ప్రేమ & శ్రుంగారం

నా పేరు రాజు నేను ఇంజనీరింగ్ 2 ఈయర్ చదువుతున్నాను నేను 5.6 ఎత్తు ఉంటాను బాడి లేకున్నా మాములుగా చూడడానికి బాగుంటాను వైట్ కలార్ నాది నేను నా ఫ్రెండ్ చందు తొ రూంలొ ఉంటాను రొజు ఫ్రెండ్స్ తొ కాలెజ్ కి వెల్లడం రావడం కాలెజ్ లొ అందరు మాతొ బనె ఉంటారు చందుతొ నాతొ అమ్మయిలు కాస్తా క్లొస్ గా ఉంటారు.కాలెజ్ నుండి రావడం దమ్ము కొట్టడం అప్పుడప్పుడు మందు కొట్టడం తినడం పడుకొవడం ఎక్సాం టైంలొ చదవడం ఎక్సం టైంలొ చదివి ఎక్సాం రాసిన 1 ఇయర్లొ నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరం మంచి మార్కులతొ పాస్ అయ్యము 2 ఇయర్లొ 1 సెమిస్టర్ లొ కూడా మార్కులు బాగనె వచాయి 2 సెమిస్టర్ స్టర్ట్ అయింది ఫ్రెషర్స్ వచ్చారు ఆన్ని క్లాస్ లొ లాగె మా క్లాస్ లొ కూడా బ్యక్ బెంచ్ స్టుడెంట్స్ ఉన్నారు వాల్లు మేము ఎక్కువ మాట్లాడుకొకున్నా పరిచయం బానె ఉంది ఒక రొజు సాయంత్రం మా కాలెజ్ బస్ స్టాప్ లొ వాల్లు ఇద్దరు అమ్మయిలని రాగింగ్ చేస్తున్నారు అనుకొకుండా నేను వాల్ల వైపు చూసాను ఇద్దరు అమ్మాయిలొ ఒక అమ్మాయిని చూడగానె నా మనసు జారిపొయింది గుండ్రటి మొహం చిన్న కళ్ళు పొడువాటి ముక్కు ఎర్రటి పెదాలు 5.4 ఎత్తు ముట్టుకుంటె మాసిపొతుందెమొ అనె అంత వైట్ గా ఉంది ఇంత వరకు ఎందరినొ చుసాను మాట్లాడాను కాని నా మనసు దొచిన మొదటి అమ్మయి.మొదటి సారి నాకు నా క్లాస్ వాళ్ళ మీద కొపం వచ్చింది నేను వాళ్ళ దగ్గరకి వెల్లాను అంతలొ ఒకడు వాళ్ళని వెల్లమన్నాడు నాని ఇంకొడు ఆగండి అన్న్నాడు కాస్త ఆగరా మజా వస్తుంది అన్నాడు వాడె వాళ్ళకి లీడర్ నేను వెల్లి నా మనసు దొచిన అమ్మయి వైపు చూసి అను నువ్వు నా కాలెజ్ లొనె చేరావా నాతొ చెప్పలెదు సరె బాగ చదువుకొ వెల్లు అన్నాను తను వెల్లిపొయొంది తన వెనకాలె ఇంకొ అమ్మయి కూడా వెల్లింది మా వాళ్ళు నన్ను అడిగారు ఎవరురా ఆ అమ్మయి అని నాకు తెలిసిన అమ్మాయి మా వీదిలొనె ఉంటుంది అన్నాను వాసెపు వాళ్ళతొ మాట్లాడి బస్ ఎక్కి రూం కి వచ్చెసాను నేను వచ్చానె కాని అస్ అమ్మాయి నా మనసును తీసుకెల్లిపొయింది ఆరొజు మొత్తం అస్ అమ్మయి గురించె ఆలొచనలు ఎం తొచలేదు ఎలాగొ ఆరొజు గడిపేసి మరుసటి రొజు ఉదయం తొందరగ కాలెజ్ కి బయలుదెరాము చందు అడిగాడు ఈరొజు ఎందుకురా తొందరగా అని పైన్ ఉంది వెల్దాం అన్నాను.