పూకు గుద్ద దెంగి దెంగి సుఖంతో గారాలు పోతూ

ఐతే శోభనం ముహూర్తాలెప్పుడు పెట్టుకుందాం?అంది కాస్త ముందర తేరుకున్న జయకుమారి
నీ మరిది రంకు కధ పూర్తిగా వినందే?
ఇంకేముందమ్మా వినడానికీ? రెండో రౌండు సంగతి కూడా చెప్పుకున్నాంగాఇక బాత్రూం కధ అదేమూడో రౌండు నే చూసిందేనాయేఅంటూ తొందర పడిపోయింది జయకుమారి.
మరి నాల్గో రౌండు సంగతో?
అదీ తెలిసిపోవట్లాకావలిస్తే నే చెప్తా విను బాత్రూం వాయింపుతర్వాత తోటకూరకాడలా వ్రేలాడి పోతున్న నీ మాలతి ని బెడ్రూం లోకి ఎత్తుకొచ్చాడని నిన్ననే చెప్పానాఅంటూ ప్రమీల మొహంలోకి చూసింది జయకుమారి
చెప్పావ్ తల్లీనువ్వు చెప్పుకుంటూ పోనే నప్పుడప్పుడు ఊఁకొడుతూంటాలే
సరేఆతర్వాత పక్కమీదికెళ్దామా?అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి , నే మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , ఒద్దుబాబూ మా ఆయనొచ్చేస్తారేమోనన్నుపక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి ప్లీజ్అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించిందిబాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో ఇంకేమైనావినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయాననికూడా చెప్పా ఆ తర్వాత ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగాతమకంగా వినిపించడంఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ తప్ప మరో మాట వినిపించలేదనికూడా చెప్పానా? అంటే ఏం జరిగిందనుకోవాలీ?దాన్ని మీదెక్కించుకుని చేశాడనేగామహాఁఐతేచివరికొచ్చేసినపుడుమీదెక్కిపోయికచకచలాడించివిదిలేసుంటాడుఅంతేగా?
ఏకరువుపెట్టి అదిఒద్దొద్దంటూన్నా మరో సారి చేశావాలేదా చెప్పుఅంటే నడవడానికోపిక లేదంటూ మెడచుట్టూ చేతులూ , నడుంచుట్టూ తొడలూ అల్లేసి నా మీద సోలిపోతే అలాగే మంచం దాకా ఎత్తుకొచ్చి, పరుపుమీద వాలిపోయానంతే అన్నాడు.

అంటే , నే విన్న మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ అబధ్ధాలంటావా? అంటూ ఫైరైపోయింది జయకుమారి
ఊరుకుంటానా పరిమళానేనడిగా,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంఎందుకయ్యాయో?అంటూ
ఏవన్నాడూ?
సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆవిడ మొత్తని కాస్త పైకెత్తి, సర్దుకున్నా కవీఅప్పుడయ్యాయేమో ఆ చప్పుళ్ళు అంటూ కప్పిపుచ్చుకున్నాడమ్మా
మరి ఆగకుండా ఎందుకయ్యాయ్టో?
ఆ మాటడిగితేనే , వివరంగా చెప్తే తప్ప నీకర్థం కాదుఅంటూ చివాల్న మంచం మీద కూర్చుండిపోయి,నా తొడల్ని తన నడుంచుట్టూ సర్దుకుంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకునిఇలాగే ఆవిడ్నట్టుకు కూర్చునిపడుకోబెట్టమంటారా?అన్నా చెవిలో సన్నగా మన్ననలొద్దన్నానా మనూ అనండి చాలుఐనా అలానన్ను చూసేసరికి మళ్ళీ వెఱ్ఱి ముదిరిపోయి నా ప్రాణాలు తోడేస్తారూఅంటూ నా చెవిలో గొణిగినన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుని వెనక్కి తోసింది కవీ ఆవిడాదాంతో,ఇలాగే మీదావిడ్నేసుకుని , వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయా అంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకునివెలకిలా వాలిపోయాడమ్మా అంది ప్రమీల, కందిన బుగ్గల్తో ఓరగా పరిమళ్ని చూస్తూ
అదృష్టవంతురాలివి తల్లీఅందావిడ కాస్త కచ్చగా
అది అదృష్టమంటావా?
కోరికల్తీరినమ్మకేం తెలుస్తుందమ్మా పక్కింటావిడ ఆకలీ? నువ్ చెప్పేవన్నీ నే చూళ్ళేదుగాసర్లేచెప్తూపో
నే వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయేసరికి, ఇంకా ఆవిడ్లోనే ఉన్న నీవాడుపూర్తిగా బిఱ్ఱ బిగిసి పోయాడు కవీ ఆవిడ్ని వెకిలా తిప్పేసి , మీదెక్కిపోయి చిరగదెంగుదామా అదుపుచేసుకున్నాఅంటూ సమర్థించుకోబోయాడు
ఆఁహాఁఎంత బుధ్ధిమంతుడివిఅందుకేనేమో?ఏయ్ఛీఇలాగేంటీ?ఒద్దుబాబూ ఒద్దంటున్నానా ఇష్ష్ విన్రు కదా ఉఁహుఁఉఁహూఁ అంటూ మనూ కళ్ల నీళ్ళెట్టుకుంట?అంటూ ఎక్కసాలాడా
ఆవిడలా అనడం నిజమే కానీఅప్పుడు కాదు అన్నదికళ్లనీళ్ళెట్టుకుని అస్సలు కాదు.

