పిన్నీ బాబాయ్ శ్రుంగారం 3

పిన్ని తన కాళ్ళని బాబాయి నడుము కి చెరొక పక్కా వేసి తన కాళ్ళతో బాబాయ్ నడుముని చుట్టేసి బాగా లేచి నిల్చున్న ఆయన లవడాని తన మొత్త కేసి వత్తు కుంటోంది…. బాబాయ్ తన చేతులని చెరొక పిర కింద వేసి పిన్ని గు…….
ద్దని పైకి లేపి పిరలని కస కసా చేతులతో పిసుకుతూనే తన నిగిడిన
మొడ్డతో పిన్ని పిర్రల మీద పొడుస్తున్నాడు…… చీర మీద నుండే! అలా పిన్ని బలి సిన గు….ద్దని పిసుకుతూ కొద్ది గా ముందుకు వంగి బాబాయ్ పిన్నిని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
పిన్ని పెదవుల మీద……, బుగ్గల మీదా….., చెవుల మీద ……. అలా కొద్దిగ కింద మెడ మీదా…….. తన పెదవులని సున్నితంగా కదిలిస్తూ,
పిన్ని చెవులలో ఏదో సరదాగా నవ్వుతూ మాట్లాడేస్తున్నాడు…… నాకు సరిగా విన పడట్లేదు కానీ పిన్ని ముఖంలో బాబాయ్ చెప్తున్న మాటల కి రెస్పాంస్ చూస్తే ఏదో బూతులు చెప్తున్నాడని పించింది……
పిన్ని బాబాయ్ చెప్తున్న దాని కి బదులు గా ,
” మ్……. ……… ఏయ్ వద్దు……….. అలా వద్దు……… కాదు……. ఆహా……” అంటూ వొయలు పోతూ ఒక చేతిని బాబాయ్ పిరుదుల మీద తెచ్చి నిమురుతూ, రెండో చేత్తో బాబాయ్ తొడుక్కున్న పైజామా నాడ ని విప్పి లూజ్ చేసింది………. దాని కోసమే అన్నట్లు…… పైజామా వెంటనే కింద కి జారి బాబాయ్ నడు మూ , కాళ్ళూ దర్శన మిచ్చాయి.
పిన్ని తన రెండు చేతులతో బాబాయి తొడుక్కున లాల్చీని లాగే సింది……. బాబాయ్ పిరుదుల మీద ఉన్న చేతులని మెడ చుట్టూ వేసి కొద్ది గా తలని పైకెత్తి………. బాబాయ్ రొమ్ము మీద ముద్దులు పెడుతూ తన చెస్ట్ మీద మొహాన్ని రుద్దుతూ నిపుల్స్ మీద తన నాలికని కదిలిస్తూ టంగ్ తో మెల్ల గా బ్రష్ చేస్తోంది……..
అబ్బా…….. ఆ టైములో నా కళ్ళకి వాళ్ళిద్ద రూ రతీ మన్మధుల్లా కనిపిస్తున్నారు………. పిన్ని అలా బాబాయ్ నిపుల్స్ ని నాకుతూ చీకుతూ తన గు……..
ద్దని బాబాయ్ నడుంకే సి గుండ్రంగా రుద్దుతోంది……….
“అబ్బా.. ఇంకా గట్టి గా పిసకండీ…….. మీకిష్టం కదా…………. ఇంకా గట్టి గా.. మ్…….. మ్….. అహా..” అంటూ బాబాయ్ రెండు నిపుల్స్ మీద తన నాలి కని మార్చి మార్చి రుద్దుతూ……. పిన్ని కసెక్కిపోతోంది…….
ఈ నాకుడూ, పిసుకుడూ, రుద్దుడూ…….. చాలా సేపు చేసుకున్నారు వాళ్ళు……. ఇదంతా చూస్తూ నాకు కాళ్ళు వణ కటం ప్రారంభించాయ్……. ఇంత మటు కూ ఇలాంటి సీనుల గురించి చదవట మే
గానీ లైవ్ గా చూడలా……. నా తొడల మధ్య తిమ్మిరి ప్రారంభ మైంది.
ఇలా కాసేపు ఐన తర్వాత,
పిన్ని బాబాయ్ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టు కుంటూ…… చాలా చిన్నగా
“నా తొడల ……. మధ్య… చూడు..” అంటం అస్పష్టంగా విన పడింది……. అలా అంటూనే తను వెనక్కి ఒంగి తన కూర్చునే చేతుల మీద రెస్ట్ అవుతూ……… కాళ్ళని మంచం అంచుల వెంబడి వేళ్ళాడే సింది………….
