నా office లొ నా college ఫ్రెంఢ్ 3

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లా ఉన్నారు నేను మీ అష్విన్ ని తన.ఇందులో నా office లొ నా college ఫ్రెంఢ్ దాని అమ్మ పూకు ని నాతో ఎల్లా సుఖ పడేలా దెంగిచ్చుకున్నమ్ అన్నదే ఈ స్టోరీ.డియర్ అంటీస్ గర్ల్స్ మీకు సుఖం కావాలి అంటే నన్ను మీరు mail లో గాని hangouts లో గానీ కాలవచ్చు మీకు నా నుండి ఎటువంటి సమస్యలు రానివ్వను నా id [email protected].

నా office లొ నా college ఫ్రెంఢ్ 2

కూతురు కంటే ఆంటీ ,నేను దెంగిచుకున్న సుఖం. ఇందులో చెప్తాను. ఆంటీ కి కోరికలు మామూలుగా లేవు. ఆంటీ కి వున్న కోరికలు చూసి నాతో దెంగిచుకొవడం . ఆంటీ నన్ను అదురుష్టం గా బావించింధి. అక్కడి నుంచి వచ్చాక మత్తుగా నిద్ర పట్టింది. సాయంత్రం లేచి కాస్త ముఖం కడుక్కుని వచ్చా లోపు కొత్తగా ఒక నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. నేను ఎవరో అనుకొని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసా. ఎవరూ అని అడిగా హాయ్ అష్విన్ అంటూ ఒక మంచి గొంతు తో మాట్లాడుతూంది. నేను ఎవరూ అని అడిగా అప్పుడు చెప్పావ్ గా నేను ,young గా ఉంటాను అని గుర్తుకొచ్చింది అని అడిగింది. హలో ఆంటీ మీరేనా అని అడిగాను . అవునురా బాగానె గుర్తు పట్టావ్ అని చెప్పెంధి. నేను ఆలా ఎవరికి చెప్పలేదు ఆంటీ .

మీరు మాత్రం పెళ్ళి అయినా ఇంకా young గా ఉన్నారు . అందుకే ఆ మాట చెప్పగానే వెంటనే గుర్తుపట్టాను . అబ్బో అప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళగానే వచ్చావా నువ్వు అని అడిగింది. ఏమో ఆంటీ నేను వచ్చే సమయానికి మీరు లేరు అని అన్నాను. మీరు ఎప్పటి నుంచి కలుసుకుంటున్నారు. మొన్న మా ఆఫీసు లో interview s కోసం వచ్చింది అప్పుడు అని అన్నాను. ఓహ్ అప్పుడు పడేసావా అని అడిగింది. పడేయటం ఏమిటి ఆంటీ మేము ఇద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్ . కాలేజీ లో ఉన్నప్ప మేము క్లాస్ మేట్స్ అని అన్నాను అవును అప్పుడు నేను వచ్చేసరికి ఏమీ చెస్థున్నారు .

టెర్రస్ పైన మాట్లాడుతున్నాము ఆంటీ అని అన్నాను. రేయ్ నేను బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళేసరికి బెడ్ షీట్ అంత ఒక పక్కకి జరిగి ఏదో జరిగినట్టు ఉంది. దాని పైన మీరు చేసిన పని మరకలు ఉన్నాయ్ అక్కడ అని చెప్పెంధి. ఎమ్ మరకలు ఆంటీ అని అడిగాను. నాకు అంత తెలిసిపొఎంధి లేరా నాటకాలు ఆడకు అని చెప్పెంధి. నేను ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనంగా వున్నాను. అప్పుడు ఏంట్రా అంటున్నావ్ నేను young గా కనిపెస్థున్నాన అని నవ్వుతూ అడిగింది. నేను నిజం చెప్పాను ఆంటీ. పెళ్ళి అయినా మీరు బాగ మైంటైన్ చెస్థున్నారు అని అన్నాను .

