మంజుల పదకొండవ భాగం

కిరణ్ అంటూ నా దగ్గర్కి సెక్సీ గా నడుచుకుంటూ వచ్చి నా లవడాని తన వైన్ గ్లస్స్ లో ముంచి తిప్పుకొంటూ సెక్సీ గా నా వంక చూస్తోంది .
కిరణ్ అని సెక్సీ గా నా వంక చూస్తూ, నా చేతికి వెన్ గ్లాస్ ఇచ్చి చీర్స్ అంది.

ఇంతలో నేను ఆంటీ ఆగు అని ఆంటీ చను మొనలని నా
వైన్ గ్లస్ లో ముంచాను.
ఆంటీ సెక్సీ గా కిరణ్ యు ఆర్ రియల్లీ సో సెక్సీ , నీకు కొంత ఎక్స్ పోజర్ ఇస్తే చాలు ఇట్టే అర్థమవుతుంది అంది
ఆంటీ.

చీర్స్ అంటూ తను నా గ్లాస్ తో నాకు తాగిస్తూ తనూ తాగటం మొదలు పెట్టింది. నేనూ మెళ్ళిగా తాగటం మొదలు పెట్టాను.

మన ము వైన్ తాగుతూ మెళ్ళిగా సెక్సీ ఫోర్ ప్లే ని ఎంజాయ్ చేద్దాము కిరణ్. ఫక్ కి ముందు ఇది నాకు చాలా ఇష్టం. సెక్స్ ఎంజాయ్ చేయడంలో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగం కిరణ్, ఐ యామ్ సూర్, నువ్వు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తావు చూడు, జస్ట్ నేను చెప్పినట్టు చేయి అంతే అంది.

అంటీ బెడ్ మీద మల్లె పూలు ఒక ఇంచ్ మందం చల్లింది. మన first night కి నిజంగా మల్లె పూలు వేసాను కిరణ్, చూడు ఆ సువాసన యెంత మత్తు యెక్కిస్తోందో అంటూ సెక్సీ గా నా లవడాని పట్టుకొంది.

ఆ మల్లె పూల సువాసన కి నాకు నిజంగా మత్తు యెక్కుతోంది. ఆంటీ బెడ్ మీద నగ్నంగా కాళ్ళు జాపి టీ
వీ కి యెదురుగా కూర్చొని నన్ను తన తొడల మీద కాళ్ళు జాపి కూర్చో మంది. సెక్సీ గా వెనకాల నుంచి నన్ను తన సల్ల కి హత్తుకుంది. బ్లూ ఫిల్మ్ నడుస్తోంది. నా పిర్రలు ఆంటీ పూకు మీద, ఆంటీ తన పూకు ఆతులు నా పిర్రల మీద రుద్దు కొంటోంది. బ్లూ ఫిల్మ్ లో జరిగే సెక్స్ అక్టివిటీస్ ని ఇద్దరం మాట్లాడు కొంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము.
ఆ బెడ్, ఒక అయిదు స్పాంజి పరుపులు ఒకదాని మీద ఒకటి వేసి, దాని మీద చాలా మెత్తటి పట్టు బ్లాంకెట్ పరిచి వుంది. బెడ్ మీద కనీసం ఒక పది మెత్తటి లావాటి స్పాంజి పిల్లోస్ వున్నాయి. తన తొడల మీద నేను కాళ్ళు జాపి కూర్చొని వుంటే ఆ స్పాంజి పరుపులు స్పింగ్ లాగా పని చేస్తూ మెల్లి గా వూపుతుంటే నా లవడా లేచి పైకీ క్రిందకి వూగుతోంది.
ఆంటీ నా వూగే లవడాని తన చేత్తో పిసుకుతూ నా ఆతుల్లో వేళ్ళు తిప్పుతూ ఆ తాగిన మత్తులో పిచ్చి సెక్స్ మాట్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. సెక్సీ గా తను వైన్

తాగుతూ నాకు తాగి స్తోంది. మెల్లి గా మాకు వైన్ వల్ల మత్తు యెక్కుతోంది.

యెలా వుంది. కిరణ్ నీకు, చూడు ఈ తాగిన మత్తులో, మన నగ్న వొంటి మత్తులో, సెక్స్ మాటల మత్తులో నువ్వు పూకు ని దెంగుతుంటే ఇద్ద రం ఎంజాయ్ చేద్దాము కిరణ్ అని అంటోంది ఆంటీ.
ఆంటీ బెడ్ పక్కన సైడు కి వున్న డెస్క్ లోంచి సువాసన పౌడర్, సెంట్ తీసింది. నన్ను బెడ్ మీద వెళ్ళకి లా, బోర్లా పడుకో పెట్టి నా వొళ్ళంతా పౌడర్ చల్లి పిచ్చిగా రుద్దుతోంది. నా లవడాకి వట్టల కి, పిర్రల మధ్యలో సెంట్ రాసింది.
ఇప్పుడు నువ్వు నా వొంటి కి రాయి కిరణ్ అన్నది.
తనూ అలాగే వొళ్ళంతా రాయించు కొంది. ఆ సువాసనలతో కూడా మనకి సెక్స్ కోరిక పెరుగుతుంది అని నవ్వుతోంది.
ఆ బాదం జ్యూస్ తాగి నందుకు నా వొళ్ళు యెంతో ఫ్రెష్ గా బలంగా, యెంతో వుత్తాహం గా ఫీల్ అవుతున్నాను.