మరెప్పుడూ?
పూర్తిగా వింటేనే గానీ నీకర్థంకాదునన్ను నేను అదుపుచేసుకుని ఉండిపోయానన్నానాకాసేపైం తరవాత , ఇంతగానిండి పోతున్నారేంటి బాబూనే దిగిపోతాఅంది మనూ నే సరేనన్నాను , ఆపడానికేమాత్రం ప్రయత్నం చెయ్యకుండా
అంటూ ఎక్కసాలాడా
నిజంనేనేఅడ్డూ చెప్పలేదుకావలిస్తే అడుక్కో
అదీ చేస్తాగాప్రస్తుతానికి నిన్ను నమ్మాననుకో నువ్వు ఓకే అనగానే దిగిపోయిందా?
దిగలేక పోయింది
నువ్ దిగనీలేదేమో?
దిగనీయక పోయింది నేను కాదు ,నీవాడు
ఛఅంతగాబిగుసుకుపోయాడేంటీ?నువ్వేమైనా సలహా ఇవ్వవల్సింది అన్నానే గానీ , నాలో కూడాఅంతగానూ పద అంటూ మరిదిదగ్గరకి పోయింది.
మరిది గాఢనిద్రలో ఉండడం చూసి, మెల్లగా పంచేలోకి చెయ్యి పెట్టి మొడ్డని పట్టుకొని మెల్లగా పంచె తీసేసి మొడ్డ తోలు వెనిక్కి ముందుకు అంటూ గుండుని నోట్లోకి పెట్టుకుంది.

మగత నిద్దర్లోనే ఉన్నాడనుకుంటా ,అంటూ ఆ ముండని తలుచుకుంటూనూఒళ్ళు మండిపోయి తోసేయబోయాపశువులా నన్నాక్రమించుకుని ఒకటే వాయింపూఆఖరికినన్ను పరుపుకదిమేసిఐ లవ్యూ మనూఅంటూ పిచికారీ కొట్టేస్తూంటే గాఠ్ఠిగా గిచ్చాదాంతో మెలుకువొచ్చి కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడయ్యగారు కాసేపు విని ముభావంగా లేచిపోబోయా మళ్ళీ నన్ను మీదికిలాక్కునినీకు కాపర్ టిఉంది కనక పర్లేదుగానీ , మనూ దాంట్లోఎంతలేసి పోశానో?ఏమైనా ఐతే?అన్నాడే ఏంటీ అయ్యేదీ? అన్నాను అర్థంకానట్లు అంటూ జయకుమారి మొహం లోకి చూసింది ప్రమీల
వింటున్నాలే చెప్పుఅంది జయకుమారి
తెలీనట్లు నాటకాలాడకుగొడవౌతుందేమో? అన్నాడు ఏవుందీదాన్నీ , కడుపులో ఉన్న బిడ్డనీ పట్టుకొచ్చి నీదగ్గరొదిలేసిపోతాడు వాళ్ళాయన నాదారి నే చూసుకుంటాఅంటూ ఆట పట్టించా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన్లేమీ చెయ్యకుఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూనేనేమీ అనకపోయినా మీదడిపోయింది ఆవిడాతప్పేమీ లేకపోయినా బజార్లో పడిపోయేది నేనా? అంటూ దెబ్బలాట మొదలెట్టాడమ్మా అంది ప్రమీల ముసిముసి నవ్వుల్తో
ఒక్కసారంటే అనుకోవచ్చు ఒద్దొద్దంటూన్నా దాని పొలాన్ని నాలుగుసార్లు దున్నావ్ఐనా తప్పులేదంటావేంటని నిలదీయలేకపోయావా?అంది జయకుమారి తనూ నవ్వుతూ

ఆ పనే చేశాలేమళ్ళీ మొదలెట్టాడుఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూ అంటూ నాకుమా ప్రియా మేడం ఎక్కడికో వెళ్ళాల్ట , ముందొచ్చిస్కూల్ చూసుకోమంది కూడానూఅంటూ లేవబోయా నన్ను క్షమించాననేదాకా ఒదల్ను అంటూ మళ్ళీ మీదకి లాక్కుని బిఱ్ఱుగా వాటేసుకున్నాడమ్మా అంది ప్రమీల
ఊఁకొట్టింది జయకుమారి
బిగుస్తున్నాడుకూడానూమళ్ళీ ఎక్కడ మొదలెడ్తాడో అని భయమేసినువ్వో కండిషన్ కి ఒప్పుకుంటే అన్నా ఏంటదీ? అన్నాడు చాంటంత మొహంతో ఇంకోసారి మరో ఆడదాన్తో ఉన్నావనితెలిస్తే , ఛస్తే చెయ్యనాపని అంటూ అడ్డొచ్చేశాడు , నే మాట పూర్తి చేసేలోపు నే చెప్పేది వినుఅడ్డొచ్చీయకుఅంటూ గదిమా సరే చెప్పు అంటూ నోరు మూశాడు , నా మాటకెదురుచూస్తూ
అప్పుడు చెప్పానోయ్ధైర్యం చేసీఅంది ప్రమీల సిగ్గు పడిపోతూ
బావఅంటూ సాగదీసింది జయకుమారి
అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదులే నేను పతితనా? కధలోలా నాకు నచ్చిన మగాడిపక్కన పడుకుంటా అనేశానమ్మా ధైర్యం కూడగట్టుకునీ
ఏవన్నాడూ?
ఓ నిముషం పాటు మౌనంగా ఉండిపోయి ఆ పరిస్థితి రాదులేఅన్నాడోయ్ సీరియస్ గా
అంటే? అంది జయకుమారి, విషయం పూర్తిగా అర్థం కాక.