తను కొంచమ్ కోపం గా ఏంట్రా అని అడిగింది. సారీ ఆంటీ అదో నోరు జారాను అని అన్నను. అహ అని ఆంటీ నవ్వుతుంటే నేనూ కస్థ ఎడ్వాంటేజ్ తీస్కొని నిజం చెప్పాను ఆంటీ అని అన్నాను. తను నవ్వుతూ బాగనె మాటలు నెర్చవ్ .ఇలా మాట్లాడి దీన్ని పడేసావ్ అని అడిగింది. ఆలా ఎం లేదు ఆంటీ ఆ సమయంలో ఆలా జరిగిపొఎంధి. తను హ అష్విన్ నీతో కస్థ మాట్లాడాలి నువు అప్పుడు ఫ్రీ గా ఉంటావ్ అని అడిగింది. నేను ఇప్పుడు ఫ్రీ గానే ఉన్నాను అంటీ చెప్పండి అని అన్నాను. తను ఫోన్ లో కాధు. డైరెక్ట్ గా కలిసి మాట్లాడాలి అని అంది. అయితే ఇప్పుడు రమంటారా అన్నాను. రేయ్ తను ఇంట్లో ఉందిరా నేను ఫోన్ చేసినట్టు కూడా తెలియదు తనకి అని అంది. అంత సీక్రెట్ గా మాట్లాడాలా ఆంటీ అని నవ్వుతూ అడిగాను. అవును నువ్వు సీక్రెట్ అని నవ్వుతూ చెప్పెంధి. అయితే ఎప్పుడు రమంటారు ఆంటీ అని అడిగాను. అది రేపు ఆఫీసు కి వెళ్ళిన తరువాత ఫోన్ చూస్తాను అని చెప్ప్ంధి. నేను సరె ఆంటీ తప్పకుండ వస్తాను. ఇంత అందం పెలిచాక రాకుండా ఉంటానా అని అన్నాను. ఆంటీ నవ్వుతూ చాలు చాలు రేపు వచ్చక మాట్లాడుకుందాం అని ఫోన్ కట్ చేసింధి . తరువాత రోజు ఆంటీ ఫోన్ కోసం వెయిటింగ్ చెస్థూన్నాను . ఆంటీ నుంచి చాలా త్వరగానే ఫోన్ వచింధి . నేను ఫోన్ ఎత్త గానే ఫ్రీ గా ఉన్నవరా అని అడిగింది. లేదు ఆంటీ ఆఫీసుకి వెళ్తున్నాను అని అన్నాను. ఓహ్ ఇప్పుడు ఫ్రీ గా వున్నారా అందుకే ఫోన్ చెస అని చెప్ప్ంధి. సరె ఆంటీ నేను ఆఫీసు కి సెలవు పెడతా అని అన్నాను.

తాను నవ్వుతూ సరె త్వరగా రా అని చెప్ప్ంధి. నెనుసరె ఆంటీ అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పోయాను. తలుపు తెరచి ఉంది అని లోపలి కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయాను. ఆంటీ ఆంటీ పెలిచను ఆంటీ వంట గధి నుంచి వచింధి. కూర్చో అష్విన్ 2 నిమిషాల లో వస్తాను అని చెపెంధి. నేను TV పెట్టుకుని చుస్థూ కూర్చున్నాను . ఇంతలో ఆంటీ వచ్చి నా పక్కన కుర్చొని మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది . ఏంటి ఆంటీ ఏదో మాట్లాడాలి అన్నారు చెప్పండి అని ఆడిగాను . తను నవ్వుతూ నిన్న నువ్వు అన్న మాటలు బాగ distrub చేసింది రా . అందుకే ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని అనిపెంచింధి. అయితే రమ్మని అందుకు అన్నారు ఆంటీ అని అడిగాను. ఊరికే రా ఇంట్లో బోరింగ్ గ ఉంటది నీతో మాట్లాడాలని పిలచను.

నిన్న మా అమ్మాయి తో ఎం చేసావ్ రా అని అదిగెంధి. ఎదో ఆ సమయంలో ఆలా జరిగిపొఎంధి ఆంటీ అన్నాను . అయినా మీ అమ్మాయి చాలా అందం గా ఉంటది ఆంటీ అంధుకే ఆపుకోలేక పోయాను. మీ అంధం ముందు గా చూసి వుంటే ఇలా జరిగేది కాదు ఆంటీ అన్నాను. నన్ను ముందు చూసి వుంటే ఎం చెసివాడివి రాని అదిగెంధి . మీ అమ్మాయ్ తో కాకుండ మీతో స్నేహం చెసివాడిని ఆంటీ. ఆలా ఫ్రెంఢ్ అని తరువాత బెడ్ మీదకి లాగుతావ రారా అని అడిగింది. ఆంటీ దగ్గర నుంచి బాబీ స్మైల్ నాకు మత్తుగా అనిపెంచింధి. ఆంటీ అంటూ తన చేతిని పట్టుకొని తడుముతూ. ఏదయినా మీ అందం మీ అమ్మాయికి రాలేదు ఆంటీ అన్నాను. ఆంటీ హమంతమ్ నన్ను గట్టిగా కౌగలెంచుకుంధి. నేను ఆంటీ ని గట్టిగా పట్టుకుని తన ముఖం పైన ముద్దులు పెట్టాను. తాను పైకి లేచి తలుపు లాక్ చేసి వచింధి. నేనూ దాన్ని అలాగే పట్టుకొని ముఖం మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ వున్నాను. తనని తీస్కొని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి బెడ్ పైన తోసి నేను ఆంటీ పైకి ధూకాను. మా ఆయన వ్యాపారం వ్యాపారం అంటూ తెరుకుతున్నాడు . నాకు వంటరిగా అనిపెంచింధి. నిన్న నిన్ను చూశాక నువ్వు అయితే బాగుంటుంది అనిపెంచింధి రారా.