బస్ స్టాప్ లొ వెయిట్ చేస్తున్నాము ఒక అరగంట తరువాత నేను సిగరెట్ ముట్టించి సొగరెట్ తాగుతున్నాను తను బస్ దిగింది నేను సిగరెట్ పాడెసి నొట్లొ చివింగం వేసుకొని నేను తలని ఫాలొ అయ్యాను బస్ స్టాప్ నుండి మా కాలెజ్ కి మద్య ఒక 1/2 కి.మి దూరం ఉంటది కాస్త దూరం వెల్లగానె చందు నన్ను అడిగాడు అప్పటి నుండి నేను చెప్పెది వినకుండా ఆ అమ్మయినె చూస్తున్నవేంటిరా అని ఎమి లేదు అన్నాను మొహం చెప్పు ఎంటి సంగతి అన్నాడు అమ్మయి బాగుంది కదరా అన్నాను ఇప్పుడు ఆర్యన్ అయింది ఆ అమ్మయిని లవ్ చేస్తున్నావా అన్నాడు అవును అని చెప్పాను ఇంకాస్త దూరం వెల్లగనె అస్ అమ్మయి వెనక్కి తిరిగి నన్ను చూసి ఆగింది నేను తన దగ్గరకి వెల్లగానే నన్ను చూస్తూ రాజు అని పిలిచింది నేను ఆశ్చర్య పొయాను తను పిలిచినందుకు కాదు నా పెరు ఎలా తెలుసా అని ఎంటి అని అడిగాను నేను మీకు తెలుసా అని అడిగింది లేదు అన్నాను మరి ణిన్న సాయంత్రం బాగ పరిచయం ఉన్నట్టు మాట్లాడావు అని అడిగింది నిన్ను రగింగ్ చేస్తున్నారని అలా మాట్లాడాను అన్నాను సరె అని థాంక్స్ చెప్పింది ఉట్టి థాంక్స్ మాత్రమెనా అన్నాను మరి అంది ట్రీట్ అన్నాను సరె అంది నేను చందు తను అందరం కలిసి బయలుదెరాము కాలెజ్ కి రాగానే చందు నీకెదొ ల్యాబ్ లొ పని ఉంది అన్నవుగా వెల్లి చేసుకొ నేను వస్తా అన్నాను వాడు నాకేం పని లేదు అన్నాడు నేను వాడి దగ్గరకి వెల్లి నా బుక్స్ వాడికి ఇచ్చి అర్తం చేసుకొ అన్నాను మరి నాకు పార్టి ఇవ్వాలి అన్నాండు సరె తప్పుతుందా అన్నాను.వాడు ల్యాబ్ కి మేము క్యాంటికి వెల్లాము ఏం కావాలి అంది నేను కొక్ అన్నాను ఇద్దరం కొక్ తీసుకొని కూర్చొని తాగుతున్నాము నాకు నిన్ననె డౌట్ వచ్చినిది నేను నీకు తెలీదు అని అంది ఎందుకు అన్నాను నువ్వు నన్ను అను అని పిలిచావు కాని నా పెరు అను కాదు అంది మరి ఏం పేరు అన్నాను లావణ్య అంది బాగుంది అన్నాను మరి నా పేరు ఎలా తెలుసు అని అడిగాను నిన్న అక్కడి నుండి వెల్లాక గర్ల్స్ పిలిచి నీకు రాజు ఎలా తెలుసు అని అడిగారు ఎ రాను అన్నాను మిమ్మల్ని చూపించి ఆ రాజు అన్నరు నాకు తెలీదు అని చెప్తె సరె వెల్లు అని పంపించారు ఇంతలొ మా క్లాస్ గర్ల్స్ అక్కడికి వచ్చారు నన్ను కొపంగా చూస్తూ వెళ్ళారు వాళ్ళ తరువాత మా క్లాస్ బాయిస్ వచ్చారు ఈరొజు నా పని అయింది అనుకున్నను తనని క్లాస్ కి వెళ్ళమని నేను క్లాస్ కి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళగానె గర్ల్స్ వచ్చి నా చుట్టు నిలబడి ఆ అమ్మయి ఎవరు? నీకు ఎలా తెలుసు?మీ ఇద్దరి రిలెషన్ ఎంటి?