నా లోకం…Part 2

టైం రెండు అవుతుంది సందీప్ కి ఎంతకి నిద్దరరవటం లేదు పాపం వాడికి చాల రోజులు అయింది స్త్రీ సోక్యం పొంది…!!!
వాడి శరీరం ఇప్పుడు స్త్రీ సాంగత్యం కోరుకుంటుంది….చెయ్య వేసి ఎంత అదిమిన వాడి గూటం ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది…ఇందాక శ్రావని వాడి పండుని అడుముకోవడం గుర్తుకు వచ్చింది,,,,!!
వాడు ఇంకా తట్టుకోలేక లేచి అమ్మ వాళ్ళ రూమ్ కి వెళ్ళాడు…!!
మెల్లగా డోర్ కొంచెం తెరిచి తలుపు సందునుంచి తొంగి చూసాడు లోపల అంత చీకటిగా వుంది వాడి కళ్ళు అమ్మ వాళ్ళ మంచం మీదకు పోనిచ్చాడు వాడికి చీకటిలో ఏమి కనపడటం లేదు కళ్ళు ఇంకా పెద్దవి చేసి చూస్తున్నా వాడికి మెల్లగా ఏవో సౌండ్స్ గాజుల చప్పుడు విన్పిస్తున్నయి ….వాడు కాన్సాన్ట్రేషన్గా వింటున్నాడు.
వాడికి వినిపించిన చప్పుళ్ళు ఏమిటో అర్ధం అయ్యేటప్పటికి వాడికి గుండే అగిననత పని అయింది అవి వాడి అమ్మ నోటి నుంచి వస్తున్న మూలుగులు అవి…వాడి అమ్మ శ్వాస గట్టిగ తీసుకుంటుంది …వాడు కళ్ళు మిటకరించి చూస్తున్నాడు…!!వాడికి మంచం మిద వాడి అమ్మ చెయ్య ఊగటం చీకటిలో కనిపించింది మూలుగులు పెరిగి పెరిగి ఒక్క సరిగా ఆగిపోయి…వాడు వెంటనే అక్కడ నుంచి వాడి రూమ్ కి వచ్చేసాడు…
వాడి గుండే ఇంకా స్పీడ్గ కొట్టుకుంటుంది…!!
అమ్మ ఏమిటి ఇలాంటి పనిచేస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు….అప్పుడు వాడి ముందు మెదిలింది వాడి అందమైన అమ్మ రూపం…వాడి గూటం ఒక్క సరిగ గట్టి పది చివ్వు మని చిందేసింది …..పాపం అమ్మ నా వాళ్ళ నాన్నకు ౩ నెలలుగ దూరంగా ఉంటుంది…!!
అందుకే స్వయం తృప్తి పొందింది అని అనుకున్న్నాడు.!!!
వేడి దిగోపాయింది కదా కాసేపటి నిద్దర పోయాడు…!!
మరుసటి రోజు శ్రావణి వాడిని చూసినప్పుడు సిగ్గు పడటం వాడికి బలే వుంది…!!
శ్రావని స్కూల్ కి రోజులాగే రెడీ అవ్వింది అద్దంలో తానిని తను చూసుకుని సిగ్గుపడింది ఇప్పుడు బయట అన్నయ్య వుంటాడు వాడి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఎదో లా వుంది.
శ్రావని స్కూల్ డ్రెస్ చాల టైట్గా వుంది స్కూల్ ఆకరి సంవత్సరం కదా అని ఒక డ్రెస్ కుట్టించుకుంది ఈ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ డ్రెస్ వేసుకుంది…!!
తన షర్టు నుంచి తన లేత లేత చనుమలు పొడుచుకు వచ్చాయి
స్కర్ట్ మోకాళ్ళ పై వరకు వుంది తన బలిసిన తెల్లని కళ్ళు బలే కనపడతున్నయి.
అలాగే నడుచుకుంటూ హాల్లోకి వచ్చింది….సందీప్కి రోజు చూసే చెల్లె కానీ ఈరోజు క్రొత్తగా కనిపిస్తుంది
రాత్రి ఎఫెక్ట్ వళ్ళ వాడి చూపు శ్రావని షర్టు మిద నుంచి పొడుచుకు వచ్చి బలే కనిపిస్తున్నాయి….!!!
వాడి చూపుని గమనించిన శ్రావని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది వాడి కళ్ళు ఇప్పుడు స్కర్ట్ మిద పడ్డాయి ఎత్తైన పిర్రలు తెల్లటి తొడలు కనిపించయి…!!!
శ్రావని స్కూల్ కి వెళ్లి పోయింది…!!!
సందీప్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాడు…!!…కానీ మనసంత అమ్మ శ్రావణి మీదే తిరుగుతున్నయి
సందీప్ వేడి తగ్గాలంటే ఏమి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తూ వాడి పాత అకౌంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు…!!
కానీ వాళ్ళు అందరి మిద మనసు పోతవం లేదు వాడి చెల్లి అమ్మ తప్ప వేరే వాళ్ళ కనిపించటం లేదు సందీప్ కి