అందుకే నిన్ను ఫోన్ చేసి రమ్మాను మాట్లాడాలి అని చెప్పెంధి. నేను దాని పైట లాగుతూ నిన్ననే సరె అంటే రాత్రి కి వచ్చేవాడిని అన్నాను. హాహ అందుకు అంత తొందర ఎందుకు రారా . ఇప్పుడు ఐతేయ్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కుమ్ముకొ కుమ్ముకో ఇంట్లో మనం ఇద్దరమె వున్నాం అని సిగ్గు పడుతూంది. నేనీ దాని ముఖం పైన ముద్దు చెస్తూ దాని చీర ప్తెట తీసేసా. బ్లౌస్ పైన కనపడుతూన్న దాని ముచ్చికలను కొరుకుతూ , నడుము వరకు నాకుతూ ముద్దులు చెస్తూతూన్నను . దాని బ్లౌస్ (రవిక) విప్పగానే నలుపు రంగులో బ్రా లో టైట్ గా గట్టిగా పట్టి పెట్టింది. ఆంటీ నీ కూతురు సళ్ళు కంటే నీ సల్లు ఇంకా కసి గా ఉన్నాయ్ అని అన్నాను. అవునా అని నవ్వుతూ అదిగెంధి. అవును ఆంటీ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద సల్లు చూడటం ఇది మొదటిసారి అన్నాను. ఆలా దాని బ్రా కూడా విప్పి పక్కన పడేసాను. ఎంత కసిగా పెంచవ్ ఎ లంజలకు కూడా ఇంత పెద్ద పెద్ద గా ఉండవు అన్నాను చీ పోరా అని సిగ్గుపడుతూ అంది. హ సల్లూను మార్చి మార్చి నా చేతుల తో గట్టిగా పట్టుకోని పిసుకుతున్నాను. ఆలా ఒక దాని సన్ను ను నా నోట్లో పెట్టి లాగుతూ ఉంటే అది అగిరి పడుతూంది. నా పిసుకుడికి దాని సల్లు మొత్తం యర్రగా అయిపోయాయి.

దాన్ని పైకి లేపి దాని చీర మొత్తం విప్పెసాను. అది నాన్ను బెడ్ పైకి నేట్టేసి ఏంట్రా నువ్వు విప్పవా అని అడిగెంధి . నీకు కావల్సెంధి నవ్వు యే విప్పుకొ , నాకు కావల్సెంధి నేను చెస్కుట అని దాని లంగ నాడా లాగిపడేసాను. ఆది నువ్వుతూ అహహా అంటూ నా ప్యాంటు తీస్తూంటే, అండర్ వేర్ తంతున్న నా మొడ్డ చూసి దానికి ఇంకా బాగ కసి పెరిగెంధి రారార అని అండర్ వేర్ ని లాగెస్ంధి. రేయ్ ఏంట్రా ఇంత ఉంది అని దాన్ని చేతుల్లో కి తీస్కొని పైకి కిందికి ఊపడమ్ మొదలు పెట్టింది . నిన్న మిమ్మల్నీ చుసినప్పిడే అది లెచింధి ఆంటీ. మీదా క రావడానికి ఇంత టైమ్ పట్టింది అన్నాను. అది అలాగే నా మొడ్డ పట్టుకొని దాని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ మధ్య మధ్యలో ముద్దులు చేస్తూంది.

