ప్రౌఢ 19

వాడు చెప్పాడు రాఘవయ్య గారని ఆ ఊరి మోతుబరి రైతు అని. మా కాబోయే వియ్యంకుడు పేరు రాఘవయ్యే. నేను ఏదో అడగబోయేంతలో వాడే నాతో ” నీ కో సంగతి తెలుసా అమ్మ మ్మా” అన్నాడు. “నువ్వు చెప్పకుండా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది రా మన వడా” అన్నాను.

ప్రౌఢ 18→

“అదే… రాఘవయ్య తాత గారి అమ్మాయి అంటే మా మేనత్త కల్పన నీ లాగే బాగా దూల ముండ. నాకంటే 13 ఏళ్ళు పెద్దది. ఇప్పటి కి చాలా మంది మొడ్డల రసాలు తాగింది. ఈ మధ్య వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని దున్నుకున్నాను. మాంచి కసి లంజ అది. ఆ ఊరి కుర్ర వాళ్ళలో దాన్ని దెంగని వాడే లేదని తనే నాతో చెప్పింది తెలుసా అమ్మ మ్మా” అన్నాడు వాడు.
“అవునా…”
“ఈ మధ్య ఎవరో కుర్రోడు దాన్ని చేసుకుంటానని వెంట బడుతున్నాడంట. వాళ్ళ ఇంట్లోనే మో తన కంటే మరీ చిన్న కుర్రోడు కదా అని ఆలోచిస్తున్నారు” అన్నాడు వాడు.
అలా వాడి ద్వారా తెలిసింది” అంది భారతి తన చను మొనల ను వాడి పెదాల కు అందిస్తూ.

“అంటే మీరు 14ఏళ్ళ కుర్ర వాడితో కూడా దెంగించుకున్నారా..?” అన్నాడు రామూ గాడు ఆశ్చర్యంగా.
“14 ఏళ్ళ కుర్ర వాడు కాదు… కుర్ర వాళ్ళు అను.. చాలా మంది ఉన్నారు. 11-12 ఏళ్ళ కుర్ర వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాక పోతే దెంగ లేరు. నా బాయిలు కుడుస్తూ ఆనంద పడతారు. ఎవరూ అందు బాటలో లేక పోతే వాళ్ళ చేతులని నా పూకులో మోచేతుల వరకు దూర్పించుకుని ఆడించ మంటా…”
“అబ్బో నువ్వో పెద్ద కామ పిశాచి లా ఉన్నావు. అందుకే ఒకే సారి రెండు నాటు మొడ్డలతో నీ రెండు బొక్కలను నూ కి నా నీకు ఆనదు. ”
“అవునురా… నాకు ఇద్దరైతే ఆనదు.. రోజుకి ఒక 10 చేతులై నా పడాలి. ఈ రోజు నువ్వు 4వ వాడివి. కానివ్వు… వీటిని చపాతీ ముద్దల్లా పిసుకు” అంటూ తన రెండు సళ్ళని వాడి కి అందించింది.

వాడు వాటిని బలంగా పిండుతూ “మీ కోడలి గురించి విన్నాక దాన్ని కూడా ఒక చూపు చూడాలని అని పిస్తుంది అమ్మ గారూ..” అన్నాడు.
“నీ మోటు మొడ్డ రుచి దాని కి చూపుదా మనే కదరా నిన్ను ఈ టైం లో పిలిచింది” అంది భారతి.

“దాని కీ దీనికీ సంబంధ మె ఏమిటి అమ్మ గారూ…”

“నిన్న నా కొడుకు ఫోన్ చేసి నా కోడలు పిల్ల ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి ఇక్కడకు వస్తుందని చెప్పాడు. అందుకే అది వచ్చే సమయానికి నిన్ను పిలిపించి దాని కి ఉచితంగా బూతు సినిమా చూపించి ఒక దారిలో పెట్టు కుందా మని ”
“మరి తలుపులన్నీ వేసి వుంటే ఎలా వస్తుంది అమ్మ గారూ…”
“తలుపులన్నీ దగ్గరకే వేసి ఉన్నాయి. అది వచ్చి గంటన్నర అయ్యింది. మన సిని మాను గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తుందో… దాని అవతారం ఎలా ఉందో చూడు.” అంటూ నా వైపు చూపించింది.

నేను షాక్ అయ్యా ను. మా అత్త ఈ రోజు షాక్ ల మీద షాక్ లు ఇస్తుంది. అంటే నేను రావటం చూసిందన్న మాట అనుకున్నాను. నా అవతారం చూడ మంటుంది. నా అవతారాని కి ఏమయ్యింది అనుకుంటూ నా వైపు చూసుకున్నాను.
నా వంటి మీద చీర లేదు. అది నా కాళ్ళవద్ద కుప్పలా పడి ఉంది. బా… జాకెట్టు ఎప్పుడు చించుకున్నానో తెలియదు… , అవి చినిగి పోయి నా భుజాల మీద వేళ్ళాడుతున్నాయి. నా సళ్ళ మీద ఎర్ర గా గోళ్ళ గుర్తులు. బాగా రక్కు కున్నట్లు ఉన్నాను. లంగా కూడా కొద్ది గా లూజ్ అయ్యింది.
లూజ్ అయ్యిన లంగా సందులో నుండి నా రెండు చేతులు నా పూకులోపలికి దూర్చుకుని తెగ కెలుక్కుంటున్నాను. అప్పటి కి నాకు ఎన్ని సార్లు కారిందో ఏమో పూకు వద్ద అంతా రొచ్చు రొచ్చు అయ్యింది లంగా ముందు భాగం అంతా తడిసిపోయి ఉంది.
ఆ దూల జంట నా వైపు నవ్వుతూ చూసింది.

“రావే కోడలు పిల్లా… అంతా చూసావు కదా… అలాగే అంతా విన్నావు కూడా… నా కెంత దూలో నీకు అర్ధం అయ్యింది. నీకెంత దూల ఉందో నాకు తెలుసు… పెళ్ళయ్యాక ఇంకా కొత్త మొడ్డలు దూరలేదని నాకు తెలుసు.

ఈ రోజు నుండి మళ్ళీ మొదలు పెట్టు నీ శోభనాలు . దాని కోసం నీ కో మంచి బహుమానం రెడీ చేసి ఉంచాను చూశావా… మీ ఊళ్ళో అన్నీ సీటు మొడ్డలే రుచి చూశావని రాజా గాడు చె ప్పాడు.

అందుకే నా ముద్దుల కోడలి కి మాంచి నాటు మొడ్డ రుచి చూపిద్దామని వీడిని అరేంజ్ చేశాను. వీడు కాకుండా రంగా అని ఇంకొకడు కూడా ఉన్నాడు. వాడిని సాయంత్రం పిలి పిస్తాలే. ఈ లోపు వీడి పని పట్టు…

మన అత్తా కోడళ్ళ దెబ్బకి ఈ నాటు గాళ్ళకి 4 రోజుల పాటు మొడ్డలు పని చెయ్యరాదు. ఇక చూసుకో వీడిని. ఈ లోపు సాయంత్రానికి రాత్రి కి కుర వాళ్ళని పిలవాలి. నేను అలా వెళ్ళొస్తా…” అంటూ వాడి మీద నుండి పైకి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను పట్టుకుని రామూ గాడి మీద కు తోసింది.

Continue..