పరాధీన మొదటి భాగం

“చెప్పేది అర్ధ మయ్యింది కదా లంజా. నేను చెప్పినట్లు చేయి. తేడా వచ్చిందో ప్రాణాలు తీసేస్తాను”
“అలాగే మాస్టర్”
“రేపటి నుండే ఆ పనిలో వుండు. త్వరగా ప్రోగ్రెస్ ఆ వుండాలి” అవతలి వైపు నుండి మెసేజ్ వచ్చింది
“సరే మాస్టర్. మీరు చెప్పినట్లే చేస్తాను. రేపటి నుండే ఆ పనిలో వుంటాను” అని రిప్లయ్ ఇచ్చాను నేను.
అని మాస్టర్ లంజ అని సంబోధించినప్పుడల్లా అంతులేని సంతోషం కలుగుతూ వుంటుంది. అందరూ రాసక్రీడ జరిపెటప్పుడే త మ సంబోధిస్తారు కాని ఈ మాస్టర్ మాత్రం ఎప్పుడూ లంజా అనే భావిస్తాడు. అందుకె అతనంటే పడి చస్తాను.లంజా

“ఇంకా ఏమయినా వివరాలు కావాలా ఆ ప్లాన్ గురించి?” మెసేజ్ వచ్చింది messenger లో

మీరు చెప్పిన వివరాలు చాలు. మీరు ఇంతకూ నన్ను అలా ఎందుకు చేయమంటున్నారు?”
“నోరు మూయవే పూకు ముండా. మాస్టర్ చెప్పినట్లు చెయ్యాలి _ గానీ గానీ ఎమో డవుట్లు అడుగుతున్నావేమిటి? కొవ్వెక్కిందా?”
“సారీ మాస్టర్. తప్పయ్యింది. నన్ను క్ష మించండి. ఇంకెప్పుడూ అలా అడగ ను”
నాకు చాలా బాధ అయ్యింది. కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. అలా అడగదం మాస్టరుకి ఇష్టం వుండదని తెలిసీ ఆసక్తి ఆపుకోలేక పొరపాటు చేసేను. మాస్టర్కి కోపం తెప్పించాను. అయ్యో.
“అలా రా దారికి. ఇంకో సారి ఇలా అడిగావంటే వారం రోజులు నా వుచ్చ తప్ప ఇంక ఏమి తాగడానికి నీకు

దొరకదు. జాగ్రత్త. అయినా అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నా. పగ. అర్ధ మయ్యిందా. కృష్ణారెడ్డి మీద పగ ”
‘ఎందుకు అని అడగబోయి బలవంతంగా నిగ్రహించుకున్నాను. అలా అడిగి వుంటే వారం రోజులు మాస్టర్ వుచ్చ తప్ప ఇంకేమీ తినడానికీ తాగడానికీ మిగ ల క పోయేది. కానీ అది కూడా థ్రిల్లింగుగా వుంటుందేమో. ఒక సారి కావాలని మాస్టర్కి కోపం తెప్పించాలి కానీ ఇది కాదు సమయం. ఆ వుచ్చ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడికి. పోస్టులో పంపిస్తాడా? ఇంతవరకు మాస్టర్ని చూడలేదు, వినలేదు. అంతా చాట్ లోనె జరుగుతోంది ఇప్పటిదాకా. బయటపడే ఉద్దేశ్యం వున్నట్లు లేదు మాస్టర్కి. మరి ఎలా పంపిస్తాడు వుచ్చ. ఒక సారి కోపం తెప్పించి చూస్తె గానీ అర్ధం కాదేమొ గానీ అప్పుడు ఇదే శిక్ష విధిస్తాడని నమ్మకం ఏముంది? మరో రక మయినదో, ఇంతకంటే కౄరమయినదో విధించవచ్చు అప్పుడు. మాస్టర్ ఏ శిక్ష విధించినా సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను.
“అర్ధమయ్యింది మాస్టర్”