నేను దాని ప్యాంటు కూడా విప్పెసాను. మా ఇద్దరి వంటి మీద ఎమ్ బట్టలు లేకుండా అయిపోయా ఆలా ఒకరి మీద ఒకరం పడుకొని వున్నాం , అది నా మొడ్డ చీకుతూవుంటే నేను దాని పూకులో నా నాలుకను పెట్టి నాకుతున్నాను. దాని పూకులో నా వెళ్ళు పెట్టి బయటకు తీస్తువుంటే అది ఇంకా కసి గా నా మొడ్డ చీకుతూ ఉంధి రేయ్ అష్విన్ ఇంకా అగలెనురా అని నా ముఖం వైపు తిరిగి నన్ను కౌగిలించుకూంధి . ఆలా ఆంటీ నన్ను కౌగిలిచుకొగానె నా మొడ్డ దాని పూకులొకి గట్టిగా గుచ్చుకుంట్టూంధి అది నా మొడ్డ ని అనుభూతి చేస్తూ అబ్బ రేయ్ ఇంకా లేచి దెంగరా అని అడిగెంధి. నేను పైకి లేచి దాని పూకు పైన రుధుతూఉన్నను. అది బాగ ఎంజాయ్ చేస్తూ హహహహహహహ హహహ్హ హహహ్హ్హహ్హ్హ. హ్హహహ్హ హ్హహ హ్హహ హ్హహ్హ హ్హహ్హహహహ్హహహ్హ్హహ్హ హ్హహ హ్హా ఇంజి తట్టుకోలేను రా దెంగరా అని అరుస్తూంది . ఆగవే కసి లంజ అని నా మొడ్డ దాని పూకులో ఒక్కసారి గా పెట్టాను. హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అని గట్టిగా అరిచింది. అలాగే దాని పూకులో పోటు పొడుస్తూ వుంటే . అది దాని నడుము పైకి లేపి మరీ నా మొడ్డ పోటు బాగ దెంగిచ్చుకుంతుంధి నేనూ తన సల్లని నా బలంతో గట్టిగా పట్టుకొని దెంగుతున్నా .

అది అరుస్తూ రేయ్ నువ్వు ఆలా దెంగు తుంటే నీ మొడ్డ దాని కడుపు లోపలికి వస్థుంధి రా అని గట్టి గట్టిగా కేకలు పెడుతుంది ఎమ్ మగాడి వి రా నువ్వు ,నీలాంటి మగాడు ఆడదానికి ధొరెకితే దాని జీవితం రోజూ దెంగుడే దెంగుడు అని అరుస్తూ దాని రసాలను కార్చుకుంధి. నా మొడ్డ దగ్గరా దోలాగా ఉండటంతో దానిన్ని వెనక్కి తిప్పి కుక్కని దెంగి నట్టు గట్టిగా దెంగి నా మొడ్డ ని బయటికి తీసి గుద్ద లో మొడ్డ పెట్టి దెంగుతా నే అని అడిగా. తను నీ మొడ్డ తాకిడికి నా పూకు చిరిగిపోయింది , గుద్ద లో ధూరధు రా మనూ అంది. మెల్లిమెల్లిగా దెంగుతా నే అని అడిగాను తని సరె అని చెప్పెంధి నేను నా మొడ్డ కి ఆయిల్ రాసి తన గుద్ద బొక్కలో పెట్టి మెల్లిగా గుచ్చాను ఆది సూప్పర్ అంది .

ఆలా 5 నిమిషాలు దెంగి టైట్ గా ఉండటం తో నా మొడ్డ రసాలు మొత్తం దాని గుద్ధ లో కార్చెసాను. ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్ చెస్థూన్నామ్ . హహహాఅ హహాఅ హహహాఅ రేయ్ నీ మొడ్డ ని నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను నిన్న అది యలా తట్టుకుంధి రా హహహాఅ హహాఅ హహహాఅ రేయ్ అని అరుస్తూంది నేను దాని మాటలకి ఇంకా బాగ వేగంగా దాని నడుము పట్టుకొని పట్టుకొని దెంగుతూన్నాను. దానికి అప్పటికే కారెచ్చుస్కుంధి. నేను ఇంకా గట్టిగా బలంగా పోటు పొడుస్థూ. అలాగే దాని పూకు లో కారుచ్చెసాను.

దాని పైన అలాగే పడుకొని కౌగలించుకుని ఆలా మధ్యాహ్నం వరకు బాగా ఎంజాయ్ చేసి. భోజనం చెసాక మళ్ళీ దెంగటం మొదలుపెట్టాను. ఆలా దెంగుతూ దెంగుతూ సాయంత్రం అయిపోయింది . వాల్ల అమ్మాయి లేని సమయంలో చూసి ఎప్పుడు కావాలీ అంటే అప్పుడు పెలిచి బాగా ఎంజాయ్ చెసివల్లమ్. లేడీస్ అండ్ గర్ల్స్ ఎవరికీ ఐనా ఎంజాయ్‌మెంట్ కావాలి అంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. Mi వివరాలు పూర్తి సురక్షిత ga untai మరియు పూర్తి భద్రతా. మీకు ఎలా కావాలి అంటే అలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరియు ఫుల్ సుఖం చూపిస్తాను. మరియు మీరూ నన్నూ hangouts లేదా mail ki contact cheyandi. నా మెయిల్ ఐడి – [email protected] నేను మీ అష్విన్.