నోటిలోనే పెట్టుకుని దాని చివర తన నాలికతో

ఆ రోజు పొద్దున్నే కాలం చెల్లిన మౌత్ వాష్ తో నోరు పుక్కులించిన వాణి కి నోరంతా పొక్కి పోయింది. ఆమెకి ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాక తన ఫ్రెండ్ విజయ ని సలహా అడిగితే ఆమె ఇలాంటి విషయాల్లో తనకు పెద్ద అవగాహన లేదని తన పిన్ని డాక్టర్ మంజుల ని అడిగితే సరి అయిన సలహా చెపుతుందని చెప్పింది. ఇక మంజుల నెంబర్ తీసుకుని ఆమెకి ఫోనే చేసింది వాణి. జరిగిన విషయం చెప్పి ఆమె సలహా అడిగితే ఆమె ఒకసారి క్లినిక్ కి వచ్చి వెల్లమనింది. సరే అని ఆమె క్లినిక్ కి వెళ్ళింది వాణి. అక్కడ చాలా మంది పేష౦ట్స్ వున్నారు. తను ఫ్రెండ్ రికమండేషన్ కాబట్టి త్వరగానే అపాయింట్ మెంట్ దొరికింది.లోపలికి వెళ్ళిన వాణి మంజులని చూసి చాలా అందం గా కాదు కాదు సెక్సీ గా ఉంది అనుకోకుండా ఉండ లేక పోయింది.

ఆమె ఎంత సెక్సీ గా ఉంది అంటే ఆడది అయిన వాణి కే ఆమెని తనివి తీరా ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపిచ్చింది. అతి ప్రయత్నం మీద మనసుని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆమెకి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని తను వచ్చిన విషయం చెప్పింది. వాణి ఒక పేయింగ్ హాస్టల్ లో వుండి ప్రైవేట్ కంపెనీ లో వుద్యోగం చేస్తుంది. 25-26 ఏళ్ళు వుంటాయి. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. వాణి కలర్ తెలుపే గానీ సన్నగా ఉండడంతో ఆమెకి వయసు కనిపించదు. చిన్న కళ్ళు, నేరుగా పొడవుగా వుండి కింద సాగి నట్టు వుండే ముక్కు, సన్నని

దానిని గుప్పెట తో పట్టుకుని వెచ్చగా వున్న ఆ మూలిక ని గుప్పిటతో పట్టుకుని అటూ ఇటూ చూస్తున్న వాణికి దాని చివర వున్న చీలిక ని చూసి ‘ఓహో! దాని నుండి ఏదో మందు వచ్చి తన నోటి మంటని చల్లారుస్తుంది.’ అనుకుంది. అది అంతా సిసి కెమరాలో గమనించిన చూసిన మంజుల ఒక సెక్సీ నవ్వు నవ్వుకుని ‘ఈ రోజు శ్రీధర్ గాడికి మంచి ఐస్ ఫ్రూట్ దొరికింది’ అను కుంటూ ఏమీ ఎరగా నట్టు రూం లోకి వచ్చి తలుపు వేసింది. ‘నేను ఎలా వుపయోగించాలో చెప్ప కుండానే నువ్వు దాన్ని పరీక్షిస్తున్నావే! పరవా లేదు.. ఆ మాత్రం హుషారు వుండాలి.’ అంటూ వాని దగ్గరకి వచ్చింది. వాణి ఆమెని చూసి చేతిలో అంత వరకు ఎగిరెగిరి పడుతున్న ఆ మూలిక ని చటుక్కున వదిలేసింది. అది కాస్త రబ్బరు గొట్టం లాగ అటూ ఇటూ ఊగింది. ‘సరే! ఇప్పుడు నేను చేసేది జాగ్రత్తగా చూడు..’ అంటూ దానిని మోజుగా చేతిలోకి తీసుకుంది మంజుల. ఆమెనే గమనిస్తూ వుంది వాణి. కింద దిండు వేసుకుని దాని మీద మోకాళ్ళ ని ఆనించి కాసేపు ఆ కడ్డీ ని పరీక్షితున్నట్టు స్టేత్ దాని మీద పెట్టి ఏదో వినింది. దానిలో నుంచి శ్రీధర్ అరుపులు వినిపించాయి. మాడం. ముందు నోటిలో పెట్టుకోండి మాడం. లేకపోతే దాని నోటిలో అయినా పెట్టండి. ఒకటే కసిగా వుంది ఇక్కడ.’ అంటూ నూతిలో నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపించిన ఆ మాటలకి నవ్వుతూ తల పంకించి తన నోటిని ఇంత లావు తెరిచింది. సెక్సీ సెక్సీ జ్యూసీ జ్యూసీ పెదవులయిన ఆమెవి చూసి ఆ మూలిక లటుక్కున ఆమె నోటిలోకి వెలి పోయిందని పించింది వాణికి. దానిని తన తెల్లని పలువరసతో కొరుకుతూ గొంతు దాకా పోనించు కుని మల్లె బయటికి తీస్తూ ఐస్ ఫ్రూట్ ని నాకి నాకి చీకి తిన్నట్టు చీకింది. ఆమె ఎర్రని నాలిక ఆ మూలిక చుట్టూ మేలి తిరిగి పోతూ నాకేస్తుంటే అది ఆమె ఎంగిలి తో తడిసి మెరిసి పోతుంది. కాసేపు అలా చీకి వాణికి వయిపు తోసి “మ్. కానియ్. నువ్వు కూడా నాలాగే చీకి చీకి నాకు కాసేపు అయిన తరువాత దానిలో నుంచి తెల్లగా వుండే టానిక్ వస్తుంది. అది కూడా ఎక్కువేం రాదు ఒక Categories: sexstories