మంజుల తొమ్మిదవ భాగం

ఆంటీ నిజంగా హైపర్ సెక్సీ. సెక్స్ గురించి నాకు చాలా నేర్పించింది. ఆంటీ నేర్పించిన సెక్స్ యాక్టివిటీస్ తో నేను ఇప్పటికీ సెక్స్ ని ఎంతో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఐ లవ్ హర్.. అలా సెక్స్ గురించి మాట్లాడు కుంటూ మెల్లి గా ఇద్ద రం చెరి 3 గ్లాసుల జ్యూస్ తాగాము.
“రాజూ.. బయటికి వెళ్ళి అలా తిరిగి వద్దాము. ఇంకా
నేనూ ఏవో కొన్ని చిన్న చిన్నవి కొనాలి కూడా.” అంటు ఇద్దరం రెడీ అవుదాము అని ఇద్దరం బాత్రూం లోకి వెళ్ళి, ఒకరి ముందు ఒకరం నిలబడి సెక్సీగా ఉచ్చ పోసుకుని. వళ్ళు కడుక్కున్నాము. ఆంటీ తన అండర్వేయర్ ని నా చేతికి ఇచ్చి.. – “రాజూ… నాకు బట్టలు నీ చేతులతో తొడగ రా..” అంటు సెక్సీగా నా వంక చూసింది.

నేను కింద కూర్చుని ఆంటీ తొడల మధ్య ముద్దు పెట్టుకుని తన వెనకల పిర్రలను నా చేతులతో పిసుకుతూ ఆంటీ పూకుని నా నోటి కి వత్తు కుంటున్నాను.
“ఆంటీ నీ తొడలు ఎంత సెక్సీగా ఉన్నాయి” అని అన్నాను.
“నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడుకోరా నా నగ్నంతో” అంటు నా తల మీద వేళ్ళతో నిమురుతూ తన పూకుని నా ముఖానికి హత్తుకుంది. నేను ఆంటీ కి అండర్ వేయర్ తొడి గాను. పెట్టి కోట్, బా, జాకెట్ వేసాను. ఆంటి కి బట్టలు వెయ్యడం నేను నిజంగా చాలా ఎంజాయ్ చేసాను. తను కూడా అంత సెక్సీగానే నాకు బట్టలు తొడిగింది.
ఎవరికీ తెలియకుండా ఇద్దరం దొడ్డి దారి నుంచి బయట కి వచ్చి, ఇద్దరం బజారుకు వెళ్ళాము. తను కావలసిన అయిటంస్ అన్నీ కొన్నది. ఒక అవుట్ డోర్ రెస్టారెంట్ కి తీసుకెళ్ళింది. అక్కడ ఇద్దరం బయట కూర్చున్నాము. ఆంటీ లైట్ గా ఏవో ఆర్డర్ చేసింది. అక్కడ కూర్చున ఆడ వాళ్ళని నేను చూస్తున్నాను.

“రాజూ.. ఈ ఆడ వాళ్ళలో నీకు ఎవరు సెక్సీగా అని పిస్తున్నారు. నీకు ఎవరితో సెక్స్ చెయ్యాలని ఉంది..” అని అడిగింది కొంటె గా చుస్తూ.
నాకు నచ్చిన ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని చూపించాను. వాళ్ళ నగ్నం చాలా సెక్సీ అని అనిపిస్తోంది. ఆంటి అన్నాను మెల్లి గా.
“వెరీ వైస్ చాయిస్ రాజూ నీది. నాకు కూడా వాళ్ళు నచ్చారు సెక్స్ కి ” అని అన్నది.
రెస్టారెంట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఆంటి కి నా కొన్ని సెక్స్ ఎంజాయ్మెంట్స్ గురించి చెప్పాను. నేను ఆడుకునే ప్పుడు ఆడ పిల్లల పూకు దగ్గరా. సళ్ళ దగ్గరా, పిర్రల దగ్గరా తాకుతూ ఎలా ఎంజయ్ చేసేవాడినో చెప్పాను.
“యు నాటీ సెక్సీ.. ” అని ఓరగా చూస్తూ.. “మ్… ఇప్పుడు నాకు అర్ధ మయిం ది..” అన్నది…
“ఏమి అర్ధ మయింది ఆంటీ..” అన్నాను.

నా చెయ్యి సెక్సీగా పట్టుకుని, “నీతో చెప్పానే నా దగ్గరికి ముగ్గురు మీ కాలనీ ఆడ పిల్లలు నాతో సెక్స్ ఎంజాయ్ చెయ్యడనికి వస్తారు అని. అందులో ఒక పిల్ల నాతో చెప్పింది. ఒకతను మేము ఆడుకునేప్పుడు నా పూకుని, సళ్ళని తన చేత్తో బాగా తాకుతున్నాడు ఆంటీ, అతను కావాలనే అలా చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని అని పిస్తోంది నాకు. కానీ అతని చెయ్యి తగులుతుంటే నేనూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఆంటి. ఐ లైక్ హిం… అండ్ ఈ లైక్ టు ఎంజాయ్ సెక్స్ విత్ హిం. కానీ ఎలా ఆంటీ.. అందుకనే నేను ఏమీ తెలియనట్లు అతని వంక చూసి నవ్వి ఊరుకుంటాను అని నాకు చెప్పింది రాజూ..” అంది. ఆంటీ
ఆ పిల్లకు ఎవరో చూపించు అతను అని చెప్పిందంట. కానీ ఆ
పిల్ల చెప్పలేదట.
నేను వెంటనే ఏ అమ్మాయి ఆంటి..” అని అడి గాను.
“ఇది సస్పెన్స్ నీకు రాజూ… ఇప్పుడు నాకు అర్ధ మయింది కదా విషయం. అలా తాకుతూ ఎంజాయ్ చేసే వాడివి నువ్వే అని నాకు తెలియక పోయినా నేను నీకు ఉదయం మాట ఇచ్చాను గా. ఈ సారి మేము సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసేప్పుడు నిన్ను పిలుస్తానని. అంత వరకూ సస్పెన్ స్. ఆ రోజు చూసినప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఎవరో. పైగా

ఆ పిల్ల నీ మడ్డ కి బాగా ఇష్టపడుతోంది. ఇంక నాకు కూడా ఆమెతో నీకు సెక్స్ అరేంజ్ మెంట్ చెయ్యడం ఈజీ..” అని నవ్వింది.
” మరి ఆంటి, ఎప్పుడు మళ్ళీ చేస్తారు మీరు..” అని ఆత్రుత గా అడి గాను.
“నీకెందుకు ఇప్పుడు. మనం సమయం చూసి సెక్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా.. అలాగే నేనూ మీ ఇంట్లో విషయాలు కనిపెట్టుకుని ఉండి ఆ మెకి, నాకు కూడా వీలుగా ఉండే రోజునే అరేంజ్ చేస్తాను.” అని అంది.
ఆంటీ, నేనూ అలా కొంత సేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని ఇద్దరం ఇంటికి తిరిగాము. మధ్యలో ఆంటీ ఒక వోటల్ నుంచి డిన్నర్ పాక్ చేయించింది. డిన్నర్ కోసం టైం వేస్ట్ చెయ్య కూడదు ఇప్పుడు అని నవ్వింది. రాత్రి 9.30 అయింది ఇంటీ కి చేరే సరికి. మళ్ళీ ఎవరికీ అను మానం రాకుండ ఆంటి నన్ను దొడ్డి దారి నుంచి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళింది.
(ఇంకా ఉంది)