అప్పటి దాకా పిన్ని పిర్రలని పసా పసా పిసికేస్తున్న బాబాయ్ తన చేతులని ముందుకు తెచ్చి……. చీరనీ, లంగా పిన్ని తొడల, నడుము దాకా పైకి లాగే సాడు……
మ్……… అదే నాకు ఫస్ట్ టైము పిన్ని నలా చూడటం…… లొతైన బొడ్డు …….. బలమైన తొడలు……… వాటి మధ్య తెల్లటి పాంటీ…….. దాంట్లోంచీ ఉబ్బుగా, నున్నగా కనబడుతున్న కామ మంది రం…….. అప్పటి కే బాగా తడిసిపోయి ఉన్నది పిన్ని పాంటీ….
బాబాయ్ తన చేతిని స్లోగా పాంటీ మీద నుండే పిన్ని పూకుని నిమురుతూ…….. చెమ్మగిల్లిన పూ పెదాలని రాపాడించ సాగాడు …….
మరో చేత్తో పిన్ని కట్టుకున్న చీర పమిటని కిందకి లాగి పిన్ని సళ్ళని పిసక సాగాడు……. ఆ పనితో పిన్ని లో కామం ఇంకా పెరిగి పోయింది….. తన చేతులని ఆసరాగా చేసుకుని తన గు……..దాని పై పై కి ఎత్తుతూ…… ఇంకా ఫాస్ట్ గా రుద్ద మని అడు గుతూ తని క ఆగలేక పోతున్నానంటూ, మంచం మీద
వెనక్కి వాలి పోయి ఫ్లాట్ గా పడుకుని కాళ్ళు రెండూ మోకాళ్ళ దగ్గర మడిచి … పాదాలని మంచం ఎడ్జ్ మీద పెట్టి …. తన మొ గుడిని బ్రతి మిలాడుతోంది………
బాబాయ్ దానికి బదులు గా…..
“ఇంక నేను దెంగ నా……….. లేకపోతే నీ పూ……….. నాక మంటా వా? ” అన్నాడు….
దాని కి పిన్ని కి లా కిలా నవ్వేస్తూ,
” …….. బూతులు మాట్లాడితే కానీ మీకు మూడ్ రాదను కుంటా…….. ” అంటూ ముద్దు గా మూలిగింది. దాని కి బాబాయ్
రెండు చేతులతో కసా కసా పిసికేస్తూ……
“ఏ మే! అక్కడ …….. నీ కు బూతులు తెలియనట్లు !……..నీ అమ్మ…….. బూతు బుక్స్ చదివి నువ్వే వినిపిస్తావ్ కదే నాకు…… ఇందాక బాత్రు ము లోంచి వచ్చే సరికి కూడా నువ్వు
నేను తెచ్చిన latest బుక్ చదువుతున్నావు కదే……. మరీ బలిసిపోయిందే నీ కు…..” అంటూ పిన్ని కట్టుకున్న చీర కుచ్చిళ్ళు లాగే సి, అదే టైం లో లంగా బొందు లూజ్ చేసి చీరా లంగా రెండూ ఒకే సారి పూర్తి గా లాగే సాడు.
పిన్ని కూడా తన పిర్రలని బాగా పైకి ఎత్తి బాబాయ్ కి సహాయపడింది తన చీర లాగేస్తున్నపుడు……… నాకు పెదవులు వణుకుతున్నయ్ పిన్నీ బాబాయ్ లని అలా చూసేటప్పటి కి ……….
నున్నగా ఉన్న పిన్ని తొడలు, వాటి బలు పూ…… చూసి బాబాయ్ కసెక్కిపోతూ ఆ తొడల మీద వేళ్ళతో రాస్తూ, రెండో చేతిని రఫ్ గా పిన్ని పూకు మీద పెట్టి ప్రెస్ చేసాడు….. దానికి పిన్ని నవ్వుతూ తన పూకుని నిమురుతున్న బాబాయ్ చెయ్యి మీద తన చెయ్యి ని కూడా వేసి నొక్కుతూ……
“బూతులు రావని నేనెప్పుడన్నాను…..” అంటూ ముద్దు గా,
” ఇప్పుడే తీసిన పూరీలా ఎలా ఉబ్బి ఉందో చూడండి నా పూ……….! చాలా వేడిగా ఉబ్బి ఉంది కదూ…….. రండి… అడ్డు గా ఉన్న ఈ పాంటీ తీసేసి, దీని వేడి తగ్గించండి……. మీ సు……. రెడీగానే బాగా నిగిడి పోయి ఉంది చూడండీ…… ”
అంటూ తన గు……
ద్దని పైకీ కిందకీ ఊపసాగింది……..