నా బయోపిక్ !! కన్య నుంచి భార్య – 5

అలా నేను ఆరోజు నుంచి పరీక్షలు కోసం చదవడం మొదలుపెట్టాను!!!! ఆ వారం మొత్తం అంకుల్ ఇంకా కాజల్ తో చేసిందే గుర్తుకొస్తుంది!!!!
నేను రోజు అంకుల్ underware !! నే వేసుకునే ఉండే దాని!!!! కాలేజ్ కి కూడా అంకుల్ underwear!!! నే వేసుకొని వెల్లేదాని!!!! చాలా రోత్తా వాసన వచ్చేది!!!! రోజు రాత్రి నిద్రా పోయేటప్పుడు మొత్తం బట్టలు విప్పేసి అంకుల్ underware!! నీ నా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని వాసన పిలుస్తూ నా పుకూ లో వెళ్ళు పెట్టుకొని ఫింగరింగ్ చేసుకొని ఆ underware ! పైనే కర్చేదాని!!!!!
ఇలా:
:

ఇలా రోజు !!!! సాగేది!!!! కాని నేను ఆఖరి పరీక్ష కోసం చదువుకుంటుంటే అంకుల్ నుంచి నాకు ఒక వాట్సప్ మేసేజ్ వచ్చింది !!!! అది ఒక్క వీడియో !!!!
అందులో కాజల్ చేతిలో ఒక bottle. పట్టుకొని ఉంది
కాజల్: hii !!! అక్క ఎలా ఉన్నావ్ పరీక్షలు బాగా రస్తునవా!!!
అని తన చేతిలో ఉన్న bottle ni చూపించి
కాజల్: ఇది మొత్తం అంకుల్ మోడ్డ రసం !!! నా పెళ్లి కోసం అక్క!!!!! అంకుల్ కామం ఆచారం ప్రకారం మొదట పెళ్లి కొడుకుకి పెళ్లి కూతురి అక్క స్నానం చేపించి తర్వాత పెళ్లి కూతురు కీ అక్క తెచ్చిన పెళ్లి కొడుకు రసం తో ఇద్దరు కలిసి స్నానం చేయాలంటా!!!!

అని ఆ వీడియో లో మొత్తం ఉంది!!!!

ఇంకా నాకు పుకులో రసాలు కారడం స్టార్ట్ అయ్యింది!!!!!
నేను కూడా కాజల్ కీ మేసేజ్ చేశాను !!!!
చెల్లి కోసం ఆ మాత్రం చేయలేనా!!!!
కాజల్: థాంక్స్ అక్క!!!! ఎప్పుడు వస్తునవ్!!!!
నేను: రేపు సాయంత్రం!!!!!!
కాజల్: అయితే రేపు నీకు అంకుల్ కీ స్నాన శోభనం!!!!
నేను: సరే బై!!!!

అని పెట్టేసి ఇంకా చదుకోడం మొదలుపెట్టాను!!!!!
అలా పొద్దనే లేసి వెళ్ళి స్నానం చేసి అంకుల్ underwear!!! నీ వేసుకొని కాలేజ్ కి వెళ్ళి పరీక్ష రాసి వచ్చాను!!!

అపుడు కాజల్ నుంచి ఇంకో message !! ఉంది
కాజల్: అక్క ఎన్ని గంటలకు వస్తినవ్!!!
నేను: ఎప్పుడు బయలుదేరుతున!!!!! అన్ని నేను మేసేజ్ చేశాను !!!
ఇంకా నేను నా బట్టలు మొత్తం సదుకొని నా ఫ్రెండ్ కి థాంక్స్ చెప్పి ఇంకా మ ఇంటికి బయలుదేరాను!!!
అప్పుడు కాజల్ నుంచి మేసేజ్ వచ్చింది
కాజల్: అవునా అక్క!!!!
నేను: హా ఎం అయ్యింది!!!!
కాజల్: ఎం లేదు అక్క !!!! ఇపుడు నువు నా అక్కవి !!!! అంకుల్ భర్య కాదు!!!
నేను: అబ్బబ్బ సార్లేవే!!!!

అని నేను ఇంటికి వచ్చి చేరాను !!!!
వెళ్ళి డోర్ బెల్ కొట్టాను!!!

