పెళ్లి తరువాత..పెళ్లి ముందు..3

తను అలాగే కోపంగా చూస్తూ మరి నన్ను నిన్ను దూరం చేస్తా అని అనడం కరెక్ట్ యేనా ? అంది కాస్త గట్టిగ. నేను వెంటనే ఏం చెప్పాలో తెలీక ఎదో నిన్ను ఊరికే అలా ఉడికించడానికి అని ఉంటారులే అన్నా. దానికి వెంటనే రూప ఎన్టీ ఊరికేనా ? మా అమ్మ నా ? నీకు తెలీదా తన గురించి ? చిన్నప్పటి నుండి అంతే ఎప్పుడు చూడు మనిద్దరిని దూరం పెట్టాలి అనే చూస్తుంది. అయినా తను ఊరికే అంటుందో లేక సీరియస్ గా అంటుందో నాకైతే తెలీదు. నాకు మాత్రం మనిద్దరి మధ్య గ్యాప్ వచ్చేలా ఎవరు మాట్లాడినా నాకు నచ్చదు. నువ్వు నా సొంతం, మా అమ్మే కాదు చివరికి నువ్వు కూడా మనిద్దరి మధ్య దూరం వచ్చేలా ఏదైనా చెప్పావో చంపేస్తా, అర్దం అయ్యిందా అంటూ నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూసి అంది. నేను తన సీరియస్ నేస్ చూసి కొంచెం చల్లబడెలా తనతో ఇప్పుడు మనల్ని ఎవ్వరూ దూరం చేయరు లే, నువ్వు ఎంత వొద్దు అన్నా నేను నీ బెస్టి నే, నేను ఎంత వొద్దు అన్నా నువ్వు నా బెస్టివే. దాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు లే కానీ ముందు నా మీద నుండి లేయి అటు వైపు నుండి ఎవరో వస్తున్నారు చూస్తే బాగోదు అన్నా. అంతే వెంటనే తను నా వంక చూసి ఎంట్ర మా అమ్మే అనుకుంటే నువ్వు కూడా ఇలా తయారయ్యావ్ ? అంటూ నా వంక కాస్త సీరియస్ గా చూసి కూర్చుంటా రా ఇలాగే కూర్చుంటా, ఎవరు వస్తారో రాని, చూస్తే చూస్తారు అంతే కదా ? అయినా నేను కూర్చుంటే నీకెందుకు రా అంత నొప్పి అని అంటూ నా తొడ మీద నుండి లేచి సరిగ్గా నా అంగానికి తన పిర్రలు అనించి పెడుతూ నా మీదకు వచ్చి కూర్చుంది. వయసులో ఉన్న మేము ఇద్దరం అలా కూర్చుని ఉండడం చూసిన ఎవరైనా కచ్చితంగా అపార్థం చేసుకునే లాంటి పొస్తర్ లో కూర్చున్నాం మేము.
ఇది ఇలా ఉండగా అప్పుడే అటు వైపుకు వచ్చిన రమేష్ ఇంకా వాడి ఫ్రెండ్ మేము ఇలా కూర్చుని ఉండడం చూసారు. వెంటనే రమేష్ ఫ్రెండ్ చూసావా రా ఎవ్వరూ లేనప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో అందుకే చెప్పా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వకు రా అని అంటూ రమేష్ గాడికి మా మీద కోపం వచ్చేలా నాలుగు మాటలు చెప్పాడు. అవ్వన్నీ విన్న రమేష్ గాడు మా దగ్గరికి వచ్చాడు. మమ్మల్ని చూసి రూప అడ్డు లే అని అన్నాడు . తను ఎందుకు అంది. నేను ఏమీ అర్దం కనట్లుగా ఫేస్ పెట్టి చూస్తున్నా. రమేష్ గాడు వెనక్కి తిరిగి వాడి ఫ్రెండ్ వంక చూసి మళ్ళీ రూప తో రూప లేస్తావా లేదా ? అన్నాడు. రూప దేనికో చెప్పు అంది. రమేష్ గాడు కోపంగా వాడి మీద అలా కూర్చున్నావ్ సిగ్గు లేదు ముందు లేయి అన్నాడు. రూప వెంటనే కూర్చుంటే నీకెందుకు అని అంది. వెంటనే రమేష్ గాడు కోపంగా నీకు ఇలా కాదే ముందు వీడిని తన్నాలి అప్పుడే నీకు బుద్ది వస్తుంది అంటూ రూప ను లాగి పక్కకు ఈడ్చి, నా వైపు కోపంగా చూసి పొద్దున బాత్రూం లో అది స్నానం చేస్తుంటే కూడా వెళ్ళావ్ చూడు అప్పుడే నిన్ను కొట్టిండాల్సింది రా తప్పు చేశా అంటూ నన్ను మొహం మీద కొట్ట బోయాడు. కానీ అంతలోనే నా ఏంజెల్ గార్డె (రూప) వచ్చి రమేష్ గాడిని పక్కకు తోసేసింది. రమేష్ గాడు వాడి ఫ్రెండ్ వైపు చూసాడు. వాడు గుడ్లప్పగించి చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడు అలా చూస్తూ ఉండగా రూప తోసేయడం రమేష్ కు నచ్చలేదు. వెంటనే రూప ను కొట్టడానికి చెయ్ ఎత్తాడు. అంతే రమేష్ అంటూ కోపంగా రూప అమ్మ గొంతు వినిపించింది దూరం నుండి. రూప అమ్మ కోపంగా మా దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వచ్చింది. రమేష్ వాడి అమ్మతో చూడమ్మా ఇది సిగ్గు లేకుండా వినయ్ గాడితో అంటూ ఆగాడు. రమేష్ అమ్మ రూప ను ఇంకా నన్ను చూసి రమేష్ గాడితో ఇంటికెళ్ళక మాట్లాడుకుందాం అని అంది. రమేష్ గాడు కానీ మా అని ఇంకేదో అనబోతు ఉండగా రూప అమ్మ కొంచెం గట్టిగా ఇంటికెళ్లక మాట్లాడదాం అని చెప్పి నా వంక చూసి వినయ్ నువ్వు మీ ఇంటికెళ్లు అని అంది. అలా అని రూప తో ఇంకో పది నిమిషాల్లో ఇంటికి వస్తా అంతలోపల నువ్వు బుద్దిగా నీ రూమ్ లో ఉండాలి లేదంటే కాళ్ళు విరగ్గొడతా అంటూ కోపంగా చూసింది. ఇంకో మూడు నిమిషాల్లో ముగ్గురం మా దారిన మేము వెళ్ళాం.
రాత్రంతా నాకు నిద్ర పట్టలేదు. పొద్దున లేచాక రూప కనిపించలేదు. సాయంత్రం కాలేజ్ నుండి ఇంటికి వచ్చాక రూప అమ్మ ఇంకా మా అమ్మ ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం కనిపించింది.