ తో కలిసి టిఫిన్ చేయడం!! ఆఫీస్ కి వెళ్ళేటపుడు మళ్లీ మోడ్డ చీకడం!!! ఇంకా సాయంత్రం నుంచి తెళ్లవరేవరకు దేన్గించుకోవడం!!! ఈరోజు సెలవా కాబట్టి ఇందాకే టిఫిన్ చేసి నను దేన్గడం మొదలుపెట్టారు!! ఇంతలో నువు వచ్చావు
అలాగ సాగింది!!!! అక్క!! ఎం అనుకోకు!!!
అంకుల్: అవును నా ముద్దుల పెళ్లమా!!!!!
నేను: అయో!!! నేను ఎం అనుకుంటనండి!!!! నేను మీ బానిసని!!!!
అంకుల్: కాదు నువు నా ముద్దుల లంజా పెళ్ళానివి!!!
కాజల్ : అవును అక్క!!!
అన్ని కాజల్ నను కిస్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది!!!!
నేను కూడా తనని కిస్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను!!! నా రెండు చేతులతో తన రొమ్ములను పిసకడం మొదలుపెట్టాను!!! అప్పుడు మా అయ్యన మేము కిస్స్ చేసుకుంటుంటే తన మోడ్డ నీ మా పెదాల పైన పెట్టాడు

ఇలా:

మేము ఇద్దరమూ అంకుల్ మోడ్డ నీ మా పెదాల తో రుద్యము!!!!
అంకుల్: abbhhhh!!! అలాగే చేయండే!!!! నా లంజలరా!!!!

అలా కాసేపు చేసి !! నేను కాజల్ ఇద్దరం జురుకోవడం మొదలుపెట్టాము!!! నేను తన ఎంగిలి నాది తను జుర్రుకునమ్!!!
ఈ సమయంలో మా అయన నా బట్టలు తీసేశారు!!!
ఇంకా కాజల్ నా రొమ్ములను చీకడం స్టార్ట్ చేసింది!!!!
నేను చిన్నగా మూలగడం మొదలుపెట్టాను ummmahhhh haaa ahhhhhhhhhh!!!!
ఇంకా అలా తను చికినతర్వత అంకుల్ తన మోడ్డ నీ మా రొమ్ములు ( బూబ్స్) మద్య పెట్టీ దేన్గడం స్టార్ట్ చేశారు!!!
ఇలా:
కాసేపు అలానే చేసి అంకుల్ అప్పరు కాని మేము మా బూబ్స్ తో అంకుల్ మోడ్డ
నలపడం స్టార్ట్ చేశాం !!!
ఇలా:
అంకుల్: ahhhh !!!! ఎం నలుపుతున్నారు ఏ
!!!
అని ములగ్యారు!!!!

ఇంకా మేము కసి మీద అంకుల్ మోడ్డ నీ ఇద్దరం సక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాం!!!!
నేను సక్ చేస్తునప్పుడు తను అంకుల్ క్ నీ సక్ చేయడం ఇలా మార్చుకుంటూ అంకుల్ మోడ్డ నీ చీక్యం!!!
ఇంకా అంకుల్ కూడా తటుకో లేక నా నోట్లో
పెట్టీ దేన్గడం మొదలు పెట్టారు!!!!
చాలా కసిగా ఫాస్ట్ గా దెంగుతున్నారు
ఇలా:
అలానే ఊపిరి అప్పకుండ డెంగీ నా నోట్లోనే కార్చెసాడు!!
నేను గట్టిగ ఊపిరి తీసుకోని మొత్తం రసం మింగేసాను!!!!
అంకుల్: abbahhh!!!! చాలా రోజులైంది నీ నోట్లో కార్చి!!!!!!
కాజల్: అక్క మొత్తం మింగేశవా!!!
నేను: haaa !!!!! మింగేసాను!!!!!
కాజల్: ayiooo !!!! నాకు కూడా కుంచం ఇవ్వాల్సింది కదా అక్క!!!
నేను: నా నోట్లో కుంచం ఉంది రా!!
కాజల్ వచ్చి నా నోట్లో నోరు పెట్టీ అంకుల్ మోడ్డ రసం జుర్రుకోసాగింది!!!!
ఇది నాకు మొదటి సారి ఒక్క అమ్మాయి తో చేయడం!!! లెస్బియన్!!!!!
చాలా కొత్తగా ఉంది!!!
అలా మేము ఇదరం జురుకొని!!!! ఇద్దరి మొఖలనీ చూసి నవ్వుకున్నాము!!!
నా మంగళసూత్రాన్ని చూసి తను తన కళ్ళకి అద్దుకుంది!!!
నేను: ఎంటే ఇది!!!
కాజల్: నీ మొగుడ్ని నా తో పంచుకునవ్ కదా అక్క అందుకు!!!
నేను: చలేవే పిచ్చి పిల్ల!!!
కాజల్: నేను కూడా పెళ్లి చేసుకొన అక్క!!!
నేను: chesukove చెల్లి entina నీ బావ కదా!!!
కాజల్: థాంక్స్ అక్క!!!
అంకుల్: ఎంటే నను పెళ్లి
ఇలా:[Image: 638_1000.gif]
అలా నను ఒక్క 30 నిమిషాలు చేసి ఇంకా తన రాసాని తన underware!!! లో కార్చి నాకు ఇచ్చారు ఇంకా నా బట్టలు తీసేసి వేరే బట్టలు ఇచ్చారు !!!! నా బట్టలు ఏమో కాజల్ వేసుకుంది!!!
నేను: ఏంటిది అంకుల్!!!
నీ సువాసన అంటే నాకు పిచేయే అందుకే ఇలా!!!!
ఇంకా నేను అంకుల్ underware నీ నా బ్యాగ్ లో పెట్టుకొని నా ఫ్రెండ్ రూం కి వెళ్ళిపోయాను!!!!
ఇంకా ఆ రోజు నుంచి నేను అంకుల్ underware !!! నీ నాకుతూ !!!! వాసన పిలుస్తూ ఉండేదని!!!!!!