మంజుల రెండవ భాగం

మంజు ఆంటీ మంచం మీద నగ్నం గా కాళ్ళు జాపుకొని రెండు తొడలు తెరిచి కూర్చొని వుంది. ఆ మెది తెల్లని చక్కటి విగ్రహం, ఒక 35 ఏళ్ళు వుంటాయి. మొదటి సారి ఇలా ఒక ఆడ ఆమెని నగ్నంగా చూసాను – చాలా పెద్దగా గుండ్రంగా స్టిఫ్ గా వునా సల్లు వాటి పైన దాదాపు అర అం గుళం పొడుగు నల్లగా లావుగా స్టిఫ్ గా వున్న చను
మొనలు, ఇరుకైన వెడల్పాటి తొడలు, ఆ ఇరుకు తొడల మధ్య పైకి పొంగి బొండా లాగా వుబ్బి చాలా మందంగా వున్న తొనలతో కనిపించే పూకు, ఆ పూకు మీద ఒక షేప్ లో గొరిగిన ఆతుల పుట్ట.

చేతిలో యేదో రబ్బరు తో చేసినది లవడా షేప్ లో పొడుగ్గా ఒకటి, ఇంకొకటి అలాంటిదే క్రింద మగాడి మొడ్డ లాగా వుంది. అప్పుడు నాకు అదే మిటో తెలియలేదు, కాని తరవాత తెలిసింది నాకు అవి సెక్స్ టాయ్స్ అని, ఒకటి కృత్తి మ సుల్ల . దాదాపు 10 అం గుళాలు. ఇం కొకటి బేటరీ తో నడిచే వెబటర్ అని. ఆ తాయ్స్ ని మంజుల ఆంటీ తన పూకులోపలికి పెట్టు కొని బయటికి లాగుతోంది. వెబ్రేటర్ చప్పుడు నాకు క్లియర్ గా వినిపిస్తోంది. కళ్ళు మూసుకొని మత్తుగా మూలుగుతోంది. తన పూకు లోనించి పూకు రసం చుక్కలు చుక్కలు గా పడుతోంది.

బయటి కి లాగిన ఆ టాయ్ ని తన నోట్లో పెట్టు కొని సెక్సీ గా నాకుతోంది.
మధ్య మధ్యలో ఆమె వంగి తన చేతులతో సల్లు, పూకు, పిర్రలు పిసుక్కుంటోంది. ఆమె నగ్నంలో చేసే ప్రతి పనిని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వున్నాను. చుట్టు ప్రక్కల చూసాను యెవరైనా నన్ను గమనిస్తున్నారే మొ అని నాకు యెవరూ కనపడలేదు. నాకు నిజంగ ఢిల్లీ అని పించింది. నా సుల్ల పెరిగి ఎరెక్ట్ అయి మొడ్డ అయింది నా లాగులో. .

నా లాగు లోనుంచి నా మొడ్డ పొంగి నట్టు క్లియర్ గా తెలుస్తోంది. మొత్తానికి ఆమె కామ మత్తులో తన టాయ్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. కొంత సేపటికి ఆమె మంచం మీద లేచి నిలబడింది. ఆమె నిలబడితే ఆమె నగ్నం యెంతో క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. నిలబడి ముందుకి వంగి నప్పుడు వెనె కాల నుంచి క్లియర్ గా కనిపించే ఆమె సెక్స్ అంగాలు అంటే ఆమె పూకు, స్తంభాల లాంటి ఆమె తొడలు కాళ్ళు, గుండ్మా కండ తేలిన ఆమె పిరాలు, ఆమె పిర్రల మధ్య గుద్ద , యెంతో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నడూ చూడని ఆ నగ్న సొగసు ఒక్కసారి నా కళ్ళముందు కనిపించింది. నా ఆనందానికి ఢిల్లీ కీ అంతు లేదు. అలా నగ్నంగా నిలబడి వొంగి క్రింద నించి పూకులో రెండు

వేళ్ళతో మాస్టర్బేట్ చేసుకొంటూ ఆప్ ఓహ్ అంటూ మూలుగుతోంది, మొడ్డని పూకులొ పెట్టు కొంది, వెబేటర్ ని తన గుద్ద లో పెట్టు కొని రెండు చేతులతో వాటిని బయటి కి లాక్కొంటూ లోపలికి తోసుకొంటూ పిచ్చిగా మూలుగుతోంది.|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !

అలా చాలా సేపు పూకుని గుద్దనీ పిచ్చిగా దెంగించు కుంది. మరి కొంత సేపటి కి తను అలా నించొని రెండు వేళ్ళు పూకులో పెట్టుకొని మాస్టర్బేట్ చేసుకొంటూ ఇంకొక చేతిలో పళ్ళ ముక్కలు వున్న ఒక ప్లేటు ని తన పూకు దగ్గర గా పట్టు కొని పూకు లావాని పళ్ళెంలోని పళ్ళముక్కల మీద పిచ్చిగా మూలుగుతూ చిమ్మింది. తరవాత తను మొదటి లాగా బెడ్ మీద తొడలు చాచి వెనకాల దిండు ఆసరాతో కూర్చొని ఆ పళ్ళ ముక్కలను తింటోంది. ఎంత సెక్సీ ఆంటీ అని అను కొన్నాను. ఇంతలో యెవరో తన ఇంటి వైపు వస్తున్నట్టు గ మనించి మెళ్ళిగా దిగి గేటు తెరుచుకొని బయటి కి వచ్చేసాను.

మంజుల ఆంటీ అలా సెక్స్ చేస్తున్న నగ్నాన్ని చూసిన రోజు నించి నాలో సెక్స్ కోరిక ఇంకా పెరిగి పోయింది. ఎప్పుడూ ఆమె నగ్నం, ఆతుల పూకు, సల్లు కనిపిస్తూ

వుండేవి నాకు. ఆ నేకెడ్ సీన్ లు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు పిచ్చి యెత్తి నట్టు అయిపోతుండేది. ఆమె మా ఇంటి కి తరచుగా వస్తూ వుంటుంది. ఆమె తో మాకు చాలా చనువు. ఎప్పుడూ ఆమె ఇంత సెక్సీ అని నేను అనుకోలేదు.

ఆమెను నగ్నంగా చూసిన సంఘటన తరవాత ఆమె యెప్పుడు కనిపించినా ఆమె నగ్నమే కనిపిస్తుండేది నాకు. పైకి యేదో మాట్లాడుతూ, ఆమె నగ్నం మీద నేను నగ్నం గా 69 లో పడుకొని ఆమె నోట్లో నా లవడా చీకించు కొంటూ, నా నోట్లో కి ఆమె పూకుని తీసుకొని నా నాలికతో ఆమె పూకుని దెంగాలని అనుకుంటుండే వాడిని.
ఆ తరవాత అనుకోకుండా మంజుల ఆంటీ తో సెక్స్ చేయడానికి చాన్స్ దొరికింది. ఆ
చాన్స్ మొదలుకొని ఆమె నగ్నాన్ని పూకుని చాలా యేళ్ళు ఎంజాయ్ చేసాను. నా లైఫ్ లో పూకుని దెంగటం అదే మొదటి సారి అయినా అంత బాగా దెంగుతానని నాకే తెలియలేదు.

నా అదృష్టం కొద్దీ నేను దెంగేటప్పుడు పూకులో ఇచ్చే షాట్స్ ఆమెకు చాలా ఎక్సెటింగ్ గా థిల్లింగ్ గా అని పించాయి. అంతే, ఇంక నన్ను ఒదలలేదు.

ఇంత చిన్న వయసులోనే యెంత పెద్ద మొడ్డరా నీకు, యెంతో అనుభ వం వున్న వాడిలాగా ఎంత బాగా దెంగావు నా పూకునీ గుద్దనీ అంటూ నా మొడ్డని వట్టలని పూర్తిగా తన నోట్లోకి తీసుకొని పిచ్చిగా చీకేది.
నేను నా చదువులకు వేరే వూరు వెళ్ళినా, ఆమె నాకు
ఫోన్ చేసి సెక్స్ మాట్లాడుతుండేది. ఎప్పుడు సెలవులు ఇచ్చినా ఇంటి కి వచ్చేయి. నాకు నీ మొడ్డ నా పూకులో నా నోట్లో కావాలి, నీ మొడ్డ కి నేను దాసిని రా, అంటూ పిచ్చిగా సెక్స్ మాట్లాడేది ఫోన్ లో.

మంజు ఆంటీ అంత అంద గత్తె కాక పోయినా ఆకర్షణ గా వుంటుంది. సంప్రదాయం కల కుటుంబం వాళ్ళది. ఇంట్లో తనూ తన మొగుడే వుంటారు. ఆమె వేష భూ షణం తో ఆమె నడవడి తో ఆమె అంత సెక్సీ అని యెవరికీ అనుమానం రాదు.

అయితే, మంజు ఆంటీ తో నాకు సెక్స్ చాన్స్ యెలా వచ్చింది, తన సెక్సీ న గ్నాన్ని పూకునీ యెలా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని అనేది నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో రాస్తాను.
మొత్తం మీద నేను మా బంధువులలో, ఇంకా బయటి ఆడ వాళ్ళతొ యెన్నో సార్లు ఎక్సైటింగ్ సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసాను, చేస్తున్నాను.
ఇంకా ఉంది