కాజల్: అక్క వచేసావ!!!!! అని న్యూడ్ గా వచ్చి నను హత్తుకుంది!!!
నేను: హా హా సర్లెవే!!!!
అంకుల్: ఎవరు కాజల్!!!!
కాజల్: నా అక్క అండి!!!!!
అంకుల్: ohhh అవునా!!!!
నేను: హా అవునండీ!!!!! ఎలా ఉన్నారు????
అంకుల్: నేను బాగున్నాను!!!! మీ చెల్లి నను అంత బాగా అంకుల్: నాకు తెలుసే నువు నా పెళ్ళానివి నా చేత తొందరగా కర్పించలి అనుకునవ్ కదా!!!!
అని వెంటనే నను . ఎత్తుకొని తన
మోడ్డ నీ నా పుకులో పెట్టి గల్లో దేన్గడం మొదలు పెట్టారు!!!!
ఇలా:[Image: 7FB103F.gif]

ఇంకా నాకు కూడా కసి బాగా పెరిగి పోయింది!!!! నేను కూడా అంకుల్ కీ ముద్దులు ఇచ్చి మరీ దేన్గించుకోవడం మొదలుపెట్టాను!!!
అంకుల్: అబ్బా ఎన్ని రోజులు అయ్యిందే నా ముద్దుల పేళ్ళమా!
మరి ఇంత కసిగా ఎలా పెరిగ్యవే!!!!
Ahhhhhhhhhh !!!!!! అని గటి గాటి గా నను దునడం మొదలుపెట్టారు!!!!!

అలా ఒక అరగంట ఆగకుండా దేంగి
అంకుల్: ahhhhh!!!! నా ముదూల పెళ్ళామా కారి పోతుందే !!!!!
నేను: haaaa!!!!
ఇంకా నేను అంకుల్ మీద నుంచి
దిగి !!!! అంకుల్ మోడ్డ నీ చీకుతూ!!!!
ఇంకా అంకుల్ ఒక్కసారిగా నా గ్లాస్ లో కార్చేసారు!!!!
నేను: abooo!!! ఏంటి అంకుల్ ఇంత కార్చారు!!! మీ కొత్త పెళ్లనికా!!!!
అంకుల్: నీకోసమే న ముద్దుల పెళ్ళామా !!! వెళ్లి నీ చెల్లి నీ రెడీ చేయి!!!!
నేను: హ సరే !!!

ఇంకా నేను అంకుల్ రూం నుంచి కాజల్ రూం కి వెళ్ళాను అక్కడ కాజల్ నుడ్ గా పడుకొనివుంది!!!!
నేను వెళ్లి అంకుల్ కార్చిన రసాలు కుంచం గంధం లో వేసి వెళ్లి కాజల్ వొంటి మీద పూయడం మొదలు పెట్టాను!!
ఆ స్పర్శ కి కాజల్ లేసింది!!!! అయ్యిందా అక్క!!!! బావ తో!!
నేను: హా అయిందే!!! బావ నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు!!!
ఇంకా నేను కాజల్ వొంటి మొత్తం అంకుల్ రసాలు కల్పిన గంధం పుసాను!!!!
ఇంకా తను నేను ఇద్దరం ఇలా లెస్బియన్ సెక్స్ మొదలుపెట్టాము!!!

తను నేను ఇలా తయారు అయ్యం!!!

కాజల్: అక్కా!!!
నేను: haaa!!!!
కాజల్ : అంకుల్ రసం చాలా మత్తు పుతిస్తుంది కదా !!!
నేను: హా !!! అవును గంధం వాసన కూడా పనికిరాదు అంకుల్ రసం ముందు!! ఆ గ్లాస్ తేసుకోవే ఇంకా ఉంది అంకుల్ రసం
కాజల్: అవునా!!!!
ఇంకా కాజల్ గ్లాస్ లో ఉన్న మొత్తం రసం తన నోట్లో తీసుకుంది!!!
నేను: హేయ్!!! నాకు కుంచం ఇవవే!!!!

ఇంకా కాజల్ నా దగ్గరకి వచ్చని ఇలా అంకుల్ రసం తన నోట్లో నుంచి నా నోట్లో కి పోసింది

ఇలా:

ఇంకా నేను కాజల్ అలా ఇద్దరం అంకుల్ రసం ఒక 10 నిమిషాలు ఇలా జురుకున్నం!!!
ఇలా:

అప్పటికే సాయంత్రం అయ్యింది ఇంకా పెళ్లి కి టైమ్ అవ్తుంది !!!!

నేను: పదవే వెళ్లి స్నానం చేద్దాం అన్ని ఇద్దరం వెళ్లి ఒకరి ఒళ్ళు బాగా రుడుకొని స్నానం చేసి వచ్చాం !!!!
ఇంకా నేను కాజల్ నీ పెళ్లి కూతుర్ని చేశాను