పనికి వచ్చే వంకాయలేనా. లేక చచ్చులు. పుచ్చులేనా

అమ్మాయిలు ట్రైన్ ఆ చీకటిని చీల్చుకుంటూ వెళుతుంది. అమ్మాయిలు ఆమెని చూసే కొద్దీ చూడాలని పిస్తుంది రాజు కి. తెల్లటి శరీర ఛాయ సన్నని దేహం. బిగుతైన డ్రెస్ ధరించింది ఏమో ఆమె ఎత్తులు బింకం గా కసి గా కనిపిస్తున్నాయి. రైలు కుదుపు లకి చిన్న అలల మాదిరి కంపిస్తున్నాయి ఆమె చను గుబ్బలు. కల్ల తోనే ఆమె అందాలని జుర్రుకుంటూ దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు రాజు. బయటకి చూస్తూ అప్పుడప్పుడూ రాజు చూపుని గమనిస్తూ ఉంది ఆమె కూడా. ఆమెకి కించిత్తు గర్వం గా అనిపించింది. తనని చూసిన ఎ మగాడి పరిస్థితి అయినా అంతే.. తన అందం అలాంటిది. చూద్దాం వీడు ఎంత వరకూ వెళతాడో. మరీ అవసరం అయితే టిసి ని పిలిచి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు అనుకుని మళ్ళీ<!–more–>

కావాలని గాలి ఎగ పీలుస్తూ తన గుబ్బలని ఇంకా పెద్దవి చెయ్య సాగిందికౌసల్య అమ్మాయిలు . రాజుకి ఆత్రం పెరిగి పోతుంది. ‘పిట్ట పిట పిట లాడి పోతుంది.ఒక్క సారి ఈమెని రైడ్ అంటే స్వారీ చేస్తే ఈ జీవితానికి ఇంకేం వద్దు అనిపిస్తుంది.

ట్రైన్ చుట్టూ చీకటి, లోపల ఏసీ చల్ల దనం.. ఎదురుగా కన్నె పిల్ల. రాజుకి మనసు పరి పరి విధాల పరిగెత్తుతుంది. ఎలా గయినా ఈమెని ముగ్గులోకి దించి తన వేడిని దించుకోవాలి ఈ రాత్రి ని జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. అనుకుంటూ ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నాడు. అతని ఆలోచనలకి మగతనం పైకి లేచి అక్కడ ఉబ్బెత్తుగా తయారవుతూ ఉంది.. క్రీ గంట అతని అవస్థ ని గమనిస్తూనే ఉంది కౌసల్య అమ్మాయిలు . వీడి ముఖం చూస్తుంటే అమాయకం గా ఉంది కానీ ఈ మగ బుద్దే అంత. ఒంటరిగా ఆడది కనిపిస్తే ఎదో చేసెయ్యాలని చూస్తారు. వేడిని కొంచెం సేపు ఆదిపించాలి అనుకుంటూ తటాలున రాజు వైపు చూస్తూ.
‘ఏంటి. మొదటి సారా..?’ అని అడిగింది చిలిపి గా నవ్వుతూ. ఆమె ఎర్రని పెదవులని చను గుబ్బాలని చూస్తూ నాలిక తడి చేసుకుంటున్న రాజు కి ఆమె అడిగింది ఏమిటో అర్ధం కాలేదు. అదే చెప్పాడు ఆమెతో.
‘అదే మొదటి సారా ఇది..?’ అనింది మళ్ళీ.. ‘లేదండి . ఫస్ట్ క్లాస్ లో ప్రయాణం చాలా సార్లు చేసాను…’ అన్నాడు ఆమె అడిగింది అదా లేక ఇంకోటా తెల్చుకోకుండానే. ఫక్కున నవ్వింది కౌసల్య. ఆమె నవ్వేప్పుడు ఆమె ఎద అంతా కదిలి సల్లు తమాషాగా ఎగిరాయి.
‘అది కాదండి నేను అడిగింది. ‘ అనింది..
‘మరి.’
‘అందమయిన అమ్మాయిని చూడడం ఇదే మొదటి సారా. అలా తినేసే లాగా ‘ఇంతకీ మీ ఊరిలో ఒంకాయలు దొరుకుతాయా.? అని అడిగింది కౌసల్య.
‘ఆ దొరుకుతాయి అండీ.’ అన్నాడు రాజు.. ఉన్నట్టు ఉండి ఆమె ఇదేమి టాపిక్ మొదలు పెట్టిందో అర్ధం కానట్టు ముఖం పెట్టి
‘పనికి వచ్చే వంకాయలేనా. లేక చచ్చులు. పుచ్చులేనా అన్నీ’ అని అడిగింది కౌసల్య అతని తొడల మధ్య చూస్తూ.’నీకులాగా’ అంటూ నవ్వింది.