“గుడ్. మన ప్లాన్ గురించి ఏమయినా గైడెన్స్ కావాల్సి వస్తే మెస్సేజ్ ఇవ్వు. నేను చెప్పినవాళ్లతో కాకుండా వేరే పండావో పూకును ముక్కలు
ఎవరితోనయినా
ముక్కలుగా నరికి కాకులకు, గద్దలకు వేస్తాను. వళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో”
తెలుసు.
నాకు భయం వేసింది. మాస్టర్ అంత పనీ చేస్తాడని నాలుక పిడచ కట్టు కు పోయింది. నోరు పెగల్చుకొని “అలా చేయను మాస్టర్. మీకు కోపం తెప్పించే పనులేమీ చేయను. మీరు చెప్పిన వాళ్ళతోనే
వాయించు కుంటాను”
“గుడ్ గర్ల్. ఇక వుండు”
చాట్ విండో మూసి ఆలోచనళ్ళో పడ్డాను. ఇప్పటి దాకా మాస్టర్ తో వ్యవహారాలు వేరు. ఈ వ్యవహారం వేరు. ఇది నా పెళ్ళికి సంబంధించిన విషయం. ఇందులో కూడా మాస్టర్ చెప్పినట్లే వినాలా? వినకుండా వుంటే ఏమవుతుంది. ఎందుకు నాకు ఇలాంటి విపరీతపు

ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఎందుకు నా మనస్సు ఎంత వద్దనుకున్నా మాస్టర్ కి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తుంటుంది. ఇంకా నా మనస్సు పరిపక్వత సాధిచలేదు కాబోలు. మాస్టారు మూడు సంవత్సరాలుగా శిక్షణ ఇస్తున్నా ఇంకా నేను తగినంతగా ఎదగకపోవడంలో అర్ధం ఏమిటి ? ఇలా ఆలోచిస్తున్నానని పొరపాటుగా నయినా మాస్టర్కి తెలిస్తే ఇంక ఏమయిన వుందా. నా గుద్దలో గడ్డ పార దింపి నిలువు పాతర వేయడూ. పెళ్ళే కానీ, మరేదయినా కానీ మాస్టర్ చెప్పినట్లుగా నడుచుకోవడమే.
ఎప్పుడయితే మనస్సునూ, శరీరాన్ని మూడేళ్ల క్రితం మాస్టర్ కి అర్పించానో అప్పటినుండీ ఇక నా మనస్సు నా మనస్సు కాదు. మాస్టర్ మనస్సే నాది. మాస్టర్ తప్పేమీ లేదు. ఒక సారి అతని కంట్రోల్ కి అంగీకరిచిన తరువాత ఇక తిరుగువుండదనీ నా నిర్ణయాన్ని మార్చుక్నే స్థాయి, దశ వుండదనీ వివరంగా చెప్పి ఆలోచించ్కోవడాని కి, నిర్ణయించుకోవడానికీ ఆరు నెలల సమయం ఇచ్చాడు. నేనే మాస్టర్ వెంట పడీ పడీ నన్ను అంతా దాసోహం చేసుకున్నా ఇంతవరకూ నా శరీరాన్ని ముట్టుకోలేదు కానీ నా చేత ఎన్నో రకాల చిన్న చిన్న పనులు

చేయించాడు. మాస్టర్తో ఎప్పుడెప్పుడు పండుదామా అని ఉవ్విళ్ళూరుతున్నా.
కోరిక
ఒకసారి అడిగితే ‘బలిసిందా లంజా అని తిట్టి సమయం వస్తుందనీ, ఎప్పుడు ఆ సమయం వచ్చేదీ చెప్పలేననీ చెప్పినట్లు చేయడమే నా బాధ్యత అనీ హెచ్చరించాడు. అప్పటినుండీ మాస్టర్తో పండాలని ఇంకా తీవ్రమయ్యింది. ఇంతవరకూ మనిషే కనపడలేదు ఇంకా నన్ను దెంగేదెప్పుడో? ఇంతవరకూ మరొకరితో కూడా పండమని చెప్పలేదు. ఇప్పటిదాకా నేను కన్యనే. ఒకరో పండమని చెప్పడం ఇదే మొదలు. అదీ పెళ్ళి కోసం. ఇది ఎటు దారితీస్తుందో చూడాలి.
వేడి నిట్టూర్పు విడుస్తూ కుర్చీలోనుండి లేచాను. ఇప్పుడిప్పుడే చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి. హేమంత్ రెడ్డి. అతగాడిని ప్రేమించాలి. పెళ్ళికి ఒప్పించాలి పండి అయినా. ఆ తరువాత అసలు కథ మొదలవుతుందని చెప్పాడు మాస్టర్ కానీ వివరాలు చెప్పలేదు. హేమంత్ DSP కృష్ణా రెడ్డి రెండో అబ్బాయి అట. బిజినెస్ మ్యాన్ అట. బావుంటాడు అని చెప్పాడు M కాని M చెప్పిన తరువాత