సెక్స్ సువాసనలతో నాలో కామం ఇంకా పిచ్చిగా రేగుతోంది. అక్కడే వున్న అల్మరా లోంచి సెక్స్ ఎంజాయ్మెంట్ ఐటమ్స్ తీసింది. ,

నాకు సెక్సీ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడం కూడా ఇష్టం కిరణ్, నేను సెక్సీ డే స్పెస్ వేసుకొని నీకు చూపిస్తాను, నా సెక్సీ పోసెస్ చూస్తూ కిరణ్ నీకు నా నేకెడ్ ని యెలా ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తే అలా ఎంజాయ్ చేయి అంటూ తను సెక్స్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని నా ముందు సెక్సీ గా నడుస్తూ రక రకాల పోసెస్ లో తన నగ్నాన్ని నాకు చూపిస్తోంది.
నేను తాగిన మత్తులో ఆంటీ నగ్న పోసెస్ లో ఇష్టం వచ్చినట్టు తన పూకుని సల్లని చీకుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. ఆంటీ కూడా ఆ పోసెస్ లో నా లవడాని చీకుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ప్రక్కన ఒక సైడు గా లేడీస్ సైకిల్ పెట్టి వుంది. నాకు ఆ మత్తులో ఒక సెక్సీ ఆలోచన వచ్చింది.
ఆంటీ, నువ్వు నగ్నంగా సైకిల్ మీద కూర్చొని పెడల్స్ తొక్కుతూ చూపించ వా అన్నాను .

యెందుకు అన్నది ఆంటీ..
అలా నీ తొడలు వూగుతుంటే నీ పూకు చీలిక దగ్గర, నీ పూకు తొనలు, నీ లావాటి పిర్రలు సెక్సీ గా కదులుతుంటే నేను ఎంజాయ్ చేయాలని వుంది అన్నాను.

యు ఆర్ డాం సెక్సీ. యు వేవ్ రియల్లీ వెరీ సెక్సీ థాట్స్ అంది ఆంటీ.
సైకిల్ ని స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో వుంచి, ఆంటీ సైకిల్ తొక్కుతుంటే ఆంటీ నగ్నం లో కదిలే సెక్సీ భాగాలు ముఖ్యం గా పూకు దగ్గర కదలికలు పూకు తొనలు ఒకదానికి ఒకటి రాసుకొంటుంటే ఆ సెక్సీ పూకుని చూస్తూ తన పూకుని నాకుతుంటే ఆంటీ కూడా యెంతో ఎంజాయ్ చేసింది.
నువ్వు చాలా సెక్సీ కిరణ్, నీ సెక్సీ థాట్స్ నిజంగా ఎంజాయబుల్. ఐ లైక్ ఇట్ అని నన్ను కౌగలించుకొని మురిసిపోయింది.
ఆంటీ కిచెన్ కి వెల్లి ఫూట్ జాం, తేనె తీసుకు వచ్చింది. కిరన్ నువ్వు బెడ్ మీద పడుకొ అంది.

ఆ బెడ్ మీద మల్లె పూలు నా నగ్నానికి మెత్తగా తగులుతుంటే యెంతో సెక్సీ గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. నేన్ను బెడ్ మీద పడుకొని వున్నాను. నా పైనుంచి క్రింద వరకూ తనకు ఇష్ట మయిన స్పాట్స్ లో ఇంకా, క్రింద ఎరెక్ట్ అయిన నా లవడా మీదా వట్టలకి పూర్తిగా రాసి సెక్సీ గా నాకుతోంది. లవడాని వట్టలని గొంతులోకి తీసుకొని నాలిక తిప్పుతూ మూలుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. అలాగే , తను పడుకొని, తన సల్ల మీదా, పూకు మీదా బాగా దట్టంగా రాయించు కొని నా న గ్నాన్ని నాకు, చీకు కిరణ్, ఐ లవ్ ఇట్ అంది.
నేను నాకుతుంటే సెక్సీ గా మూలుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
కిరణ్ నా పూకు నిండా ముందు జాం తరవాత తేనె నింపి జురు కో, నాకు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ చాలా ఇష్టం. ప్లీస్ డు ఇట్ కిరణ్. యెస్ కిరణ్, యాం సో సెక్సీ ఐ వాంట్ సెక్సుయల్ ఎంజాయ్మెంట్. ప్లీస్ కోపరేట్ విత్ మి. ఐ ప్రామిస్ యు, నేను నా తొడలు బార్లా తెరిచి నా పూకు నీ కు విందు చేస్తాను. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు యెంత సేపైనా

దెంగి ఎంజాయ్ చేయి అంటూ ఆ తాగిన మైకంలో సెక్సీ గా మాట్లాడుతోంది.
నేను తాగిన మత్తులో ఆంటీ పూకు ని తను కోరినట్టు జాం, తేనె తో నింపి జుర్రు కొంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. ఆంటీ బెడ్ దిగి బెడ్ మీద వాలి వంగి కిరణ్ నా కింద పూర్తి గా జాం రాసి నాక మంది.
తను గోడకు యేట వాలు గా నిలబడి, అక్కడ వున్న అరటి పండుని తొడిమె తీసి నా పూకులో పూర్తిగా దూర్చి తిని చూడు కిరణ్, నాకో సగం ఇవ్వు, చూడు యెంత కమ్మగా వుంటుందో అంది.
కిరణ్, నాకు ఇలా పూకులో గుద్దలో జాం రాయించుకొని దెంగించు కోవడం ఇష్టం, నువ్వు దెంగే ప్పుడు నా పూకు నిండా జాం నింపి దెంగు సరేనా అంటూ సెక్సీ గా నా నోటి కి తన మొత్తని వత్తుకుంది.
ఇంకా ఉంది.