నేనే గోరుగుతా అత్తా

సరే ఇప్పుడు చెప్పురా. ఏం చూసావురా నాలో’ అంది. నేను ధైర్యం చేసి, ‘ఇవే’ అన్నాను. ‘ఇవే అంటే?’ అంది. ‘అబ్భా, ఇవంటే ఇవే’ అన్నాను. వాటికి పెరులేదా అంది. నేనేమీ మాట్లాడలేదు. చెప్పురా అంది. ‘స స సళ్ళు’ అన్నాను. ‘మ్మ్ గుడ్. ఇంకా ఏం చూసావ్?’ అంది. మొత్తం అన్నాను నేను. ‘ఆ! మొత్తమా? అంతా కప్పుకునే వున్నాను కదరా?’ అంది. ‘ అంటే, .. షేపులు’ అన్నాను. ఓహో అంది. ‘ మరి అటు ఎందుకు తిరిగావురా?’ అని అడిగింది.

‘అత్తా .నిన్ను చూస్తే నాకు ఏదోలా అయిపొయింది. అందుకే అటు తిరిగాను’ అన్నాను నేను.’ఏమైపోతున్దిరా’ అడిగింది. నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు. ‘ఇదిగో. అడిగినదానికి చెప్పడం నేర్చుకో. డిగ్రీ లో చేరావ్. ఆ మాత్రం తెలీదా. ఏమైపోతుందో చెప్పు’ రెట్టించి అడిగింది అత్త. నేను అనుకోకుండా నా అంగం వైపు చూసుకున్నా. ఆమె కూడా అటు చూసింది. అప్పటికే లౌడా లేచి ఉంది.‘ఓహో.. అదా సంగతి. అంత నచ్చానేమిట్రా?’ అంది. నేను మళ్ళీ మౌనంగా ఉన్నా. ‘ఒరే, నీకు చాన్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తావో చెప్పరా’ అంది. ఏం చేస్తాను, దెంగి దెంగి వదులుతాను అనుకుని, ‘పో అత్తా’ అన్నాను. నిజంగా రా ఏం చేస్తావో చెప్పు. నువ్వు చెప్పింది నచ్చితే, నిజంగానే చాన్స్ ఇస్తాను’ అంది.‘మరి చెప్పవేమిత్రా?’ అంది. ‘ఏం చెప్పను? నాకు సిగ్గేస్తోంది. నువ్వే అర్ధం చేసుకో’ అన్నాను. ‘నాకు అర్ధం కావడం లేదు గానీ, చెప్పవయ్యా’ అంది. ‘అదే.అదే..

ఇవి నొక్కాలని వుంది.’ ‘ఇవంటే ఏవి?’ అంది. నేను వేలు పెట్టి సళ్ళను

ఇప్పుడు అత్త పూకు నాకు ఎదురుగా వుంది. ఆతుల మధ్యలో సన్నని చీలిక. అత్త వేళ్ళతో అక్కడ లాగింది. లోపల గులాబీ రంగులో మెరుస్తూ, తడిగా కనబడింది. ‘ఏంటి చూస్తున్నావ్. ఇదే పూకు బొక్క. దీనిలో నీ లవడా దూర్చి దెంగాలి. కానీయ్’ అంది అత్త.నేను చేత్తో అత్త పూకును తడిమాను. ‘మీ మావయ్య వెళ్ళిపోయాక పూకు కి పని లేక, బొచ్చు పెరిగి పోయింది. నీకు నచ్చక పొతే చెప్పు, రేపు గొరిగేస్తా’ అంది అత్త.‘నేనే గోరుగుతా అత్తా’ అన్నాను. ‘అంతకంటేనా’ అని, అది రేపు చేద్దాం గానీ, పూకు చెరువౌతుంది, తొందరగా దెంగురా అల్లుడూ’ అంది, నన్ను నిలబెడుతూ. నేను నిలబడి నా మొడ్డను చేత్తో పట్టుకున్నాను. అత్త సోఫాలోనే కాస్త ముందుకు జరిగి, దా అంది, పూకు పెదాలు రెండు చేతులతో విప్పి.నేను కాస్త మోకాళ్ళు వంచి, సుల్లి పూకు దగ్గరకు తెచ్చి, అందులోకి దిమ్పదైకి తంటాలు పడుతున్నాను. అత్త లేచి, ఇక్కడ కాదులే, పద, మంచం మీదికి వెళ్దాం’ అని బెడ్ రూం లోకి నడిచింది. నేనూ అత్తను వెంబడించాను.అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే, అది ఇంకో కథ. అంతవరకూ మీరు ఊహించుకుని సుల్లాట ఆడుకోండి.