బాగున్నా బాగోక పోయినా నచ్చుకోవాల్సిందే. తప్పదు. అతనికి ఆడాల్ల యావ బాగా వుందట.
అతని ఆఫీసులో చాలామంది అమ్మాయిలేనని అతనికి రోజుకో అమ్మాయి లే కుండా రాత్రి గడవదని చెప్పాడు M. ఎన్నో పూకులు రుచి చూసిన అతను సులభంగా నా పెళ్ళి వలలో పడడు కాబట్టి అతడిని ఎలా పడేయాలో వివరంగా చెప్పాడూ M. కొద్దిగా చెప్పిన ఆప్లాన్ వింటుంటేనే శరీరం తియ్యగా మూలుగుతున్నది ఇంకా మొత్తం ప్లాన్ వింటే శరీరం ఏమవుతుందో. నవరంధాల్లో తొమ్మిది మొడ్డలు పెట్టినంత సమ్మగా వుంటుందేమో. పూర్తి ప్లాన్ తెలుసుకోవాలని బాగా అనిపించింది కానీ అలా అడిగితె ఇంకే మన్నా వుందా తెల్లారి కల్లా కొరియర్లో అశుద్ధం పంపించి బ్రేక్ ఫాస్టుగా తిన మని అన్నా అంటాడు. ఎప్పుడయినా అలాంటి శిక్ష విధించినా పరమాన్నం లా భక్తిశ్రద్ధలతో స్వీకరిస్తాను.

రాత్రి పూజకి వేళ అయింది. స్నానం చేసి అగరొత్తులు వెలిగించాను. మూడు తప్పకుండా పూజ చేస్తున్నాను.
వచ్చాను. గదిలో ఏళ్ళుగా క్రమం
ఉదయ మూ

సాయంత్ర మూ. M ఆజ్ఞ అది మరి. ఉదయం ఇరవై నిముషాలు, సాయత్రం ఇరవై నిముషాలు ప్రశాంత చిత్తంతో గౌరవప్రపత్తులతో మనస్సులో మాస్టర్ ని ధ్యానిస్తూ వుంటాను. అలా ఈ రోజు కూడా ధ్యానించిన తరువాత నాలో ఇంకా కొత్త ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కుతోంది.
ఫ్రిజ్ దగ్గరకు వెళ్ళాను. అందులో డీప్ ఫ్రీజర్లో వున్న వంకాయను తీసుకున్నాను. నా చీర, గా లేపి చల్లదనంతో గడ్డకట్టిన ఆ వంకాయను నా పూరెమ్మలకి రాసుకుంటుంటే అక్కడి వేడి ఆవిరి అయి పొగ వస్తుంటే చూడడానికి ఎంతో బావుంది. నా గొల్లి మీద చల్లగా రాసుకుంటూ M చేస్తున్నట్లుగా ఆలోచిస్తుంటే నా సళ్ళు బిరుసెక్కసాగాయి. వంట్లో ఆవిరి ఇంకా ఎగదన్నుకు రాసాగింది. మరీ లోపలికి దూర్చుకోకుండా, కన్నెపొర చిరగకొట్టకుండా రోజూ ఇలా చేసుకోవాలని M ఆజ్ఞ మరి. ఒక ఇరవై నిముషాలు లా రేగి పోయి భల్లున రసాలు కార్చేసుకున్నాను.
నీరసంగా లేచి ఆ వంకాయను కడగకుండా కూరచేసుకు తిన్నాను. ఒక్కోరోజు ఒక్కో కూరగాయ. అప్పుడప్పుడూ

పెద్ద పచ్చి మిర్చీలూనూ.క్యాప్సికం, పెద్ద పచ్చి ఆ చల్లటి కూరగాయలు మొదట్ళొ ఆ చల్లదనానికి మండవు గానీ ఆ తరువాత మండుతాయీ!! ఆ చల్లదనం, మంట, వంట్ఫో వేడి బాధ, ఆనందం
కలగలిపి. హుష్. పని అయిపోయేలో గా కంది పోయిన పూకు పెదాలు, గొల్లీ స్నానించడానికి ఒక అర గంట అయిస్ క్యూబులు పెడితే గానీ మంట చల్లారదు. పెళ్లయాక ఒకసారి అలాచేసి మొగుడి మొడ్డ పెట్టించి చూడాలి!! ఎలా వుంటుందో అత గాడి కీ – నా కూ?
ఇంకా ఉంది.