అంటూ ప్రష్నల వర్షం కురిపించారు వాళ్ళకి సమాదానాలు చెప్పెసరికి నా తల ప్రానం తొకకి వచ్చింది అలా ఆరొజు కాలెజ్ నుండి బయటకి వచ్చి బస్ స్టాప్ లొ కూర్చొని సిగరెట్ వెలిగించి తాగుతున్నాను శగన్ తాగగానె లావణ్య వచ్చింది తనని చుడగానె సిగరెట్ పాడెసాను తను నా దగ్గరకి వచ్చి నిల్చుంది కూర్చొ అన్నాను అమ్మొ సినియర్ ముందు కూర్చొకుడదు అంది ఎక్కువ చేయకు కూర్చొ అన్నాను కూర్చింది సిగరెట్ ఉందా అని అడిగింది తాగుతావా అని అడిగాను ఇవ్వు అంది సిగరెట్ ఇచ్చాను మరి లైటర్ అంది లైటర్ తీసి ఇచాను తను సిగరెట్ నా నొటిలొ పెట్టి వెలిగించింది నేను తననే చూస్తున్నాను నన్ను చూసి సిగరెట్ పాడెయాల్సిన అవసరం లెదు అంది చందు కూడా సిగరెట్ వెలిగించాడు నువు ఎక్కడ ఉంటావు అని అడిగాను తను నెను ఉండె ఎరియా పెరె చెప్పింది లెదు నువ్వు ఆ ఎరియా ఉండవు ఎందుకంటె నెను ఉండెది అక్కడె నిను ఎప్పుడు చూడలెదు అన్నాను కాని నెను నిన్ను రొజు చూస్తా అంది రొజు చూస్తావా ఎక్కడ అన్నాను నువ్వు షాప్ లొ సిగరెట్ కొనుక్కొని పక్కన ఉన్న టెబల్ మీద కూర్చొని సిగరెట్ తాగి వెల్లిపొతావ్ కదా ఆ షాప్ కి ఎదురుగా ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లొ ఉంటాను అంది ఇసారి నమాను తను చెప్పింది ఇంతలొ బస్ వచ్చింది బస్ ఎక్కి వెల్లిపొయాము మా ఎరియాలొ దిగి వెల్లిపొయాము నేను బుక్స్ రూంలొ పెట్టి ఫ్రెష్ అయి షాప్ కి వెల్లాను సిగరెట్ కొనుక్కొని పక్కన టెబల్ మీద కూర్చొని తాగుతున్నాను ఎదురుగా ఊన్న అపార్ట్మెంట్ వైపు చూస్తూ తాగుతున్నాను కాని ఎవరు కనిపించలెదు సరిగ్గ వెల్లిపొదాం అనిలినె టైం కి లావణ్య బయటకి వచ్చింది నన్ను చూసి చేయి ఊపింది నేను కూడా ఊపాను షర్ట్ బాగుంది అంది అని సైగ చేసింది నేను నవ్వాను ఆగు అని సైగ చేది లొపలకి వెల్లింది ఒక 15 నిమిషాలు తర్వాతా బయటకి వచ్చింది ఎంటీ ఎక్కడికి వెల్తున్నవ్ అని అడిగింది ఎంకడికి వెల్లడం లెదు ఎందుకు అని అడిగాను ఎప్పుడు వచ్చిన మాములుగా వచెవాడివి ఈరొజు సుపర్ గా రెడీ అయి వచావు అంది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు అని తెలీదుగా ఇప్పుడు తెలిసింది అందుకె అన్నాను తను నన్నె చూస్తుంది.పాని పూరి తింటావా అని అడిగాను సరె అంది ఇద్దరం వెల్లి పాని పూరి తిన్నాము నెను తన ఫొన్ నంబర్ అడిగాను ఎందుకు అని అడిగింది ఉరికెనె అన్నాను తను తన నంబర్ ఇచ్చింది తను తన ఇంటికి వెల్లింది నేను నా రూం కి వచాను.